EPESO 1

1Nau Pol, Yehoba wana nuwatu eliyana ya tabwa Keliso Yeisu wana apostolo. Leta ya ya leli ge ya patuna i nowa Yehoba wana gamagalau bolo ku minaa Epeso eliyamiu, komiu toabulilek hot Keliso Yeisu elana. 2Ya awanun Yehoba Tamala ge wala Babala Yeisu Keliso nihi muloluagimiu ge wali nuwa laumwal atemiu ni pakalaopop. 3Yehoba ta tobalan, iya wala Babala Yeisu Keliso wana Yabowaine ge Tamana. Bosowaina hot ta tobalan, kaiwena Keliso eliyana mulolu gegewena i neem labulabumwa iyaka i pem elala yayaluwala ana waisi kaiwena. 4He i ola hiwe. Mulaa abwe panayawi i ginol, iya iyaka i hilela wana gamagalau Keliso eliyana inoke matanaa ta bwabwalena ge nige ala woliwoli ni gagan. 5Sauga houhouwena i nunuwana-agila, inoke i nuwatu pahuwala te abwe Yeisu Keliso wana tuwalali eliyana ni awa natunagila. He iya totona wana yaliyaya ge wana nuwatu te i ginol ola o. 6Inoke iya ta tobalan wana mulolu kalakalaopopwina kaiwena, mulolu o iyaka i pem bwabwage Natuna nunuwanina hot eliyana. 7Yehoba wana mulolu i bwata hot, inoke Keliso wana yaomal eliyana Yehoba iyaka i pwamola pasikalila ge wala gegi i nuwayoho. 8Yehoba wana mulolu i ligin nabiyan eliyala alona ge siba gegewena ge aatena waiwaisana. 9- 10He wana nuwatu misusumena iyaka i pamasal eliyala kaiwena wana nuwatu i ola. Ana sauga hot elana wana nuwatu o bwaliga ni ginol, heiya bugul gegewena labulabumwa ge panayawiya ni palivaso ge Keliso ni kauni. 11Ama Keliso eliyana Yehoba i ahema wana gamagalau, kaiwena sauga houhouwena i nuwatu ola. (He bugul gegewena Yehoba i ginolil i ola wana nuwatu.) 12Inoke ama bolo Keliso ana mel ha teli houwan, Yehoba i ahema wana gamagalau inoke Yehoba alana naha latahin ge naha tobalan. 13Komiu al ge, wasa hot, heiya Yeisu Wasana Waiwaisana ami pwamwal kaiwena, ku hago, inoke iyaka ku abulilek Keliso elana ge ku tabwa wana gamagalau. Inoke Yehoba ana etotohi iyaka i teli eliyamiu i ola abaeuna, heiya Yayaluwa Bwabwalena i pewa eliyamiu i ola wana bateli. 14Yayaluwa Bwabwalena iyaka ta ahe haba, inoke ta atena waisi gegewena bolo Yehoba i bateli kaiwela bwaliga abwe ta ahe al. He ta matamatan ana siga Yehoba ni sokalila hoti ge ni ahela avala ta mina. Iya alana ta latahin ge ta tobalan! 15Wami abulilek Babala Yeisu eliyana ge wami nunuwana Yehoba wana gamagalau elal wasana iyaka ya hago, 16inoke toto o kaiwena nige ya veveyaho ba mulolu Yehoba elana kaiwemiu, ge sauga gegewena ya awaawanun kaiwemiu. 17Ya awanun wala Babala Yeisu Keliso wana Yabowaine, iya Tamala Towasawasa, Yayaluwana ni pewa eliyamiu, inoke iya ni pasiba-agimiu ge Yehoba ni pamasal eliyamiu, yaka ana aatena ni bwata eliyamiu. 18Ya awanun Yehoba wami nuwatu ni pwamwananal, yaka nuku atena te iya i yogaagimiu ge bosowaina alomiu wami atimatuwa nuku matamatan wasawasa bwabwatana toto Yehoba abwe ni pem kila wana gamagalau elala. 19I ola al nuku atena Yehoba wana gasisi i bwata nabi iyoho i tuwatuwalali kila toabulilek elala. He gasisi maisena o eliyana 20heiya te Yehoba Keliso i palutem yaomala, ge i teliya nimana labena awonaa labulabumwa. 21Inoke tohouwa gegewel, gasisi ona gegewel, aneloseyau gegewel, tologugui gegewel, ge alan gegewena bolo hi gan sauga ya ge nihi gan sauga i nenem, Keliso iya i bwata lakel. 22Yehoba Keliso i teli bugul gegewena ni logugui-agil nihi minaa aena gabulanaa, ge i teli ekelesiya ana bwalibwaligena ni kauni. 23He ekelesiya heiya Keliso tuwana, ge Keliso ekelesiya i paolaolaek ge ana waisi gegewena i pakalaopopwi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\