Hebreos 7

1Le'ec aj Melquisedec abe'e, le'ec a rey ich caj Salem. Le'ec ilic ala'aji, le'ec u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios a top nooch u yanili.Pues te'i. Le'ec aj Abrahama, le'ec ti uchi u ganar ichil a p'isbaj eteloo' a reye, tan u yusc'al tu yotoch. C'ümbi ti bej u men aj Melquisedec. Qui'qui't'anbi u men aj Melquisedec. 2Le'ec aj Abrahama, u jützaj ti diez p'uuch tulacal u naaltaj ichil a p'isbaj abe'e. A jun p'uuchu, u tz'aj ti'i u sij-ool ti'i aj Melquisedeque. Le'ec u nu'cul u c'aba' Melquisedeque, le'ec u reyil a na'at a tojo. Le'ec ilic ala'aji, u reyil a caj Salem. Le'ec u nu'cul a t'an u reyil a caj Saleme, le'ec u reyil a jetz'a'an-oolili. 3Ma' tz'iiba'an mac u tat ma'ax u na' ma'ax u uchben mamaa'oo'. Ma'ax tz'iiba'an biq'uin ti yanaji, ma'ax biq'uin ti quimi. Ala'aji, u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ma' yan q'uin u jobol u yanil. Ti baalo'o, c'üs quet ti que'en ala'i etel u Mejen a Dioso. 4Pues te'i. Tucle'ex boon noochil u wichil u meyaj aj Melquisedeque. Sijbi ti'i jun p'uuch ichil a diez p'uuch u müchaj aj Abrahama, le'ec ti uchben mamaa' ino'ono. 5C'u' betiqui, jadi' tu yaamoo' u mam aj Levi yan a ocoo' ti'i u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios y ma' baalo' aj Melquisedequi. Tz'iiba'an ti'ijoo' u mam ajLevi ichil u ley aj Moises ca' u molo' jun p'uuch u naal ti'i tulacal a jujun tuul u yetcaal aj Israele. P'aatül u ca'a u chucaan a nueve p'uuch ti'i u yumili. Le'ecoo' u mam aj Leviji, yanoo' u betic ti baalo' y u mamoo' ilic xan aj Abraham ala'oo'o. 6C'u' betiqui, ma' u mam aj Levi aj Melquisedec abe'e. U c'ümaj ilic jun p'uuch tu yaam a diez p'uuch a c'u' u müchaj aj Abrahama.Pues te'i. Qui'qui't'anbi aj Abraham u men a Dioso. C'u' betiqui, mas nooch u wichil u meyaj aj Melquisedec tuwich aj Abrahama. Chica'an abe' u men aj Melquisedeque, u qui'qui't'antaj aj Abrahama. 7Tulacaloo' u yeel. Le'ec mac tan u qui'qui't'antiqui, mas nooch u wichil u meyaj tuwich a tan u qui'qui't'anbülü. 8Chica'an ilic ti mas nooch u wichil u meyaj aj Melquisedec u men le'ecoo' u mam aj Levi a walacoo' u molic a jun p'uuch tu yaam a diez p'uuchu, walacoo' u quimil. C'u' betic aj Melquisedeque, tz'iiba'an jabix cuxa'an jumpulu. 9Pues te'i. Le'ec aj Leviji, u uchben mamaa'oo' boon tuul a walacoo' u mansic u t'an a cristiano ti'i a Dioso. Walacoo' ilic u c'ümic a sij-ool a tz'abi ti'i a Dioso. Ma'ax to yanac aj Levi ti c'ümbi aj Abraham ti bej u men aj Melquisedeque. Que'en to ichil u mamaa' u men ma'ax to yanac. Le'ec ti tz'abi a sij-ool ti'i aj Melquisedec u men aj Abrahama, u paatal ilic ti wadic jabix le'ec ilic aj Levi, u tz'aj a sij-ool ti'i aj Melquisedeque. Aj Leviji, le'ec ca' u tz'aj a sij-ool ti'i aj Melquisedeque, chica'an ti mas nooch u wichil u meyaj aj Melquisedec tuwich aj Leviji. 11Pues te'i. Ac que'enoo' u mam aj Levi ti'i u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, ti tz'abiu ley aj Moises ti'ijoo' a cristianojo. Le'ecoo' umam aj Leviji, wa cuchi jede'ec u paatal u qui'cuntico'on jumpul etel a Dioso, ma' cuchi yan u c'abeetil ulaac' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Le'ec u yanil ulaac' abe'e, jabix ilic u yanil aj Melquisedeque. Ala'aji, ma' jabix u yanil aj Aaron, le'ec u mam aj Leviji. 