LOMA 9

1Nau ya minaa Keliso elana, ge no baaba hiwe i tunahot, nige ya kakakawi. Ge Yayaluwa Bwabwalena eliyana ateu al i matuwa nige ya kakakawi. 2- 3He no baaba i ola hiwe: nuwau i nak nabi, ge no nuwanak o nige ana siga, kaiwena taliwau ge nuwau, no pan Isileli, nige pwamwal hi pwapwawa. Inoke kaiweliya bosowaiu na talamwagau Yehoba ni nuwamutagau nige al na miminaa Keliso elana. 4Heliya Yehoba wana hilihili gamagaliliyau. I awa natunagil, wana wasawasa namanamalina i pankitel, alonau hi pebabateli-agil, Logugui i pek elal, tapwalolo ana kamwasa hot i pankitel, ge wana bateli hi gewi i baunanik elal. 5Heliya tubuma Abalahama tubutubunina, ge Keliso ana lihu i noem eliyalil, iya Yabowaine bugul gegewena ali Tologugui. Alana ta tobalan sauga gegewena nige ni momowasi. Ibwe. I ola. 6Isileli sauga ya nige pwamwal hi pwapwawa, yaa nige tage Yehoba wana bateli eliyalil i tabwa bugul bwagabwaga. Kaiwena bateli o Isileli hot kaiweliya, ge nige tage Isileli ana boda gegewel heliya Isileli hot. 7Ge nige tage Abalahama tubutubunina gegewel heliya Abalahama natunau hot. He Yehoba i baek Abalahama elana i ba, “Tubutubunim bolo ya bateli kaiwem, nihi masalem Aisake elana, nige nihi mamasalem natum toto Isimel, Hega natuna, elana.” 8Inoke baaba ya i pankitela nige tage Abalahama tubutubunina gegewel heliya Yehoba natunau, yaa Abalahama natunau hot te bolo hi masalem Yehoba wana bateli eliyana. 9He bateli o i ola hiwe, Yehoba i ba: “Baliman i nenem gamwanaa, ni ola te sauga e, inoke na sikalim ge lagom Sela ni ab natuna melutau.” 10Ge i ola al, tubuma Aisake abwe i bwata ge i alolon. Inoke lagona Lebeka natunau bolau i liyanagil gamaluwaluwa. 11- 12Wawayau, Iso ge Yakobo, nigeya ga hi mamasal ge nige ga waisi o ebo nak etega hi giginol, inoke Yehoba i baek Lebeka elana i ba, “Toto gamaun ni totuwalali loena elana.” Yehoba i ba ola o, inoke i pankitela bolau o etegana i hile kaiwena totona wana nuwatu i ola. Yehoba wana hilihili puna, nige tage Yakobo bugul waiwaisana etega i ginol, yaa ana yoga i neem Yehoba elana i ola to. 13He buki etega al i ba i ola al to, i ba, “Yakobo ya hile, yaa Iso ya towani.” 14Tabam gamagal etega ni ba, “Yehoba wana ginol i hanahanal te i ginol ola o.” Anana na lahe na ba, “Nigeya hot!” 15Yehoba wana sapu i gan te i ginol ola, kaiwena i baek Mosese elana i ba, “Henala ebo na atilomwan-an, inoke na atilomwan-an, ge henala ebo na nuwaleyan-an, inoke na nuwaleyan-an.” 16Inoke Yehoba wana hilihili nige i golugoluek gamagal wana nuwatu o ebo wana ginol elana, yaa i golugoluwa iya totona wana atilomwan elana. 17Ge Buki Bwabwalena elana Yehoba i baek Itipita wali kin elana i ba, “Ya telewa u tabwa kin, kaiwena nuwau gamagalau no gasisi nihi kiteya eliyam, inoke wasau ni lelu panayawi gegewena ni soli.” 18Inoke i ola hiwe: ebo Yehoba nuwana gamagal etega ni atilomwan-an inoke ni atilomwan-an, ge ebo nuwana gamagal etega atena ni paelolol, inoke atena ni paelolol. 19Inoke tabam komiu etega ni baem elau ni ba, “Ebo Yehoba i giginol ola, he ga i ola ge i wowolema? He ama nige bosowaima Yehoba wana hilihili naha pil getogaan.” 20Anana na lahe na ba, “Alou, henala owa ge bosowaim nu ba lahi Yehoba elana? Ulun nige bosowaina ni baek ana toabab elana ni ba, ‘Hauna kaiwena u ginol ola-agau ya?’ 21Toabab hauna toto nuwana ni ginol bosowaina ni ginol. Bosowaina bilibili pwahin maisena ni ahe ge ulun labui ni ginoliya, etega ni patuwalali bwabwali kaiweliya, ge etegana ni patuwalali musamusa ana abateli.” 22Inoke i ola al to Yehoba kaiwena. Nuwana wana huga gamagalau ni pankitel ge wana gasisi nihi atena. (Yaa ana huga gamagaliliyau, bolo ni apanakil, i palahikan kaiweliya.) 23Ge nuwana al gamagalau wana wasawasa kalakalaopopwina nihi atena. Wana wasawasa o i pem kila wana atilomwan gamagaliliyau elala, kilau bolo iyaka i lovivina-agila ge ni pawasawasa-agila. 24Inoke Yehoba i yogaagila, kilau enuna Yudiya gamagaliliyau ge kilau enuna nige Yudiya gamagaliliyau i oola. 25Tunahot Yehoba bolo nige Yudiya gamagaliliyau i oola i yogaagil, i ola wana baaba buki Hoseya elana, i ba: Bolo nige no gamagalau i oola na awa no gamagalau-agil, ge bolo valila nige ya nunuwana-agil, na baek elal na ba, “Ya nunuwana-agimiu.” 26Ge panuwa toto elana ya baek elal, “Komiu nige no gamagalau i oola,” he panuwa o elana na ba, “Komiu nau Yabowaine yawaliu gaganina natuwau.” 27Ge Isileli kaiweliya Aiseya i ba, “Bwagana gamagalau Isileli ali gewi ni ola hoga gilesana, yaa nige nihi gegewi te mwal nihi pwawa, 28kaiwena Yehoba gamagalau panayawiya etimwawa ni pakotil habal.” 29He i ola Aiseya wana baaba, i ba, “Yehoba Togasisi Hot i talam tubutubunila enuna bahi nihi yayaomal. He binimala nige ni oola o, inoke ta mowasi hot ni ola panuwa Sodoma ge Gomola.” 30Inoke ha ba ola hiwe. Bolo nige Yudiya i oola nige hi lologasisi tage totoliya nihi teli pasapol Yehoba matanaa, yaa Yehoba i awa sapusapu-agil kaiwena hi abulilek. 31Yaa Isileli hi logasisiek Logugui eliyana inoke tage nihi sapu Yehoba matanaa, yaa nige bosowailiya. 32He nige bosowailiya, kaiwena nige hi aabulilek Yehoba eliyana tage iya ni awa sapusapu-agil, yaa hi nuwatu tage bugul bolo hi ginol heiya te eliyana nihi sapu Yehoba matanaa. Aeliya hi tupaan pat elana ge hi sogu, 33i ola Buki Bwabwalena ana baaba i ba, “Pat ya teli Saiyoni elana, inoke gamagalau aeliya nihi tupaan pat ya elana ge nihi sogu. Yaa henala ni melteli elana nige ni pupuluwawi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\