Romanos 4

1Pues te'i. ¿Uxtun aj Abraham le'ec ti uchben mamaa'o'on aj Israele? ¿Biqui ti c'ümbi u men a Dioso? 2Wa cuchi c'üma'an etel a qui' u betaja, jede'ec cuchi u paatal u yadic u qui'il tu bajili. C'u' betiqui, ma' yan biqui u yadic u qui'il tu bajil tu taan a Dioso. 3Baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. —Que'en u yool aj Abraham tu pach a Dioso, mentücü, tan u yilbil jabix ma' yan u sip'il u men a Dioso. C'üma'an,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 4Pues te'i. Wa cuchi uchi u meyaj a mac yoc'lal ca' c'ümbüc u men Dios, ma' cuchi jabix sij-ool ti c'ümbi. Chen u naaltaj cuchi u c'ümbeeb. 5Le'ec a ma' ta'ach u meyaj ti'i u c'ümbeebe, chen que'en u yool pach a Dioso, ala'aji, bel u ca'a ilbil ti toj u na'at u men a Dioso. Tan u yilbil ti toj u na'at chen u men que'en u yool tu pach a Dioso. 6Baalo' ilic u yadaj ti uchben mamaa' aj Davidi. U tzicbaltaj u qui'il u yool a jujun tuul mac a tan u yilbil ti toj u na'at chen u men que'en u yool tu pach a Dioso. Le'ecoo' ilic ala'oo'o, ma' tanoo' u yaaltic u naalte a cuxtala. 7—Qui' u yool mac a sa'tesabi ti'i a c'as u betaja. Ma' ca' yan u sip'il taan a Dioso. 8Qui' u yool mac a tan u yilbil ti ma' yan u sip'il u men a Dioso,— cu t'an aj Davidi. 9Uxtun a qui'-oolal abe'e. ¿Jadi' wa tz'abi ti'ijoo' boon tuul a xotbi u yot'el ti'i ca' p'aatüc u p'is? Circuncision abe'e, le'ec a walacoo' u c'ümic aj Israele. Tz'abi ilic a qui'-oolal abe' ti'ijoo' a ma' u c'ümajoo' a circuncision le'ecoo' a ma' Israele. Ti weel ti ilbi aj Abraham ti toj u na'at chen u men que'en u yool tu pach a Dioso. 10¿Biq'uini ti caji ilbil aj Abraham ti toj u na'ata? ¿Caji wa ilbil ti toj una'at le'ec ti ma'ax to u c'ümü' a circuncision wa le'ec ti ac u c'ümaj tun? Ma' caji ilbil ti toj u na'at ti ac u c'ümaj tuni. Caji ilbil ti baalo' le'ec ti ma'ax to u c'ümü'. 11Le'ec ti ma'ax to u c'ümü' a circuncisiono, ac que'en u yool tu pach a Dioso. Tz'abi ti'i a circuncision ti'i u p'is ti ac tan u yilbil ti toj u na'at u men que'en tun u yool tu pach a Dioso. Ti baalo'o, p'aati aj Abraham jabix u mamaa' boon tuul a que'enoo' u yool tu pach a Dioso, le'ec a ma' u c'ümajoo' a circuncisiono. Ala'oo'o, tanoo' ilic u yilbil ti tojoo' u na'at. 12P'aati ilic jabix u mamaa' boon tuul u c'ümajoo' a circuncision etel que'enoo' ilic u yool tu pach a Dios jabix ilic aj Abrahama. Ma'ax to u c'ümü' a circuncision ala'i ca' u tz'aj u yool tu pach a Dioso. 