PANKITE 14

1Inoke matau ya lipwatanik Sipi Natuna ya kite, i talmilila Oya Saiyoni pwatanaa, alonau ge gamagalau bolo iya alana ge Tamana alana hi leliya lamwaliyaa, ali gewi wan handeled poti po tausan (144,000). 2Yaka analiya ya hago i noem labulabumwa i ola banata i sani loem hivana butuna, ge gulumwawa butuna bwabwatana. He analiya ana hago i ola hapi ana tololol hapi hi lol anana. 3Heliya hi talmilil awoliya i noek abamisiyo wawasana elana, bwasumu esopali elal, ge tonowakau bwabwatal elal, ge wona vavaluna etega hi ahe hi wonawona. Wona o nige bosowaina gamagal etega al ni atena ge ni wonaan, iyai te gamagalau ali gewi wan handeled poti po tausan (144,000) bolo Yehoba iyaka i pwamola pasikalil panayawi gamagaliliyau gamwaliyaa. 4Heliya nige hi papabikel ganawal paganina elana, yaa hi yanayana. Ebo Sipi Natuna ga ni noek heliya nihi toulil. He Yehoba iyaka i pwamola pasikalil panayawi gamagaliliyau gamwaliyaa, ge heliya hi tabwa boda houwan Yehoba ge Sipi Natuna elal. 5Nige ba kakawi etega i tatagilem awaliyaa, ge nige ali woliwoli i gagan. 6Inoke anelose etega al ya kite i youyou hawawal ali luwaluwala, wasa waiwaisana mihomihotina i ahe ge ni wasaan gamagalau panayawi panuwa tomaha ge tomaha, un tomaha ge tomaha, anan tomaha ge tomaha, tuwan tomaha ge tomaha elal. 7Inoke i baaba anana i bwata i ba, “Yehoba nuku lovakunan ge alana nuku tobalan, kaiwena sauga iyaka i vin ge gamagalau ni payatalal. Nuku tapwalolo elana, kaiwena iya labulabum, panayawi, hoga ge wewel tubtub ali toginol.” 8Inoke anelose labuina i you nem toto i houwa enaa ge i ba, “Babiloni, panuwa alana bwabwatana, iyaka i samwalekaleka, iyaka i samwalekaleka. Iya wana ganawal paganina i ola oine gasigasisena gamagalau gegewel hi im ge i apanakil.” 9Yaka anelose etonina i you nem bolo hi houwa eliyaa ge i yoga anana i bwata i ba, “Bolo hi kululuek bwasumu bekikina elana ge kakanununa elana, o ebo ana etotohi ni gan lamwaliyaa o ebo nimaliyaa, 10Yehoba wana huga amnana nihi anbose. Wana huga o i ola oine gasigasisena hot iyaka i hol ana kom elana ge ni pek nihi im. Heliya lomwan nihi pwawa ginaha toto pat salpa tatauina elana, aneloseyau bwabwalel ge Sipi Natuna mataliyaa. 11Yaka ginaha toto i papalomwan-agil kasona ni haha sauga gegewena nige ni momowasi. He bolo hi kululuek bwasumu bekikina elana ge kakanununa elana, o ebo alana ana etotohi i gan elal, bulin ge lan nige nihi veveyaho lomwan.” 12Inoke toto ya kaiwena Yehoba wana gamagalau, bolo wana logugui hi henapuan ge Yeisu hi abulilek-an, nihi palahikan. 13Inoke anan etega ya hago i noem labulabumwa i ba, “U leleli ni ola hiwe: I telipunaa sauga ya ge ni nok maninilaa, bolo nihi yaomala Babala wana tuwalali elana Yehoba ni muloluagil.” Yaka Yayaluwa Bwabwalena i ba, “Ibwe, heliya nihi veyahoem wali logasisi elana, kaiwena wali tuwalali molana nige ni kakala, iyoho elal.” 14Inoke matau ya lipwatanik yaluyalu wakewakekena etega ya kite, ge toto i misiyowa pwatanaa ana awa i ola gamagal natuna, ana hanahana gold hi ginoliya i minaa lamwanaa, ge kilepa witi ana etomwatomwa, matana imomona, i pihikan. 15Yaka anelose etega al i tagilem Yehoba wana Limi Bwabwalena elana, ge i yoga nok toto i misiyowa yaluyalu pwatanaa anana i bwata i ba, “Panayawi enona iyaka i matuwa. Wam kilepa u ahe u tomwa, kaiwena lovetomwa ana sauga iyaka i vin.” 16Yaka toto i misiyowa yaluyalu pwatanaa wana kilepa i patuwalaliek panayawiya, inoke panayawi ana lovetomwa i pwamowasi. 17Inoke anelose etega al ya kite i tagilem Limi Bwabwalena elana labulabumwa, iya al ge kilepa etomwatomwa, matana imomona, i pihikan. 18Yaka anelose etega al, iya ginaha ana tomatahikan, i neem abapowona, ge i yoga nok alona toto wana kilepa matana imomona elana, anana i bwata i ba, “Wam kilepa matana imomona u ahe, oine ana haka u gotomwal ge u bugulagiliem panayawi ana oine puna elana, kaiwena enona iyaka i boisi.” 19Inoke anelose wana kilepa i patuwalaliek panayawiya, ge panayawi ana oine enona i gotomwal ge i bugulagil. Yaka i yoho lowagiliek suina ana abapotipoti bwabwatana elana, abapotipoti o iya i ola Yehoba wana huga. 20Yaka oine enona hi poti lowan suina ana abapotipoti elana panuwa tolinaa, inoke saliya i sani tagilem abapotipoti o elana, ana sani ana yapu i ola tili handeled kilomita, ge ana milau kelaubwa ni ola tu mitas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\