2 KOLINITA 11

1Nuwau binimala nuku palahikan ga, bwagana no baaba nuku hago ni ola tosigasiga wali baaba. He no ginol nuku palahikan ga! 2Nau nuwau hot komiu ge ya logasisi nabi kaiwemiu, i ola te Yehoba nunuwana hot komiu. He i ola ya papakawakawalolu-agimiu Keliso maisena ya elana, inoke nuwau na ahemiu nuku nok iya elana, ni ola gamaina waiwaisana hot ya een pwatanik tau i aalolonan elana. 3He mwata wana siba eliyana Ive i kakawe. Inoke i ola al ya hinahinan-agimiu te bahi Seitani nuwamiu ni gogove ge nige al alona wami pagan sasapona Keliso nuku nunuwana-an bubun. 4Ya hinahinan-agimiu, kaiwena ya kite te sauga gamagalau gegetogal hi nowa, he wali ginol ku palahikan ya. Heliya Yeisu gegetogana hi papaatena-an eliyamiu, nige i oola toto ama ha papaatena-an. Ge yayaluwa getoga ku ahem wali papaatena elana, nige i oola Yayaluwa Bwabwalena toto valila ku aheya eliyama. Ge wasa waiwaisana gegetogana ku ahe, nige i oola Wasa Waiwaisana toto ku aheya eliyama. 5He ya atena apostolowau bolo alaliya bwabwatana ei nige nihi wawaisi lakeyau. 6Tabam nau nige toba sibasiba i oola, yaa no aatena i bwata. He sauga gegewena ge wama ginol gegewena elal wama aatena o iyaka ha pankitemiu bubun ge ku kite haba. 7Sauga valila Yehoba Wasana Waiwaisana ya papaatena-an eliyamiu, nige ya aawa molamola, yaa ya teli lowagau inoke komiu na teli heyagimiu. He ga i ola, ku nuwatu i nak o? 8O labe ya ahem ekelesiya enuna al elal, inoke i ola te wali mani ya kakaome ge ya tuwalali kaiwemiu. 9Valila sauga toto nau iyoho eliyamiu, ebo bugul etega ya kalaan, nige pulowan etega ya teteli komiu etega elana. He talilau bolo hi neem Masidoniya, heliya bugul bolo nuwau hi paolaolaek ge hi pwatanim. Inoke nige sauga etega o pulowan etega ya teteli eliyamiu, ge sauga toto i nenem matalaa nige na giginol ola. 10Keliso iya tobaaba tunahot, inoke nau al ya ba tunahot te labi Akaiya gegewena elana nige gamagal etega ni kakausau no ba haha o eliyana. 11Hauna kaiwena ya ginol ola o? Age kaiwena nige ya nunuwana-agimiu? Nigeya! Yehoba i atena te ya nunuwana-agimiu. 12Nige sauga etega mulolu ya aahe eliyamiu. Inoke nuwatu o na mimi awaawaginol ya, kaiwena nuwau gamagalau bolo ei wali ba hanahanaha na kaus, hi ba tage heliya ge ama ha olaolaek. 13He gamagalau ololal o heliya apostolowau kakakawel, wali tuwalali elana hi lokalokakawi, ge ali awa hi giginol i oola heliya Keliso wana apostolowau. 14Nige abanuwa ahi i oola to, kaiwena Seitani totona ana awa i giginol i oola iya mwananal ana anelose. 15Inoke bahi nuwala ta aahe te ebo awana toabinau ali awa nihi ginol ni ola heliya pagan sasapona ana totuwalali. Ana abapwamowasi elana wali tuwalali molana nihi ahe ni ola wali ginol. 16Iyaka ya ba haba te nasi no baaba nuku hago ni ola tosigasiga wali baaba. He bahi nuku aahe ni oola te tage nau tosigasiga. Yaa ebo iyaka ku nuwatu ola, he o nuwatu nuku ahe ni ola tosigasiga, inoke nau al kekeisi na ba hanahanaha ga. 17Yaa ba hanahanaha bolo ya babaunan ya nige i oola Babala wana nuwatu, he i ola tosigasiga wali baaba. 