MAT 1:17

17Ale, lətelob te li ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùˈu ane Abàlàghâm e ghǎ wu ane Dàbid, ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùˈu ane Dàbid e ghǎ wu àfɨ̀ˈ yu bɔ̀ le ba̧ bòt Izə̀lȩ̂ nɨŋ ngà a Babilɔ̀n la, mè ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùˈu àfɨˈa mbɔŋ ekɨˈɨ wu àfɨˈa bɔ̀ le bia Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ ntsà la.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More