San Lucas 10

1Pues te'i. Tz'abi u yanil a setenta tuul ulaac' u men a Jesusu. Bel u cu tücaa'too' taanil ichil tulacal a caj a aldea tuba c'ochol u ca'a a Jesusu. Ca'ca' tuul ti beloo' u ca'a ala'oo'o. 2—Top nooch a colo, pero top ma' yanoo' aj meyaja. C'aate'ex ti'i u yumil a col ca' u tücaa'te ti mas yaab u yaj meyaj ca' xi'icoo' ti joch,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol u tücaa'bül ti mas yaab mac ca' u yadoo' u pectzil a Dioso. 3—Bele'ex a ca'a, pero se' u'ye'ex in t'an. Inche'exe, jabixe'ex a carnerojo. Tan in tücaa'tique'ex tu yaamoo' a jabix baalumu,— cu t'an a Jesusu. 4—Ma' a bensique'ex a taq'uin ma'ax u cuuchil a taq'uini, ma'ax a cayte. Le'ec ti que'ene'ex ti bej, xene'ex jun tatz. Ma' a wa'tale'ex a chiite a ma'ax maca,— cu t'an a Jesusu. 5—Le'ec ca' ocoque'ex ichil a naja, payanbej qui'qui't'ante'ex. "Jetz'a'anaque'ex a wool wa'ye'," que'exac ti'ijoo' a que'en te'iji,— cu t'an a Jesusu. 6—Wa yan mac te'i a qui' tu wich a jetz'a'an-oolili, tz'abül u ca'a ti'ijoo' a jabix ilic a c'aataj yoc'oloo'. Wa ma'a, ma' tu tz'abüloo' ti'i,— cu t'an a Jesusu. 7—Ichil ilic anaj tuba a c'ümbüle'exe, te'i a jedele'ex. Ca' a jante'ex, ca' a wuq'ue'ex c'u' a ca' tz'abüc te'ex te'iji, u men le'ec aj meyaja, yan u c'ümic u naal. Ma' a beele'ex chi'chi'najil a yaalte'ex a posadojo,— cu t'an a Jesusu. 8—Le'ec ca' ocoque'ex ichil a caja, wa ca' u c'üme'exe, jante'ex c'u' a ca' tz'abüc te'exe,— cu t'an a Jesusu. 9—Ch'anese'exoo' a c'oja'an te'iji. "Nütz'a'an tun u q'uinil u tücaa' a Dioso," que'exac ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 10—C'u' betiqui, le'ec ca' ocoque'ex ichil a caj y ma' u c'atoo' u c'üme'exe, manene'ex ti calle. 11"Tan ti liijtic ti woc ca' c'axüc u ta'lu'umil ilic a caj ca' p'aatüc ti'i u p'is ti'i ca' u yee' ti ma' a c'ate'ex a c'ümo'on. C'u' betiqui, ch'a'e'ex u tojil. Nütz'a'an tun u q'uinil u tücaa' a Dioso," que'exac ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 12—Tan in wadic te'ex u jajil. Ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, bel u ca'a tz'abül u sip'il ti mas yaj a caj abe'e, tuwich ti bel u ca'a tz'abül u sip'il a c'ac'as caj Sodoma,— cu t'an a Jesusu. 13—Pues te'i. Top yaj a watac ti'i a caj Corazini. Top yaj a watac ti'i a caj Betsaidaja. Wa cuchi betabi ich caj Tiro ich caj Sidon boon a milagro a betabi ich caj Corazin ich caj Betsaidaja, uchi tun cuchi u jeloo' u tucul. U tz'ajoo' cuchi u costal ti'ijoo' u noc'. U tz'ajoo' cuchi a ta'an tu pol u men u yajil u yool u menoo' u sip'il jabix ti sucoo' u bete'e. Tina'anoo' cuchi te'i,— cu t'an a Jesusu. 14—Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, bel u ca'a tz'abüloo' u sip'il ti mas yaj tuwich ti tz'abüc ti'ijoo' ich caj Tiro ich caj Sidon,— cut'an a Jesusu. 15—Uxtun a caj Capernaumu. Tanoo' u tuclic ti beloo' u ca'a ti nac'ül ti ca'an, pero pulbuloo' u ca'a tac ichil a infiernojo,— cu t'an a Jesusu. 