1 PITA 3

1- 2I ola al, komiu toalolon meluyowau lagomiyau wali logugui nuku henapuan. He lagomiyau melubolau enuna Yehoba wana baaba nige hi hahago, yaa wali logugui nuku henapuan, inoke wami pagan waiwaisana kaiwena abwe nuku ahel nihi nem Yehoba nihi abulilek-an. Nige nuku babaa elal, yaa wami henapu ge wami awatauwan nihi kite inoke nihi abulilek. 3Bahi nuku nuwanuwatu tuwamiu toto noleleya ana isela kaiwena, ololana kokowamiu nuku huwal sibasiba-an, bobot ali awa waiwaisal nuku pin o ebo kaliko waiwaisal nuku galoil. 4Yaa ami isela ni neem awaa, yayaluwamiu ni meimei ge nuku hanalau. Isela toto ya nige ni nanak ge i waisi nabi Yehoba matanaa. 5Isela toto ya heiya te evenakau houhouwel bolo Yehoba hi abulilek-an hi ahe ge hi paisela-agil. Heliya lagoliyau wali logugui hi henapuan, 6i ola Sela, iya Abalahama anana i hago ge i awa babala-an. Komiu evenakau, pagan waiwaisana nuku awaawaginol, yaka Yehoba ana mel nuku teli ge bahi lolovakun, inoke komiu nuku ola Sela natunau. 7I ola al komiu toalolon melubolau, iyaka ku atena hauna pagan Yehoba nuwana nuku ginol, inoke wami pagan ni ola to lagomiyau elal. Nuku nuwahikan komiu ku gasisi, lagomiyau nige hi gagasisi, ge yawal vavaluna, iya Yehoba wana mulolu, nihi ahe ni ola ya komiu, inoke lagomiyau nuku awatauwagil. Nuku ginol ola o, inoke wami pagan bahi wami awanun Yehoba elana ni kakaus. 8Nuwatu bolo ya baunanagil na kin pamaisena ge na ba ola hiwe: wami nuwatu ni maisena, alomiyau nuku atilomwan-agil, wami pan toabulilek nuku nunuwana-agil, wami pagan ni meimei ge nuku hanalau. 9Bolo hi ginol panak eliyamiu, bahi pagan nanakina nuku giginol lahe elal; ge bolo hi ba panapanak-agimiu, bahi nuku ba panapanak-agil, yaa nuku awanun Yehoba ni ba muloluagil. Ya ba ola o, kaiwena Yehoba i yogaagimiu pagan ololana o nuku ginol, inoke abwe ni muloluagimiu. 10He i ola Buki Bwabwalena ana baaba i ba: Henala ebo nuwana miwaiwaisana ni pwawa ge yawalina ni yaliyaliyaya, awana ni matahikan bahi baaba nanakina ni babaunan, ge wana baaba ni matahikan bahi ni lokalokakawi. 11Ginol nanakina ana en ni pek yaka pagan waiwaisana ni ginol, ni labose nabiyan ga ni ola inoke alonau ge alonau nihi mibubun. 12Kaiwena Babala matana i lihikanek tosasapol elal, ge wali awanun i hago, yaa bolo pagan nanakina hi awaawaginol nige i yaliyaya kaiweliya. 13Ebo ginol waiwaisana nuku awaawaginol, tabam nige gamagal etega ni bwebwegimiu. 14Yaa bwagana ebo wami pagan waiwaisana kaiwena lomwan nuku pwawa, he komiu toyaliyaliyaya. Gamagalau bahi nuku lolovakun-agil o ebo nuku nuwanuwatu kaiweliya, 15yaa atemiwa Keliso nuku awatauwan ge nuku awa babala-an. Nuku lovivina-agimiu, yaka sauga ebo gamagal etega ni nelimiu ni ba, “Ga i ola ge ginebi wami atimatuwa ku abulilek?” inoke puna nuku pamasal elal. 16Yaa nuku ginol alona wami hanalau ge wami awatauwan. Ge wami pagan ni sapu ni ola pagan toto ku atena Yehoba nuwana, inoke sauga ebo gamagalau nihi ba panapanak-agimiu ge komiu Yeisu ana tototoulil wami ginol waiwaisana nihi awa nanakan, wali baaba o kaiwena abwe nihi puluwawi. 17Ebo Yehoba wana nuwatu ni ola yaka wami pagan waiwaisana kaiwena lomwan nuku pwawa, he i waisi to. Yaa ebo wami pagan nanakina kaiwena lomwan nuku pwawa, he i nak to. 18He Keliso al ge lomwan i pwawa: i yaomal pamaisena ya wala gegi kaiwena. Iya tosapu i yaomal kila togegi kaiwela, inoke ni ahela ta nok Yehoba elana. Tuwana i yaomal, yaa abwe Yayaluwa Bwabwalena wana gasisi elana i lut al. 19Ge Yayaluwa Bwabwalena wana gasisi elana i nok i na i papaatena yayaluwa elal, bolo hi miminaa dela. 20Heliya valila Yehoba anana nige hi hahago, sauga toto Nowa waga i awaawaginol ge Yehoba gamagalau wali sauga i talamwan wali gegi ana en nihi pek. Gamagalau nige hi gegewi, ali gewi eit ya, hi ulutuk waga o gamwanaa, inoke wewel elana hi otaota ge mwal hi pwawa. 21He wewel o i ola ba kakanun etega, inoke sauga ya komiu al ge mwal nuku pwawa sauga ebo wewel elana nuku babitaiso. Babitaiso nige i oola tage tuwala elana biki ta ul yoho, yaa ta atena wala gegi Yehoba iyaka i ul yoho inoke ta batelela iya elana. Sauga ta babitaiso inoke Yehoba i pwamwalila Yeisu Keliso wana lut al kaiwena, 22iya iyaka i ha labulabumwa ge i minaa Yehoba nimana labena awonaa, yaka aneloseyau ge yayaluwa gegewel bolo wali gasisi gaganil hi minaa wana logugui gabulanaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\