Wü Mürü Tima ka Yesu 5

1Gara komoko ta ladü esüka wü kpara ka Yesu de ïrï ye Ananïya, ïrï wara ka de Safïra. Te komoko la wu züka ngü ta te Baranaba mere la, fü ewü ayia ake wara ye, areke fïngangü ka-wü, teka acïnzï gara sü ka-wü, de ani to jiase la fü wü mürü tima ka Yesu, kpah ba nda wü Baranaba. 2Te wü Ananïya cïnzï sü ka-wü la, fü ah aza bete jiase la, anü di fü wü mürü tima ka Yesu, gü ba, "Jiase te wüh se sü ka-ani di ʼburu dene." Amba de, wüh ce dudu ka-wü eyi fü wü. Wara ka, mü wu ngü la kpah eyi reke areke. 3Te Ananïya koro de jiase la kpaka wü Petero, fü Petero arü ayi-tata, gü ba, "Apa, Ananïya! Satana fiti mü bala, neh teka ne? Angü jiase de te mü maka gbü sü ka-mü te mü cïnzï ne, mü wo gara eyi, fü mü adu asu wu fü Nzïla Wazi Me, gü ba, jiase ʼburu dene? Mü mere bala teka ne? 4Sü la, ah ka-mü de? Baka te mü cïnzï sü la, jiase engu na, ah de nda-mü de? Mü fï ngü la emaguma mü teka asu wu bala, neh teka ne? Mü ngbü efï, gü ba, mü fiti dela a, wü kpara? Aʼa, mü fiti ka-mü dela Me." 5Ananïya, te mü je ngü la bala, fü mü atï ciki sela, yofee! mü kpi eyi! Te wü kpara je ngü la bala, fü ewü angbü ʼburu de mere cürü te wü teka wazi ka Me la. 6Fü wü kaʼdörö ayia agaga kökö de bongo, abï, anü di, ati. 7Fütanga ngü la mba cüküʼdaye, fü wara Ananïya ayia akoro. Amba ah wu ngü de te mere watï ye ne nda-ye de. 8Fü Petero ayi-tata, gü ba, "De-ye deyï, sü ka-wü ne, wü cïnzï ta de jiase baka e te watï ye mala la fanü? Ye mala la ngü ne fü ni." Safïra gü ba, "Wayi, jiase engu na ngbürü bala." 9Fü Petero adu amala ngü fefe, gü ba, "Yi fï ngü la esüka yi kpala reke neh baye? Mü le afiti Nzïla Wazi Me, kpah baka nda watï mü? Mü je la ngü te ma ena amala fü mü. Wü kpara te ewü ti watï mü ne, wüh ladü gbamari emöngïtï sela. Wüh ena akoro tïtïne, abï kö mü, anü di, ati kpah ba nda watï mü la." 10Safïra, te mü je ngü la bala, fü mü ayia atï kötö, akpi ciki eri lö Petero sela. Fü wü kaʼdörö arï amaka kökö gbele! kötö sela, ah kpi eyi! Fü ewü abï kökö na, anü di, ati kpah ede mbükü watï ye. 11Dela ngü ta te mere wü Ananïya ake Safïra, teka ngü ka mani. Fü ngü la ato mere cürü fü wü kpara ka Yesu ʼburu, kpah de wü gara kpara te ewü je nga ngü la bala. 12Ta gbü wü sïkpï la, wü kpara ka Yesu ngbü ebiti te-wü etambasü ka Mere Kambü ka Me agbü Yerüsalema. Ngü ka-ewü ngbü ta ereke gbü jia wü kpara efa sü, amba cürü kpah ladü. Wü kpara te ewü to maguma wü fü Yesu de ne, le arï gbü ngü ka-ewü la de. Amba mere bi wü kpara ladü, te ewü ngbü eje ngü ka Miri Yesu gömö ewü, wü komoko de wü würüse. Fü ewü adu ato maguma wü fü Yesu. Wü mürü tima ka Yesu ngbü ta eküwa wü mürü keke, da emere wü gara kpeke wü ngü gbü jia wü kpara efa sü. 15Teka ngü la, fü wü kpara akpo ta da ebï wü mürü keke ka-wü füh wü kaʼda ka-ewü, enü di, eo ewü edere kaje te Petero ngbü efü tete, gü ba, "Te Petero ena afü te kaje la, kukuru na ena akoro füh wü mürü keke la, de wüh küwa." 16Fü mere bi wü kpara, te ewü ngbü gbü wü nzö kötï ede Yerüsalema la, akpo da eza wü mürü keke, de wü mene kpara te siti wü di enga me ngbü emere ewü, enü de ewü agbü Yerüsalema kpala, teka fü wü mürü tima ka Yesu aküwa ewü. Fü ewü angbü eküwa kpah ʼburu. 