LUKE 16

1Yeisu i baek wana tohago elal i ba, “Togogomwau etega wana gogomwau ana tomatahikan i gan. He gamagalau enuna hi na tonowak elana ge tomatahikan hi wasaan hi ba, ‘Tomatahikan wam gogomwau i apapanak-an.’ 2Inoke wana gogomwau ana tomatahikan i yogaan i nok elana ge i ba, ‘Wasam hi wasaan ya hago, he ga i ola? He no gogomwau bolo u matahikagil wasaliya nu leli ge nu pem elau, kaiwena nige al nu tatabwa tomatahikan.’ 3Inoke tomatahikan totona i nuwatu ge i ba, ‘Ga na ginol ola? No tonowak iyaka i pwapwamowasi-agau no abatuwalaliya. He nige ya gagasisi tage bilibili na kenken, ge ya puluwawi te na loawaawanun. 4Oo, abwe ya atena ga na ginol ola, inoke sauga ebo no abatuwalali na miluwai, yaka alowau nihi aheyau ge na minaa wali limiya.’ 5Inoke gamagal maisena ge maisena bolo ali vaga i gan wana tonowak elana i yogaagil hi na elana. I nel toto houwan elana i ba, ‘Am vaga ana bwata ehila no tonowak elana?’ 6Anana i lahe i ba, ‘O vaga olibe enonona ulugomwa ali gewi elulu bwagabwaga (100).’ Tomatahikan i baek elana i ba, ‘He am vaga wasana ana pepa u ahe, inoke etimwawa u misiyo ge nu leli lowan besena pipti (50).’ 7Inoke tomatahikan i nel al eluwana elana i ba, ‘Owa am vaga ana bwata ehila?’ Anana i lahe i ba, ‘O vaga ana bwata witi enowana beig bwabwatal ali gewi elulu bwagabwaga (100).’ Yaka tomatahikan i baek elana i ba, ‘He am vaga wasana ana pepa u ahe ge nu leli lowan besena eiti (80).’ 8Bwagana i ginol panak o, yaa wana tonowak iya i tobalan i ba, ‘Age nuwana i sapu te.’ He panayawi gamagaliliyau nuwaliya i sapu hot te ga nihi ginol ola avaliyau elal, yaa mwananal gamagaliliyau nige nuwaliya i sasapu hot wali tuwalali elana. 9Na baewa eliyamiu, panayawi ana gogomwau nuku patuwalaliek gamagalau eliyalil, yaka nihi yaliyaya-agimiu ge nihi ola wami heliyamwau. Inoke ebo gogomwau ana sauga ni mowasi, Yehoba ni ahemiu nuku ulutuk abamina mihomihotina elana. 10Henala ebo i giginol bubun ge bugul bolo ali nuwatu i kekeisi i mamatahikagil bubunil, he nasi ni ginol bubun ge bugul bwabwatal al ni matahikagil bubunil. Yaa henala ebo i giginol panak ge bugul bolo ali nuwatu i kekeisi nige i mamatahikagil bubunil, he nasi ni ginol panak ge bugul bwabwatal nige ni mamatahikagil bubunil al. 11Inoke ebo nige nuku giginol bubun ge panayawi ana gogomwau nuku papatuwalali bubun, Yehoba tab gogomwau hot ni pewa nuku matahikan? He nigeya! 12Ebo nige nuku giginol bubun ge gogomwau toto nige wami bugul i oola nuku papatuwalali bubun, Yehoba tab gogomwau ni pewa totomiu wami gogomwau? He nigeya! 13Nige bosowaina totuwalali maisena ni tuwalali babala eluwa elal. Nasi etega ni nunuwana-an ge ni awatauwan, yaa etega ni hugaan ge ni pihigelgel-an. Nige bosowaina pamaisena nuku tuwalali Yehoba ge gogomwau elal.” 14Boda Palisi heliya tonuwa mani, inoke sauga Yeisu wana baaba gegewena o hi hago, yaka wana baaba hi nivali. 