EPESO 4

1Nau ya minaa dela kaiwena ya tuwalali Babala kaiwena, inoke ya ba pagasisi eliyamiu yawalimiu ana minamina ni ola toto Yehoba wana nuwatu ge i yogaagimiu. 2Sauga gegewena nuku hanalau ge wami pagan ni meimei. Bahi etimwawa nuku huhuga, yaa ginebi wami nunuwana alomiyau wali ginol eliyamiu nuku palahikan. 3Yayaluwa Bwabwalena i pamibubun-agila, ge mibubun o i tubwela ta tabwa boda maisena. Inoke nuku logasisi ge mipamaisena o paganina bahi ni momowasi. 4Gegewela ta tubwi ta ola tuwan maisena, ge Yayaluwa Bwabwalena toto ta ahe iyai te maisena. I ola al alola wala atimatuwa gegewela waisi maisena ya te kaiwena ta matamatan, toto Yehoba i lovivina-an kaiwela ge i yogaagila. 5Wala Babala iyai te maisena, gegewela wala abulilek iyai te maisena, ge ala babitaiso iyai te maisena. 6Wala Yabowaine iyai te maisena, iya kila gegewela Tamala. Iya gamagalau gegewel i logugui-agil, iya i tuwalali gegewel eliyalil, ge i minaa gegewel gamwaliyaa. 7Kila maisena ge maisena Keliso ala mulolu i guyauan elala, i pem i ola iya wana nuwatu. 8He i ola Buki Bwabwalena ana baaba, i ba, “Sauga i na i ha natiya aban mihahaina hot elana, he alonau ge bolo iyaka i pakokovel ge i yowanil, ge gamagalau ali mulolu i guyauan elal.” 9(He baaba toto i ba, “i na i ha” i pankitela te houwan ga i nem i lau paiya hot panayawi elana. 10Toto i nem i lau, gamagalina maisena te i na i ha natiya. Nige tage i na i ha ya te labulabumwa, yaa i hek al ge i miha natiya hot, inoke bugul gegewel ni yabom ge ni pakalaopopwi.) 11Inoke iya gamagalau ali mulolu i guyauan elal i ola hiwe. Enuna ali gabom i pek hi tabwa apostolowau, enuna palopitau, enuna Wasa Waiwaisana ana towasa, ge enuna gamagalau ali tomatahikan ge ali topanpankiti. 12Gamagalau ali gabom i pek i ola o inoke Yehoba wana gamagalau ni lovivina-agil tuwalali waiwaisal nihi ginolil, yaka ekelesiya, iya Keliso tuwana, ni bwatabwata ge ni gagasisi. 13He ana abapwamowasi ta ola boda maisena hot kaiwena Yehoba Natuna ta abulilek-an ge ta atena bubun, ta ola gamagalau matumatuwal, ge wala pagan ni olaolaek te pagan toto Keliso i kalaopopwi. 14He yaka abwe nige al ta oola wawayau, nige al ta oola waga toto bagol i tagapwapwati, ge nige al bosowaina gamagalau sisibal wali panpankiti ni yu pwatpwat-agila ni ola mana. He heliya kakawi ana kamwasa i gewi hi ginolil ge eliyana gamagalau hi pagegel. 15Yaa kila bahi ta oolak panpankiti o elana, yaa alola wala nunuwana ta baaba tunahot, inoke ta siun ta gasisi ge avala Keliso ta tubwi hot, iya ekelesiya kaununa. 16Iya tuwan bwalibwaligena i logugui-an, inoke gabomwina tomaha ge tomaha hi tubwi pamaisena. Gabom maisena ge maisena totona wana tuwalali i awaawaginol, inoke tuwan bwalibwaligena i siusiun ge i gagasisiek nunuwana paganina eliyana. 17Babala alana elana ya ba pagasisi eliyamiu i ola hiwe. Bahi al wami minamina ni oola gamagalau bolo nige Yehoba hi aatena. Heliya wali nuwatu gegewena nige enona i gagan, 18ge ateliya i gogou. Nige wali aatena hot i gagan ge ateliya i gasisi i ola pat, inoke heliya nige alaliya i gagan yawal toto i neem Yehoba elana. 19Nige al wali ginol hi pupuluwawi-an, yaa hi talamwagil ginol nanakina elana ge pagan pulupuluwawena hi ginoginol pwatanik ya. 20Yaa komiu wami aatena Keliso kaiwena nige i oola to. 21He Keliso wasana iyaka ku hago haba, ge baaba tutunahotina toto Yeisu eliyana komiu ana tototoulil iyaka hi pankitemiu. 22Inoke yawalimiu bebeyaunana toto valila ana pagan elana ku miminaa, nuku aliyoho, kaiwena yawal o amnanina i nunul pagegemiu inoke i apapanak-agimiu. 23Atemiu ge wami nuwatu ni vavaluna, 24ge yawalimiu vavaluna nuku galoi, yawal o paganina i ola Yehoba wana pagan, i sapu ge i bwabwalena hot. 25Inoke besemiu lokalokakawi! Komiu maisena ge maisena ni baaba tunahot wana pan toabulilek elana, kaiwena kila gegewela tuwan maisena gabomwina ona. 26Ebo nuku huga, bahi wami huga ni kakalivaimiu ge gegi nuku giginol. Ge bahi wami huga ana sauga ni yayapu ni nana sabwelu ni lolobek, 27ge bahi Seitani wana hawawal etega nuku pepek. 28Gamagal toto i kakaoma bahi ni kakaoma al, yaa nimana ni patuwalali tuwalali waiwaisana ni ginol. Inoke wana bugul ni gewi ni pwawal ge bosowaina togulagula ni label. 29Bahi baaba nanakina nuku babaunan, yaa baaba waiwaisana toto bosowaina gamagalau bolo ali pulowan gaganil ni label ge nihi gasisi te nuku baunan. Inoke gamagalau bolo hi lalaegan, wali waisi nihi pwawaa to wami baaba eliyana. 30Bahi Yehoba Yayaluwana Bwabwalena nuwana nuku apanak, iya Yehoba wana euna eliyamiu i pamasal komiu iya wana gamagalau, inoke ku atena bwaliga abwe ni sokalimiu hoti. 31Atielolol amnanina gegewena nuku ahek yoho eliyamiu, alona ge huga. Bahi anamiu ni eelolol alomiyau elal ge bahi nuku babaa panapanak-agil. Bahi pihigelgel paganina ni gagan eliyamiu. 32Yaa wami pagan ni meimei alomiyau elal ge nuku atilomwan-agil. Alomiyau wali gegi eliyamiu nuku nuwayoho, ni ola Keliso eliyana Yehoba wami gegi iyaka i nuwayoho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\