LUKE 23

1Inoke Yudiya wali tologugui gegewel hi lut ge Yeisu hi ahe hi en pwatanik Pilato elana. 2Yaka hi telipuna hi wole hi ba, “Tau ya ha pwawa iya wama gamagalau i papankitel panakil. I ba tage bahi takis naha pwapwamola Sisa elana ge totona i ba tage iya Mesaiya ama wama kin.” 3Yaka Pilato i nel Yeisu elana i ba, “Owa Yudiya wali kin?” Anana Yeisu i lahe i ba, “He i ola te wam baaba ei.” 4Inoke Pilato i baek topowon bwabwatal aloliyau ge boda elal i ba, “Tau ya nige ana woliwoli puna etega ya pwapwawa ge tage ana lahi na baunan.” 5Yaa heliya hi ba balbalgig hi ba, “Wana panpankiti elana inoke gamagalau i paawaawauli-agil Yudiya wali labi gegewel elal. I telipunaa labi Galili ge iyaka i nem te panuwa ya elana.” 6Wali baaba o Pilato i hago, yaka i nel elal i ba, “Age tau ya Galili gamagalina?” 7Sauga Pilato i atena te Yeisu i neem Galili, Helodi wana abaloguguiya, inoke i patuna i na Helodi elana. He saugena o Helodi iya iyoho Yelusalema. 8Sauga Helodi Yeisu i kite nuwana i waisi hot, kaiwena wasana i hago inoke sauga yayapona nuwana te ni kite. He i nuwatu ginol yawiyawi enuna Yeisu ni ginolil ge ni kite. 9Inoke nel i gewi i neli Yeisu elana, yaa nige anana i lalahe. 10Topowon bwabwatal ge Logugui ana topankite hi talmilila to, yaka hi wole panapanak-an. 11Helodi alonau ge tolohaveyan Yeisu hi talawasi-an ge hi nivali. Yaka kaliko yayapona matana waiwaisana hi ahe hi pagaloi, inoke hi patuna pasikal i na Pilato elana. 12He lan o elana, Helodi alona ge Pilato maniniliya hi abubun ge hi heliheliyam al, yaa valila alona ge alona hi pihigelgel. 13Pilato topowon bwabwatal aloliyau tologugui ge gamagalau i yoga gogonil, 14yaka i baek elal i ba, “Ewasi tau ya ku en pwatanim eliyau ge ku ba tage gamagalau i pankitel panakil nihi pihigelgel gamaman elana. He matamiwa ya neli bubun woliwoli kaiweliya toto eliyana ge ku wole, yaa nige puna etega ya pwapwawa. 15Helodi al ge nige woliwoli puna etega i pwapwawa, inoke heiya te kaiwena ge i patuna pasikalim eliyama e. Ku kite, iya nige bugul etega i giginol panak ge tage kaiwena ni yaomal. 16He na ba tolohaveyan nihi nibihi, yaka abwe na sokal.” 17(Baliman maisena ge maisena, Nopalegi Hagalena ana sauga elana, Pilato toulutuk dela maisena ni sokal ge ni tagil.) 18Boda hi yoga pamaisena analiya i bwata hi ba, “Tau ya ni aliga! Balabas u sokal eliyama!” 19(He Balabas iya valila haveyan i palut Yelusalema gamwanaa hi pihigelgel Loma wali gamaman elana, ge gamagal etega i tagapaaliga, inoke toto ya kaiwena hi teli tukan dela.) 20Pilato nuwana Yeisu ni sokal, inoke i baaba al boda elal. 21Yaa heliya hi yogayoga elana hi ba, “U lokolosan! U lokolosan!” 22Paetonina Pilato i baaba al elal i ba, “Hauna kaiwena ge na lokolosan? Hauna nak tau ya i ginol? Nige nak puna etega ya pwapwawa eliyana ge tage kaiwena ni yaomal. He na ba tolohaveyan nihi nibihi, yaka abwe na sokal.” 23Yaa hi lawakik ge hi yoga balbalgig analiya i bwaya nuwaliya Pilato Yeisu ni lokolos. Yaka wali yoga o Pilato wana ba lolopwal i ehik. 24Inoke Pilato wali nuwatu i talamwi. 25Tau toto nuwaliya i sokal, toto valila haveyan i palut ge gamagal etega i tagapaaliga. Ge Yeisu i talamwan elal nihi ginol ni ola wali nuwatu. 26Tolohaveyan Yeisu hi en egonan hi nanawa lokolos kaiwena, yaka tau etega hi pwawa gagama Sailini, alana Saimon, i neem tola i nana i tutuk Yelusalema. Inoke hi lib ge Yeisu ana kolos hi pakalivai i nawaa enaa. 27Gamagalau boda bwabwatana Yeisu hi noulil, gamwaliyaa yowau enuna, heliya hi kahikahin Yeisu baena. 28Yeisu i tagena pil i baek elal i ba, “Yelusalema yowauiliyau, bahi baeu nuku kakahin, yaa totomiu baemiu ge natumiyau baeliya te nuku kahin. 