Yüwane 18

1Te Yesu ku gba kpaka Wö ye nza tete, fü ah ayia de wü kpara ka-ye la, anü kpa etangu gara ngu de ïrï ye Kïdïrona. Fü ewü anü akoro gbü gara sü kpala, te wüh ru rïrü de ïrï ye Olïve gbügbü na. 2Yuda Keriyota wu sü engu la ta kpo, angü Yesu ngbü ta enü de wü kpara ka-ye kpala. 3Fü Yuda Keriyota ayia anü gbü mani, amala ngü la fü wü mere kovo ka wü Yïsarayele, gü ba, "Wü Yesu ladü kpikpi wü gbü gara sü kpane." Te wü kovo la je ngü la bala, fü ewü ayia bü kere, aï wü marajümïya, teka de wüh nü, wüh zoro Yesu kpala. Fü ewü atima ewü de wü Keriyota, de ah nü, ah gü tamu sü la fü ewü. Wüh ʼburu de wü mere maguruma, de wü dü esaka wü, kpah de wü ke, angü ngü la ngbü ta emere te-ye gbü biti. 4Te Yesu wu wü marajümïya, te Keriyota ngbü ekoro de ewü la, fü ah ayia anü, amaka te-ye de ewü, angü ah wu eyi, gü ba, sïkpï ka cïnga ka-ni koro eyi dela. Fü ah ayi-ta ewü, gü ba, "Yi ngbü egïrï neh da?" Wüh gü ba, "Ani ngbü egïrï Yesu, kpara ka Nazareta." Fü Yesu alügü ngü fü ewü, gü ba, "Kpara te yi ngbü egïrï ne, ah de-ra. Ma dene." 6Te wü kpara la je ngü te Yesu lügü fü ewü la, fü ewü aviti, adu kpa sidi ka cürü, atï ʼburu kötö, ngbele kübaka! 7Fü Yesu adu kpah ayi-ta ewü, gü ba, "Wüh ngbü egïrï neh da ya?" Wüh gü ba, "Ani ngbü egïrï Yesu, kpara ka Nazareta ne." 8Yesu gü ba, "Ma mala tïne fü yi, gü ba, 'Kpara de te yi ngbü egïrï ne, ah de-ra.' Te ah bala la, de yi ce wü kpara ka-ra, de wüh nü ka-wü." 9Yesu mala ngü la bala, teka de wüh mere e azoro wü kpara ka-ni de, kpah baka ngü te engu mala tïne fü Wö ye, gü ba, "Wö ni, ni ceka kpï fütanga wü kpara, ta te ye to fü ni ne eyi reke areke. Süka ewü biringbö dürü esaka ni nda de." 10Te Petero wu, gü ba, wü kpara la le eyi azoro Yesu ne, fü engu ayia agbi maguruma ka-ye, atï te gara kpara ka tima ka mere kpara füh kpökpö, ade gügüje na ka kokpa, akolo tuu! 11Fü Yesu amala ngü fü Petero, gü ba, "Ayï! Mü mere bala teka ne? Mü za maguruma ka-mü, mü lügü da ye! Cïnga te Wüba le de ma zü ne, ma tï ace nda-ra de!" 12Fütanga ngü la, fü wü marajümïya de wü mere kpara ka-wü, de wü gara kovo, ayia azoro Yesu, ai kpakpa na de ku, gö gö gö! 13Fü ewü aza Yesu, anü di engagira gara mere kovo ka wü Yïsarayele de ïrï ye Anasï, te di de wügiri ye Kayafa, kpara te ngbü füh kpökpö ne. 14Ah de Kayafa ta te mala ngü fü wü kovo ka wü Yïsarayele, gü ba, "Ah reke ta ngbürü pe te kpara biringbö ena akpi me-ye, teka aküwa mere bi wü kpara ʼburu," ne. 15Te wüh ngbü enü de Yesu tete, fü Petero angbü efa nga ewü gbü zi. Fü gara kpara ka Yesu angbü kpah efa nga ewü gbü zi. Fü ewü afa nga wü Yesu, zalü akoro di emöngïtï ʼbaranga ka Anasï. Fü kiri ye Petero la ayia arï kpa gbü nga wü Yesu kpala, angü mere kpara la wu engu kpo. 