1 Korintu ahay 1:2

2Mə vindek ikwen ayak anà kwanay ɗo a Yesu ahay à wulen su doh sə Korintu. Kə təren ɗo a Mbərom ahay anga Yesu Almasihu. Mbərom a ngamak ikwen nà, anga aday kə̂ təren ɗo mə japay aya tə winen awan. Kə̀ ngamak anan anà ɗo sə dukwen gərmec ù vo anà Yesu Almasihu kwa aha ataya fok, anga aday tə̂ təra ɗo mə japay aya tə winen a re. Yesu nà, winen Bahay a mənuko a fok.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More