17Te wü mürü kpökpö ka wü mere kovo ka Me, de wü bu ye, wü Saduke, te wüh je ngü la bala, fü ewü angbü de mere kanga, da ekpü wü mürü tima ka Yesu teka ngü la. 18Fü ewü ayia azoro wü mürü tima ka Yesu la, agü agbü ku. 19Ah te ekoro gbü biti, fü Me ayia atima gara malayïka ka-ye, anü aü möngïtï ka kambü ka ku la, aza wü mürü tima la, akoro di kpa etanü, amala ngü fü ewü, gü ba, 20"Wü nü enü kpa etambasü Mere Kambü ka Me la, de wü ngbü fï bü da emala ngü ka Yesu fü wü kpara, teka fü ewü aküwa." 21Fü wü mürü tima aje rïrï ka malayïka la areke areke. Gügü kpurutokokpï, fü ewü ayia anü kpa etambasü Mere Kambü ka Me. Fü ewü akpo da erï wü kpara kpala, ba e te malayïka mala fü ewü. Wü mürü kpökpö de wü Saduke la, yi wu ngü la nda-yi de. Fü ewü ayia abiti te-wü, de wü angbe cögbörö kovo ka wü Yïsarayele ʼburu, teka agïrï siti ngü ka wü mürü tima ka Yesu. Fü ewü atima wü kpara teka anü kpa esambü ka ku, aza wü mürü tima ka Yesu, akoro de ewü engagira ani. 22Amba te wü kpara la nü koro agbü kambü ka ku kpala, nzaawö! wüh maka wü mürü tima la nda-wü de. Fü ewü adu kpaka wü mere kpara ka-wü gbü mabiti la, amala nga ngü la fü ewü, 23gü ba, "Ööö, kpara koro kpala ne, a maka wü möngïtï la ʼburu, te wüh ni eyi ani reke areke, wü kpara te ewü eceka kpï fütanga wü kpara ka ku, wüh ʼburu ladü te sü ka-wü emöngïtï. Amba, baka te ani ü möngïtï la, ani maka biri kpara kpa esambü kpala nda-ani de." 24Te mere kpara ka wü marajümïya, de wü mürü gele ka Me, je ngü la bala, fü ngü anza gömö ewü. Fü ewü angbü de mere fïngangü, da eyi-ta tete-wü, gü ba, "Angü wü kpara la dürü neh baye baye?" 25Fütanga ngü la, fü gara kpara akoro amala fü ewü, gü ba, "Wü mere kpara deyï, wü je la ngü ne. Wü kpara de te wü zoro ewü esikine ne, wüh ladü kpa etambasü ka Mere Kambü ka Me, da erï wü kpara kpala." 26Fü mere kpara ka wü marajümïya ayia de wü kpara ka-ye, anü kpa etambasü ka Mere Kambü ka Me, azoro wü mürü tima la, teka alügü ewü engagira wü mere kpara. Amba wüh mere ewü esiti de, angü wüh ngbü ekpe cürü, angü wü kpara ena asötö ani, amörö de teme. 27Te wüh za wü mürü tima ka Yesu la, koro di tete, fü ewü ao ewü engagira wü mere kpara gbü mabiti la, fü mürü kpökpö akpo da emala ngü fü ewü kpekpeke, 28gü ba, "Wü le ao lïya ka ngüte komoko la gbü nzö ani neh teka ne? Ani mala ngü fü wü ta kpekpeke, de wü mere e adu arï wü kpara de ïrï komoko la tïne de. Wü je ngü la de, neh teka ne? Tïtïne, ngü ka-wü de te wü ngbü erï wü kpara di ne, ah wü eyi gbü Yerüsalema ʼburu." 