15Yaka Yeisu i baek elal i ba, “Ku telemiu gamagalau mataliyaa tage komiu tosapu, yaa Yehoba atemiu ana nuwatu i atena. He bugul bolo gamagalau hi kite ge hi ba i waisi hot, Yehoba matanaa i bwaikikin. 16“Logugui ana baaba alona ge palopitau wali leleli ali sauga i nem ana siga Diyon Tobabitaiso. Toto o enaa, Yehoba wana abalogugui wasana waiwaisana ya papaatena-an, inoke gamagalau gegewel hi logasisi ge nihi ulutuk. 17He labulabum ge panayawi bosowaina nihi mowasi, yaa Logugui ana baaba nige kekeisi etega ni yayaomal. 18“Ebo tau etega lagona ni towani ge yova getoga ni alolonan, he iya i ganawal. Ge ebo tau etega yova eguluwan o ni alolonan, he iya i ganawal.” 19“Togogomwau etega sauga gegewena kaliko molana bwabwatana ge matana waiwaisana ni galogaloi, ge lan maisena maisena aanan waiwaisana ni anan. 20- 21Togulagula etega alana Lasalo, i kekenuwa togogomwau wana bakubaku ana abauluulutuka, iya nuwana togogomwau wana an teli toto hi aliyoho ni ahe ge ni an. Tuwana gegewena i youbonbon, yaka wanuka hi noknok eliyana ge ana bon suina hi naname. 22Hi minamina ee, abwe togulagula i yaomal, inoke aneloseyau hi ahe ge hi pwatanik hi teliya Abalahama labenaa ge alona hi minamina. Yaka abwe togogomwau al i yaomal ge hi na tuwana hi teli salaiya. 23I minaa Gehena ge i lomwan nabi, yaka matana i lihin Abalahama i kitek laha, ge Lasalo i miminaa labenaa. 24Inoke i yoga i ba, ‘Nam Abalahama, u atilomwan-agau ge Lasalo u patuna ni na nimana gigina ni pahun wewela ge ni nem memeu ni patultul. Kaiwena nau iyahe ya lomwan nabi ginaha gamwanaa.’ 25Yaa anana Abalahama i lahe i ba, ‘Natu, nu nuwahikan valila yawalim miminana panayawiya, bugubugul waiwaisal u pwapwawa, ge Lasalo iya bugubugul nanakil i pwapwawa. He sauga ya Lasalo ni yaliyaya te labi ya elana, ge owa lomwan bwabwatana nu pwawa. 26He bugul etega al, komiu ge ama ala luwaluwala hawawal bwabwatana etega i gan, inoke bolo hi minaa labi ya elana, ebo nuwaliya nihi kalapanet nihi nowa eliyamiu, he nige bosowailiya. I ola al komiu nige etega ni kakalapanet ge ni nenem eliyama.’ 27Togogomwau i baek Abalahama elana i ba, ‘Nam, ebo i ola o, he ya awanun eliyam Lasalo u patuna ni na nam wana limiya, 28kaiwena taliwau nimala panuna heliya iyoho to. Ni na ni ba pagasisel wali pagan nihi matahikan, inoke bahi nihi nenem te lomwan ana panuwaa e.’ 29Anana Abalahama i lahe i ba, ‘Mosese wana baaba ge palopitau wali baaba iyoho to elal, bosowaina nihi hago.’ 30Togogomwau i baek Abalahama elana i ba, ‘Nam Abalahama, toto u baunan nigeya ga bosowaina i oola. Yaa ebo gamagal etega ni lutem yaomala ge ni na eliyalil, inoke abwe wali gegi ana en nihi pek.’ 31Abalahama i baek elana i ba, ‘Ebo Mosese ge palopitau wali baaba nige nihi hahago, he bwagana gamagal etega ni lutem yaomala, nasi nige wali nuwatu nihi pipil ge nihi aabulilek.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\