29Kaiwena sauga i nenem abwe nak bwabwatana ni gan ge gamagalau nihi ba, ‘Yowau bolo hi kobwas heliya hi waisi, kaiwena nige sauga etega natuliyau i gagan ge hi papaalahul.’ 30Yaka sauga o elana gamagalau nihi baek oya elal nihi ba, ‘Nuku maguli pwatameya,’ ge nihi baek manahinhin elal, ‘Nuku yabomwima.’ 31Ebwakil kolena ta ton memena nige i gagasisi, yaa ebo i mati ge ta ton, yaka abwe memena i gasisi hot. Inoke i ola al to, sauga ya gamagalau nak bolo ya hi awaginol, yaa sauga mulaa nak bwabwatana hot abwe ni masal.” 32Bolau eluwa al, heliya nak ana toginol, tolohaveyan hi enil ge aloliya Yeisu nihi lopaaligal. 33Sauga hi na hi vin panuwa alana hi ba Pana Babaloma, inoke Yeisu hi lokolosana to, alonau ge nak ana toginol labui. Etegana ana kolos hi pamilila labena awonaa, ge etegana labena gegebanaa. 34Yaka Yeisu i ba, “Nam, wali gegi nu nuwayoho, kaiwena nige hi aatena hauna hi giginol.” Tolohaveyan ana kaliko hi wali, yaka pat hi ahe galavenu etega hi galavenu-an, inoke eliyana kaliko ana pwahin tomaha tomaha hi guyauan elal. 35Gamagalau hi talmilil Yeisu hi gayawaan, yaka Yudiya wali tologugui hi lamwa tunatuna-an hi ba, “Gamagalau getogal i pwamwalil. He totona ni pwamwal, ebo iya Mesaiya Yehoba wana hilihili gamagalina.” 36Tolohaveyan al ge Yeisu hi talawasi-an. Hi noha gegelinaa ge oine manumanunina hi pek ni im, 37yaka hi baek elana hi ba, “Ebo owa Yudiya wali kin, he totom u pwamwaliwa.” 38Leleli etega hi leli, inoke hi tagahikan ana kolos elana kokowana pwatanaa, i ba, “Toto ya iya Yudiya wali kin.” 39Nak ana toginol eluwa hi kukuki kolos elana, etegana Yeisu i lamwa tunatuna-an i ba, “Age owa Mesaiya? He totom u pwamwaliwa ge ama al nu pwamwalima!” 40Yaa etegana alona i ba lalaan i ba, “Age nige Yehoba u lolovakun-an? Lahi maisena toto tau ya i pwawa, owa al ge u pwawa. 41Owa ge nau ala lahi i sapu hot, kaiwena toto ta ginol he lahena te. Yaa tau ya nige bugul etega i giginol panak.” 42Inoke i baek Yeisu elana i ba, “Yeisu, sauga wam abalogugui ni nem ge nu tabwa kin, nu nuwahikagau.” 43Anana Yeisu i lahe i ba, “Tunahot ya ba eliyam, lan ebe alou owa ta minaa labulabumwa.” 44Alalati bwagatau sabwelu yanana i mowasi ge panuwa gegewena i gogou ana siga tili kilok kokoyavi. 45Kaliko mamanana toto hi pakuki Limi Bwabwalena gamwana hi baba tomwaya, i maleli labi eluwa. 46Inoke Yeisu i yoga anana i bwaya i ba, “Nam, yayaluwau ya teli nimwam gamwanaa.” Sauga i ba ola o, inoke yawalina i mowasi. 47Tolohaveyan wali tohouwa i kite hauna gun i gan, inoke Yehoba i tobalan ge i ba, “Tunahot tau ya iya tosasapona.” 48Gamagalau gegewel bolo hi migogo ge hi gagayawa, sauga hi kite hauna gun i gan, nuwaliya i nak inoke babagaliliya hi lol ge hi sikalan hi na wali limiya. 49Yaa Yeisu wana heliyamwau ge yowau bolo valila hi toulil avaliya hi neem Galili, gegewel hi talmililek laha ge mataliya i nok bugul bolo ya hi gagayawa-an. 50- 51Tau etegana alana Yosepa, i neem Yudiya awanina etega alana Alimadiya, wana pagan i waisi ge i sapu. Iya i matamatan Yehoba wana abalogugui kaiwena. He iya Yudiya wali tologugui avaliya etega, yaa nige i oolak alonau wali nuwatu ge wali ginol elana. 52I nok Pilato elana Yeisu tuwana i patalam ge ni ahe. 53Inoke i na i ahe kolos elana, kaliko waiwaisana elana i osiya ge i na i teli salaiya toto hi ken tukan pat elana. Salai o nige toyaomal etega ga hi teteliya. 54Lan o Sabwata ana lan lovivina, ge kelaubwa Sabwata ni telipuna. 55Yowau bolo valila avaliya Yeisu hi neem Galili, Yosepa hi toulil, inoke salai hi kite, ge hi kite Yeisu tuwana ga hi teli ola. 56Yaka abwe hi sikal hi na wali limiya, inoke sawasawal ge enonu bwalena waiwaisana hi lovivina-an Yeisu tuwana kaiwena. Yaa lan Sabwata hi veyaho i ola Logugui ana baaba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\