12Le'ec ca' jeelec u yanil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, yan ilic u jeelel a leye. 13Le'ec ulaac' aj mansaj t'an a tan ti tzicbaltiqui, le'ec a Noochtzili. Ala'aji, ma' u mam aj Leviji. Ala'aji, u mam ulaac'. U mamoo' a ulaac' abe'e, ma'ax jun tuul a oqui ti'i u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 14Chica'an ti le'ec a Noochtzili, le'ec u mam aj Juda. Le'ec aj Moisese, ma' u yadaj u yantal aj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios tu yaamoo' u mam aj Judaji. 15Le'ec u wich u yanil u mansic u t'an a cristiano ti'i a Dios aj Melquisedeque, le'ec a tz'abi ti'i a Noochtzili. Etel abe'e, mas chica'an tucaye'il ti jela'an biqui'il u yanil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 16Tz'iiba'an ichil a ley ti jadi' u mamoo' aj Levi a qui' ti'i u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. C'u' betiqui, tz'abi ti'i a Noochtzil ca' ococ ichil abe'e, u men ma' yan q'uin u jobol u cuxtal. 17Le'ec ada' u t'an a Dios yoc'ol a Cristojo: —Incheche, u yaj mansaj t'anech a cristiano ten jumpulu. Jabix u yanil aj Melquisedeque, baalo' ilic a yanil,— cu t'an a Dios ti'i u Mejene. 18U men ma' yan u muc' a leye, p'aati. Ma'ax c'u' aj beel u men ma' patal ti sa'al. 19Ma'ax c'u' a tojquinbi etel a Dios u men a leye. C'u' betiqui, yanaji tuba ti tz'eec ti wool ti'i ca' qui'aco'on etel a Dioso. 20Le'ec a Dioso, u tz'aj u t'an ti jaj ti oqui a Jesus ti'i u yaj mansaj t'an a cristianoti'i a Dioso. 21C'u' betiqui, le'ecoo' u mam aj Leviji, chen ocoo' ti'i u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ma' yan a t'an a tz'abi ti'ijoo'i. C'u' betiqui, tz'abi a t'an ti'i a Cristojo. Baala' ti tz'iiba'an: —Le'ec a Noochtzili, u tz'aj u t'an ti jaj. Ma' tu jelic u tucul. "Incheche, u yaj mansaj t'anech a cristiano ten jumpulu. Le'ec a yanil incheche, jabix u yanil aj Melquisedeque," cu t'an a Dioso,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 22Etel a t'an abe' u yadaj a Dioso, oqui a Jesus ti'i ti waj mansaj t'an. U men ala'aji, mas qui' tu c'axül to'on u t'an tuwich a uchbene. 23Ichil a uchbene, yan ti yaab u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ma' tu paataloo' u cuntal jumpul ichil u meyaj u men walacoo' u quimil. 24C'u' betiqui, ma' yan q'uin u quimil a Jesusu. Oqui ti'i aj mansaj t'an jumpul. 25U men oqui jumpul ti baalo'o, jede'ec u paatal u sa'altic jumpul mac a tan u tojquintic u na'at etel a Dios u men ala'aji. Cuxa'an ti cuxa'an u c'ajes a Dios yoc'oloo' a hermanojo. 26Le'ec a Jesusu, le'ec aj nooch mansaj t'an to'on ti'i a Dioso. C'abeet ti yan to'on a jabix abe'e. Jumbel u tucul etel a Dioso. Ma' yan a c'as u betaji. Ma' yan u sip'il. Ma'ax que'en tu tzeel a tanoo' u betic a sip'ili. Mani tu pach u yaabil u yanil a tz'abi ti'i ti ca'ana. 27Ala'aji, ma' jabixoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios le'ecoo' u mam aj Leviji. Ala'oo'o, sansamal walacoo' u quimsic a baalche' ti'i u sij-ooltic a Dioso. Le'ec a paye' sij-ool a walacoo' u tz'eeque, ti'i u sa'tesicaloo' u sip'il ilic ala'oo'o. Ulaac'a, ti'i u sa'tesicaloo' u sip'iloo' a cristianojo. A Cristojo, le'ec ti ca' u c'ubaj u bajil ca' quimsabücü, abe'e, sij-ool u tz'aj jumpulu. 28Le'ec a ley u tz'iibtaj ajMoisese, walac u ye'ic mac winiquil a qui' ca' ococ ti'i u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ala'oo'o, walacoo' ilic u cüxtic u sip'il. Uchben tun u tz'aj a ley abe'e, ca' tun u tz'aj u t'an yoc'ol a Jesusu. Etel u t'an abe'e, u tz'aj u yanil u Mejen. Jumpul ma' ta'ach u cüxtic u sip'il ala'aji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\