Marcos 14

1Atixtoq kab'e' q'ijtl tu'n tik'setju' tq'ij Tzaqpib'l, ajt-xi' wanju' wab'j mixti' ttx'amal. Intoq che jyon knejel pale exqe' xnaq'tzal kawb'il tu'me'l tu'n ttzyet Jesus tuk'i'l sb'ub'l kyu'n ex tu'n tkub' kb'yo'n. 2Intoq kma'n junjun: —Mya tojku' ninq'ij, tu'ntzun lalun che jaw tilj xjal, chechij. 3Atitoqtzun Jesus B'etanya tja Simon, ju' tok tb'i, xlemtx'a'k ti'j. Q'uqlitoqtzun ti'j mes, pon jun qya q'i'n jun lmet tu'n, nojni tu'n k'ok'sb'il nardo twi' wi'yal. Kub' tpa'n lmet ex jax tqo'n k'ok'sb'il toj twi' Jesus. 4Ate'tzun junjunju' elonte tzaj ktx'u'jil ex kyma kxolx: —¿Tiqu'n naqxkub' yaju' k'ok'sb'il lu? 5Ma'wtlo txik'ayette' tu'n oxe' jo'naq medi te saqpwaq te o'nb'il kye prow, chechij. Inxi'xtoq che yolin ti'ju' qya lu. 6Atzunte Jesus xitma'n kye: —Xtenku'j; ¿Tiqu'n nche wulja'ye' ti'j? Jun b'a'n aq'untl nate' xtb'incha weye'. 7Kukxna' ktenkye prowju' kxole', ex b'a'n tu'n kyb'inchanteye' b'a'n kye ajtkub' kxima'ne', atzunwe' lay chin tenwe' kukxju' kyxole'. 8Mab'ent ja'lu tu'n qya aju' xb'ent tb'inchante: matz'ok tq'o'npun k'ok'sb'il wi'je' tu'n nxi'ye' toj muqb'il. 9Kxe'l nma'ne' kyeye', jaxjaku' mapona' tpakb'anjtzju' tpakb'al b'a'n, ex kxe'l q'ma'nju' xtb'incha qya lu, ex ktzajel na'n kukxju', chi Jesus. 10Atzunte Judas Skaryot, jun kxolju' kab'lajoj t-xnaq'tzb'en Jesus, xi' q'malte kye knejel pale tu'n txitq'o'n Jesus toj kyq'ob'. 11Tetzunj kb'inte, e'jaw tzalaj ex ktziya tu'n txikyq'o'n pwaq te Judas, aq'witzuntz jyol tu'me'l alkye kmuj b'a'n tu'n txitq'o'n Jesus toj kyq'ob'. 12Tojtzun tnejel q'ij teju' ninq'ij, aju' q'ij nxi' wan wab'j mixti' ttx'amal, ex ajtkub' q'o'n qpoj tman rit te chojb'il te tzaqpib'l, xikqani'n xnaq'tzb'en te Jesus: —¿Jatajb'ila'ya tu'n qxi'ye' b'inchalteju' wab'j te tzaqpib'l? chechij. 13Exi'tzun tchq'o'n kab'e'ju' t-xnaq'tzb'en, xitma'n kye: —Kukxi'ye' toju' nintnam. K'okyel yal jun ichan kyu'ne' na'tz, iq'i'n jun ẍoq' a' tu'n; che lpexe' ti'j, 14tojtzunju' ja jak'okexa', kmanxe' teju' tajaw ja: Int-xjelu'nju' Xnaq'tzal: ¿Alkyetzu'n ja jachin wala'ye' kyuk'i'lju' nxnaq'tzb'ene' teju' tzaqpib'l? chechiku'ye'. 