Marako 5

1Fütanga ngü la, fü wü Yesu ayia anü de zabu la, anü akoro kpa etangu mere ngu Galïlaya. Fü ewü ayia akö, akoro kpa füh gümba, gbü tö ka wü Garasa. Fü ewü amaka gara komoko kpala, de siti wü di enga me guvu ye, te ewü mere engu, o ba mürü maröfö. Komoko la koro ka-ye kpa esüka wü mbükü, 3angü ah ngbü era ka-ye etü wü mbükü. Wüh ngbü ta ei engu ai de ku-se, edü wü kengbe gbü lölö na ʼburu. Fü engu akolo ku-se la, akukuru wü kengbe la kpah ʼburu asidi. Teka ne de, angü nda-ka wazi fa nda wü kpara ʼburu. Kpara te tï ai engu nda tïne ma. 5Komoko la ngbü ta endoro kpa füh wü da, enzö wü gümba, da endoro etü wü mbükü, eku gba biti de ra, da edütü te-ye de teme. 6Fü komoko la ayia awu Yesu nengete. Fü ah ayia ale woro, akpe akoro kpaka Yesu, abu nzökuta ye kötö engangagira, andaʼba te-ye fefe. 7Fü Yesu arü amala ngü fü wü siti wü di enga me, te ewü ngbü emere komoko la, gü ba dene, "Wü ce engu ace!" Fü komoko la aba rere kpa tikpi, de mere ri ye, gü ba, "Yesu, Ye Mere Me, ye ce ni ace! Tima ka-ni gbü ngü ka-ye nda ma. Ni kïna ye eyi te ïrï Me, gü ba, ye mere e ato cïnga te ni de!" 9Fü Yesu ayi-ta komoko la, gü ba, "Ïrï ye neh da?" Komoko la ga, "Ïrï ni de Bi-nzö-gü." Ah gü ïrï ye bala, angü wü di enga me la sibi guguvu fa sü. 10Fü wü di enga me la afüwa te-wü fü Yesu, gü ba dene, "Ye mere e aliki ani te sü ne asidi de." 11Gara wü mba ka kötï ta ladü sela, mere bi ewü baka kutu ʼbasu (2,000). Wüh ngbü ka-wü füh mere gümba da ezü e ka-wü. 12Fü wü di enga me la afüwa te-wü fü Yesu, gü ba, "Ye tima ani kpaka wü mba la, de ani nü rï guvu ewü." 13Fü Yesu ayia ale ngü ka-ewü la. Fü wü di enga me la ayia akoro guvu komoko la asidi, ace engu, akpe arï aguvu wü mba la. Fü wü mba la ayia ka-wü, yurrru! de mere woro, ago kpa esa gö. Fü ewü agürü agbü mere ngu, anzö ngu, akpi ʼburu. 14Te wü kpara, de te ewü ngbü eceka kpï fütanga wü mba la, wu ngü la bala, fü cürü amere ewü. Fü gara ewü akpe de woro, anü amala nga ngü, te Yesu mere la fü wü kpara agbü mere kötï, bete wü sü edede la ʼburu. Te wü kpara la je ngü la bala, fü ewü ayia anü akoro gbü sü la, teka aceka ngü la cu de jia wü. 15Te wüh koro kpala, fü ewü amaka komoko, ta te di de mere bi wü di enga me guvu ye ne, nzönzö na fü te-ye tïne, koro eyi mbi. Ah to bongo kpah eyi te-ye. Fü ah adu angbü ka-ye kötö ede wü Yesu. Fü wü kpara angbü de mere cürü, gü ba, "Dela sirimbi!" 16Fü wü kpara te ewü wu ngü la cu de jia wü ne, fü ewü ayia amala nga ngü la fü wü bu wü, gü ba, "Yesu liki wü di enga me guvu komoko ne eyi asidi. Fü wü di enga me la ayia arï aguvu wü mba ka kötï. Fü wü mba la akpe atï ʼburu agbü ngu, akpi kpala." 17Fü wü kpara la aci ʼburu, amala ngü fü Yesu, gü ba, "Ye yia sene eyia, ye ce sü ka-ani, de ye nü kpa gbü gara sü." 18Fü wü Yesu ayia alï gbü zabu, de ani nü. Fü komoko, de te siti wü di enga me koro guguvu na ne, ayia ayi-ta Yesu, gü ba dene, "Ni ele de ani nü ka-ani ake ye." 19Yesu le nda de, gü ba, "Aʼa. Ye du edu kpa gba wü, kpaka wü mürü ye, de ye mala nga züka ngü te Me mere fü ye ne, angü Me wu cïnga ka-ye eyi fanü." 20Fü komoko la ayia adu ka-ye, angbü endoro gbü nga nzö kötï de ïrï ye Dekapoli, adi emala nga ngü te Yesu mere fü ye ne. Fü ngü la aga gbü jia wü kpara de kpala afa sü. 21Fütanga ngü la, fü wü Yesu adu alügü nga wü kpa etangu mere ngu Galïlaya. Fü mere bi wü kpara aci akoro, abiti te-wü kpaka Yesu era ngu kpala. 