Romanos 16

1Nchin kub'san kyeye' tu'n txi' kka'yine' qanab' Peb'e tb'i, qu'n ate' qanab' lu naq'unan kxolju' okslal toj Senkreas. 2Kk'mome' toj tb'i Qajaw, se'nxju' nkb'incha'n okslal, ex che oninqeye' ti'j toj tkyaqilju' nojqelan toj tchwinqlal, qu'n matxi' tz'onin kyi'j txqan xjal expe' matz'onin wi'jku'ye'. 3Kq'olb'enxe' Priska ex Akila, aye' wuk'i'le' toju' aq'untl te Jesukrist. 4Qu'n naqpe' ch'inxtlmi ekub'a b'yo'n naq tu'n nkolchiye', mya o'kxqine' nchinx q'onte chjonte kye, ex ikx kykyaqil qitz'in ex qtzik kyxolju' okslal mya aj Judaqe'. 5Ex ikx kq'onxe' jun q'olb'eb'l kyeju' okslal nkb'uyi'n kyib' tja Priska ex Akila. Ex kq'olb'enxe' wamiwe' Epeneto, aj tnejel okslal toju' tx'otx' te Asya. 6Kq'olb'enxe' Mariy aju' oje tz'aq'unan b'a'nxi'x kxole'. 7Kq'onxe' nq'olb'eb'le' kyeju' nwitze'le' Androniko ex Junyas, qu'n ayekye' lu junx e'ten wuk'i'le' toj kars; ex xiq'o'n kyoklen tu'n Dyos, ex nej kyokslan kye nwitze'. 8Kq'onxe' nq'olb'eb'le' te Amplyato, aju' wamiwe' toj tb'i Qajaw. 9Kq'onxe' nq'olb'eb'le' te Urb'ano, quk'i'le' toju' aq'untl te Krist ex kq'olb'enxe' Estakis aj inxi'x nk'u'jla'ne'. 10Kq'onxe' nq'olb'eb'le' te Apeles, qu'n wa'lxi'x toj tokslab'l; ex kyeju' toj tja Aristob'l. 11Kq'onxe' nq'olb'eb'le' teju' nwitze'le' Erodyon, ex kyeju' toj tja Narsis qu'n okslalqe' ti'j Qajaw. 12Kq'onxe' nq'olb'eb'le' te Tripen ex Triposa, qu'n nche' aq'unan toju' taq'un Qajaw; ex teju' qanab' Perside, aju' oje tz'aq'unan toju' taq'un Qajaw. 13Kq'onxe' nq'olb'eb'le' te Rupo, qu'n tb'anilxi'x okslal ti'j Qajaw, ex teju' ttxu, ju' oje tz'ok nakuj ntxuye'. 14Kq'onxe' nq'olb'eb'le' te Asinkrit, te Plekonte, te Ermes, te Patrob'as, te Ermas ex kye kkyaqil okslal ate' kyuk'i'l. 15Ex ikx kq'olb'enxe' Piloloko ex Julya, ikx Nareo eju' tanab', ex ikx Olimpa ex kkyaqilju' okslal atqe' kyuk'i'l. 16Kq'olb'em kyib'e' kxolilexe', ex kychlem kyib'e' tuk'i'l tkyaqil tk'u'jlalil. Ex kkyaqilju' okslal te Qajaw Jesukrist nche' tzaj q'olb'ene' kyu'n. 17Tz'elx knik'e' witz'in ex ntzik kyi'ju' nche tzaj q'inte pa'jtib'il ex trakpuje'n kxole', aye'ju' tqe'k xitulte xnaq'tzb'il oje kk'ame'. Kpa'mel kyib'e' kyi'j. 18Qu'n minti' nche ajb'en te Qajaw Jesukrist, axtzu' nche ajb'ena' kyex kyib'xkyib', ex naq tqe'k sb'ulte kyanmi xjal tu'nju' kyol b'unin ex tb'anil najb'en kyu'n. 19Kkyaqil b'i'n kyu'n qa nche okslane' te Dyos. Qu'mtzun inxi'x chin tzalaje' kyi'je', ex wajb'ile' tu'n kyokye' atixi'x knab'le' tu'n kb'inchanteye' b'a'n ex myaju' taq'wix; 20Atzunte Dyos q'olteju' nak'b'il kb'el puch'inteju' Tajaw il tjaq' kqane'. Awttzu'n Qajaw Jesukrist tzaj q'onte txqan xtalb'il kyeye'. 21Nche'x q'olb'e'ne' tu'nju' Timotey aj wuk'i'le' toj taq'un Qajaw Jesukrist; ex ikx Lusyo, Jason ex Sosipatro aye'j nwitze'le'. 22Ayine' Tersio t-ajtz'ib'al Pawl ẍin kub' tz'ib'ante u'j lu nxi' nq'o'ne' jun qolb'eb'l kyeye' toj tb'i Qajaw. 23Inche'x q'olb'e'ne' tu'n Kayo, aju' machin tk'ame' tja, ex intq'o'n anb'il kye okslal tu'n kb'uyinte kyib' toj tja. Ex ikx nche' q'olb'ene' tu'n Erasto aju' k'u'l pwaq toj nintnam ex ikx tu'nju' titz'in Kuarto tb'i. 24Awittzun Qajaw Jesukrist k'iwlankyeye' kkyaqile'. Ikxwitju'. 25Qoqe' ajwalin tb'i Dyos aj ati tipumal tu'n kwe'xixe' tu'n toj kyokslab'le'; iku' se'nju' ntma'n tpakb'al b'a'n nxi' npakb'a'ne' kyeye' exju' xnaq'tzb'il ti'j Jesukrist. Aju' yol lu matxi' tzaj tyek'u'n Dyos, aju' k'u'ntoq tu'n toj ewaj atxi'x na'mxtoq tkub' b'incha'n twitz tx'otx'. 26Atzun ja'lo matxi' tzaj tchik'b'a'n Dyos qe naqx tu'nelju' kyejni ktz'ib'a'n t-sanjelal Dyos ojtxi', ex matzaj q'o'n jun chaq'b'il tu'n Dyos aj Dyos tejumajx tu'n txi' pakb'et kye kkyaqil nimaqtnam tu'ntzun kyokslan xjal ex tu'n kniman te Dyos. 27¡O'kxte Dyos ati tnab'l ex naq junku' ati tu'n tjaw nimat kukxju' naqx tu'nel Qajaw Jesukrist! Ikxwitju'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\