MATAIYO 16

1Palisi ge Sadiusi enuna hi nem Yeisu elana, nuwaliya nihi labose inoke hi ba, “Ginol yawiyawi etega nu ginol, inoke naha atena tunahot wam gasisi i neem Yehoba elana.” 2Yeisu analiya i lahe i ba, “Ebo sabwelu wana sauga lobek inoke ku ba, ‘Bwaligumwa ni mainum kaiwena labulabum i ket,’ 3ge ebo mweluluga inoke ku ba, ‘Nasi kehe ni lau kaiwena labulabum i ket ge i biki.’ I bosowaimiu labulabum ana awa nuku eunaan, yaa sauga toto Yehoba i teli ana etotohi nige bosowaimiu ana awa nuku eunaan. 4Heyan sisigal komiu, nige ku miminaa Yehoba elana, inoke nuwamiu abapankite na ginol eliyamiu. Yaa nige abapankite etega na pepewa, iyai te toto i masala palopita Yona elana. He i ola al nau abwe na lut al.” Inoke Yeisu i tataluwagil ge i egon. 5Sauga hoga hi alupanet-an, tohago hi nuluwan nige beleid etega hi aahe. 6Yeisu i baek elal i ba, “Matamiu ni mwaun ge nuku matahikagimiu Palisi ge Sadiusi wali yis kaiwena.” 7Tohago hi peawaawota-agil hi ola, “I ba ola o kaiwena nige beleid etega ta pwapwatanim.” 8Yeisu wali baaba i atena inoke i baek elal i ba, “Wami abulilek nige i bwabwata! Ga i ola ge ku peawaawota-agimiu beleid kaiwena. 9Age nige ga nuwamiu i sasapu? Tab ku nuwahikan valila beleid nimala panuna ya pigebagebal-an bolau paib tausan kaiweliya? He an teli ana egowa ehila ku ahe? 10Tab ku nuwahikan beleid seben ya pigebagebal-an bolau po tausan kaiweliya? He an teli ana egowa ehila al ku ahe? 11Ga i ola ge nige nuwamiu i sasapu te nau nige ya baaba eliyamiu beleid kaiwena? Yaa nau ya ba, ‘Nuku matahikagimiu Palisi ge Sadiusi wali yis kaiwena.’” 12Abwe tohago hi atena nige i baaba nihi matahikagil yis toto beleid kaiwena, yaa i ba nihi matahikagil Palisi ge Sadiusi wali panpankiti kaiwena. 13Yeisu i nok i na panuwa Sisaliya Pilipai ana labi elana, inoke wana tohago i nelil totona bana, i ba, “Gamagalau hi ba tage Gamagal Natuna iya henala?” 14Anana hi lahe hi ola, “Enuna hi ba owa Diyon Tobabitaiso, enuna hi ba owa Ilaitiya, ge enuna al hi ba owa Yelemaiya o ebo palopita etega.” 15I baek elal i ba, “Yaa komiu, ku ba tage henala nau?” 16Saimon Pita anana i lahe i ba, “Owa Mesaiya, Yabowaine yawalina gaganina Natuna.” 17Yeisu i baek elana i ba, “Saimon Yona natuna, Yehoba i muloluagiwa! Kaiwena gamagalau panayawiya nuwatu ya nige hi pepewa, yaa Nam labulabumwa i pewa. 18Nau na baewa eliyam, owa Pita, inoke pat ya pwatanaa no boda ekelesiya na tal, ge Seitani wana boda nige wali gasisi tage nihi bwata lake. 19He ki na pewa elam ge wam gasisi ni gan Yehoba wana abalogugui gamwanaa; inoke hauna toto nu lopwali panayawiya, nasi Yehoba ni lopwali labulabumwa, ge hauna toto nu talamwan panayawiya, nasi Yehoba ni talamwan labulabumwa.” 20Inoke Yeisu wana tohago i ba pagasisel bahi gamagal etega wana wasa nihi pepek te iya Mesaiya. 21Sauga o elana ge i nok, Yeisu i pamasal wana tohago elal i ba, “Na na ga Yelusalema inoke Yudiya wali tohouwa, topowon bwabwatal ge Logugui ana topankite nihi palomwanagau nabiyan ge nihi lopaaligau, inoke lan eton ni mowasi abwe na lut al.” 22Pita Yeisu i ahe hi na hi mihuwala, inoke i ba lopwali i ba, “Babala, bahi ni oola to! Bugul ya bahi ni mamasal eliyam.” 23Yaka Yeisu i tagena sikal, i baek Pita elana i ba, “Seitani, u miegon eliyau! Owa u ola abasogu eliyau, kaiwena wam nuwatu nige i nonoek Yehoba wana kamwasaa, i noek gamagalau wali nuwatu elana.” 24Inoke Yeisu i baek wana tohago elal i ba, “Ebo etega nuwana ni toulilau, totona wana waisi ni towani, inoke ana kolos ni ahe ni kalivai ge ni toulilau. 25Kaiwena henala ebo nuwana totona yawalina ni pwamwal, nasi ni payaomal, yaa henala ebo yawalina ni payaomal nau kaiweu, he nasi yawalina ni pwawa. 26Hauna ana waisi ebo gamagal etega panayawi gegewena ni ahe ni logugui-an, yaa yawalina hot ni payaomal. He nige bugul etega bosowaina ni ahe ge yawalina ni pwamola pasikal. 27Kaiwena Gamagal Natuna i nenem ginebi Tamana wana wasawasa ge alonau wana aneloseyau, inoke abwe gamagalau gegewel ni pwamolal ni ola wali tuwalali. 28Ya ba tunahot eliyamiu, gamagalau enuna heliya iyahe te Gamagal Natuna nihi kite ga ni nem alona ge wana logugui, mulaa abwe nihi yaomal.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\