29Fü wü Petero ayia alügü ngü fü wü mere kpara la, gü ba, "Wü mere kpara deyï, ah le de ani mere rïrï ka Me. Angü te ani ce ngü kaka, teka adu aje ngü ka-wü, wü kpara ka füh kotö ne, ah esiti. 30Nda-wü, wü de wü kpara ta te wü zoro Yesu, fü wü abere engu füh rü gbegbete, amörö. Fü Me ayia azükü engu gbü kpi la. 31Ani wu ngü la cu de jia ani, fü ani angbü emala nganga fü wü kpara de wazi Nzïla Wazi Me. Me ngbü eto Nzïla Wazi ye la fü ani me-ye, angü ani ngbü eje rïrï kaka. Me za Yesu, o Mere Miri kpa gbü kpï kpala gbü kokpa ka-ye. Ah tima ta engu kpaka ani, wü di enga Yïsarayele, teka aü jia ani de ani fü maguma ani, teka fü ni, Me, aboro siti ngü ka-ani. Te di bala, ah le de wü fü maguma wü, du le ngü ka Yesu la." 33Te wü mere kpara la je ngü la bala, fü ngü la ake te ewü afa sü. Wüh gü ba, "Ah le de ani mörö wü Petero asidi." 34Gara kpara biringbö ta ladü esüka ewü gbü mabiti la, de ïrï ye Gamaliyele. Ah ka-ye de Farusi. Ah kpah de mürü rïrï, te wü kpara ʼburu ngbü ecu ngüngü na. Fü Gamaliyele ayia, arü tikpi, amala ngü fü wü bu ye la, de wüh za wü mürü tima ka Yesu la, nü di kpa etanü, teka fü ani aro mö esüka ani teka ngü ka-ewü. 35Fü Gamaliyele adu amala ngü fü wü bu ye la, gü ba, "De-yi, wü di enga wüna, yi ceka te-yi ʼbe, teka ngü de te yi ele amere fü wü kpara la. 36Yi fï la nga ngü ka Tewuda tane, te yia o te-ye ba mere kpara, fü mere bi wü kpara ayia ale ngü kaka, baka wü kpara kama bala (400) ne. Amba, te engu kpi, fü wü kpara ta te ewü le ngü kaka ne, akpe ka-wü, abaya ʼburu. Fü ngü kaka anza bü bala. Gara ngü te du mere te-ye fütanga ngü la, ah nda ma. 37Fütanga ngü la, gbü re te miri to rïrï teka atanga wü kpara, fü gara kpara ka Galïlaya de ïrï ye Yuda ayia akoro kpah de nda-ye ngü. Fü mere bi wü kpara ale ngü kaka. Te engu kpi, fü ngü kaka anza, kpah de wü kpara ka-ye ʼburu. 38Te di bala, wü di enga wüna, yi fï nga ngü ka wü kpara ka Yesu ne, mbi mbi mbi. Tïtïne mere kpara ka-ewü kpi eyi. Te ngü ka-ewü di de kükürü ngü ka füh kotö ne la, ngü la ena anza ka-ye anza de tete-ye, baka ngü ka wü Tewuda ake Yuda ne. Amba te ngü la di zu de ngü ka Me fanü fanü la, yi tï amörö tima la nda-yi de. Te di bala, yi ele agü gü kpaka Me? Nih ce kpa te ewü ace." 40Fü wü mere kpara la adu ale ngü la gömö Gamaliyele. Fü ewü adu aï wü mürü tima ka Yesu la, asüma ewü de juru, ato rïrï fü ewü kpekpeke, gü ba, "Wü mere e adu arï wü kpara de ngü ka Yesu, tïne kpo fï de." Fü ewü ace kpa te ewü. Fü ewü anü. 41Fü wü mürü tima ka Yesu la ayia gbü sü ka mabiti sela, ago agba wü de mere tadu te wü. Kükürü de, angü Me le fü ani amaka cïnga teka ngü ka Yesu. 42Gbü wü sïkpï ʼburu, wüh ngbü emala ngü ka Yesu fü wü kpara kpa etambasü Mere Kambü ka Me, kpah kpa gba wü gara kpara, gü ba, "Yesu de Kurisito te Me tima engu teka aküwa wü kpara." Wüh ce ngü la nda-wü kpo fï de.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\