Romanos 10

1Pues te'i. Hermanoje'ex, tulacal u yool in püsüc'al walac in c'aatic ti'i Dios ca' sa'albücoo' in wetcaal aj Israele. 2Inen in weel ti top walacoo' u c'ajsic a Dioso. C'u' betiqui, ma' u yeeloo' biqui ca' u betoo' ti toj. 3Ma' u yeeloo' biqui ti yan u men a Dios ti'i ca' p'aatücoo' ti c'üma'an a maca. Jadi' tanoo' u yaaltic u tojquintic u bajil tu bajiloo', mentücü, ma' tanoo' u cha'ic u bajil ti'i a Dios ti'i ca' tojquinbicoo' ti'i ca' p'aatücoo' ti c'üma'anoo'. 4Tulacal a mac ca' u tz'aa' u yool tu pach a Cristojo, tojquinboo' u na'at. Ma' ca' yan u muc' a ley yoc'oloo'i. 5Pues te'i. Le'ec aj Moisese, u yadaj biqui ca' p'aatüc ti c'üma'an a mac tanil u tz'ocsic a ley le'ec ca' u tz'iibtaj ti baala': —Le'ec mac ca' u tz'oques tulacal a boon a leye, yan ti'i a cuxtala,— cu t'an aj Moisese. 6C'u' betiqui, baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um Dios yoc'ol mac a c'üma'an u men que'en u yool tu pach a Cristojo: —Ma' a tuclique'ex a mac ca' xi'ic ti ca'an u tales to'ona Cristojo, 7y ma' a tuclique'ex a mac ca' xi'ic tu yaamoo' a quimen u ca' cuxquinte a Cristojo.— 8¿C'u' a walac u yadic to'on ca' ti wadü'ü? Ma' yaj u cüxtabül a quich'pan t'ani. Walaque'ex ilic a wadic a quich'pan t'ana. Que'en ichile'ex a püsüc'al. Le'ec a quich'pan t'an abe'e, le'ec u yaalbül ca' u tz'aa' u yool a mac tu pach a Cristojo. Le'ec ilic a t'an abe' a walac ti wadic ti'ijoo' a cristianojo. 9Baala' a quich'pan t'an ti'i a jujun tuulu. Yan u tz'ocsic ti ca' cuxlaji a Jesus u men a Dioso. Yan ilic u yadic ca' u'yajbüc ti le'ec a Jesusu, le'ec u Noochil. Ca' u hete' ti baalo'o, bel u ca'a sa'albül 10u men le'ec mac a walac u tz'ocsic a Jesus ichil u tuculu, tojaji u tucul etel a Dioso. Le'ec ti tan u yadic ca' u'yajbüc c'u' a tan u tz'ocsiqui, sa'albül u ca'a. 11—Le'ec mac ca' u tz'aa' u yool tu pach a Cristojo, ma' tu joc'ol ti'i ti ma'ax c'u' aj beel,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 12Ma' jumpaayoo' aj Israel eteloo' a ma' Israele. Le'ec a Noochtzili, u Noochil tulacal. Walac u tz'eec u qui'il ti'i tulacal a mac wa ca' u c'aate. 13—Le'ec a boon tuul a ca' u c'aatoo' u sa'albül ti'i a Noochtzili, beloo' u ca'a sa'albül,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an yoc'ol abe'e. 14Pues te'i. ¿Biqui ca' u c'aate ti'i a Noochtzil wa ma' tan u tz'ocsic ti jede'ec u c'ümbül? ¿Biqui ca' u tz'oques ti baalo' wa ma'ax jun sut u yubi? ¿Biqui ca' u yubi wa ma'ax mac u yadü' ti'i? 15¿Biqui ca' xicoo' a cristiano u yadü' wa ma' tanoo' u tücaa'bül? Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Top qui' u c'ochol a mac u yadü' u pectzil a Noochtzil yoc'ol biqui ca' qui'ac a mac etel a Dioso,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 16C'u' betiqui, ma' tulacaloo' u c'ümajoo' apectzil abe'e. Baala' ilic ca' u tz'iibtaj aj Isaias: —Noochil, ma'ax mac u tz'ocsaj c'u' ti wadaj ti'ijoo'o,— cu t'an ala'aji. 17Ti baalo' chica'an. Chen wa tan u yubic, jede'ec u paatal u tz'ocsic wa u c'atiji. Jadi'i ilic jede'ec u paatal u yubic wa tan u yaalbül u pectzil a Cristo ti'iji. 18¿Ma' wa u'yajbi a pectzil abe' u menoo' aj Israele? U'yajbi u men baala' ti tz'iiba'an: —U'yajbi u t'an ca'ax tubajac yoc'olcab. T'iit'i u pectzil ca'ax tubajac yoc'olcab,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 19Bel in quin ca' c'aate te'ex tucaye'il. ¿Ma' wa u ch'a'ajoo' u tojil aj Israeloo'o? Baala' u yadaj aj Moises yoc'ol u ch'a'ajoo' u tojil: —"Bele'ex a ca'a ti xüc-ooltal etel a c'u' a bel in quin bete' eteloo' a ma' Israele. Bel in quin tz'iiccunte'ex eteloo' a cristiano a ma' cuma'anoo' ta t'ane'exe," cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Moisese. 20Ma' saac aj Isaiasa, mentücü, u ca' adaj c'u' u yadaj a Dios u men u ch'a'ajoo' u tojil aj Israele: —"Le'ec mac ma' tanoo' u cüxtiquene, le'ec u cüxtajenoo'," cu t'an a Dioso. "In ye'aj biqui yanilen ti'ijoo' mac ma' tanoo' u c'aatic u yileen," cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Isaiasa. 21C'u' betiqui, baala' u yadaj yoc'oloo' aj Israele: —"Tulacal q'uin sütza'an in c'ü' in püyoo' a cristiano a ma' ta'achoo' u tz'ocsaj t'an a top chichoo' u pol," cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Isaiasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\