Romanos 6

1¿Titi'tzun kxe'l qma'n? ¿Ma qo b'inchal txqantl il tu'ntzun ttzaj laqjxi'x tk'u'j Dyos qi'j? 2¡Laynate'! Qu'n kyimnqo'tlqe te il; ¿Se'n taq'witzun ajtb'ent qanq'in toj il? 3¿Ma mixti'tzun b'i'n kyu'ne' qa matxi' qmujb'a qib' tuk'i'l Jesukrist tu'nju' xjaw a' qwi' ex matxi' qmujb'a qib' tuk'ilju' tkamik? 4Qu'n tu'nju' xjaw a' qwi' oje qoku'x mqu'n tuk'i'l Qajaw Jesukrist, ex maqo' kyim tu'ntzun qjatz anq'in toju' chwinqlal ak'a'j, ikse'nte Qajaw Jesukrist jatz anq'in kxol kyimni tu'nju' tipumal Qman Dyos. 5Qama tz'ok qmujb'a'n qib' tuk'i'l Jesukrist toju' tkamik, ex ikx qo jawil anq'in junx tuk'i'l. 6B'i'nte' qu'n qa aju' qchwinqlal ojtxi' oje jawq'o'n twitz krus junx tuk'i'l Krist, tu'ntzun tkub' naju' tipumal il atitoq toj qxmilal ex tu'ntzun mlalun qo' ajb'entl te il. 7Qu'n aj qkyim, atzuntzu' nqo' tzaqpaja' tjaq' il. 8Qa matxi' qo' kyim junx tuk'i'l Jesukrist, q'uqlitzun qk'u'jtz ti'j qa qo' anq'il tuk'i'l. 9Qu'n b'i'n b'a'nxi'x qu'n qa ate Krist tjatzlen anq'in, layx kyimtl. Qu'n aju' kamik mixti'tl toklen ti'j. 10Qu'n mixti'tl toklenju' kamik ti'jte' Krist tej tkyim, qu'n naq jumajx kyim; ex tej tjatz anq'in tuk'i'l Dyos nanq'ina' ja'lo. 11Ikxtzunkyeju'ye' kximanxe' qa mixti'tl toklen il kyi'je' qu'n matxina' che kyime' te il, ex matxi' che jaw itz'jiye' tu'n Qman Dyos junx tuk'i'l Jesukrist. 12Qu'mtzun lalun txi' kq'o'ne' anb'il te il toj kxmilale', ex lalun txi' kb'incha'ne' tajb'il kxmilale'. 13Lalun txi' kq'o'ne' kxmilale' te il tu'n tajb'en te b'inchalte myab'a'n. Ape' kyb'inchamjuye', kq'onx kxmilale' toj tq'ob' Dyos tu'n kyajb'ene' te b'inchalte tnik'alti'j twitz, qu'n matxina' che kyime' te il, ex matxi' che jaw anq'ine' tu'n Dyos. 14Mixti'tlte' il toklen kyi'je' qu'n mixti'tl tqe'kxe' tjaq' kawb'il, atzu' tqe'yatlkye' tjaq' t-xtalb'il Qman Dyos. 15¿Titi'tzun nkma'ne'? ¿Ma oklo qo b'inchal il tu'nju' mixti' tqo'kx tjaq' kawb'il, atzu' tqo'kxa' tjaq' t-xtalb'il Dyos? ¡Minti'! 16B'i'n kye'kyu'n b'a'nxi'x qama txi' kq'o'n kyib'e' te lq'o'n majen te juntl, ati tu'n tkub' knimane'. Ikxtzunju' qama txi' knimane' il ntzaj q'onte kamik, che okyele' te tmajen ex ikx qama txi' knimane' Dyos che okyel q'o'ne' te tnik'alti'j tu'n Dyos. 17Chjonte te Dyos tu'nju' matxi' kk'ame' t-xnaq'tzb'il tu'n tkyaqil kyanmiye', maskye tmajen ilqetoqe' tnejel. 18Atzun ja'lo tu'nju' matxi' che tzaqpaje' tjaq tkawb'il il, matxi' che txkonjtze' tu'n kyajb'ene' te Dyos toj tnik'alilti'j. 19(Nche'x nma'ne' yol kyeye' aye'j ojtzqi'nqexi'x kyu'ne', tu'ntzun tkane' toj kwitze' b'a'nxi'x.) Ikxse'n ojtxi' kyaq'kyib'e' tu'n kyajb'ene' te il tu'n kyb'inchanteye' myab'a'n, ikxtzu'n ja'lo kyq'om kyib'e' tu'n kyajb'ene' te Dyos tojxi'x tnik'alti'j ex tu'n kxjansante kyib'e'. 20Qu'n tej majinqe'toqe' te il, mixti'toq nkyb'icha'ne' tnik'alilti'j. 21¿Titi'tzun xkkanb'aye' tu'nju' mache okye' te tmajen il? Ape' xkykanb'ajuye' nche kub' ch'ixwiye' tu'n ja'lo, qu'n tkyaqil xb'aj kb'incha'ne' kamik ntzaj ti'n. 22Atzun ja'lo, tu'nju' matxi' che tzaqpete' tjaq' tkawb'il il ex matxi' che okye' te tmajen Dyos. Atitzunte' tajb'en kyeye' qu'n che okyele' xjan ex tzul q'o'n kychwinqlale' tejumajx tu'n Dyos. 23Ate' kamik ntzaj tq'o'n il qe te chojb'il, atzunte Dyos ntzaj tq'o'nju' chwinqlal tejumajx qe te jun oyaj tu'nju' mujli qten tuk'i'l Qajaw Jesukrist.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\