16Da Petero te ena arï kpala nda ma, angü wüh wu engu de. Ah ngbü nda-ye ciki etanü. Te kiri ye na la wu bala, fü ah adu akoro amala ngü fü würüse, te ngbü efete möngïtï ka ʼbaranga la, de ah ce kaje fü Petero, teka de engu rï kpah mini. Fü würüse la ale ngü la. Fü Petero ayia arï agbü ʼbaranga la. 17Fü würüse la aceka Petero. Fü ah ayia ayi-tata, gü ba, "Mü de süka wü kpara ka Yesu ne de?" Petero gü ba, "Aʼa! Ma de kpara kaka nda-ra de!" 18Gbü lakï la, wü marajümïya de wü kpara ka tima ka kötï la, deke ta wa ka-wü, eya te-wü tete ka zü. Fü Petero ayia anü arï kpah esüka ewü kpala, da eya te-ye. 19Amba Yesu, mü ka-mü kpa esambü. Fü Anasï akpo da eyi-ta Yesu kpekpeke, gü ba dene, "Ye mala la nga wü kpara ka-ye fü ani. Wüh neh fe? Wüh ladü gbe? Ye ngbü erï ewü neh, de ne rïrï ne?" 20Fü Yesu alügü ngü fefe na, gü ba, "Angü mü ngbü eyi-ta ra de bala, neh teka ne? Te mü le akolo lïya ka-ra la, de mü kolo mbi! Amba ah le de mü ï wü gara kpara, teka de wüh mala nga ra fü mü me-wü. Angü ma mala ngü esalakumu nda-ra de. Ma ngbü ta erï wü kpara la ngbaangba gbü jia wü kpara ʼburu. Gara kpa esambü ka biti-te ka-nih, gara kpa etambasü Mere Kambü ka Me." 22Fü gara marajümïya ayia abe gbüra Yesu, amala ngü fefe, gü ba, "Ye ngbü elügü ngü fü mere kpara bala, teka ne?" 23Yesu gü ba, "Mü be ra baye? Ngü ladü bala? Te ma mala siti ngü la, de mü mala nga siti ngü ka-ra la, gbü jia wü kpara. Te ma mala züka ngü ne, mü du be ra, neh teka ne?" 24Fü Anasï ayi-ta Yesu ma, Yesu lügü ngü nda de. Fü ah ayia atima Yesu engagira Kayafa, o wüh furu ku te kpakpa na la de. 25Petero, mü fï bü engbü de wü kpara la eküte wa sela. Fü gara süka ewü ayi-ta Petero, gü ba, "Mü de kpara ka Yesu de?" Petero gü ba, "Aʼa! Ma de kpara kaka nda-ra de!" 26Gara kpara ka tima ka Kayafa ta kpah ladü sela, te di de mürü ye kpara ta te Petero de gügüje na ne. Fü komoko la ayia ayi-ta Petero, gü ba, "Mü de kpara, te ma wu engu de wü Yesu kpane, ne de?" 27Fü Petero alügü ngü fefe, gü ba, "Ma de engu nda-ra de!" ʼDuwa ngbere! de gba moko-ngü mini, kpah ba e te Yesu mala fü Petero ne. 28Baka te Kayafa yi-ta Yesu nza tete, fü ewü aza Yesu, gügü kpurutokokpï la, anü di kpa gba gara mere kpara ka wü Rüma, de ïrï ye Pïlatü, te mere miri ka wü Rüma o engu, de ah ngbü gbü nzö wü kpara ka Yudaya ne. Amba wü kovo ka wü Yïsarayele le arï kpa esambü ka Miri Pïlatü nda-wü de, angü engu de ganzi kpara. Wüh ngbü ta eʼbï te-wü teka Karama ka Pasïka. Angü gele ka-ewü gü ba, te mü rï kpa esambü ka ganzi kpara la, mü tï azü karama engu la de. Teka ngü la, fü ewü atima Yesu kpa esambü, kpaka Miri Pïlatü kpikpi ye, de wü marajümïya ka-wü. Amba wüh ngbü ka-wü ciki kpa etanü. 