18Yaa gamagalau hi gewi tei totoliya hi ba heyagil i ola panayawi gamagaliliyau wali ba haha, inoke nau ge na ba hanaha al. 19Komiu tonuwasapu hot, yaka tosigasiga wali ginol ku papalahikan ge ku yayaliyaya-an! 20He bwagana ebo gamagalau enuna nihi logugui pwatpwat-agimiu, wali waisi kaiwena nihi patuwalali-agimiu, nihi kakawemiu, totoliya nihi teli heyagil matamiwa ge nihi taganepalimiu, he wali ginol o ku papalahikan inoke nihi mimi awaawaginol ya. 21Komiu ku awa pwepweyata-agima. He alou no puluwawi ya pata soli te wama pweyata kaiwena nige ami hehegan ha aapapanak-an i oola to! Yaa ebo gamagal etega atena i matuwa ge ni ba haha, he nau al ge bosowaiu ateu ni matuwa ge na ba haha. (He no baaba o i ola tosigasiga wali baaba.) 22Age heliya Hibilu gamagaliliyau? He nau al ge. Age heliya Isileli gamagaliliyau? He nau al ge. Age heliya Abalahama tubutubunau? He nau al ge. 23Age heliya Keliso wana totuwalali? (He no baaba ya amnana nasi ni ola kokona wali baaba.) He nau ya tuwalali lakel. Nau no logasisi heliya wali gasisi i bwata lake; nau sauga hi gewi hi padibula-agau yaa heliya nigeya; hi nibinibihagau nabiyan yaa heliya nigeya; ge sauga i gewi nabi kelaubwa yaomal na pwapwawa. 24Panimala panuna Yudiya hihiu elololina hi ahe hi nibinibihagau pateti naen. 25Paeton Loma suki hi ahe hi nibinibihagau, pamaisena gamagalau hi loipatagau, paeton waga bolo ya heya hi luna ge hi samwalekaleka, ge sauga etegana lan ge bulin ya anpwapwati hogaa. 26Sauga i gewi no nawanawa labi yayapona elana, kelaubwa nak na pwapwawa wewel bwabwatal elal, tokaoma elal, no panuwa gamagaliliyau elal ge gamagalau getogal elal. Kelaubwa nak na pwapwawa panuwa bwabwatana gamwanaa, ulaa gamwanaa, ge hoga pwatanaa. Ge kelaubwa nak na pwapwawa talin kakakawel elal. 27Tuwalali gasigasisel ona ya ginolil ge sauga i gewi nige ya kekenu; sauga enuna ya galebu ge ya walem, ge sauga i gewi nige ya aanan; sauga enuna ya watut ge nige kaliko i gagan tage na galoi. 28Pulowan i gewi iyoho nige na babaunan. Yaa bugul maisena ya, lan maisena ge maisena pulowan etegana i gagan elau, heiya te ya nunuwanuwatu nabi ekelesiya gegewel ali matamatahikan kaiwena. 29Ebo gamagal etega wana abulilek i pweyata, yaka ya pwepweyata. Ebo toekelesiya etega i sogu gegi elana, yaka amnan nanakina hot ya pwapwawa. 30Kaiwena ku ba ge na ba heyagau, inoke no ba haha kaiwena yaka bugul bolo no pweyata i pamasal te ya liliwanan. 31He Yehoba i atena te nau nige ya kakakawi. Iya Babala Yeisu wana Yabowaine ge Tamana, ge iya alana ta tobatobal-an sauga gegewena. 32Panuwa Damasiko elana, Kin Alitas wana gavana tolohaveyan i telel panuwa ana gana ana nog gegewena hi matahikan, inoke ebo nihi kiteyau, nihi libau ge nihi yowanau. 33Yaa no heliyamwau hi usanau egowa elana, yaka hi pakuki lowagau panuwa ana gana gogohawanina etega elana. Inoke gavana wana logugui ya louwi ge nige i yoyowanau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\