1 Corintios 15

1Key hermano, at juun cyey tzin cykba'n mlay jatz itz'j kxumlal juntl maj. C'ulel tuj cyc'u'ja nyola tej t-xi' nk'umena cyey nejl tpocbal co'pbil ke. E cyiik' tzunja jyol lu. Ja tzunj ba'n yol jatzen tloq'uel cyocslabla, 2bix tu'nj tzunj ba'n yol chi copjela, ka k'i'nxix cyu'na bix ka min xcyaj cyiiq'uena. Katzen ma cyaj cyiiq'uena, nuktzen ocslankey nuk cyajxa. 3Jba'n yol e xi' nk'umena cyey, yaa'n inayena binchalte, sino e wiik'a te Dios. Bix tuj tpocbal co'pbil ke, jmas il ti'j jaj e cyim Cristo twitz cruz ti' kil, tisen otk tkba tyol Dios nejl at tu'n tcyim, 4bix e cu'x maket, bix te toxen k'ij tej tjatz itz'j tuj cyamecy, tisen otk tkba tyol Dios at tu'n tjatz. 5Bix e til jxin Pedro ja Jesús mas yaj, bix mas yaj e cyitl cykilcatlj t-xel Jesús otk jatz itz'jxin. 6Bix mas yaj e jaw jlet Jesús cywitz mas te jwe' syent ocslal tuj jun lugar. Ejee' tzunja ba'n cyajben te tstiwa ti'j e jatz itz'j Cristo juntl maj, cuma cyxol tzunj jwe' syent xjal lu ch'ixc'a yaa'n cykilca ke xjal i'tzx ja'lewe. Nuk cab o cyim. 7Bix mas yaj e jaw jlet Jesús twitz Jacobo, bix mas yajtl e jaw jlet-xin cywitz cykilcatl xjal lepchec ti'jxin. Cykilca tzunkej xjal lu e lonte otk jaw itz'j Jesús tuj cyamecy juntl maj. 8Manc'biltzen e jaw jlet Jesús nwitza, inayena Pablo. E jaw jlet-xin nwitza, amale inayenta tuj tneel min e najbe'na twitzxin. In tena twitzxin tisen jun elsa'n cwal mintii' tajbel oj titz'j. 9Tuj nwitza inayena jun t-xel Jesús yaa'n nim wajbela cywitzj cabtl t-xel Jesús, hasta minxtii' wajbela tu'n woca te t-xel Jesús. Nxi' ntz'i'bena ju'wa cuma tuj tneel inayena in oc lpe te tzulcye ke ocslal tu'n cyxi' tuj tzee' bix tu'n cycub. 10Pero amale minttii' wajbela tu'n woca te t-xel Jesús, pero tu'n t-xtalbil Dios wibaja o tz'oc woclena te t-xel Jesús. Bix yaa'n nuk tajx o tz'oc tk'o'n Cristo weya tu'n woca te t-xel, cuma o chin najbe'na mas ti' tk'umj tyol Dios cywitz niy'tl t-xel Jesús. Pero min e najbe'na tu'n wexa wipemala, sino tu'n tipemal Dios. 11Pero mintii'xix il ti'j al ak'anan mas, ka inayena bix ka ejee' cabtl t-xel Jesús. Ja te il ti'j jaj tkbaj junx kyola ti'j tjatzlen itz'j Cristo juntl maj. Bix o tz'el jax tuj cywitza. 12Pero katzen cykilca ke t-xel Jesús o ko kba'na o jatz itz'j Cristo juntl maj tuj cyamecy, ¿titzen tten at juun cyxola tzin cykba'n min-al jun cjawetz itz'j juntl maj tuj cyamecy? 13Kane min-al cjawetz itz'j tuj cyamecy, entonces cyimnexnele ta' Cristo tuj mukbil te ja'lewe. 14Bix kane min e jaw itz'j Cristo juntl maj, nuknele kajxa jkyola ti'j Cristo, bix ju'xse loj cyocslabla ti' Cristo jaxsele nuk cyajxa. 15Bix kane ju'wa, ejoo'tzen loya t-xel Jesús ẍtak' ti' tyol Dios, cuma nko k'umena o jatz titz'jsa'n Dios ja Cristo tuj cyamecy. Pero ka yaa'n jax chi jawetz itz'j cyimne juntl maj, entonces yaa'n jax kyola ti'j o jatz titz'jsa'n Dios ja Cristo tuj cyamecy, 16cuma ka min-al xjal cjawetz itz'j juntl maj, mi nuketnele ja Cristo o jaw itz'j tuj cyamecy. 