Mateo 25

1Aju' tkawb'il Dyos te toj kya'j iky kb'ajelju' ti'j kse'n b'aj kyi'j lajoj txin qpoj toj jun mjeb'le'n, xikyiq'i'n kykantil tuk'i'l aseyt ex eb'je'x ayolteju' chmilb'aj. 2Kyxoltzu'n lajoj txin lu, ati jwe' ati kynab'l ex jwe'tl mixti'x kynab'l. 3Aye'tzu'n jwe' mixti' kynab'l xikyiq'i'n kykantil ex min xikyiq'i'n kyaseyt; 4aye'tzunkye' jwe' ati kynab'l, xikyiq'i'n kykantil ex kyaseyt. 5Tu'ntzu'n yaj tponju' chmilb'aj, tzaj watl kyi'ju' txin ex majx eb'jik'wtan. 6Tetzunj xi'toq ttzaj tk'u'j aq'b'il, e'jaw ẍch'inju' xjal ex kyma kjalu: ¡Luju' chmilb'aj tzul! ¡Kukyetze' k'lulte! chechij. 7Kykyaqiltzu'n txin e'jaw we' ex eokten b'inchalte kykantil. 8Aye'tzunju' jwe' txin mixti'x kynab'l xikyma'n kyeju' ati kynab'l: Q'ontz ch'i'nqe' qaseyt ti'ju'kye', qu'n ch'inxtl tkub' yupju' qkantile', chechij. 9Aye'tzunkye' jwe' txin ati kynab'l xikytzaq'we'n kye: Lay, qu'n jaku' min kanuntlqe' qaseyt ex jaku' ikxkye'. Ate kb'inchamjuye' kukyxi'ye' jank'ayinjtza', ex kylq'ontze' kyexe', chechij kye. 10Ku, chechiju' jwe' txin mixti'x kynab'l, e'xi' lq'ol kyaseyt. Tetzunj kyxi', o'kxtulju' chmilb'aj; aye'tzu'n jwe' txin ati kynab'l eb'jo'kx tuja tuk'i'lju' chmilb'aj ex majx etzjupliju' ja kywitz. 11Yajxi'tzuntl kyponju' jwe'tl txin mixti'x kynab'l, okxkyma'ntzuntz: ¡Taye, Taye, jqonkxa ja qwitze'! chechij. 12Atzunte' chmilb'aj etzttzaq'we'n kye ex tma: Axxi'x kxe'l nma'n kyeye' min wojtzqi'nqe'ye', chij. 13Ikxtzunkyeju'ye', che xq'uqinqe'ye', qu'n min b'i'n kyu'ne' alkye q'ij ex alkye kmuj tzulju' mankb'il q'ij, chi Jesus. 14Ikx kb'ajelju' tiju' tkawb'il Dyos te toj kya'j se'n b'aj ti'j jun xjal naqxtaq tu'n txi'tl tojuntl tnam, e'tzaj ttxko'nju' tmajen ex xitq'o'nju' tpwaq kye tu'n txi' kka'yi'n. 15Kyejtzun tq'o'n kab'lajk'al lajnaq (5,000) pwaq te jun tmajen, atzunte juntl tmajen kyej tq'o'n jo'k'al (2,000) pwaq, ex te juntl kab'k'al lajnaq (1,000) pwaq kyej tq'o'n: teyilex junjun kyej q'o'n se'nxju' che aq'unan. Ex xi'tzuntz toju' tb'e. 16Atzunju' majen kyej q'o'nju' kab'lajk'al lajnaq (5,000) pwaq te, aq'wi aq'unal tiju' pwaq ex tkanb'aju' kab'lajk'al lajnaqtl tib'aj. 17Ex ikxju' kyej q'o'n jo'k'al (2,000) pwaq te, aq'wi aq'unal ex tkanb'aju' jo'k'altl tib'aj. 18Atzunte' majen kyej q'o'n kab'k'al lajnaq (1,000) pwaq te, mitzunjunti' aq'unante ti'ju' pwaq, ape' tb'inchaju' ku'x tmqu'n toj tx'otx' ex ku'x tewa'n tpwaqju' tajaw pwaq. 19Ma'toqtzun b'aj b'a'npun q'ij, o'kx minab'en