DIYON 13

1Nopalegi Hagalena ana sauga iyaka i kelaubwa hot. Yeisu i atena te wana sauga iyaka i vin ge panayawi toto ya ni eguluwai ge ni sikal ni na Tamana elana. Wana gamagalau bolo hi minaa panayawiya i nunuwana-agil, inoke i nunuwana-agil nabiyan i na ana siga wana yaomal elana. 2Yeisu alonau ge wana tohago heliya iyoho kokoyavi enona hi aanan. Seitani nuwatu iyaka i paulutuk-an Yudasa Isikaliyota Saimon natuna elana ge Yeisu ni wasaan. 3He Yeisu i atena te Tamana gasisi ge bugul gegewena i teli nimanaa, ge i atena iya i neem Yehoba elana ge ni sikal al Yehoba elana. 4Inoke aanan i lut luwan, ana kama toto yayapona i loho i teli, ge tawel i ahe i lataavan henuwaninaa. 5Yaka wewel i holek mwaha etega elana, inoke i telipuna tohago aeliya i ulul ge tawel toto i lataavana henuwaninaa i ahe i pwapwamwagamwaga. 6Sauga i ul vin Saimon Pita elana, yaka Pita i nel i ba, “Babala, nasi aeu nu ul?” 7Yeisu Pita anana i lahe i ba, “Sauga ya hauna gun ya awaawaginol ana sapu nige u aatena, yaa bwaliga abwe nu atena.” 8Pita i ba, “Bahiwa! Bahi sauga etega aeu nu uul.” Yaka Yeisu i ba, “Ebo nige aem na uul, he nige al nu oola no tohago.” 9Saimon Pita i ba, “Babala, ebo i ola o, he bahi aeu ya nu uul, yaa nimwau ge kokowau al nu ulil.” 10Yeisu i ba, “Ebo gamagal etega ni highig, he tuwana bikena gegewena iyaka i mowasi. Inoke nige ni highig al, besena ya te aena ni ul. Komiu iyaka ku yanayana, yaa nige gegewemiu hot i oola.” 11He Yeisu iyaka i atena te henala abwe ni wasaan, heiya te kaiwena i ba, “Nige gegewemiu hot ku yanayana.” 12Sauga tohago aeliya i ulil haba, yaka ana kama yayapona i ahe i galoi al, inoke i na i misiyo al abanaa. Yaka i nel wana tohago elal i ba, “Tab ku atena hauna gun abwe ya ginol eliyamiu? 13Komiu ku awa topankite-agau ge ku awa babala-agau, he ku ba bubun tei, kaiwena nau ya ola to. 14He nau wami Babala ge wami Topankite aemiu iyaka ya ul, inoke komiu al alomiyau aeliya nuku ul. 15Wami abagagayawa iyaka ya ginol, inoke nuku ginol ni ola no ginol eliyamiu. 16Ya ba tunahot eliyamiu, totuwalali nige wana babala i bwabwata lake, ge elopapatuna nige ana topapatuna i bwabwata lake. 17No ginol puna hot ana sapu iyaka ku atena, ge ebo nuku ginol ola, inoke ana yaliyaya nuku pwawa. 18Yaa baaba toto ya baunan, nige gegewemiu bamiu i oola. He bolo ya hilel ya atenal. Yaa Buki Bwabwalena ana baaba ni tunahot, toto i ba, ‘Tau toto alou ha anan mwaha maisena elana, iya iyaka i pihigelgel elau.’ 19He wami wasa ya pewa pahuwala te, inoke sauga ebo ginol o ni masal, yaka nuku abulilek te ‘Nau heiya te Nau.’ 20Ya ba tunahot eliyamiu, henala ebo bolo ya patunal ni atupahel, he i atupaheyau, ge henala ebo i atupaheyau, he toto i patunau i atupahe al.” 21Sauga Yeisu i ba ola o, inoke yayaluwana i pulowan nabi, yaka i ba masal ya i ba, “Ya ba tunahot eliyamiu, komiu etega abwe ni wasaagau.” 22Tohago mataliya hi peluwaluwan-an avaliyau elal, nuwaliya i gewagewa nige hi aatena henala bana ge Yeisu i babaa. 23He Yeisu wana tohago avaliya etega, toto i nunuwana-an nabiyan, i misiyowa Yeisu labenaa. 24Saimon Pita matana i nok tohago o elana, inoke awana i palamwalamwaniu-ek elana tage Yeisu ni neli henala ge bana i babaa. 25Inoke tohago o i gena nok Yeisu elana ge i nel i ba, “Babala, henala bana?” 26Inoke Yeisu i ba, “Nasi beleid awahinena na paululowan mwaha gamwanaa na pahun ge na pek elana. He gamagalina iya.” Yaka beleid i pahun ge i pek Yudasa Isikaliyota Saimon natuna elana. 27Sauga Yudasa beleid i ahe, inoke sauga o Seitani i ulutuk elana. Yaka Yeisu i baek elana i ba, “Bugul toto tage u giginol, he etimwawa nu ginol.” 28Yaa tohago bolo hi misiyoan abaanan elana, nige hi aatena hauna kaiwena ge Yeisu i ba ola o Yudasa elana. 29Yudasa iya wali mani ana kalopu i matahikan, inoke tohago enuna wali nuwatu tage Yeisu i baek elana ni nok ni na bugul enuna ni pwamola hagali kaiwena, o ebo mani enuna ni pek togulagula elal. 30Sauga Yudasa beleid i ahe i an, yaka sauga o i tagil ge i egon. He bulin iyaka i gan. 31Yudasa i egon enaa, yaka Yeisu i ba, “Sauga ya Gamagal Natuna wana wasawasa gamagalau nihi kite, ge iya eliyana Yehoba wana wasawasa al nihi kite. 32He iya eliyana te Yehoba wana wasawasa nihi kite, inoke Yehoba totona Gamagal Natuna ni pawasawasa, ge etimwawa ni ginol ola. 33“Natuwau, nige alowau komiu ta miminabi. He abwe nuku loyaagau, yaa sauga ya na ba eliyamiu ni ola te valila ya baek Yudiya wali tohouwa elal: ‘Nige bosowaimiu nuku noek labi toto ya nonoek.’ 34Logugui vavaluna sauga ya na pewa: nuku penununuwana-agimiu. He nuku penununuwana-agimiu ni ola nau ya nunuwana-agimiu. 35Ebo nuku penununuwana-agimiu, inoke eliyana gamagalau gegewel nihi atena age komiu no tohago.” 36Saimon Pita i nel Yeisu elana i ba, “Babala, ga u nonoek?” Yeisu i ba, “Nige bosowaim sauga ya nu toulilau ge nu noek labi toto nau ya nonoek, yaa bwaliga abwe nu toulilau.” 37Inoke Pita i baek elana i ba, “Babala, ga i ola ge nige bosowaina sauga ya na touliliwa? Ya talamwagau na yaomal kaiwem.” 38Yaka anana Yeisu i lahe i ba, “Tunahot u talamwagiwa nu yaomal kaiweu? Ya ba tunahot eliyam, nasi nu alahagau paeton, mulaa abwe kamkam melutauina ni kahin.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\