Marako 1

1Dene züka tofo ngü ka Me teka Yesu Kurisito, te di de Ye Me. 2Ngü la kpo ba e ta te wü Yïsaya, ba gbü Ngari Me ta gügü, o wü bï Yesu la de, gü ba, "Me mala ngü fü Ye ye, gü ba, 'Ni ena atima mürü tima ka-ni kpa engagira nü, teka areke kaje fü ye.' " 3Mürü dofo Yïsaya gü ba, "Gara kpara ena akoro, angbü emala ngü de mere ri ye kpa etü gü, gü ba dene, 'Mere Miri, te ena aküwa ani ne, ah te ekoro! Ah le de wü reke kaje fefe! Wü ni wü cudu, wü o kpini, teka fü engu anü tete na.' " 4Mürü tima engu la, ah de Yüwane Mürü Babatïza. Fü engu akoro fütanga mere bi wü re, angbü kpa etü gü, da emala ngari Me fü wü kpara kpala. Fü mere bi wü kpara angbü ekoro kpakaka na, adi eje ngari Me gögömö na. Fü ah angbü emala ngü fü ewü, gü ba dene, "Wü ce siti ngü ka-wü ʼburu asidi, wü fü maguma wü, teka fü wü aza babatïza, fü Me aboro siti ngü ka-wü ʼburu." Dela ngü ta te Yüwane mala fü wü kpara la, te engu ngbü eto babatïza fü ewü. 5Fü mere bi wü kpara ayia anü kpakaka na, teka aje ngari Me gögömö na. Wü gara ewü koro agbü Yerüsalema, de wü gara nga nzö kötï ka Yudaya ʼburu. Te wü kpara la je ngü ka Me gömö Yüwane de bala, fü maguma ewü ayia agürü. Fü ewü akpo da emala nga wü siti ngü ka-wü fü Me de cïnga. Fü Yüwane angbü eto babatïza fü ewü gbü ngu Yürüdene. 6Yüwane ngbü ta eto bongo ka-ye te ewü gbï gbü su nü de ïrï ye kamele, sisiti gbulukusu bane. Fü ah ngbü ei ku konü etadu ye. Zü-e kaka-na ta nda bü mbïra te di baka eci, bete wü, te engu ngbü emaka agbü gü la. 7Fü Yüwane amala ngü ka Me fü wü kpara, gü ba dene, "Me tima gara kpara eyi, te ena akoro arï yi sidi nga ra, wawazi na fa nda-ra ka. Ma nda-ra bü baka labï kaka, te ena areke kaje fefe. Ma be teka tima la nda-ra de, angü engu me-ye de mere kpara fere. 8Nda-ra, ma ngbü eto babatïza fü yi de ngu kükürü. Amba nda-ka, ah ena ato babatïza fü yi de wazi ka Nzïla Wazi Me, teka fü yi angbü emere ngü ka Me ereke areke." 9Baka ta te Yüwane ngbü emala ngari Me kpa etü gü ne, Yesu ngbü ka-ye gbü gara kötï de ïrï ye Nazareta. Gbü gara ra, fü Yesu ayia anü kpaka Yüwane kpa etü gü la. Fü Yüwane ayia ato babatïza fefe gbü ngu Yürüdene. 10Te engu to babatïza nza tete, fü Yesu ayia akoro kpa füh gümba. Ah te eceka kpï de, gbo! te kpï te ü te-ye. Fü Nzïla Wazi Me akoro kpa gbü kpï baka mö, arü gbü nzö Yesu. 11Fü ri Me awü kpa gbü kpï la, gü ba dene, "Mü zu de Ye ra, te maguma ra ngbü tete. Ngü ka-mü reke gbü jia ra ʼduwa ba-neh-ene-la." 12Fütanga ngü la, fü Nzïla Wazi Me aza Yesu, anü di kpa etü gü, 13kpa gbü sü ka siti wü nü. Fü ah ara kpala sïkpï teke ʼbasu. Fü Satana akoro afiti Yesu kpala ma. Fü wü malayïka ka Me angbü ta ele ta-ngü te Yesu kpala. 