Yüwane 8

1Etamurago la, fü wü Yesu ayia etambasü Mere Kambü ka Me, adu anü ara ka-wü agbü gugu, kpa füh da de ïrï ye Olïve ne. 2Gügü kpurutokokpï, fü Yesu adu akoro etambasü Mere Kambü ka Me. Fü mere bi wü kpara akoro angbü edede na. Fü engu areke te-ye, akpo da erï ewü. 3Fü wü Farusi de wü mürü rïrï ayia aza gara würüse, te ewü maka engu da emere waza ake gara komoko, akoro di engagira Yesu, esüka wü bi wü kpara te Yesu ngbü erï ewü la. 4Fü wü Farusi la ayi-ta Yesu, gü ba dene, "Mere kpara, a le ayi-ta mü teka ngü ka würüse ne. Angü a maka engu bü tïtïne dene, da emere waza ake gara komoko. 5Gbü rïrï ta te Müse to fü nih, ah gü ba, 'Te kpara mere siti ngü bala la, ah le de wüh sötö engu, mörö de teme.' Teka ngü la, fü a aza engu, akoro di kpaka mü dene, teka ayi-ta mü gbü ngü la. Ah le de a mere baye? A mörö engu amörö?" 6Wüh mala ngü la kükürü de, angü wüh ngbü egïrï kaje, teka de ani zoro Yesu gbü ngü la. Amba Yesu wu ngü ka-ewü la nda-ye kpo. Ah le alügü ngü fü ewü nda de. Ah nga ka-ye tïïï, da eba e ka-ye kötö de jikpa ye. 7Fü ewü alala fï bü de ngü ka-wü la. Fü Yesu ae nzö ye tikpi, amala ngü fü ewü, gü ba, "Te kpara biringbö ladü esüka yi sene, te mere siti ngü füh kotö ne de la, de engu za teme fi me-ye, de ah esötö würüse la di." 8Fü Yesu adu kpah azuru ka-ye, eba e kötö. 9Te wü kpara la je ngü te Yesu mala la, fü lümü ayia arï te ewü, fü ewü ayia abaya bü biri biri, ago agba wü. Ah kpo te cögbörö wü kovo la, akoro di te jürü ewü. Fü ewü ace bü wü Yesu ʼbasu wü ʼbasu ake würüse la sela. 10Baka te wü kpara la baya tete ʼburu, fü Yesu ayia ae gbüra ye tikpi, ayi-ta würüse la, gü ba dene, "Wü kpara ne, neh kaye? Kpara biringbö o kpa ye te mü de?" 11Würüse gü ba, "Mere kpara, kpara biringbö te mere ra esiti nda ma." Yesu gü ba, "Te ah bala, mü tï eyi anü ka-mü. Ma to kuru te mü kpah de. Amba mü mere e adu amere gara siti ngü tïne de." Dela ngü ta te Yesu mere agbü Yerüsalema, te engu za ngü di esaka wü kovo ka wü Yïsarayele, te ewü ngbü egïrï kaje, teka azoro engu. 12Gbü gara sïkpï, fü Yesu akpo da erï wü kpara, gü ba, "Ma de ra-sü, te ngbü elofo sü fü wü kpara füh kotö ne ʼburu. Te mü lala gbü nga ra, mü ena angbü gbü ra-sü, te ena aküwa mü fï mere badi, mü tï andoro gbü ngbami tïne de." 13Fü wü Farusi adu amala ngü fefe, gü ba, "De-ye deyï, ngü te ye mala la, ye ngbü ecu ngü ye de tete-ye. Te ah bala la, ani tï ale ngü ka-ye nda-ani de." 14Yesu gü ba, "Bala de. Mene ngü te ma ngbü emala teka ra ne, ah de zu ngü. Angü ma wu kpo, gü ba, ma koro agbü kpï. Ma wu kpah eyi, gü ba, ma ena ago kpah agbü kpï. Amba nda-yi, yi tï awu ngü la nda-yi de. 15Yi ngbü eo siti maguma yi eküte ra ne, teka te yi ngbü eo fïngangü ka-yi fï bü gbü