15Ktzajel tyek'u'n jun mqo'n nimin kyeye' toju' kol jawl, b'incha'ntl tten teju' wan. Kyb'inchamtzune' nojqelan qe na'tz, chij. 16E'xi'tzu'n t-xnaq'tzb'en, e'okx toju' nintnam. Knettzun kyu'n kse'nxju' xitma'n Jesus kye, ex kub' kb'incha'n wab'j te Tzaqpib'l. 17Tetzunj qok yupj pon Jesus kyuk'i'lju' kab'lajoj t-xnaq'tzb'en. 18Tetzunj intoq che wan ti'j mes, xitma'n Jesus kye: —Axxi'x kxe'l nma'ne' kyeye' qa ati junkye' tok ti'j mes ja'lo nwan wuk'i'le', kxe'l q'o'n weye' toj kq'ob' xjal, chi Jesus kye. 19Aye'tzunkye' xnaq'tzb'en e'jaw b'isun tu'n tpaj, ex junjunal kyokten xjelulte te: —¿Ma ayintzuloye'? chechij. 20Xittzaq'we'n Jesus kye: —Junte' kyxolju' kab'lajoj, nku'x tnub'a'n twa tojxju' npik'laqe'. 21A kb'ajelju' wi'je' kse'n ntma'n toj Tu'jil; ¡qab'anxtzunte' twitzju' kjawil miltz'uj wi'je'! Awtlo b'a'nju' mixwitti'x sitz'ji, chi Jesus kye. 22Intoqtzun che wan, jaw ttzyu'n Jesus wab'j, tej tb'aj na'n Dyos ti'j, kub' taq'pu'n ex xitq'o'n kye, xitma'n: —Ktzyunxe', ate nxmilal ju'ye' lu, chij. 23Ex jaw ttzyu'n jun k'wab'l, xitq'o'n chjonte te Dyos, xitq'o'n kye ex kkyaqil ek'wan ti'j. 24Xitma'n kye: —Ate nchk'elju'ye' lu, k'elel tu'n tkuwsetju' yol xkyaj b'entti'j, k'elel qojli tu'n kpaj nim xjal. 25Axxi'x kxe'l nma'ne' kyeye' qa lay chin k'wantle' ti'ju' ta'l twitz ub'a, tzmaxi'j toju' q'ij ajnk'wante jumajtle' ak'a'j k'wab'j toju' tkawb'il Dyos, chi Jesus kye. 26kyb'ajlenxi'tzun kb'itza'n b'itz, exi' twi' witz Olib'o. 27Xitma'n Jesus kye: —Kkyaqilxe' lay qetl kk'u'je' wi'je' ja'lo, Ikyna' ntma'nju' toj Tu'jil: Kb'el nb'yo'ne' k'ik'lel, ex che b'ajex sputju' rit, chij. 28Ajtzun njaw anq'ine', che tzajel nb'u'yi'n jumajtle' toj Kaliley, chi Jesus. 29Xi'tzun ttzaq'we'n Luch te: —Maskye kkyaqilkye' txqantl min xqetl kk'u'j ti'ja, awe' okyi, chij. 30Xi'tzun tzaq'we'n Jesus te: —Axxi'x kxe'l nma'ne' teya, texju' qonik'an ja'lo, na'mxtoq toq' ek' tkamaji'n, chin kb'el tewa'n oxmaja, chi Jesus te. 31Atzunte Luch xi'xi'x tma'ntl: —Maskye ati tu'n nkyime' tuk'ila, lay kub' wewa'na, chij. Ex kkyaqil ikx xikyma'nju' te Jesus. 32Exi'tzuntz tojun tenb'il Jetzemani tb'i. Xitma'n Jesus Kye t-xnaq'tzb'en: —Che qekje' tzalu, b'ankx machinxe' na'l Dyos, chij. 33Exi' tiq'i'n Luch, Santyay ex Xwan tuk'i'l, tzajtzun txqan b'is nim ti'j. 34Xitma'n kye: —Matzaj jun b'is toj wanmiye', matzaj tchi kamik wi'je'. Che tenkjkye' tzalu, ex lalun che ktane', chij. 35Xi'tzun lq'ech'i'ntl Jesus kwitz, kub' meje majx ku'pun tplaj twitz tx'otx', xitqani'n te Dyos qa jaku'toq b'ent, tu'n lalun tzul kanunju' k'ixk'oj ti'j. 36Xitma'n toju' tna'j Dyos: Nman Dyos, tkyaqilte' nb'ent tu'na: chin tkloma teju' k'wab'j tk'ayilxi'x xi'wokye' ti'j; naq aju' lalun b'inchetju' wajb'ile', aju' tajb'ila tu'n tb'inchet, chi Jesus. 