Mateo 23

1Tb'ajlenxi'tzun ja'lu, xitma'n Jesus kyeju' xjal ex kyeju' t-xnaq'tzb'en kjalu: 2Aye'ju' xnaq'tzal ti'j kawb'il exqe'ju' parisey nok kyq'o'n kyib' te pjulteju' kawb'il kyejni tq'o'n Moyses. 3Qu'mtzun, kb'inxe' ex kb'inchanxe' aju' nxikyma'n kyeye', naq o'kx lalun txi' lpe kwitze' kyi'j, qu'n aye'kye junxiju' nkma'n ex junxiju' nkb'incha'n. 4Nkub' kb'incha'nju' iqtz alxi'x layx k'is kyu'n, ex atzu' njax kq'o'na' ktze'lkyi'j xjal, aye'tzunkye mixti' njaw kyinju' iqtz tk'ixpewt tu'n jun twi' kq'ob'. 5Tkyaqil ja'lu nkb'incha'n naqx tu'n kyok ka'yi'n kyu'n xjal. Majx b'a'n nela' toj kwitz tu'n tok kq'o'nju' jun piẍ tz'u'n kplaj mujqa ti'j kq'ob' tz'ib'a'n tyol Dyos twitz ex tu'n tok kq'o'nju' kxb'alun ku'j ex nimaqttxa'n. 6Aye'qexi'x kyajb'il tu'n kkub' qe toju' nimaq q'uqb'il toj jun ninwan ex kyoju' q'uqb'il nimaq kyoklen toj ja te k'u'lb'il, 7ex a kyajb'ilu' tu'n kyok q'olb'e'n kyu'n xjal tuk'i'l nimjtib'il toj xkichb'e ex tu'n tokq'o'n kyb'i xnaq'tzal kyu'n xjal. 8Aye'tzunkye' lalun kyaje' tu'n tokq'o'n kb'iye' te xnaq'tzal, qu'n kkyaqilxkye' kyitz'imile kyib'e', ex naq junju' xnaq'tzalkyeye', aju' Krist. 9Ex mixti' tu'n tok kq'o'n jun xjale' te kmane' twitzju' tx'otx', qu'n naq junkye' Kman ati toj kya'j. 10Ex lalun kyaje' tu'n kyok q'o'ne' te nejenel kyu'n xjal, qu'n aju' nejenel naq junte', aju' Krist. 11Aju' nimaq toklen kxole' atzun ati tu'n tajb'enju' kyeye'. 12Qu'n aju' xjal njaw tnima'ntib' tib'xtib', k'elel q'i'n toklen; atzunju' minti' njaw tnima'ntib', atzunte kjawil nimsa'nju'. 13¡Qab'anx kwitze' xnaq'tzal ti'j kawb'il exqeye' parisey, qu'n xmletz'qe'ye'! inkub' kyjpu'ne' ttziju' tkawb'il Dyos te toj kya'j tu'n lalun che okxju' xjal toj. Minti' nche okxe' toju' tkawb'il Dyos ex minti' nkjo'ne' tu'n kyoxju' xjal kyajb'il tu'n kyokx. 14¡Qab'anx kwitze' aye'ye' xnaq'tzal kawb'il exqe'ye' parisey, qu'n xmletz'qe'ye'! nel kyine' kyjaju' qya mixti' kychmil, tu'ntzun lalun tz'el tnik'tzil, nkb'incha'ne' kyna'j Dyose' nimxi'x tqan. Tu'n tpajtzu'n ja'lu nimxi'xju' tz'e'ysb'il kwitze' tzul q'o'n. 15¡Qab'anx kwitze' aye'ye' xnaq'tzal kawb'il exqe'ye' parisey, qu'n xmletz'qe'ye'!, inb'aj kb'etine' twitz tx'otx', exju' tib'aj ninnjab' naqx tu'n tel yal jun xjal kyu'ne' tu'n tok te kxjale'. Naqatzun sok te kxjale', nok te aj il kyu'ne' kab'e' majxi'xtl se'nkye' tu'n txi' toj q'aq'. 16¡Qab'anx kwitze', nok kq'o'n kyib'e' ẍaqlul xjal extzun moẍqeye'! aj nkma'ne': Qa ati jun xjal matxi' ttziya'n jun yol exqa matzaj tna'n tb'iju' tja Dyos ti'j, mya' ilti'j tu'n tjapun tyol; qatzun ati jun matzaj tna'n tb'iju' q'anpwaq tokx toj tja Dyos tiju' xittziya'n, ilxi'xti'j tu'n tjapun tu'n. 17¡Okni toj kwi' ex moẍ! ¿Alkyetzunju' nimxi'x toklen toj kwitze': ma a q'anpwaq mujqa a tja Dyos, qu'n a penate' tja Dyos nxjansanteju' q'anpwaq? 18Ex ikx inkma'ne': Alkye jun xjal matxi' ttziya'n jun yol ex matzaj tna'nju' q'olb'eb'l ti'j, mya'xix ilti'j tu'n tjapun tu'n chechije', qatzun matzaj tna'nju' oyaj tkub' tib'aju' q'olb'eb'l ti'ju' xittziya'n, ilxi'xti'j tu'n tjapun tu'n, chechije'. 