TUWALALI 5

1Tau etega alana Ananaiyasi, alona ge lagona Sapaila wali bilibili hi palian inoke manina hi ahe. 2Ali toto labui wali nuwatu hi pamaisena, inoke tau mani awalehina i kukuhikan ge awalehina i na i pek apostolowau elal. 3Pita i baek Ananaiyasi elana i ba, “Hauna kaiwena Seitani atem i pakalaopop ge wam nuwatu i logugui-an inoke Yayaluwa Bwabwalena u kakawe? U kite, wam bilibili molana awalehina iyaka u ahe totom kaiwem. 4Sauga bilibili o i minaa eliyam, he owa u logugui-an. Iyaka u palian, he manina owa wam mani. I bwe ge u nuwatu kakawi nu ginol tage mani gegewena te u pwatanim? Ama nige u kakakawema, yaa Yehoba te u kakawe.” 5Sauga Ananaiyasi baaba o i hago, inoke i sogu ge i aliga. Inoke gamagalau gegewel bolo wasa o hi hago hi lovakun nabi. 6Yaka hevalau hi lut, tuwana hi os ge hi kalivai tagilan, hi na hi teli salaiya. 7Sauga ana yapu i ola auwa eton abwe Sapaila i na i tuk, nige i aatena te lagona iyaka i yaomal. 8Abwe Pita i nel elana i ba, “U ba bubun eliyau, alom ge lagom Ananaiyasi wami bilibili molana iyai ya e?” Anana i lahe i ba, “Ibwe, gegewena iyai ya te.” 9Inoke Pita i baek elana i ba, “Ga i ola ge alom lagom ku nuwatu tage Babala Yayaluwana nuku kakawe ge nige lahi nuku pwapwawa? U kite, bolau bolo hi na lagom hi teli salaiya, heliya iyahe te hi nenem, nasi owa al nihi kalivaiwa.” 10Sauga o elana i sogu, i tala Pita aenaa ge i aliga. Yaka hevalau hi nem hi tuk, hi kite iyaka i aliga, inoke hi kaval tagilan ge hi na hi teli lagona labenaa. 11Inoke toabulilek bwalibwaligel ge bolo al wasa o hi hago hi lovakun nabi. 12Apostolowau ginol yawiyawi ge abanuwa ahi i gewi hi ginolil gamagalau mataliyaa. Sauga gegewena toabulilek gegewel nihi migogo Limi Bwabwalena labena etega elana, alana hi tun “Solomon wana Epanapana.” 13Gamagalau getogal hi lovakun nige hi nonoek toabulilek ali boda elana, yaa gamagalau gegewel toabulilek hi awatauwagil ge hi awa wawaisi-agil. 14Inoke toabulilek ali boda i bwatabwata ya, kaiwena bolau ge yowau hi gewi hi abulilek Babala elana. 15Gamagalau apostolowau wali tuwalali hi kite, yaka hi na tokasiyebwa hi ahel ge hi pwatanim kamwasaa, abaliya hi yao ge hi pakenol, inoke sauga ebo Pita ni nawanawa ge liguligumwina ni tupa elal, yaka nihi molu. 16Gamagalau hi gewi hi noem awan kekeisi bolo hi minaa Yelusalema labenaa, inoke tokasiyebwa ge bolo yayaluwa bibikel hi ulutuk elal hi pwatanik apostolowau elal ge gegewel hi pwamolol. 17Topowon bwabwatal wali tohouwa alonau ge ana tolabe gegewel, heliya hi neem boda Sadiusi, apostolowau hi lamwa pulowanagil, 18inoke hi libil ge hi na hi telel dela. 19Yaa bulina Babala wana anelose etega i na del ana nog i pwela, inoke apostolowau i en tagilagil. Abwe i baek elal i ba, 20“Ku nok, ku na ku talmilila Limi Bwabwalena gamwanaa, inoke yawal vavaluna wasana nuku wasaan bubun gamagalau elal.” 21Mweluluga kekeisi inoke hi ginol i ola anelose wana baaba eliyalil, hi na hi ulutuk Limi Bwabwalena gamwanaa ge hi telipuna hi panpankiti gamagalau elal. Abwe topowon bwabwatal wali tohouwa alonau ge ana tolabe hi nem ge Yudiya wali tologugui gegewel hi yogaagil wali nogogo kaiwena, yaka gamagalau enuna hi patunal hi na dela tage apostolowau nihi enil. 22Yaa sauga hi na hi vin dela, nige apostolowau hi pwapwawal. Inoke hi sikal ge hi na hi wasa tologugui elal hi ba, 23“Sauga ha na ha vin dela, ha kite nog hi kaus bubun, tomatahikan al ha kitel iyoho hi taltalmilil nog elana, yaa sauga nog ha pwela ge ha ulutuk, apostolowau nige hi gagan.” 