Luka 3

1Ta gbü re te mere miri Kayïsara Tiberïya ngbü füh kpökpö ka wü Rüma teka re nzükpa de füh ye ʼburuve, dela o wü Anasï ake Kayafa di ta de wü mere kpara füh kpökpö ka wü mürü gele ka wü Yïsarayele agbü Yerüsalema. Ta gbü wü re la, Yüwane ye Zakarïya ngbü ta engbü ka-ye kpa etü gü kpala. Fü Me ayia amala ngü fefe, de ah kpo de tima ka-ye. 3Fü Yüwane ayia akpo da endoro gbü wü kötï te ewü di agbü gü, gbamari ede mere ngu Yürüdene, da emala ngari Me, gü ba, "Wü ce siti ngü ka-wü ʼburu asidi, wü fü maguma wü, teka fü wü aza babatïza, fü Me aboro siti ngü ka-wü ʼburu." 4Ngü la tï kpini baka ngü te mürü dofo Yïsaya ba ta gügü gbü Ngari Me, gü ba, "Gara kpara ena akoro, angbü emala ngü de mere ri ye kpa etü gü, gü ba, 'Mere Miri, te ena aküwa ani ne, te ekoro! Ah le de wü reke kaje fefe mbi mbi mbi. 5Wüh ena ani wü cudu ʼburu ani. Wüh ena asoro mere rüvü asoro, fü ewü agbigbi wü ndugu rü, de wü da ʼburu asidi. Wüh ena afü wü cïngïlï kaje ʼburu, ao mbi. Angü ah le de kaje la ngbü ngba ngba ngba teka Mere Miri la, 6teka fü wü kpara ʼburu awu, gü ba, Me tima kpara eyi teka aküwa ani.' " Dela ngü ta te Yïsaya ba teka ngü ka Yüwane. 7Fü mere bi wü kpara aci akpo da ekoro kpaka Yüwane, teka de ah to babatïza fü ani. Te Yüwane wu ngü la bala, fü engu amala fü ewü, gü ba, "De-yi, wü mürü mani! Yi baka wü kpürü, angü maguma yi esiti! Yi efï nda-yi, gü ba, ani ena aküwa gbü kuru, te Me ena ato fü wü siti kpara te gara ne, bü teka ngü, te yi ngbü emala bü de komö yi kükürü kükürü de bala? E-mala ngü la fü yi bala, neh da? 8Te yi le aküwa fanü la, ah le de yi fü maguma yi, adi emere wü ngü te ena areke gbü jia Me. Yi efï nda-yi, gü ba, 'Ani ena aküwa, angü ani de wü kundu ye Abarayama,' ne? Aʼa! Yi mere e afï nga ngü bala de! Te Me le la, ah tï eyi afü wü teme ne ʼburu, akoro di wü di Abarayama tete, te ngü ka-ewü ena areke gbü jijia, afa nda-yi ka! 9Yi ceka la, Me eyi nzo teka ato kuru fü yi, baka kpara te di de gifi esaka ye, teka agïrï mene rü te rï de, fü engu ade, agü agbü wa." 10Te mere bi wü kpara la je ngü gömö Yüwane bala, fü maguma ewü ayia akolo. Fü ewü akpo da eyi-tata, gü ba, "Ani ena amere tïne dene neh baye?" 11Fü Yüwane alügü ngü fü ewü, gü ba, "Ah le de yi di ele ta-ngü te-yi esüka yi. Te mü de bongo esaka mü ʼbasu la, mü za gara, mü to fü kiri mü, de te ngbü ngïrïmu ne. Te mü de zü-e esaka mü, ah le fü mü aye süsüka, ato gara fü kiri mü te ngbü engbü tala." 12Fü wü gara kpara, te ewü ngbü ero jiase, eto fü miri, akoro kpaka Yüwane, de ah to babatïza fü ani. Fü ewü ayi-tata, gü ba, "Mere kpara, ani ena amere nda-ani baye?" 13Fü Yüwane amala ngü fü ewü, gü ba, "Jiase te yi ngbü ero esaka wü kpara ne, yi mere e ao gara jiase fefeh de, ah ngbü ba e te wü miri mala fü yi." 14Wü marajümïya ta kpah ladü sela, fü ewü ayi-ta Yüwane, de nda-wü ngü, gü ba, "Amba de ani, nda-ani ngü ena adi neh baye?" Fü Yüwane alügü ngü kpah fü ewü, gü ba, "Yi mere e angbü egbürü jiase ka wü kpara de wazi de, angü dela zi. Yi mere e angbü ezoro wü kpara bü kükürü, da esutu wu eküte ewü kpah de. Jiase ka tima te wüh ngbü eto fü yi la, ah le fü yi adi eza de züka maguma yi." 15Teka ngü la, fü mere bi wü kpara akpo da eyi-ta tete-wü, teka ngü ka Yüwane, gü ba, "Anga engu ena adi de Kurisito, Miri te Me tima teka aküwa ani ne?" 16Te Yüwane wu ngü la bala, fü engu amala ngü fü mere bi wü kpara la, gü ba, "Ma de Kurisito engu nda-ra de! Ma ngbü eto babatïza fü yi de ngu kükürü. Amba Mere Miri engu ladü, te ena akoro sidi nga ra. Wawazi na fa nda-ra ka. Ma nda-ra bü baka labï kaka, te ena areke kaje fefe. Ma be teka tima la nda-ra de, angü engu me-ye de mere kpara fere. Te engu ena akoro la, ah ena ato babatïza fü yi de wazi ka Nzïla Wazi Me, te di baka wa, teka fü yi amere tima ka Me areke areke. 