22Gara komoko ta ladü kpala de ïrï ye Yayïrü. Engu ta de mere kpara te ngbü emere tima kpa esambü ka biti-te. Te Yayïrü wu Yesu tete, fü engu ayia akoro, atï eri lö Yesu, 23andaʼba te-ye fefe, gü ba dene, "Mere kpara deyï, ye koro, ye küwa ye ni, mba jaji würüse, angü keke ngbü emere engu efa sü. Ah yia eyi ekpi akpi. Ye koro la, de ye o kpa ye eküküte na, de ah küwa." 24Te Yesu je ngü la, fü ewü ayia anü de wü Yayïrü. Fü mere bi wü kpara aci anü kpah gbü nga ewü, enzinzi te-wü, da ededere Yesu. 25Amba gara mürü keke ta kpah ladü sela. Ah de gara würüse, te ngüte ngbü ego tete gbü wü sïkpï ʼburu. Ah mere engu eyi bala teka wü re nzükpa de füh ye ʼbasu. 26Ngü la ngbü ta eto mere cïnga fü würüse la efa sü. Ah ngbü ta enü kpaka mere bi wü mürü kuwa, eto mere bi jiase fü ewü, de wüh küwa ni. Wüh to rü fefe ma. Wüh küwa engu nda-wü kpah de. Fü keke la angbü fï ega ngü, enü kpa engagira nü. Fü jiase anza esasaka na ʼburu, teka keke la. 27Te würüse la je nga Yesu, gü ba, "Engu koro eyi sela ne," fü ah ayia anü kpala. Te engu koro kpala, fü ah ayia azi te-ye ʼbïlï ʼbïlï, esüka mere bi wü kpara la, anü amofo mö bongo ka Yesu to kpa ekükürüfe. 28Angü ah fï, gü ba, "Te ni mofo bü mö bongo ka Yesu la, ni ena aküwa." 29Würüse la bü te emofo bongo ka Yesu bane, ʼduwa fü ngüte la ayia akolo. Fü würüse la adu awu, gü ba, keke ka-ni nza eyi. 30Yesu, fü mü awu emaguma mü, gü ba, gara kpara mofo bongo ka-ni eyi, angü wazi ka-ni, de te Me to fü ni ne, mere tima eyi. Fü ah arü, afü te-ye, gü ba, "E-mofo bongo ka-ni neh da?" 31Fü wü kpara kaka amala ngü fefe, gü ba dene, "Mere kpara, ye ena angbü eyi-ta ngü bala ne, ye wu mere bi wü kpara, te ewü ngbü egbene sü agbene, ne de? Fü ye adu ayi-ta ngü, gü ba, 'E-zoro bongo ka-ni neh da?' " 32Fü Yesu angbü fï bü da eceka kpï ede ye, egïrï kpara te mofo bongo ka-ye ne. 33Te würüse la wu, gü ba, keke ka-ni nza eyi ne, fü ah ayia akoro de mere lümü, atï eri lö Yesu, da eyï ayï de cürü, afüwa te-ye fü Yesu, gü ba dene, "Ah de ni, ni mofo bongo ka-ye me-ni, fü keke ka-ni anza dene." 34Yesu gü ba dene, "Enga ra, mü küwa eyi fï badi, teka te mü to maguma mü eyi fere. Mü nü enü de gu maguma." 35Baka te Yesu ngbü emala ngü fü würüse la, fü wü kpara gba Yayïrü, te mbarase kaka ngbü eke ake ne, akpe akoro. Fü ewü amala ngü fü Yayïrü, gü ba dene, "Yayïrü deyï, ah nza eyi. Ye mere e ambü mere kpara la tïne de, angü mbarase ka-ye ne kpi eyi." 36Amba Yesu, mü le ngü ka-ewü la nda-mü de. Fü mü adu amala ngü fü Yayïrü, gü ba dene, "Yayïrü deyï, ye kpe cürü de. Ye to maguma ye fü ni." 37Fü wü Yesu ayia de wü Petero, Yakobo bete Yüwane, anü kpa gba Yayïrü. Fü ewü ace mere bi wü kpara la sidi nga wü, angü Yesu le de bi wü kpara la nü fa nga ni kpala tïne de. 38Te wüh nü koro agba Yayïrü, fü ewü amaka mere bi wü kpara kpala, da eku mere siti gba, de wü yiyi. Dela gba nda tïne de! 39Fü Yesu adu arü amala ngü fü wü kpara la, gü ba dene, "Wü ngbü eku gba neh teka ne? Mbarase la kpi akpi nda de. Ah ngbü era ka-ye ara." 40Fü ewü aci ʼburu angbü emü engu, gü ba, "Dene ne töndö ngü ne?" Fü Yesu ayia aliki ewü ʼburu etanü, aza ʼduwa wö ye mbarase, ake ni ye na, bete wü Petero de wü bu ye, te ewü koro de ewü ne. Fü ewü ayia arï te sü, te wüh o kö mbarase la tete. 41Te wüh koro kpa esambü la, fü ewü ayia awu kö mbarase. Fü Yesu ato kpa ye, azoro kpa mbarase di, aï mbarase la, amala ngü fefe gbü ngü mündü ka-wü, gü ba, "Talïta gumi!" Ah ba e te ewü gü ba dene, "Jaji würüse deyï, ye yia eyia tikpi." 42Fü jaji würüse la azükü, ayia cukuru atikpi da endoro. Angü mbarase la, re kaka-na koro eyi nzükpa de füh ye ʼbasu. Fü Yesu amala ngü fü ewü, gü ba dene, "Wü mere e amala nga ngü la fü wü bu wü fa fa fa de." Fü ah adu amala ngü fü wü wö ye mbarase la, ake ni ye na, gü ba, "Wü mere kümü, wü to fü mbarase la." Dela ngü ta te Yesu küwa ye Yayïrü di. Fü ngü la aga gbü jia wü kpara afa sü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\