14Fütanga ngü la, fü ewü azoro Yüwane, anü di agü agbü ku. Te Yesu je ngü la, fü ah ayia ace sü la, adu ka-ye agbü Galïlaya. Fü ah angbü endoro da emala ngari Me fü wü kpara kpala, 15gü ba dene, "Mere sïkpï koro eyi gbamari. Miri te Me tima teka aküwa wü ne, koro eyi. Te di bala, wü ce siti ngü ka-wü, de wü le to ngü ka Me de maguma wü biringbö." 16Gbü gara ra, fü Yesu ayia anü andoro era mere ngu de ïrï ye Galïlaya. Fü engu akoro amaka wü gara komoko ʼbasu, te ewü ngbü egü yïmba ka-wü gbü ngu teka azoro si, angü ah de tima ka-ewü. Ah de Sïmüna Petero ake enga ni ye, de ïrï ye Anderïya. 17Fü Yesu arü amala ngü fü ewü, gü ba dene, "Yi nü kpakine, yi lala gbü nga ra. Ma ena ao yi, teka angbü efü wü kpara, de wüh le ngü ka Me, da tima ka si te yi ngbü emere ne." 18Te wüh je ngü la, fü ewü ayia kere, ace tima ka si ka-wü la, te ewü ngbü emere la, adu alala gbü nga Yesu. 19Fü wü Yesu ayia sela, anü kpa engagira nü mba cüküʼdaye. Fü ewü anü amaka wü gara wü kpara ʼbasu. Ah de wü Yakobo ake Yüwane, wü di Zebedayo. Wüh ngbü ka-wü gbü zabu, da ekpokpo jia yïmba ka-wü. 20Fü Yesu ayia aï ewü kpah bala. Fü ewü ayia ace wö wü, Zebedayo, agbü zabu kpala, de wü kpara ka tima ka-ye. Fü ewü ayia anü alala gbü nga Yesu. 21Gbü gara ra, fü wü Yesu ayia anü akoro agbü Kaparanama. Fü sïkpï ka Me amaka ewü kpala. Fü ewü ayia anü arï kpa esambü ka biti-te. Fü Yesu akpo da erï wü kpara kpala. 22Fü rïrï kaka-na la ayia aga gbü jia wü kpara la afa sü. Wüh gü ba, "Rïrï ka komoko ne ka-ye kpikpi ye. Angü ah ngbü emala mere kpeke ngü, baka kpara te Me tima engu me-ye. Wü kpara ka-ani, te ewü ngbü erï ani de sene ne, wüh rï ani bala nda-wü de." 23Gara komoko ta ladü kpa esambü ka biti-te la, de siti wü di enga me guvu ye. Fü komoko la ayia akpo da eba rere kpa tikpi, gü ba, 24"Yesu deyï, tima ka-ani gbü ngü ka-ye nda ma. Ye koro sene teka ne? Teka amörö ani asidi? Ani wu ye kpo. Ye de züka kpara te Me tima ye me-ye füh kotö ne." 25Fü Yesu ayia amala ngü fü siti wü di enga me la, gü ba dene, "Yi nga anga, de yi koro guvu komoko la asidi!" 26Fü siti wü di enga me la ayia agbürü komoko la, agbo kötö, da eba rere. Fü ewü ayia ace komoko la, akpe, atafa ka-wü. 27Dela ngü ta te Yesu mere, te engu liki siti wü di enga me di, guvu gara komoko asidi. Fü ngü la aga gbü jia wü kpara ʼburu, baka mere ngü cucu. Fü ewü akpo da eyi-ta tete-wü, gü ba dene, "Apa! De bane ne ngü ne? Amba rïrï ka Yesu ne, ah ka-ye de kpeke rïrï fanü fanü. Angü ah ngbü eto rïrï fü siti wü di enga me, fü ewü angbü eje ngü kaka!" 28Teka ngü la, fü ïrï Yesu ayia awü gbü nga nzö wü sü ka Galïlaya ʼburu. 29Fütanga ngü la, fü wü Yesu ayia ace kambü ka biti-te. Fü ewü anü de wü Yakobo ake Yüwane, kpa gba wü Sïmüna Petero ake Anderïya. 