gele ka-yi ne? Amba nda-ra, maguma ra tï asiti eküte yi nda de. 16Te ngü ka-yi siti gbü jia ra la, amba ngü ka-yi siti kpah eyi gbü jia Wüba. Angü ma fï ngü la de tete-ra nda de. 17Te ri wü kpara ʼbasu tï kpini gbü ngü biringbö la, yi ngbü efï nda-yi, gü ba, 'Ah de wu?' Ah de wu nda de! Dela ka-ye zu ngü fanü fanü! Angü wüh ba ta ngü bala gbü Rïrï ka Müse. 18Ma ngbü emala nga ra fü yi, gü ba, 'Ma koro agbü kpï.' Wüba ngbü emala nga ra fü yi kpah bala, angü ah tima ra me-ye. Ri a tï ake di gbü ngü la kpini. Te di bala, ah de wu nda de." 19Wüh gü ba, "Hoo! Wö ye, de te ye ngbü emala nganga na ne, engu neh kaye?" Yesu gü ba, "Yi tï eyi awu Wüba? Baka te yi le ngü ka-ra de ne, yi tï awu Wüba kpah de. Ta te yi ena ale ngü ka-ra ale la, de bane yi tï eyi awu Wüba." 20Dela ta ngü te Yesu mala fü wü Farusi, o engu ngbü erï wü kpara etambasü Mere Kambü ka Me. Wüh le ta azoro engu, amba kpara biringbö, te o kpa ye tete, nda ma, angü sïkpï kaka tï la de. 21Fütanga ngü la, fü Yesu adu amala ngü fü wü mere kpara ka wü Yïsarayele la, gü ba dene, "Ma ena anü ka-ra te gara, agbü gara sü, fü yi agïrï ra ma, yi tï amaka ra de. Te di bala, yi ena akpi anza gbü siti ngü ka-yi, angü yi le ngü ka-ra nda-yi de." 22Fü wü kovo la amala ngü esüka wü, gü ba, "Komoko la gü neh fe? Ah gü ba, 'Sü te ni ena anü tete, kpara biringbö tï awu de.' Ah ena anü neh kaye? Anga ah le amörö te-ye amörö?" 23Yesu gü ba, "Ma koro ka-ra agbü kpï. Nda-yi, yi de wü kpara ka kotö ne, angü yi ngbü eo fïngangü ka-yi fï bü teka wü ngü ka kotö ne. 24Dela si-ngü te ma ngbü emala fü yi, gü ba, 'Yi ena akpi gbü siti ngü ka-yi ne. Angü yi le ngü ka-ra de.' Ngü te ma ngbü emala fü yi, gü ba, 'Ma de kpara te Me tima ra fü yi' ne, te yi le ngü la de la, yi ena akpi gbü siti ngü ka-yi la akpi." 25Wüh gü ba, "Mü kü de neh da?" Yesu gü ba, "Yi ngbü eyi-ta ra bala, neh teka ne? Ma mala ta ngü la fü yi gügü de? 26Mere bi ngü ladü emaguma ra, te ma ngbü ele amala fü yi, teka siti ngü ka-yi. Ma mala ngü la kükürü de, angü ah de mene ngü te ma je gömö kpara te tima ra ne. Kpara engu ne, ah su wu nda de, ah ngbü emala ka-ye zu ngü fanü fanü. Fü ra adu angbü emala ngü ka kpara, te tima ra ne, fü wü kpara ʼburu." 27Amba wü kpara la wu, gü ba, Yesu ngbü emala ngü la teka Wö ye agbü kpï ne, nda-wü de. 28Fü Yesu amala ngü fü ewü, gü ba, "Ma wu eyi, gü ba, yi ngbü egïrï kaje teka amörö ra. Ah mbi, sïkpï ena akoro te yi ena ae ra, Ye Kpara ka Kpï, tete tikpi eküte rü. Gbü ra la, jia yi ena aü, fü yi awu, gü ba, Me tima ra me-ye fanü. Fü yi adu kpah awu, gü ba, wü ngü ʼburu te ma ngbü erï ani di ne, ah de wü ngü te Wüba gara tatamu fere kpah me-ye. Ma mere wü ngü la de tete-ra nda-ra de. 29Amba Wüba de te