13Pues te'i. A Dioso, u tz'aj u t'an ti'i aj Abraham u yet'ocoo' u mam ti p'aatül u ca'a a yoc'olcab ti'ijoo'o. Ma' tz'abi a t'an abe' ti'ijoo' u men u tz'ocsajoo' a leyi. Que'enoo' u yool pach a Dioso, mentücü, ilboo' ti tojoo' u na'at, y tz'abi a t'an abe' ti'ijoo'o. 14C'u' betiqui, wa cuchi p'aatül u ca'a a yoc'olcab ti'ijoo' a que'enoo' u yool tu pach a ley ca' sa'albücoo'o, ma'ax c'u' aj beel cuchi ti'ijoo' ti que'enoo' u yool tu pach a Dioso. Ma'ax ilic cuchi c'u' aj beel a t'an u tz'aj a Dios yoc'ol ca' tz'abüc ti'ijoo' a yoc'olcaba. 15C'u' betiqui, ma' tu sa'albül a mac u men a leyi. Chen walac u ye'ic u sip'il a mac a leye. Wa cuchi ma' yan a leye, ma'ax cuchi yan a sip'il ti'i a leye. 16U men baalo' ti yan etel a leye, jadi' a que'enoo' u yool tu pach a Dios a beloo' u cu c'ümü' c'u' u yadaju tz'eec. Ma' yan a tanoo' u naaltic u sa'albül. Jadi' u men u qui'il a Dios ti tan n sijic. Ti baalo'o, tulacaloo' a jabix u mam aj Abraham u men quet ti tanoo' u tz'ocsaja, tu jajil beloo' u cu c'ümü' c'u' u yadaj u tz'eec a Dioso. Ma' jadi'oo' a que'en yalam a ley a beloo' u cu c'ümü' c'u' u yadaj u tz'eec a Dioso. Aj Israeloo' ala'oo'o. Baalo' ilic ala'oo' a quet ti tanoo' u tz'ocsaj jabix ilic u tz'ocsaj aj quimen Abrahama, beloo' u cu c'ümü' xan a qui'il abe'e. Tu taan a Dioso, oqui ala'i ti jabix ti mamaa' tulacalo'on a ti'ijo'on a Dioso. 17Baalo' ilic ti tz'iiba'an yoc'ol aj Abrahama. -—In tz'aj ca' p'aatüc ti le'ec inchech jabix u mamaa' a yaab caj yoc'olcaba,—- cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama. Le'ec u Dios aj Abrahama, walac u cuxquintic a quimene. Walac u yancuntic c'u' a ma' yana. 18Aj Abrahama, u tuclaj ti ma' yan biqui u yuchul c'u' u yadaj a Dioso. Ca'ax u tuclaj ti baalo', u tz'ocsaj c'u' u yadaj a Dios ti ca' ococ ti jabix u mamaa' a yaab caj yoc'olcaba. U tz'ocsaj c'u' u yadaj a Dioso. —-Yantal u ca'a ti yaab a mam,-— cu t'an a Dioso. 19Chich ilic u yool ca'ax u yeel ti ma' tu paatal u yantal u mejen u men jabix wal cien jaab yan ti'i. Chich ilic u yool ca'ax u yeel ti ma' ta'ach u yal ixna' Sara le'ec u yütan. 20Ma'ax jun sut u tuclaj wa ma' u yantal c'u' u yadaj a Dioso. Jadi' walac u mas chichtal u yool ti tan u yadic u qui'il a Dios ala'aji. 21Le'ec aj Abrahama, tu jajil u tz'ocsaj ti le'ec a Dioso jede'ec u paatal u betic c'u' u yadaja. 22U men que'en u yool tu pach a Dios tu jajil ti baalo'o, ilbi ti toj u na'at u men a Dioso. 23Tz'iiba'an yoc'ol aj Abraham ti ilbi ti ma' yan u sip'il u men a Dioso, u men sa'tesabi ti'i. Tz'iiba'anabe'e, ma' jadi' u men ac u yeel aj Abrahami. 24Tz'iiba'an ilic yoc'ol ca' ti weelte ino'ono. Bel ilic u ca'a ilbil ti ma' yan ti sip'il ino'on u men a Dios wa que'en ti wool tu pach ala'aji. Le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Jesus tu yaamoo' a quimene. Le'ec a Jesusu, le'ec ti Noochil. 25Quimsabi yoc'ol u bo'tic ti sip'il. Ca' cuxlaji ti'i ca' p'aatüco'on ti c'üma'ano'on.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\