19¡Majx jpu'n kywitze'! ¿Alkyetzunju' nimxi'x toklen: aju' oyaj, mujqa aju' q'olb'eb'l, qu'n tu'na' nkub'a' xjansetju' oyaj? 20Aju' ntzaj na'nte tb'i q'olb'eb'l, mixti' ntzaj tna'n o'kxju' q'olb'eb'l, ex ntzaj tna'nju' tkub' tib'aju' q'olb'eb'l; 21ex alkyeju' ntzaj na'nte tb'iju' tja Dyos, myanaq o'kxju' tja Dyos ntzaj tna'n ex intzaj tna'nju' tb'i Dyos, qu'n najlinate' Dyos toj tja. 22Ex alkyeju' ntzaj tna'nju' tb'i kya'j ti'j jun ti'xti', ntzaj tna'nju' tq'uqb'il Dyos, qu'n toj kya'j taju' tq'uqb'il Dyos. 23¡Qab'anx kwitze', aye'ye' xnaq'tzal kawb'il exqeye' parisey, qu'n xmletz'qe'ye'! inel kypa'ne' tlajoji'n ti'ju' k'ul ment tb'i, ti'ju' anis ex tiju' k'ul komin tb'i, extzun minti' njapunju' chaq'b'il nimaqxi'x toklen kyu'ne' toju' kawb'il, aju' tnik'alilti'j, q'aq'an ti'j k'u'jb'aj exju' okslab'l. Atzun ja'lu ati tu'n kb'inchanteye' ex ikx ati tu'n txi' kq'o'ne' tlajoji'n. 24¡Aye'ye' nok kq'o'n kyib'e' ẍaqlulkye xjal extzun moẍqeye', chab'axi'x nkyej ktz'a'mine' jun tal us toj kk'wa'ye', extzun nxi' kb'ilq'u'ne' jun chej kamey! 25¡Qab'anx kwitze' aye'ye' xnaq'tzal kawb'il exqe'ye' parisey, qu'n xmletz'qe'ye'!, chab'axi'x nel ktxjo'ne' ti'ju' kb'ase' exju' kpik'laqe', extzun aju' toj kyanmiye' o'kxtzu' nche' ximanaye' tiju' elq'a'n exju' jamjoni'n. 26¡Moẍ parisey: nejxi'x txjonktza toj tb'asa, ex kjel ẍnu'lixte' ti'jxiju' b'as! 27¡Qab'anx kwitze', aye'ye' xnaq'tzal kawb'il exqeye' parisey, qu'n xmletz'qe'ye'! ikqe'juye' se'nju' muqb'il txuma'n kyi'j, majx tb'anilqe' tka'yinx kyi'jxi', atzunju' kyojxi' nojnqe' tu'n kb'aqil kyimni ex nojni tu'n tkyaqilju' tz'il. 28Ikqetzunjuye'; in kyek'la'n kyib'e' kwitz xjal naku'j b'a'n xjal qe'ye', atzun toj kyanmiye' nojni tu'n il ex xmletz'il. 29¡Qab'anx kwitze' xnaq'tzal kawb'il exqe'ye' parisey, xmletz'qe'ye'!, injaw kb'inchane' tja muqb'il kyeju' t-sanjelal Dyos ex inxi'x nok kyq'o'ne' achb'il tij kpantyonju' xjal tnik'alkyi'j, 30ex inkyma'ntzuntze': Naqwit ato'ye' toju' tq'ijlalil ojtxi' tej ẍeb'aj tenju' qyajilb'ene', miwtlo junti' ok qq'o'n qib'e' b'yolkyeju' t-sanjelal Dyos. 31Tu'ntzunju' kyole' majx nel tnik'tzil qa k'walb'ajqe'ye' kyeju' ẍeb'aj b'yonkyeju' t-sanjelal Dyos ojtxi'. 32¡Kyb'inchame' tkyaqilju' saj qe kyu'n ojtxi' kyajilb'ene'! 33¡Ikqejuye' se'n kan! ¡Tyajajil q'antinqe'ye'! ¿Se'nxi'x taq'wi tu'n ktzaqpaje' teju' tz'e'ysb'il witzb'aj aju' q'aq'? 34Tu'ntzun ja'lu ok che tzajel nchq'o'ne' t-sanjelal Dyos, ajnab'lil ex xnaq'tzal kk'etze'. Aye'tzunkye' che jawil kq'o'ne' junjun twitz krus ex che kb'el kb'yo'ne', ex aye'tzun junjuntl che b'ajel kyjuma'ne' toju' ja te k'u'lb'il ex che okyel lpeye' b'yolkye toj junjun tnam. 35Qu'mtzun kyib'aje' kb'el tz'aqa'ju' tz'e'ysb'il witzb'aj tu'n tpaj kychk'elju' xjal mixti' kyil matxi' kub' qojl, ttzajlenx tiju' Ab'el jun xjal tnik'alxi'xti'j ex pomnix tiju' Sakariy, tk'wal B'erekyiy, aj kub' kyb'yo'ne' kxolju' q'olb'eb'l tuk'i'lju' ja xjan te Dyos. 36Axxi'x kxe'l nma'n kyeye', qa tzulju' tz'e'ysb'il witzb'aj kyib'aju' xjal toju' tq'ijlalil ja'lo, tu'n tpaju' lu xkb'inchaju' ojtxi' kychmane', chi Jesus. 37¡Aj Jerusalen, aj Jerusalen, inche kub' kb'yo'ne' t-sanjelal Dyos ex nche b'aj kyxone' tu'n ab'j aye'ju' nche tzaj t-sma'n Dyos tu'n kyolin kyuk'i'le'! ¡B'a'npunxi' maj wajb'ile' tu'n kb'jo'k nb'u'yine' junx, iku' se'n jun ttxu ek' nche ok tb'u'yinju' tal tjaq'ju' t-xik', extzun minti' xkyaje'! 38Ex kb'intzpe'ye', aju' tja Dyos ati kxole', kjel kolb'en tu'n Qman Dyos; 39ex kxe'l nma'n kyeye', qa texju' kmuj lu, lay chin nok kka'yintle', tzmaxi'j ajkymanteye': ¡K'i'wla'nxi'xju' tzul toj tb'i Qman Dyos!, chechiloye'. Chi Jesus b'aj tma'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\