24Baaba o hi hago inoke topowon bwabwatal ge Limi Bwabwalena ana pulisiman wali tohouwa nuwaliya i gewagewa, hi ba, “Heliya eba ga? Hauna gun abwe ni gan?” 25Abwe tau etega i na elal ge i ba, “Apostolowau bolo ku telel dela, heliya iyoho to hi talmilil Limi Bwabwalena gamwanaa ge hi panpankiti gamagalau elal.” 26Sauga o elana Limi Bwabwalena ana pulisiman wali tohouwa, alonau ge wana boda enuna, hi na apostolowau hi ahel ge hi pwatanik tologugui elal. He hi na hi ahel kekeisi kekeisi, nige tuwaliya hi eemutan, kaiwena hi lovakun ebo nasi gamagalau nihi huga elal ge nihi loipatagil. 27Sauga apostolowau hi ahel ge hi pwatanik Yudiya wali tologugui elal, hi na hi pamililil mataliyaa inoke topowon bwabwatal wali tohouwa i baek elal i ba, 28“Iyaka ha lopwalimiu nabiyan bahi Yeisu alana nuku papaatena-an. Yaa bwagana ha lopwalimiu, komiu iyaka wasa ya ku palelu Yelusalema gamwanaa, nunuwamiu hot nuku wolema tage ama tau ya ha lopaaliga.” 29Pita ge alonau anana hi lahe hi ba, “Yehoba heiya te anana naha hago houwan, mulaa abwe gamagal. 30Tubulau wali Yabowaine Yeisu i palutem yaomala, toto ku pakuki kolos elana ge ku lopaaliga. 31Yehoba iyaka i teli heyan i minaa nimana labena awonaa, iya wala Tohouwa ge wala Topwamwal. Inoke Yeisu eliyana bosowaina Isileli wali gegi ana en nihi pek ge Yehoba wali gegi ni nuwayoho. 32Ama bugul ya ha atena inoke wasana ha wasawasa-an, i ola al Yayaluwa Bwabwalena, toto Yehoba i pek gamagalau elal bolo wana baaba hi hago.” 33Yudiya wali tologugui wali baaba o hi hago, inoke hi huga nabi ge nuwaliya apostolowau nihi lopaaligal. 34Yaa avaliya etegana alana Gameliyel, iya Palisi wali boda ge Logugui ana topanpankiti, i ola al gamagalau gegewel hi awatauwan, i lut inoke i ba apostolowau nihi enil nihi tagil noleleya sauga kekeisi. 35Inoke abwe i baek wana pan tologugui elal i ba, “Isileli gamagaliliyau, ku nuwatu bubun, mulaa abwe bolau ya ali logugui nuku ginol. 36Valila Teudasi i masal ge i ba tage iya tohouwa bwabwatana etega. Wana boda i ahel ali gewi po handeled (400), yaa abwe hi lol ge i aliga, yaka ana tototoulil hi tatawaliwali inoke wana boda i mowasi ge nige al hi gagan. 37Mulaa abwe Yudasa etegana, toto gagama Galili, i masal, sauga toto Loma gamagalau ali gewi hi ahe ge alaliya hi leli lowan alan ana buki elana. Yudasa gamagalau hi gewi i ahel ge i nulil, yaa iya al hi lol ge i aliga, yaka ana tototoulil hi tatawaliwali. 38Inoke sauga ya na baewa eliyamiu, bahi bugul etega nuku giginol bolau ya elal. Ku sokalil ya, kaiwena ebo totoliya ya wali nuwatu elana ge bugul ya hi awaawaginol, he abwe ni mowasi. 39Yaa ebo nuwatu o i neem Yehoba elana, nige bosowaimiu bolau ya nuku lopwalil. He nasi abwe totomiu nuku atena age ku haveyan Yehoba elana.” 40Gameliyel wana baaba alonau hi yaliyaya-an, inoke apostolowau hi yoga tukagil ge hi nibihil, hi baek elal bahi Yeisu alana nihi babaunan al, inoke abwe hi sokalil. 41Yaka apostolowau tologugui hi eguluwagil, ginebi ge wali yaliyaya bwabwatana, kaiwena Yehoba wana nuwatu i ola heliya bosowailiya Yeisu alana kaiwena lomwan nihi pwawa. 42Lan maisena ge maisena Limi Bwabwalena elana ge gamagalau wali limiya, hi panpankiti ge wasa waiwaisana hi papaatena-an, hi ba, “Yeisu iya Mesaiya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\