29Fü Miri Pïlatü, akoro kpa etanü, ayi-ta ewü, gü ba, "Angü komoko la mere ne siti ngü ne? Te yi za bü engu, koro di kpaka ra ne." 30Wüh gü ba, "Te komoko la ena amere ta siti ngü de la, de bane a tï aza engu akoro di kpaka mü kpah de." 31Miri Pïlatü gü ba, "Ah mbi. Te ngü ka-yi bala la, ma tï arï gbügbü nda-ra de. Yi za engu eza, yi nü di, de yi to kuru tete, baka e te di gbü rïrï ka-yi." Wüh gü ba, "Aʼa! Ah le de wü mörö engu amörö! Amba wazi a teka amörö engu nda ma, angü rïrï ka-yi, wü Rüma, gü ba, a tï amörö kpara de tete-a nda-a de. Ah le de yi to wazi fü a me-yi." 32Wü Yïsarayele to Yesu fü Miri Pïlatü ne, teka de engu mörö Yesu, baka te di gbü gele ka wü Rüma. Fü ngü la ayia atï kpini de ngü ta te Yesu mala, gü ba, "Te wüh mörö ni la, wüh ena ae ni eküte rü kpa tikpi." 33Fü Miri Pïlatü adu arï kpa esambü, te wüh ngbü ekolo lïya ka wü kpara gbügbü ne. Fü ah aï Yesu engagira ye, ayi-tata, gü ba, "Mü ngbürü de mere miri ka wü Yïsarayele fanü?" 34Yesu gü ba, "Wüh mala ngü la fü mü amala? Anga mü fï ngü la de tete-mü?" 35Miri Pïlatü gü ba, "Mü ngbü emala ngü fere bala, ma de enga Yïsarayele? Ma ka-ra de enga Rüma! Ma wu ngü ka-yi la nda-ra de. Wü nguwa mü, wü kovo ka-yi, za mü, koro di engagira ra me-wü. Te di bala, ma le ayi-ta mü, angü mü mere fü ewü, ne siti ngü ne?" 36Yesu gü ba, "Ngü ka-ra baka ngü ka wü miri füh kotö ne nda de. Te ma ena adi ta ba wü miri füh kotö ne la, de bane wü marajümïya ka-ra koro ta eyi, agü gü de wü marajümïya te ewü zoro ra ne, aküwa ra esaka ewü. Amba ngü ka-ra ka-ye kpikpi ye. Wazi ra teka angbü ba miri, koro ka-ye kpaka Me." 37Miri Pïlatü gü ba, "Mü zu de miri fanü?" Yesu gü ba, "Wayi, mü mala eyi! Si-ngü te ma koro tete na füh kotö ne, ah teka amala zu ngari Me fü wü kpara. Mene kpara te di de kpara ka Me fanü fanü, ah ena aje rïrï ka-ra me-ye." 38Miri Pïlatü gü ba, "Ho! Mü gü ba, 'Ni koro teka amala ngari Me fü wü kpara?' Dela neh lö ngari Me lö?" Fü Miri Pïlatü adu akoro kpa etanü, kpaka wü kovo ka wü Yïsarayele la, amala ngü fü ewü, gü ba, "Ma gïrï siti ngü ka komoko la eyi ma, ma maka nda-ra de. 39Te di bala, ma du fï nga gara ngü, maka eyi. Te ma ena ace kpa tete na la, ah ena adi esiti? Angü engu de miri ka-yi. Kpah bala, enatikine, ah de mere sïkpï ka karama ka-yi." Miri Pïlatü mala ngü la bala, angü ta gbü wü re ʼburu, gbü gele ka wü Yïsarayele, ah le de mere kpara di ece kpa te gara kpara ka ku biringbö, gbü sïkpï ka Pasïka la. 40Baka te wü kovo la je ngü te Miri Pïlatü mala fü wü, gü ba, "Ni le ace kpa te Yesu ne," fü ewü akpo amala ngü de rere, gü ba, "Yesu nda kü de! A le nda-a Baraba!" Baraba engu ne, ah ka-ye de siti kpara ka gü, te ngbü egü gü de wü Rüma, teka tö ka-wü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\