Romanos 5

1Pues te'i. C'üma'ano'on u men que'en ti wool tu pach a Dioso, mentücü, qui'o'on tiqui bajil etel Dios u men c'u' u betaj to'on ti Noochil a Jesucristojo. 2Ti c'üm-ooltaj ala'i u men c'u' u betaj to'on. Aleebe c'üma'ano'on. Qui' ti wool u men ti weel ti bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso. 3Ma' jadi' abe'e. Qui' ilic ti wool ca'ax tan ti c'ümic a yaja. Ti weel. Le'ec ti tan ti c'ümic a yaja, walac u chichcunbul ti wool ti'i ma' u tuc'ul ti wool. 4Le'ec ti ma' tan u tuc'ul ti woolo, tan u mas tojtal ti na'at. Le'ec ti tan u mas tojtal ti na'ata, ti weel ti bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso. 5Wa ti weel ti bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso, ma' tu joc'ol to'on ti ma'ax c'u' aj beel. ¿C'u' ca'a? U men tz'abi to'on u Püsüc'al a Dioso. Oqui ichil ti püsüc'al. Le'ec ilic u Püsüc'al a Dioso, tan u ye'ic to'on ti yaj u yubo'on a Dioso. 6Biq'uin ado'o, c'as ti na'at. Ma' yan biqui ca' ti tojquinte. C'as ilic ti na'at ti c'ochi u q'uinil u quimil a Cristo yoc'lal boon tuul a yanoo' u sip'ili. 7C'üs ma' yan mac a jede'ec cuchi u c'ubic u bajil ti quimsabül ti'i u sa'altical u cuxtal a mac a toj u na'ata. C'u' betiqui, wa yan a top qui' u püsüc'al tu jajil a sabeensil u quimili, uchac yan a mac a jede'ec cuchi uc'ubic u bajil ti quimsabül ti'i u sa'altical ala'aji. 8C'u' betiqui, ma' jabix abe' u betaj a Diosi. Top yan to ti sip'il biq'uin ado'o. Ca'ax baalo' ti que'eno'on, u tücaa'taj a Cristo ti quimil tiqui woc'lal. Baalo' ti chica'an ti top yaj u yubo'on a Dios tu jajili. 9Aleebe c'üma'ano'on u men quimi a Cristo tiqui woc'lal. Tu jajil jede'ec u sa'altico'on ti'i ma' ti tz'abül ichil ti sip'il u men a Dioso. 10Le'ec ti tz'iico'on to ti'i a Dioso, utzquinbo'on etel Dios le'ec ti quimi u Mejen tiqui woc'lal. Aleebe mas jede'ec ti sa'albül u men cuxa'an u Mejen. 11Ma' jadi' abe'e. Qui' ilic ti wool etel Dios u men ti Noochil a Jesucristojo. Qui'o'on tiqui bajil etel Dios u men ala'aji. 12Pues te'i. Yanaji a sip'il yoc'olcab u men a jun tuulu, le'ec aj Adan. U men yanaji a sip'ili, yanaji a quimili. Yanaji u laj quimil tulacal a cristiano yoc'olcab u men u laj cüxtajoo' u sip'il. 13Uchben yan tun a sip'il yoc'olcab ti tz'abi a ley u men a Dioso. C'u' betiqui, le'ec ti ma' yan a leye, ma'ax yan a sip'il tu tuclicoo'. 14Ca'ax ma'ax to tz'abüc a ley biq'uin ado'o, laj quimoo' u menoo' u sip'il tac tu cajeeb etel aj Adan asto ti tz'abi a ley u men aj Moisese. Jumpaay u sip'il ca' u cüxtajoo' tuwich a ti'i aj Adana. Le'ec a jabix u betaj aj Adana, jumpaay. Le'ec a jabix u betaj a Cristojo, jumpaay tucaye'il. 15Yaab a c'as yanaji u men c'u' u betaj aj Adana. C'u' betiqui, mas yaab tucaye'il a qui' a yanaji u men a Cristojo, le'ec a sij-ool u tz'aj a Dioso. Yoc'lal u sip'il a jun tuulu, le'ec aj Adana, yanaji u quimil tulacal a cristianojo. C'u' betiqui, etel ulaac' a jun tuul awinic le'ec a Jesucristojo, yan biqui ca' sa'tesabüc u sip'iloo' a yaaba. Chen sij-ool abe'e. Ma'ax boon u tool. Chen ch'a'bi ti wotzilil u men a Dioso. 16Le'ec a c'u' a yanaji u men u sip'il aj Adana, jumpaay. Le'ec a c'u' a yanaji u men u sij-ool a Dioso, jumpaay tucaye'il. Le'ec ti ca' u cüxtaj jun p'eel u sip'il aj Adana, yanaji u tz'abül ichil u sip'il tulacaloo' a cristiano yoc'olcaba. Top yaab tun a sip'il a yanaji yoc'olcab ca' tun tz'abi a sij-ool u men a Dioso. Walac u sa'tesabül a sip'il u men a sij-ool abe'e. 17Yanaji a quimil u men u sip'il jun tuul ti winic, le'ec aj Adana. C'u' betiqui, mas jede'ec u ch'a'bül u yotzilil a mac tu jajil u men c'u' u c'ümaj jun tuul ulaac' a winiqui, le'ec a Jesucristojo. Beloo' u ca'a tz'abül a toj na'at ti'ijoo' boon tuul mac a tanoo' u c'üm-ooltic a Dioso. Ma'ax boon u tool. Bel u ca'a tz'abül u cuxtal ti'ijoo' u men a yaj u c'ümaj a Cristojo. 18Ti baalo'o, u men u sip'il jun tuul ti winic, laj pula'anoo' tulacal a maca. U men a qui'il meyaj u betaj ulaac' a jun tuul a winiqui, yanaji biqui ca' sa'tesabaanüc a sip'ili, y yanaji ilic xan a cuxtal ti'i tulacal boon tuul u c'atoo'. 19U men ma' u tz'ocsaj a Dios jun tuul a winiqui, le'ec aj Adana, p'aatoo' tulacal ti aj sip'iloo'. U men u tz'ocsaj a Dios ulaac' a jun tuulu, le'ec a Jesusu, yaabo'on a bel ti ca'a ti p'aatül ti toj ti na'at jumpul. 20Tz'iibbi a ley u men aj Moises ti'i ca' chiclac ti top yaab u sip'il a cristianojo. C'u' betiqui, le'ec ti chica'an boon u yaabil ti sip'il, chica'an ilic ti mas walac u ch'a'ic ti wotzilil a Dioso. 21Jabix ilic ti yanaji a quimil u men a sip'ili, baalo' ilic ti yanaji u ch'a'bül u yotzilil a mac chen etel ti quimi ti Noochil a Jesucristojo. Quimi ti'i ca' sa'tesabücti sip'il yoc'ol ca' ti c'ümü' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\