tulju' tajaw pwaq kk'etzju' tmajen, ex aq'wi xjelulte kye titi'ju' xb'ent kyu'n tu'nju' pwaq kyej q'o'n kye. 20Pontzun neju' xjal kyej q'o'n kab'lajk'al lajnaq (5,000) pwaq te, ex pon tiq'i'n kab'lajk'al lajnaqtl ojetoq tkanb'a, xitq'o'ntzuntz teju' tajaw pwaq ex tma: Taye, kab'lajk'al lajnaq kyej tq'o'na weye', ex luju' kab'lajk'al lajnaqtl xnkanb'aye' tib'aj tpwaqa, chij. 21Atzunte' tajaw aq'untl xitma'n te: B'a'natzun, jun b'a'n aq'unalta ex njapunxi'xa ti'j; tu'ntzun mab'ent taq'unet tu'na maskye ch'i'n, ja'lo nimxi'x kxe'l nq'o'n teya. Kutoka ex tzalaja wuk'i'le', chij. 22Ex ikx pon juntel aju' tk'am jo'k'al (2,000) pwaq ex tma: Taye, jo'k'al (2,000) pwaq kyej tq'o'na weye', ex luju' jo'k'altl lu, aju' xnkanb'aye' tib'aj, chij teju' tajaw pwaq. 23Atzunju' tajaw aq'untl xitma'n te: B'a'natzun, jun b'a'n aq'unalta ex njapunxi'xa ti'j; tu'ntzun mab'ent taq'unet tu'na maskye ch'i'n, ja'lo nimxi'xtl kxe'l nq'o'n teya. Kutoka ex tzalaja wuk'i'le', chij. 24Tetzunj tponju' majen kyej q'o'n kab'k'al lajnaq (1,000) pwaq te, xitma'n teju' tajaw pwaq kjalu: Taye, b'i'n wu'ne' qa kuwxi'xa, injaw tb'u'yina twitz awal jamin noka' tawa'na ex njaw tchmo'na twitz awal jamin nxi'ya' tchto'na tijajil. 25Qu'mtzun matzaj xob'il wi'je' twitza, ex ku'x nmqu'ne' tpwaqa toj tx'otx'. Mitzunjunti' xnaj, luju' tpwaqa lu, chij teju' tajaw pwaq. 26Atzunju' tajaw aq'untl xittzaq'we'n te: Mya'x b'a'n aq'unalta ex ky'eja, qu'n qa b'i'n tu'na qa njaw nb'u'yine' twitz awal ja minti' nku'xa' wawa'ne' exqa njaw nchmo'ne' twitz awal ja minti' nxi'ya' nchto'ne' ij, 27ma'wtlo txi' tiq'i'na npwaqe' tojun k'ub'l pwaq, awttzuloj ẍin nule', ma'wtlo nk'ame' npwaqe' tuk'i'lju' tub'chil, chiju' tajaw pwaq. 28Ex xitmanju' tajaw pwaq kye txqantl xjal ate'toq atzu': Kyiq'imile' kab'k'al lajnaq (1,000) pwaq te, ex kyq'onxe' teju' juntel aju' ati jumutx' jo'k'al tpwaq. 29Qu'n alkyete' nchmet twitz taq'unb'en, kxe'l q'o'n txqantl te; alkyetzunte min chmet twitz taq'unb'en, aju' ch'i'n ati te, k'elelpe' iq'i'n. 30Atzunju' majen lu mixti'x tajb'en, kxomixe' toj qlolj ti'jxiju' ja, qu'n atzuntzu' ta' oq'e'n ex jach'ub'te'n t-xe witzteyj, chij kye, chi Jesus b'aj tma'nju' techlal lu. 31Ajtzun wule' ayine' Tk'wal Dyos, ma'toq chin okye' te nimaqkawil, kykyaqilxju' anjl wuk'i'le', chin kb'el qeye' toju' nq'uqb'ile' inxi'x qoptz'aj tu'n nkawine'. 