30Te wüh koro kpala, fü ewü amaka wügiri ye Sïmüna, würüse, te keke ngbü emere engu efa sü, te ra ngbü kötö. Küküte ʼburu wütü awütü. Fü ewü amala nga würüse la fü Yesu. 31Fü Yesu ayia anü akoro kpaka würüse la, azoro kpakpa na, ae engu tikpi. Fü soko würüse la ayia alofo. Fü würüse la ayia anü amere kümü, ato fü ewü. 32Etamurago la, te ra tï tete na, fü mere bi wü kpara ayia aza wü mürü keke ka-wü, bete wü kpara te siti wü di enga me ngbü emere ewü ne, akoro de ewü kpaka Yesu. 33Fü wü kpara gbü sü la aci abiti te-wü gbe gbe gbe kpa emöngïtï ka kambü te Yesu di gbügbü na. 34Fü Yesu ayia aküwa mere bi wü kpara de wü keke eküte wü la ʼburu. Fü ah aliki siti wü di enga me guvu gara ewü asidi. Fü siti wü di enga me la angbü eku gba. Fü Yesu ayia atïrï ewü. Kükürü de, angü wüh wu ta eyi, gü ba, Yesu ka-ye de kpara te Me tima engu me-ye füh kotö ne. 35Gügü emözekpï, o sü lofo la de, fü Yesu ayia kpikpi ye, ace Kaparanama, anü akoro kpa gbü gara sü, kpa gbü gü, teka aku gba fü Me. 36Te wü Sïmüna Petero zükü tete, Yesu nda ma! Fü ewü ayia anü agïrï engu. 37Fü ewü anü amaka Yesu agbü gü kpala, amala ngü fefe, gü ba dene, "Mere kpara deyï, ani du edu kpa ekötï, angü wü kpara ʼburu ngbü egïrï ye, teka de ye küwa ani." 38Yesu gü ba, "Ani nü la kpa gbü gara sü, teka fü ni amala ngari Me fü mene wü kpara de kpala. Angü dela tima ka-ni, te Me tima ni tüngüngü." 39Fütanga ngü la, fü Yesu akpo da endoro gbü wü kötï ka Galïlaya ʼburu nde, da erï wü kpara de to ngü ka Me, kpa esambü ka biti-te ka-ewü, kpah da eliki siti wü di enga me guvu wü gara kpara, te ngbü emere ewü ne, asidi. 40Gbü gara ra, fü gara komoko ayia akoro kpaka Yesu, de jiakö te ye. Fü komoko la abu nzökuta ye kötö, andaʼba te-ye, gü ba, "Ni wu eyi, gü ba, ye de mere mürü wazi fa sü. Te ah ʼbe gbü jia ye la, de ye reke la mba küte ni ne." 41Fü ngü komoko la ake te Yesu afa sü. Fü ah ayia ao kpa ye eküte komoko la, gü ba, "Wayi, ma le eyi. Küte mü reke ereke." 42Fü jiakö ayia agürü eküte komoko la asidi. Fü küküte adu akoro te nga ye. 43Fü Yesu amala ngü fü komoko la kpekpeke, 44gü ba, "De-ye deyï, ye mere e amala nga ngü la fü wü gara kpara de. Ye nü enü, ye mere ngü, ta te Müse ba gbü Rïrï ka Me ne. Ye za nü, ye nü di kpaka mürü gele ka Mere Me, de ah wa, ah to fü Me teka ngü la. Teka fü wü kpara ʼburu awu, gü ba, küte ye reke eyi fanü." 45Amba ngü te Yesu mala fü komoko la, ah je nda de. Fü ah ayia anü, akpo da emala nga ngü la fü wü kpara bü faaa. Fü nga ngü la awü, abaya gbü wü sü ʼburu. Teka ngü la, da Yesu te engu ena angbü agbü mere kötï ngbaangba gbü jia wü kpara ne tïne ma. Fü ah angbü ka-ye ewo te-ye agbü gü. Te wüh je nga Yesu bala, fü mere bi wü kpara ayia te nga nzö wü kötï ʼburu, angbü ekoro kpakaka na agbü gü la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\