Hechos 12

1Pues te'i. Ti'i ilic a q'uin abe'e, yan jun tuul a reye, IIerodes u c'aba'. Caji u tz'aa' a yaj yoc'ol jujun tuul tu yaamoo' a hermanojo. 2U yadaj ca' quimsabüc etel maasca' aj Jacobo, le'ec u sucu'un aj Juana. 3Le'ec ti ca' u yilaj ti qui' tu wichoo' aj Israel ti quimsabi aj Jacobo, u tücaa'taj müchbül aj Pedrojo. Müchbi ti u q'uinil a fiesta le'ec ti ma' qui' u jantabül a pan a yan u levadurajili. 4Le'ec ti ca' u müchajoo' aj Pedrojo, tz'abi ti presojil u men aj IIerodes. U yadaj ca' cününbüc n men diez y seis tuul a soldadojo. Cuatro tuul ti a jujun sut ti tan u cününtiqui. U tuclaj u quimes aj Pedro le'ec ti joboc a fiestaja. Te'i u quimsabül tu taanoo' a cristianojo. 5Baalo' ti que'en aj Pedro ti presojil. Tan u cününbül ti qui'. C'u' betiqui, le'ecoo' a hermanojo, tan ti tanoo' u c'aatic ti'i a Dios ca' aantabüc aj Pedrojo. 6Pues te'i. Ti'i a ac'ü' ti samalac u quimsabül u men aj IIerodese, tan u wüyül aj Pedrojo.C'üxa'an etel cadena tu yaam ca' tuul a soldado a que'en tu tzeele. Yanoo' a soldado chi' cuarto. Tanoo' u cününtic a presojo. 7Pues te'i. Chiclaji jun tuul u yaj xa'num a Dioso. Sasilaji ich cuarto. U jütz'aj aj Pedro tu tzeel. P'i'ixi. —Liq'uen. Seebte a bajil,— cu t'an ti'i. Le'ec a cadenaja, jebch'inbil tuwich u c'ü'. 8—Wutzquinte u c'ax a nüc'. Tz'a a zapato ta woc,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti'i aj Pedrojo. U betaj ti baalo'. —Ca' tz'a u chucaan a noc'. Co'ox tin pach,— cu t'an ti'i. 9Pues te'i. Aj Pedrojo, bini tu pach u yaj xa'num a Dioso. Ma' u yeel wa tu jajil tan u yuchul c'u' a tan u betic u yaj xa'nnm a Dioso. —Tan in wilic ada' ichil jabix nümül,— cu t'an tu bajil. 10U mansajoo' jun tuul u yaj cananil a presojo. U mansajoo' ulaac'. Pachili, c'ochoo' ti a puerta a fierro a que'en ti u tojil a calleje. Tu junal jeebi a puerta abe'e. Joc'oo' te'i. Le'ec ti binoo' tz'etz'eec ti a calleje, sütch'inbil u yaj xa'num a Dioso. 11Mas pachili, u yeeltaj c'u' a mani aj Pedrojo. —Jajil,— cu t'an aj Pedro tu bajil. —Le'ec a Noochtzili, u tücaa'taj u yaj xa'num a Dios ti'i u sa'alticalen ti'i ma' in c'ümic a yaj u men aj IIerodese, y ti'i ma' in c'ümic a yaj le'ec a c'u' u c'atiintaj ca' in c'ümü' in wetcaal aj Israele,— cu t'an tu bajil. 12Le'ec ca' u yeeltaj aj Pedro ti joq'ui ti presojili, bini tu yotoch ixna' Mariaja, le'ec u na' aj Juan Marcos. Yanoo' a much'a'an te'i ti t'an etel a Dioso. 13U boojtaj u chi' a coto. Bini jun tuul ix chu' u c'aba' ix Rode u yila' mac a que'en chi' cot. 14Le'ec ti ca' u yeeltaj etel u t'an aj Pedrojo, qui'aji u yool. Tubi ti'i u jebic u chi' a coto. Bini ti alca' u yadü' ti'ijoo' u pectzil. —Te'i que'en aj Pedro chi' a coto,— cut'an ti'ijoo'. 15—Chen a tus,— cu t'anoo' ti'i. U yadaj ti jaj ti le'ec. —Le'ec a que'en te'iji, le'ec wal u yaj xa'num Dios a walac u cününtic aj Pedrojo,— cu t'anoo'. 16Le'ec aj Pedrojo, tan ti tan u boojtic u chi' a coto. Le'ec ti ca' u jebajoo' a puertaja, u yilajoo' aj Pedrojo. Sa'too' u yool. 17Aj Pedrojo, u ye'aj u c'ü' ti'ijoo' ti ma' u peecoo'. U yadaj ti'ijoo' biqui ti joq'ui ti presojil u men a Noochtzili. —Ca' a wade'ex biqui ti joq'ueen ti'i aj Jacobo, y ti'ijoo' ti chucaan a hermanojo,— cu t'an ti'ijoo'. Pachili, joq'ui aj Pedrojo. Bini ti ulaac' cuuchil tubajac. 18Pues te'i. Ti tan u sastala, choconacoo' a soldado u c'aate tu bajil tuba bini aj Pedrojo. 19Le'ec aj IIerodese, u tücaa'taj ca' cüxtabüc aj Pedrojo. Ma' u cüxtajoo'i. U c'aataj ti'ijoo' a soldado tuba bini aj Pedrojo. Pachili, u yadaj ca' quimsabücoo' a soldadojo. Mas pachili, joq'ui aj IIerodes ich cuenta Judea. Bini ti cuntal ich caj Cesarea. 20Pues te'i. Aj IIerodese, tz'iic ti'ijoo' a que'en ich caj Tiro ich caj Sidon. Le'ecoo' abe'e, c'ochoo' u yila' aj IIerodese. U yet'octajoo' aj Blastojo, le'ec u yaj tz'iib a rey IIerodese. U c'aatajoo' ti'i aj Blasto ca' qui'ac u yool a rey eteloo'o, u men le'ec a caj Tiro a caj Sidono, te' walacoo' u talel u janal tu cuenta a caj a tan u cününtic a reye. 21Aj IIerodese, u yadaj u q'uinil u c'ocholoo' tu taan. Rey IIerodese, u tz'aj u noc' a quich'pana. Tinlaji tuwich a sillaja. Uchi u t'an ti'ijoo' a taloo' caj Tiro caj Sidon. 22Le'ec ti jobi ti t'an, uchoo' u t'an ti chich a cristianojo. —Le'ec ada' u t'anjun tuul ti dios, ma' u t'an jun tuul ti cristianojil,— cu t'anoo' a cristiano ti chich. 23Aj IIerodese, u cha'aj u yadicoo' a cristiano ti dios ala'aji, mentücü, tu jomolil jun tuul u yaj xa'num a Dioso, u tz'aj a c'oja'anil yoc'ol aj IIerodese. Jantabi u nüc' u men ix noc'ol. Quimi. 24Pues te'i. Tan ilic u t'iit'il u pectzil a Dioso. Yan a cajoo' u tz'oquese. 25Pues te'i. Aj Bernabé u yet'oc aj Saulojo, u c'ubajoo' a taq'uin ti'ijoo' ichil a caj Jerusalen jabix ti tücaa'boo' u bete'e. Pachili, usc'ajoo' tu pach ti a caj Antioquiaja. U bensajoo' aj Juan Mareos tu pacha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\