32Kykyaqiltzunju' xjal toj tkyaqil twitz tx'otx' kb'ajel kyb'u'yi'n kyib' nwitze', ex ayinku'ye' chin elel pa'nkye junjun ti'j junjuntl, kse'nte k'i'k'lel nche eltpa'nju' rit kyi'ju' chib'. 33Che kb'el nq'o'ne' rit toj nb'a'nq'ob'e', aye'tzu'n chib' toj nnayaje'. 34Kxel nma'ntzuntze' ayine' nimaqkawil kyeju' ate'qe' toj nb'anq'ob'e' kjalu: Kukytzaje', aye'ye' matxi' che k'i'wlanjtze' tu'n Nmane'; kyk'monju'ye' kawb'il b'incha'ntl kyeye' atxi'x ttzajlen qen twitz tx'otx'. 35Qu'n tej intoq chin q'a'q'ane', tzaj kyq'o'ne' nwaye', ex tej intoq chin k'wajtiye', tzaj kyq'o'ne' nk'wa'ye', ex tej ajb'etunqine' nokx kyk'mo'ne' toj kyjaye'. 36Tej mixtoqti' nxb'alune', tzaj kyq'o'ne' nxb'alune', tej yab'qintoqe', epone' ka'yilweye'; ex tej jpu'nqinkxtoqe' toj kars e'pone' q'olb'elweye', nchiku'ye' kye. 37Aye'tzunju' tnik'alkyi'j tzul kyqani'n weye': Taye, ¿Jtojetzun qila qa intoq q'aq'ana, extzun xiqq'o'ne' twaya? ¿Jtojetzun qila qa nk'wajtiya, ex xiqq'o'ne' tk'wa'ya? 38¿Mujqa jtoje qila qa ajb'etuna, ex okxqk'mo'na toj qjaye', mujqa mixti' t-xb'aluna, ex xiqq'o'ne' t-xb'aluna? 39¿Jtoje qila yab'toqa mujqa atitoqa toj kars, ex opone' ka'yilteya? chechi. 40Ayintzune' nimaqkawil kxe'l ntzaq'we'ne' kjalu: Axxi'x kxe'l nma'n kyeye' qa aju' sok kb'incha'ne' kyeju' tal witz'ine' b'o'sqexi'x, weye' soka' kyb'incha'ne', nchiku'ye' kye. 41Aye'tzunju' ate' toj nnayaje' kxe'l nma'ne' kye kjalu: Kypa'mil kyib'e' wi'je' aye'ye' b'entnitlti'j tu'n tkub' tz'e'yset kywitze'; kukxi'ye' toju' q'aq' tejumajx kub'ni b'incha'n teju' tajaw il exqe' tanjl. 42Qu'n tej intoq chin q'aq'ane', mixti'x tzajkyq'o'ne' nwaye', tej intoq chin k'wajtiye' mixti'x tzajkyq'o'ne' nk'wa'ye'; 43tej ajb'etunqintoqe', min in okx kyk'mo'ne' toj kyjaye'; tej mixtoqti' nxb'alune', mixti'x tzaj kyq'o'ne' nxb'alune', tej nyab'tiye' ex tej intintoqe' toj kars min e'pone' nelweye', nchiku'ye' kye. 44Aye'tzunkye ktzajel ktzaq'we'n weye': Taye, ¿Jtojetzun qila qa nq'aq'ana, exqa intoq k'wajtiya, qa ajb'etuna, qa mixti' t-xb'aluna oksa'nk, qa yab'toqa, mujqa atitoqa toj kars, extzunqa min xiqoni'na? chechi. 45Ayintzunwe' nimaqkawil kxe'l ntzaq'we'ne' kye kjalu: Axxi'x kxe'l nma'ne' kyeye' qa aju' xtalb'il min sok kyb'incha'ne' kyeju' tal xjal b'o'sqe'xi'x, weye' min soka' kyb'incha'ne', nchiku'ye' kye. 46Kkyaqiltzunju' ẍeb'inchante myab'a'n che kxe'l toj tz'e'ysb'il witzb'aj tejumajx, aye'tzunju' tnik'alkyi'j che xe'l toju' chwinqlal tejumajx, chi Jesus b'aj tma'n kye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\