37Tetzunj tultel kk'etz, intoq che ktan. Xitma'n te Luch: —¿Ma inktana Simon? ¿mixpeti'x xtipa jun kmuja tu'n lalun ktana? Chij. 38Lalun che ktane' ex che na'nqe Dyose', tu'ntzun lalun che kub' tz'aqe' toj joyb'ilkyi'je'. Kyajb'il na'kye', naq aju' mixti' kyipumale', chij kye. 39Xi'jumajtel, ex aye'x yolju' b'ajx tma'ntl toj tna'j Dyos. 40Tetzunj tanjtz jumajtlti'j, intoq che ktan jumajtlju' t-xnaq'tzb'en, qu'n nojnitoq kwitz tu'n watl. Mixtoqti'xtlte kyol titi' tu'n t-xiktzaq'we'n. 41Ulx jumajtl toj toxmaji'n, ex xitma'n kye: —¿Ma inx che ktane' ex nche ojlane'? O'kxtzu'n ja'lo, matxi' ponju' kmuj tu'n nxiq'o'ne' toj kq'ob' aj il. 42Che we'ktze', qo'qe'ye'; lu tzulju' xjal xjaw miltz'uj wi'je', chi Jesus. 43Inxtoqtzun yolin Jesus tej tpon Judas, ju' atitoq kxolju' kab'lajoj xnaq'tzb'en, nim xjal lepchqe'ktoq ti'j, tuk'i'l kyk'uẍtx'e'nb'il ex ktze. Chq'o'nqe'toq kyu'n knejel pale, e'xnaq'tzal kawb'il ex tijwnaq. 44Matxitoq txitma'n Judas jawmiltz'uj jun techlal kye, ikjalu: Aju' k'okyel nma'tzine', atzunju'; ktzyume' ex kyiq'inxe', kk'lome' b'a'nxi'x, chij. 45Pontzun lq'eju' Judas tk'etz Jesus ex xitma'n te: —¡Xnaq'tzal! chij. Ex oktma'tzi'n. 46Tzyettzun Jesus kyu'n ex xikyiq'i'n. 47Atzun jun kxolju' ate'toq atzu' jatztiq'i'n tk'uẍtx'e'nb'il ex el ttx'e'mu'n jun t-ẍkyinju' tmajin knejel pale. 48Xi'tzun tqani'n Jesus kyeju' xjal: —¿Tiqu'ntzun ẍetzaja'ye' tuk'i'l kk'uẍtx'e'nb'ile' ex kytzeye' tzyulweye', kuxi'xtej jun eleq' qine'? 49Tkyaqil q'ij matxi' chin tene' q'ol xnaq'tzb'il kyeye' toj tja Dyos, ex min nktzuye'. Atzunte' nb'aj lu naq tu'n tjapunju' ntma'n toj Tu'jil, chij. 50Kkyaqilxtzu'n xnaq'tzb'en kyej ktzaqpi'n Jesus, ex e'kub' oq. 51Atitzun jun ku'xun lepchixtoq ti'j, naq jun xb'alun txo'wi'n tu'n. Tzyettzu'n ku'xun lu kyu'n, 52atzunte' ku'xun kyej ttzaqpi'n xb'alun ex ẍb'iqiqintel tkub' oq. 53Xi'tzun kyiq'i'n Jesus twitz knejel pale, ex b'aj kyb'u'yi'n kyib' kkyaqilju' knejel pale, e'tijwnaq exqe' xnaq'tzal kawb'il. 54Xi' lpe Luch najchaqinin ti'j ex pon tzmax tojxi' tpen tja knejel pale, ex kyej qe kyuk'i'lju' xq'uqil ttzi tja Dyos, nche q'aẍjnen ti'j q'aq'. 