tima ra ne, ah tï ace ra de, ah ena angbü fï bü da eto wazi fere, angü ma ngbü emere fï bü züka ngü, de te engu ngbü ele." 30Te wü kpara la je ngü, de te Yesu ngbü emala fü ewü la, fü mere bi ewü ayia ato maguma wü fü Yesu. 31Fütanga ngü la, fü Yesu adu amala ngü fü wü kpara, de te ewü le ngü ka-ye ne, gü ba dene, "Ah le de yi lala gbü ngü ka Me, te ma ngbü erï yi di ne, teka fü yi angbü züka wü kpara ka-ra fanü fanü. 32Te yi lala gbü ngü ka Me la, yi ena adi eje sisi na mbi mbi mbi, fü yi aküwa gbü siti ngü ka-yi ʼburu. Yi tï adu angbü wü labï ka siti ngü tïne de." 33Fü gara wü kovo ayia akolo ngü gömö Yesu, gü ba, "Yesu deyï, ye gü neh fe? Ye ngbü efï nda-ye gü ba dene, ani de wü di enga labï? Te ani di zu de wü kundu ye Abarayama ne. Te kpo gügü akoro dene, ani ngbü labï ka wü bu ani nda-ani de." 34Yesu gü ba, "Ngü de te ma ngbü emala fü yi ne, ah de zu ngü. Te yi ngbü emere siti ngü la, yi ena angbü labï ka siti ngü. 35Te di bala, ah le fü ra aküwa yi gbü siti ngü ka-yi la, angü ma de Ye Me. Te ma küwa yi me-ra la, yi tï angbü labï tïne de. Te mü de labï la, mü tï eyi angbü gba mere kpara ka-mü fï badi? Mü tï angbü bala de, angü, te mürü kötï la le acïnzï mü asidi la, ah tï eyi amere ngü la. Amba ʼduwa kpara te di zu de ye mürü kötï la, ah tï eyi angbü me-ye fï mere badi. 37Ma wu eyi, gü ba, yi de wü kundu ye Abarayama fanü. Amba ngü te ma ngbü emala fü yi ne, yi le nda-yi kü de. Fü yi angbü egïrï kaje, teka de ani mörö ra. Dela züka ngü? 38Amba nda-ra, ngü de te ma ngbü emala ne, ma je gömö Wüba. Nda-yi kpah bala, angü siti ngü de te yi ngbü emere ne, yi je kpah gömö wö yi." 39Wüh gü ba, "Hoo! Yesu deyï, ye ngbü emala de bala ne töndö ngü ne? Te ani di ka-ani zu de wü di Abarayama ne!" Yesu gü ba, "Fanü fanü, yi de wü di Abarayama? Ta te yi ena adi wü di Abarayama la, de bane yi ena aje ri ra, kpah baka Abarayama, ta te ngbü eje ri Me ne. 40Amba yi le ngü ka-ra nda-yi de. Yi ngbü egïrï kaje de ani mörö ra, teka ngari Me te ma ngbü erï yi di ne. Abarayama ngbü ta emere ngü bala? 41Te yi le eyi amörö ra la, amba wö yi ka-ye kpikpi ye." Wüh gü ba, "Ani de ye waza nda-ani de! Ani ka-ani zu de wü di Me!" 42Yesu gü ba, "Te yi ena adi ta zu de wü di Me fanü fanü la, de bane yi ena ale ra ba zu enga ni yi. Angü Me de Wüba, ah tima ra me-ye. Ma koro de tete-ra nda-ra de. 43Yi le ngü ka-ra de, angü yi le ka-yi fï bü siti ngü. Yi le züka ngü nda-yi de. 44Te di bala, yi ngbü efï gü ba, wö ani neh da? Wö yi ka-ye de Satana! Angü yi maka ngü la eyi esakaka, fü yi angbü fï bü da emere ngü, baka te engu ngbü ele. Angü Satana ngbü ele fï bü adi efiti wü kpara, kpah da emörö ewü. Ah kpo de ngü ka-ye la eyi gügü, angü ah le ngü ka Me nda de. Ah ngbü fï bü da esutu wu, angü dela tima kaka. 45Nda-ra, ma su wu nda-ra de. Ma ngbü erï yi de zu ngü ka Me. Amba yi le ngü ka-ra la nda-yi de, angü yi ka-yi de wü di Satana. 