San Mateo 3

1Pues te'i. Le'ec ti que'en to a Jesus ich caj Nazarete, caji aj Juan aj tz'aj ocja' ti t'an ich p'atal lu'um tu cuenta Judea. 2—Jele'ex a tucul. Tz'ocse'ex a Dioso. Watac tun u q'uinil u tücaa' a Dioso,— cu t'an aj Juan ti'ijoo' a cristianojo. 3Tzicbalbi aj Juan ti baala' u men aj Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi:—Le'ec ada' u t'an jun tuul a tan u t'an ichil a p'atal lu'umu. Tojquinte'ex a na'at ca' a c'üme'ex a Noochtzil jabix tane'ex a tojquintic a beje,— cu t'an aj Isaiasa. 4Otzil u yilbil u noc' aj Juana. Chen betaja'an etel u tzo'otzel a baalche' u c'aba' camello. Chen u xetel q'uewel u c'ax u nüc'. Le'ec u janala, jabix aj saac' a walac u jantabülü. Walac ilic u jantic u c'a' a cab a walac u cüxtic ich che'. 5Binoo' a cristiano etel aj Juana. Yan a taloo' ich caj Jerusalen. Yan a taloo' ca'ax tubajac tu cuenta Judea. Yan a taloo' ca'ax tubajac tu chi' a noja' Jordan. C'ochoo' etel aj Juan. 6Le'ec ca' u tzolajoo' usip'il a jujun tuul tu taan aj Juana, tz'aboo' ti ocja' ich noja' Jordan u men aj Juan. 7Aj Juana, u yilaj ti tanoo' u c'ochol u c'ümoo' a ocja' a yaab a fariseo u c'aba'oo' u na'at y a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. U tze'ectajoo' ti chich. —Inche'exe, top c'ase'ex jabixe'ex a cana. ¿Mac u yadaj te'ex ti'i ca' talaque'ex yoc'lal ma' a c'ümique'ex u tz'iiquil a Dios a wataca?— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 8—Bete'ex a qui' ti'i ca' chiclac ti jela'ane'ex a tucul. 9Ma' a wadique'ex ta bajil ti c'üma'ane'ex chen u men u mame'ex aj quimen Abraham. Tan in wadicte'ex. Le'ec a Dioso, jede'ec u paatal u su'tesic a tunich ada' ca' su'tuc ti'i u mamoo' aj Abraham,— cu t'an ti'ijoo'. 10—Inche'exe, jabixe'ex jun teec ti che'e. Paac' u ca'a a baat ti'i u ch'üquical a che'e. Tulacal boon a che' a ma' ta'ach u tz'eec ti quich'pan u wichi, bel u ca'a ch'ücbül. Bel u ca'a pulbul ich c'aac',— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 11Pues te'i. Tan u t'an eteloo' a cristiano aj Juana. —Inene, walac in tz'eeque'ex ti ocja' etel ja' u men a jelaje'ex a tucul a tz'aje'ex a wool a tz'ocse'ex a Dioso. Watac jun tuul a mas nooch u wichil u meyaj tin wich inene. Ma' chucul in yanil ma'ax ti'i in ch'a'ical u cayte. Bel u cu tz'a'e'ex jabix ti ocja' pero chen etel u Püsüc'al a Dioso, у etel jabix c'aac',— cu t'an aj Juana. 12—Ala'aji, jabix mac a que'en u lupbeeb tu c'ü' ti'i u pulu' u nec' a püc'aal ti ca'nal. Baalo' ti walac u yuusbul u men a iq'ui, ca' joc'oc u c'asil. Bel u cu taac'te u nec' tu cuuchil, pero le'ec u pacha, bel u ca'a chubul ichil a c'aac' a ma' yan q'uin u tupul,— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 13Pues te'i. Joq'ui a Jesus ich cuenta Galilea. Bini ti a noja' Jordan tuba que'en aj Juana. U c'atimtaj ca' tz'abüc ti ocja' u men aj Juan. 14Ma' cuebi u c'ati aj Juan u tz'aa' ti ocja'. —Mas qui' ca' a tz'a'een ti ocja' inene. Ma' cuchi inen ca' in tz'a'eech ti ocja'i,— cu t'an aj Juan ti'iji. 15—C'ümü ti baalo' a tz'a'een ti ocja' aleebili. Yan ti betic tulacal a jabix u c'ati a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'iji. Aj Juana, u c'ümaj u tz'aa' ti ocja' a Jesusu. 16Le'ec ca' u c'ümaj a ocja' a Jesusu. joq'ui ich ja'. Jeebi aca'ana. Le'ec aj Juana, u yilaj u yemel u Püsüc'al a Dios jabix paloma tac yoc'ol a Jesusu. 17U yubaj a t'an a tali ti ca'ana. —Le'ec ada' in Mejen. Yaj in wu'yi. Top qui' in wool etel,— cu t'an a t'an ti ca'ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\