MATAIYO 20

1Yehoba wana abalogugui i ola hiwe. Tau etega mweluluga kekeisi i tagil gamagalau enuna ni patalamwil ge nihi tuwalali wana oine ana eyowa elana. 2I baek elal i ba, “Lan ya na pwamolamiu silba maisena ni olaolaek lan maisena molana.” Heliya hi ba, “I waisi,” inoke i patunal nihi tuwalali wana oine ana eyowa elana. 3Yaka naen kilok elana i tagil al, gamagalau enuna i kitel hi taltalmilil abamaket elana, hi mimibwagabwaga ya. 4Inoke i baek elal i ba, “Komiu al ge, nuku na nuku tuwalali no oine ana eyowa elana, inoke molamiu na pewa bubun, nige na giginol panak eliyamiu.” 5Inoke hi nok. Alalati bwagatau ge tili kilok elana i tagil ge i ginol i ola al. 6Kelaubwa paib kilok yaka i tagil al ge gamagalau enuna i pwawal hi taltalmilil. Inoke i nelil i ba, “Hauna kaiwena ku taltalmilil e, lan bwabwaligena ku mibwabwage?” 7Anana hi lahe hi ba, “Kaiwena nige gamagal etega i aahema tuwalali kaiwena.” Yaka i baek elal, “Komiu al ge nuku na nuku tuwalali no oine ana eyowa elana.” 8Iyaka i kokoyavi hot, inoke toneyowa i baek totuwalali ali tomatahikan elana i ba, “Totuwalali u yogaagil ge molaliya nu pek, nu telipunaa bolo ya ahel mulaa elal ge nu pwamowasiya bolo ya ahel houwan elal.” 9Bolo hi tuwalali telipuna paib kilok kokoyavi hi nem ge molaliya hi ahe ana bwata i ola lan bwabwaligena molana, tomaha silba maisena maisena ona. 10Inoke sauga bolo i ahel houwan hi nem, hi nuwatu tage nasi molaliya nihi ahe pwabwaya, yaa heliya al ge, gegewel hi ahe silba maisena maisena ona. 11Sauga molaliya hi ahe, toneyowa hi lovehawol-an, 12hi ba, “Gamagalau ya bolo u ahel mulaa hi tuwalali sauga kakaubwaina, ama sabwelu kalakalasina elana ha loaliga lan bwabwaligena, yaa u pwamolama i olaolaek ya heliya.” 13Analiya i lahe i baek avaliya etega elana i ba, “Heliyam, nige ya giginol panak eliyam. Ewasi u talam lan bwabwaligena nu tuwalali molam silba maisena, age? 14Molam u ahe ge u egon. Nuwau tau toto ya ahe mulaa molana na pek elana ni ola ya pewa elam. 15Age nige bosowaiu totou no mani na ahe ge na ginol ni ola hauna ya nuwatuan? Nau gamagalau ya muloluagil, he ga i ola ge u lomwaketa eliyau?” 16Inoke Yeisu i ba, “He i ola to, bolo sauga ya hi mimula abwe nihi mihouwa, ge bolo sauga ya hi mihouwa abwe nihi mimula.” 17Sauga Yeisu i nanawa Yelusalema kaiwena, wana tohago elulutega eluwa i ahel inoke heliya ya abwe i baaba elal, i ola, 18“Iyaka ta nanawa Yelusalema kaiwena, inoke Gamagal Natuna abwe nihi talamwan topowon bwabwatal ge Logugui ana topankite nimaliyaa. Iya nihi logugui-an ni yaomal 19ge nihi teli bolo nige Yudiya i oola nimaliyaa. Inoke heliya nihi lamwa tunatuna-an, nihi nibinibihan ge nihi lokolosan. Lan etonina elana abwe ni lutem yaomala.” 20Sebedi lagona i nem Yeisu elana, alonau natunau bolau labui, Yemesa ge Diyon, inoke i loepwakoku Yeisu matanaa ge i awanun elana. 21Yeisu i baek elana i ba, “Hauna nuwam?” Yaka i ba, “Nu bateli eliyau, sauga ebo wam abalogugui nu ahe, natuwau labui ya, etegana ni misiyowa labem awomwa ge etegana ni misiyowa gegebamwa.” 22Yeisu i baek elal i ba, “Nige ku aatena te hauna gun ku awanuni. Bosowaimiu ya lomwan ana kom toto abwe na imwa nuku imwa?” Anana hi lahe hi ba, “Ibwe, bosowaima ya.” 23Yaka i baek elal i ba, “Tunahot, abwe nuku imwa no kom elana, yaa nige bosowaiu na ba henala ni misiyowa labeu awowa o ebo henala ni misiyowa gegebawa. Abamina bolo ya Nam i lovivina-an bolo i hilel ya te kaiweliya.” 24Sauga tohago ali toto elulutega wasa ya hi hago, yaka ateliya i elolol Yemesa ge Diyon kaiweliya. 25Yaka tohago Yeisu i yoga gogonil hi nok elana ge i ba, “Ku atena, bolo Yehoba nige hi aabulilek-an, wali tologuguiyau hi logugui-agil ge wali tohouwa wali logugui hi pagasisi avaliyau elal. 26Yaa komiu bahi nuku oola. Henala ebo nuwana alana ni bwata gamwamiwa, ni tabwa wami totuwalali. 27Ge henala ebo nuwana ni ola tohouwa, ni tabwa wami elopapatuna. 28He i ola nau Gamagal Natuna nige tage ya nem nuku tuwalali eliyau, yaa ya nem na totuwalali eliyamiu, ge yawaliu na talamwan gamagalau nihi gewi na pwamola pasikalil.” 29Sauga Yeisu alonau wana tohago Yeliko hi eguluwai, yaka boda bwabwatana hi tatauliulil Yeisu enaa. 30Tomatakai labui hi misiyowa kamwasa bebenaa, ge sauga hi hago Yeisu i nopalegel, inoke hi yoga hi ba, “Babala, Deibid Tubuna, u atilomwan-agima.” 31Boda hi ba lalaagil ge hi baek elal tage nihi mikekei, yaa heliya abwe hi yoga balbalgig hi ba, “Babala, Deibid Tubuna, u atilomwan-agima.” 32Yeisu i notalmilil, yaka i yogaagil ge i nelil i ba, “Hauna gun nuwamiu na ginol kaiwemiu?” 33Anana hi lahe hi ba, “Babala, nuwama matama nu panana.” 34Yeisu i atilomwan-agil ge mataliya i pihikan, yaka sauga o elana mataliya hi panana inoke hi toulil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\