46Baka te ma ngbü emala zu ngü ka Me fü yi fanü fanü ne, yi le ngü ka-ra de, neh teka ne? Ma mere siti ngü eyi gbü jia Me? Kpara biringbö esüka yi sela, te ena agü tamu siti ngü ka-ra neh da? 47Dela si-ngü te ma mala fü yi, gü ba, 'Yi de wü di Me nda-yi de ne.' Angü wü kpara ka Me ngbü engbü ka-wü fï bü da eje ngü ka Me. Yi le aje ri ra de, angü yi de wü kpara ka Me nda-yi de." 48Fü maguma wü kovo la ayia anzu teka ngü la. Fü ewü akpo da esoko Yesu, gü ba, "Ye de ganzi kpara! Ye kpah de muruyi!" 49Yesu gü ba, "Bala de! Yï guvu ra nda ma! Ma ngbü ecu ngü Wüba. Te yi ena adi ta wü kpara ka Me la, de bane yi tï asoko ra bala de. 50Ma gïrï da ra, teka adi ecu ngü ra, nda-ra de. Kpara te le, de yi di ecu ngü ra ne, ah ka-ye de Wüba. Te yi le ngü ka-ra de la, Wüba ena ato kuru te yi me-ye." 51Fü Yesu adu amala gara ngü fü ewü, gü ba, "Ngü te ma ngbü emala fü yi ne, ah de zu ngü. Te kpara ngbü emere ngü ka-ra de maguma ye biringbö la, ah kpi nda de." 52Wü kovo gü ba, "Tïtïne ani wu eyi, gü ba, ye de muruyi fanü! Kpara ladü te tï akpi de? Amba mere kundu ani, Abarayama, de wü mürü dofo, ta te ewü kpi ne. Fü ye amala, gü ba, 'Mene kpara te ena aje ngü ka-ni ne, ah tï akpi nda de?' Ye röfö aröfö, te ye ngbü emala ngü de bala? Ye ngbü efï, gü ba, ni de neh da? 53Ye de mere kpara, te fa kundu ani, Abarayama ne? Ye ce töndö ngü ka-ye la asidi!" 54Yesu gü ba, "Yi ngbü efï nda-yi, gü ba, ma o te-ra ba mere kpara ne, de tete-ra? Angü, te ah ena adi ta bala, de bane ngü ka-ra ena adi de töndö ngü kükürü. Amba, kpara te o ra ba mere kpara ne, ah ka-ye de Wüba, te yi ngbü emala, gü ba, 'Ah de Wö ani ne.' 55Yi ngbü esu ka-yi dela wu! Angü yi wu engu nda-yi de. Nda-ra ma wu engu kpo. Fü ra angbü emere riri na. Te ma ena amala, gü ba, ma wu engu de la, de bane ma ena adi kpah de mürü wu, baka yi la. 56Abarayama ngbü ta eo jia ye teka awu ra. Te engu wu ra tete, fü ah angbü de mere tadu teka ngü ka-ra." 57Wüh gü ba, "Apa! Te ye di la bü mbarase, te wüh bï ye tïtïne dene ne! Wü wu te-wü ake Abarayama neh elaye? Abarayama kpi ka-ye ta eyi gügü, o wüh bï wü kundu ani la de!" 58Yesu gü ba, "Ngü de te ma ngbü emala fü yi ne, ah de zu ngü fanü fanü. O wüh bï Abarayama la de, ma ka-ra ladü!" 59Te wüh je ngü la, fü maguma ewü ayia asiti. Fü ewü ayia aza teme, de ani sötö Yesu di. Fü Yesu ayia adürü ka-ye bü zïrï bala, afü ka-ye gbu! kpa ekere sü, awo te-ye. Dela ngü ta te Yesu ngbü erï wü kpara di, etambasü Mere Kambü ka Me agbü Yerüsalema.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\