55Intoq kyjyo'n kynejel pale kyuk'i'l kkyaqilju' K'loj Tzyul Kawb'il jun til Jesus tu'n tb'entti'j tu'n tkub' kb'yo'n; ex mixti'x nknet kyu'n. 56Qu'n maskye nim xjal e'chan yol ti'j, mixtoqti'x nmuje kyol. 57Ate' junjun eb'jaw we' b'ajsal tuk'i'l chajyolil ti'j, kyma kjalu: 58Qb'ikuqe' tej tmante: Kb'el nxitu'ne' tja Dyos lu b'incha'n kyu'n xjal, ex toj oxe' q'ij kjawela' nb'incha'ne' juntl mya b'incha'n kyu'n xjal, chij, chechij. 59Ex ti'ju' na'j mixti'x nmuje kyyol. 60Jawtzun we' knejel pale kyxol kkyaqil ex xitqani'n te Jesus: —¿Ma mixti'x nxitmojtza'na? ¿Titi'tzu'n inkyma'n ti'ja? chij. 61Mixtzunti'xte Jesus xittzaq'we'n te. Xitqani'ntlju' knejel pale te: —¿Ma aju'ya Krist, ju' Tk'wal Dyos k'i'wla'nxi'x? chij. 62Xitma'n Jesus te: —Ikju', ayine'. Okpe' kyka'yiye' q'uqli qine' toj tb'anq'ob'ju' Nimtipumal, ajntzaje' toj muj twitz kya'j, chij. 63Xi'tzun tlaqu'n knejel pale t-xb'alun tu'n ttx'u'jil, ex tma: —¿Ti'tzuntl nnojqelan qe tu'n tq'met til? 64Ma kb'iye' tyol myab'a'n xtma ti'j Dyos. ¿Se'ntzulo machechikye' ja'lo? chij. Kkyaqil eq'mante qa ati til tu'n tkyim. 65Ate' junjun e'aq'wi tzub'alte toj twitz, okkjpu'n twitz ex e'okten b'yolte, nxikyma'n te: —¡Ponx tnab'la ti'j alkye nok b'yonteya! chechij. Ex oktz'aju'n twitz kyu'n xq'uqil tja Dyos. 66Atitoqtzun Luch twi' pe'n kub'l. Pontzun junju' qya tmajin knejel pale; 67ex tej tka'yinte q'uqlitoq Luch nq'aẍnen ti'j q'aq', majx okka'yin ti'j ex xitma'n te: —Ex a junta intoq b'eta tuk'i'l Jesus aj Nasaret, chij. 68Kub'tzun tewa'n Luch, xitma'n: —Min wojtzqi'nwe', ex min b'i'n wu'ne' titi' ntma'na, chij. Ex etz ti'jxi', toju' qokyex ttzi pe'n. Oq'tzun jun ek'tz. 69Okka'yi'n jumajtlju' qya tmajin pale ti'j Luch ex aq'wi q'malte kye txqantl: Juntl kyuk'i'lte' ichan lu, chij. 70Atzunte Luch kub' tewa'n jumajtl. Yajxi'tzun ch'i'ntl, xikma'nju' ate'toq atzu' te Luch: —Axxi'x a junta kyuk'i'l, qu'n ex aj Kalileyta, chechij. 71Oktzun ten Luch na'l tb'i Dyos ex ililte tib', tma: —¡Min wojtzqi'nwe' xjal ntzaj kma'ne' weye'! chij. 72Axtzun kmuju' oq'u' ek' tkamaji'n, tzajtzun tna'n Luch qa matxitoq txitma'n Jesus te kjalu: Na'mxtoq toq' ek' tkamaji'n, chin kb'el tewa'n oxmaja, chij. Kub' oq'tzuntz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\