17Ah ena akoro de körö esaka ye, teka afeke jia ndo ka-ye di. Te engu feke jia ndo ka-ye eyi la, ah ena aza jijia na, ao agbü kafa. Fü engu adu akö caca na la, acuru acuru gbü mere wa te ünü nda de." 18Dela ngari Me te Yüwane ngbü erï wü kpara di. Fü ah angbü kpah emala mere bi wü gara ngü gbü mani fü ewü bala. 19Fü Yüwane angbü ta kpah erï Miri Anïtïpa Erode, teka bi wü siti ngü te engu ngbü emere, baka te ewü za te-wü ake Erodïya, te di de wara enga ni ye, de ïrï ye Fïlïpo ne. 20Teka ngü la, fü miri la adu amere kpah gara mere siti ngü, teka te engu zoro Yüwane, gü agbü ku ne. 21Te enga gina, o Miri Anïtïpa Erode zoro Yüwane, gü agbü ku la de, fü Yesu ayia akoro kpaka Yüwane, teka aza babatïza, o mere bi wü kpara za nda-wü eyi ʼburu. Fü Yüwane ayia ato babatïza fefe. Fütanga babatïza, fü Yesu akpo da eku gba fü Me. Fü kpï ayia aü te-ye. 22Fü Nzïla Wazi Me akoro kpala baka mö, arü gbü nzö Yesu. Fü ri Me ayia awü kpa gbü kpï, gü ba, "Mü zu de Ye ra, te ma le fa sü, te ma o maguma ra eküküte." Dela ngü ta te mere te-ye, te Yesu za babatïza tete esaka Yüwane. 23Yesu kpo ta de tima, te Me tima engu de ah mere ne, o re kaka koro eyi teke biri de füh ye nzükpa. Wü kpara ngbü ta efï nda-wü, gü ba, engu de ye Yüsefa, watï ye Marïya, te di de ye Eli ne. 24Angü nguwa ewü kpo ta bane. Eli ta de ye Matata. Matata de ye Levi. Levi de ye Meleki. Meleki de ye Yanayï. Yanayï de ye Yüsefa. 25Yüsefa de ye Matatïya. Matatïya de ye Amüsa. Amüsa de ye Nawuma. Nawuma de ye Eseli. Eseli de ye Naga. 26Naga de ye Mata. Mata de ye Matatïya. Matatïya de ye Semeyini. Semeyini de ye Yüseka. Yüseka de ye Yoda. 27Yoda de ye Yüwane. Yüwane de ye Resa. Resa de ye Zerubabela. Zerubabela de ye Salatïyele. Salatïyele de ye Neri. 28Neri de ye Meleki. Meleki de ye Adï. Adï de ye Küsama. Küsama de ye Elemadama. Elemadama de ye Ere. 29Ere de ye Yesüwa. Yesüwa de ye Eliyezere. Eliyezere de ye Yürïma. Yürïma de ye Matata. Matata de ye Levi. 30Levi de ye Sïmïyona. Sïmïyona de ye Yuda. Yuda de ye Yüsefa. Yüsefa de ye Yünama. Yünama de ye Elïyakima. 31Elïyakima de ye Meleya. Meleya de ye Mena. Mena de ye Matata. Matata de ye Natana. Natana de ye Davidi, ta te di miri ka wü di enga Yïsarayele ne. 32Davidi ta de ye Yese. Yese de ye Obede. Obede de ye Büwaza. Büwaza de ye Salamona. Salamona de ye Nasona. 33Nasona de ye Amïnadaba. Amïnadaba de ye Adimina. Adimina de ye Rama. Rama de ye Ezerone. Ezerone de ye Pereze. Pereze de ye Yuda. 34Ah de Yuda, te di de ye Yakobo ne. Yakobo de ye Yïsaka. Yïsaka de ye Abarayama. Abarayama de ye Tera. Tera de ye Nayora. 35Nayora de ye Seruga. Seruga de ye Ruu. Ruu de ye Pelege. Pelege de ye Ebere. Ebere de ye Sela. 36Sela de ye Kenana. Kenana de ye Arafakasada. Arafakasada de ye Seme. Seme de ye Nüwa. Nüwa de ye Lemeke. 37Lemeke de ye Metusela. Metusela de ye Enoka. Enoka de ye Yerede. Yerede de ye Malalele. Malalele de ye Kenana. 38Kenana de ye Enosa. Enosa de ye Sete. Sete de ye Adama. Adama nda-ye tïne de gina kpara ta te Me mere engu ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\