Matius 1

1Pedamo aini siwulu kamai'ao'ano Yesus Kristus sampu'ano Daud, sampu'ano Abraham. 2Abraham nokoana'ao Ishak, Ishak nokoana'ao Yakub. Yakub nokoana'ao Yehuda bhe bhahitie'ino. 3Yehuda nokoana'ao Peres bhe Zerah, neano inando Tamar. Peres nokoana'ao Hesron, Hesron nokoana'ao Ram. 4Ram nokoana'ao Aminadab, Aminadab nokoana'ao Nahason, Nahason nokoana'ao Salmon. 5Salmon nokoana'ao Boas, neano inano Rahab. Boas nokoana'ao Obed, neano inano Rut. Obed nokoana'ao Isai. 6Isai nokoana'ao Daud, membalino omputo. Daud nokoana'ao Salomo, anano bhe bhihinandano Uria. 7Salomo nokoana'ao Rehabeam, Rehabeam nokoana'ao Abia, Abia nokoana'ao Asa. 8Asa nokoana'ao Yosafat, Yosafat nokoana'ao Yoram, Yoram nokoana'ao Usia. 9Usia nokoana'ao Yotam, Yotam nokoana'ao Ahas, Ahas nokoana'ao Hiskia. 10Hiskia nokoana'ao Manase, Manase nokoana'ao Amon, Amon nokoana'ao Yosia. 11Yosia nokoana'ao Yekonia bhe bhahitie'ino, ne dhamanino kati'oho'ando we witeno Babel. 12Nopalusi dhamanino kati'oho'ando we Babel, Yekonia nokoana'ao Sealtiel, Sealtiel nokoana'ao Zerubabel. 13Zerubabel nokoana'ao Abihud, Abihud nokoana'ao Elyakim, Elyakim nokoana'ao Asor. 14Asor nokoana'ao Zadok, Zadok nokoana'ao Akim, Akim nokoana'ao Eliud. 15Eliud nokoana'ao Eleasar, Eleasar nokoana'ao Matan, Matan nokoana'ao Yakub. 16Yakub nokoana'ao Yusuf, mo'aneno Maria. Maria koana'aonomo Yesus nekonando Kristus. 17Dadi'anomo kosasawindo siwulu ana'a peda aini: ompulu fato sampu'a nomai'ao ne Abraham ampa ne Daud, ompulu fato sampu'a nomai'ao ne Daud ampa kati'oho'ando we Babel, ompulu fato sampu'a nomai'ao ne kati'oho'ando we Babel ampa ne Kristus. 18Kalente'ano Yesus Kristus pedamo aini. Maria, inano Yesus, nopopohae bhe Yusuf. Miina'o dagumaa'a, gaha'a nofowoowamo hampano Rohino Lahata'ala. 19Yusuf, pohaeno Maria maitu, seemie melaano lalo. Anoa nokiido namekaambano Maria ne wisendo mie bhahi, dadi'anomo nokopatudhu nabhotuemo popohaendo, tamaka pae naefemata-mataa. 20Gaha'a tangasano notimba-timbangi patudhuno maitu, mala'ekatino Ompu nofotiwohamo wutono weo nifi. Ambano mala'ekati maitu, "Yusuf, sampu'ano Daud, koe mote'ia mala Maria so mieno lambumu, kapa'amo ana'i newoowano itu nomai'ao ne Rohino Lahata'ala. 21Maria nakoana'ao mo'ane, maka kumonae Yesus, kapa'amo Anoamo so mosalamatino umatino mai'ao ne dhosando." 22Aini nokadhadhia mbali noko'ula'ao bhoasaono Ompu nefosampeno anabii peda aini, 23"Kotu-kotu'u, seemie kalambe tapa'o popande'aono bhe mo'ane nafowoowa maka nakoana'ao mo'ane. Ana'i aitu dakumonae Imanuel." (Ma'anano Imanuel, Lahata'ala nopobhai kaitaomu). 24Hato nowanu, Yusuf noangkafimo pahintano mala'ekatino Ompu na'a. Nowowo'omo Maria mbali mieno lambuno. 25Ampamo kaowu, Yusuf miina napomoodofianea ampa nofolente anano maitu. Ana'i aitu nokonae Yesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\