16—Pues te'i. Bel in quin tücaa'te'ex taanil,— cu t'an a Jesus ti'i a setenta tuulu. —Le'ec mac ca' u yubi a t'ane'exe, tan ilic u yubic in t'an inene. Le'ec mac ca' u culpachte'exe, tan ilic u culpachtiquen inene. Wa ca' u culpachteene, tan ilic u culpachtic mac u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a setenta tuul u yaj cambala. Binoo' u bete' a c'u' a aalboo' ti'iji. 17Pues te'i. Le'ec ti usc'ajoo' tucaye' a setenta tuul etel a Jesusu, qui'oo' u yool. —Noochil, ca'ax c'ac'asba'al, walac u tz'ocsic ti t'an le'ec ti tan ti c'ajsic a c'aba',— cu t'anoo' a setenta tuul ti'i a Jesusu. 18—In wilaj u c'axül a quisin ti ca'an jabix u yemel a lemleme,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 19—U'ye'ex in t'an. In tz'aj te'ex a patalil ti'i a wa'che'ticale'ex a can y a sina'ana. In tz'aj ilic te'ex a yanil yoc'ol a quisin le'ec ti wettz'iiquil. Ma'ax c'u' jede'ec u yajcuntique'ex,— cu t'an u yaalbüloo' u men a Jesusu. 20—Le'ec a c'ac'asba'ala, yan u tz'ocsique'ex a t'an. Ma' cuchi qui' ca' qui'aque'ex a wool chen u men a muq'ue'ex yoc'ol a c'ac'asba'ala. Mas qui' cuchi ti qui'e'ex a wool u men tz'iiba'ane'ex a c'aba' ti ca'an,— cu t'an a Jesus ti'i a setenta tuulu. 21Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic abe'e, tz'abi u qui'il u yool a Jesus u men u Püsüc'al a Dioso. —Tat, inchech u Noochil a ca'an etel ayoc'olcaba. Bo'tic tech a mucaj a jajil t'an ti'i ma' u ch'a'icoo' u tojil a top seeb u yool etel a top patal. C'u' betiqui, a ye'aj abe' ti'ijoo' a walacoo' u tz'eec u yool ta pach jabix a tz'ub a walac u tz'ocsaj t'ana. Tat, a tz'aj ti baalo' u men baalo' a qui' ta wichi,— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. 22—Pues te'i. Tz'abi tulacal a ba'al tin c'ü' u men in Tat,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. —Ma'ax mac u yeel maqui a Mejentzili, jadi' a Tattzili. Ma'ax le'ec a Tattzili, ma'ax mac u yeel. Jadi' a Mejentzil etel boon a qui' tu wich a Mejentzil ca' u уее' ti'ijoo' a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 23Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u sutaj u bajil u cha'antoo' u yaj cambal. —Qui'oo' u yool a mac a tanoo' u yilic a jabix a tane'ex a wiliqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 24—Tan in wadic te'ex. Yanoo' a uchben cristiano u yadajoo' u t'an a Dios u yet'ocoo' a reye, u c'atiintajoo' u yila' c'u' a tane'ex a wiliqui. C'u' betiqui, ma' u yilajoo'. U c'atiintajoo' ilic u yubi c'u' a tane'ex a wu'yiqui, pero ma' u yubajoo',— cu t'an a Jesusu. 25Pues te'i. Jun tuul u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, naatz'i tu tzeel a Jesusu. U c'atiintaj u yubi wa patal a Jesusu. —¿Maestro, c'u' a qui' ca' in bete' ti'i in c'ümical a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo?— cu t'an ti'i a Jesusu. 26—¿C'u' a tz'iiba'an ichil a leye? ¿C'u' a tucul yoc'ol abe'e?— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. 27—Yan a yacuntic a Noochtzil le'ec a Dios tulacal a püsüc'al, tulacal a wool, tulacal a muc' y tulacal a tucul. Jabix ilic yaj a wu'yi a bajil tabajil, baalo' ilic yan a yacuntic a wet'oc,— cu t'an a winic ti'i a Jesusu. 28—Toj ca' a nuuctajen. Ca' a bete' ti jabix ca' a wadaja, yan tech a cuxtal abe'e,— cu t'an a Jesusu. 29C'u' betic a winiqui, u c'ati u joq'ues u bajil ichil u sip'il, mentücü, u ca' c'aataj ti'i a Jesusu. —¿Mac abe' in wet'oco?— cu t'an ti'i a Jesusu. 30Uchi u nuuc a Jesusu. —Jun tuul a winiqui, joq'ui ich caj Jerusalen. Tan u beel ich caj Jerico. Müchbi ala'i u menoo' aj xuuch'u. U pitajoo' u noc'. U jütz'ajoo'. Watac u quimil ca' u p'ütajoo' te'i,— cu t'an a Jesusu. 31—Pues te'i. Uchi ti baala' ti ti'i ilic a bej abe'e, bini jun tuul u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Te'i ilic que'en a winic a yajcunbiji. Le'ec ca' u yilaj a yajcunbiji, u xooytaj,— cu t'an a Jesusu. 32—Baalo' ilic jun tuul u mam aj Leviji. Le'ec ca' c'ochi te'iji, u cha'antaj a yajcunbiji. U xooytaj ilic xan,— cu t'an. 33—Jun tuul aj Samariajili, tan u manül ti bej. Le'ec ti c'ochi te'iji, u yilaj ilic a yajcunbiji. C'u' betiqui, le'ec ca' u yilaja, u ch'a'aj u yotzilil ca'ax motztziloo' aj Samariajil u menoo' aj Israele,— cu t'an a Jesusu. 34—Bini tu tzeel. U toxaj aceite olivo y vino tuwich boon u ch'acalil. U tepaj. U tz'aj pach u tzimin. U bensaj ti a naj tuba walac u tz'abül a posadojo. U cününtaj te'i,— cu t'an. 35—Tu samalili, u tz'aj ti'i u yumil a naj a taq'uin u muc' ca' p'e q'uin ti meyajili. "Cününte a yajcunbiji. Wa ca' a sütü' ti mas yaab a taq'uin yoc'olo, jede'ec in wusq'uintic u jel ti ca' uduquen tucaye'il," cu t'an ti'i u yumil a naja,— cu t'an a Jesusu. 36—¿Biqui'il a tucul? ¿Mac tu yaamoo' a ox tuul abe'e. u yet'octaj a winic a yajcunbi u menoo' aj xuuch'u?— cu t'an a Jesusu. 37—Le'ec mac u ch'a'aj u yotzilili,— cu t'an ti'i a Jesusu. —Jabix ilic u betaj aj Samariajili, baalo' ilic ca' a bete' incheche,— cu t'an a Jesus ti'iji. 38Pues te'i. Joq'ui te'i a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambala. Tanoo' u beel ich caj Jerusalen. C'ochoo' ich jun p'eel aldea. Yan jun tuul a nooch'up te'iji, ix Marta u c'aba'. U c'ümajoo' a Jesus eteloo' u yaj cambal ti posado ichil u yotocho. 39Le'ec u yitz'in ix Martaja, ix Maria u c'aba'. Tinlaji ix Maria u yubi u t'an a Jesusu. 40Naj u ch'aa' boon a ca' u bete' ix Marta etel a janala. Bini etel a Jesusu. —Noochil, ¿qui' wa ta wich ti p'aateen tin junal in bete' a janal u men in witz'in? Adü ti'i ca' talac u yaanteen,— cu t'an ti'i a Jesusu. 41—Marta, Marta, top naj a ch'aa' boon a ca' a bete'e,— cu t'an a Jesusu. 42—Jadi' a jun p'eel a top c'abeete, le'ec a jabix a tan u betic ix Mariaja. Ma' tu tocbol ti'i abe'e,— cu t'an a Jesusu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\