17Kane min e jatz itz'j Cristo tuj mukbilte, jaxsele mintii' tajbel cyocslabla, bix yaa'n o'cxj, jaxsele ete'xa tjak' cyila. 18Bix ka ejoo' ocslal i'tzx eto' tjak' kil, kej ocslal o chi cyim jax ete' tjak' cyil, bix te junx maj cyimneke. Mintii' cyitz'jeltl. 19Ju' tzunj ka o tz'oc ke kc'u'j ti' Cristo nuk ti'j kchunk'lal te twitz tx'otx' bix yaa'n ti'j kchunk'lal te junx maj, lastim ko', cuma niy'x q'uixc'aj ku'n ti'j jun kocslabl mintii' c'oquela. 20Pero jaxte o jatz itz'j te Cristo tuj cyamecy juntl maj. Bix tej tjatz itz'jxin juntl maj, e tyeec'axin chi jawel itz'j cykilcatl xjal tuj cyamecy juntl maj. 21Cykilca xjal twitz tx'otx' il ti'j chi cymel tu'n il cuma oc il twitz tx'otx' tej tcub tz'ak tneel kxe'chel tuj il. Ju'tzen tu'n jun xjal e tzyet cyamecy twitz tx'otx'. Pero jax tu'n jun xjal tzul co'pbil ke tuj cyamecy la' alcye jun k'ij. 22Ju' tzunj, nko cyim, cuma tiy'jil Adán ko'. Pero tu'ntzen kk'on kiib tuya Cristo, ko itz'jel juntl maj. 23Pero yaa'n junx ko jawetz itz'j tuya Cristo. Texin il ti'j e jatz itz'jxin te tneel. Yaltzen ke, ko jawel itz'j mas yaj ojxe tulxin. Oj tul meltz'ajxin twitz tx'otx', cykilca t-xjalxin chi itz'jel juntl maj. 24Bix yajxitl cpomeltzen baj twi' tu'n tbaj twitz tx'otx'. Bix tuj manc'bil k'ij, pjeltzen twi' kej cykilca aj k'oj ti'jxin, bix ojtzen tbaj bint tcawbilxin tuj tumel, cxe'ltzen tk'o'nxin te Kman Dios. 25Maxetzen cxe'l tk'o'nxin tcawbilxin te tmanxin, il ti'j ccawelxin, cuma mlay txi' tk'o'nxin tcawbilxin te tmanxin te mitkna'x tcamanxin tibaj cykil kej nchi k'ojl ti'jxin. 26Bix manc'biltzen ccamalxin ti'j mintii'tl cyamecy. 27Tuj tyol Dios tzin tkba'n cyjulu: “Cyjel tk'o'n Dios cykilca tjak' tken Tcwalxin,” tz̈i tyol Dios. Pero tej tkbante tyol Dios cyjel tk'o'n Dios cykilca tjak' tcawbil Tcwalxin, pero yaa'n jaan Dios tu'n tcyaj tjak' tcawbil Tcwalxin. 28Yaa'n c'oquex Dios tjak' tcawbil Tcwalxin, sino ja Tcwalxin c'oquex tjak' tcawbilxin oj t-xi' tk'o'n Tcwalxin texin cykilcaj otk tz'oc tk'o'nxin tjak' tken Tcwalxin. Ju'tzen ccawel Dios tibaj cykilca at. 29Key hermano, oj cybautizarja te t-xel cyimne, n-e'latzen tuj cywitza chi jawetz itz'j cyimne tuj cyamecy juntl maj. Tuj cywitza najben jlu te cyimne. ¿Pero ti c'ajbela jlu ka jun cyimne cyimnen ta' te junx maj? 30At juntl tumel. Oj t-xi' nk'umena tyol Dios, cyaj xjal chin cub byeta. Katzen mi'n ko jatz itz'j tuj cyamecy juntl maj, ¿tikentzen nchin oca tuj q'uixc'aj ti'j? 31Jax wu'na mi nuket jun k'ij mint niy'x q'uixc'aj wu'na ju'wa. Ka n-oc cyocsla'na nyola oj tzin nkba'na nchin tzalaja tu'nj e cyocslay ti' Kaaw Cristo Jesús tej t-xi' nk'umena cyxola, cybi'nc'a nyola ti'j ch'ix mi'n chin cub byeta jaca k'ij, cuma junelne ta' cyca'bel nyola. 32Oj nchi ak' xjal te Efeso yaslecte weya tisen león tu'n t-xi' tchyo'n xjal, ¿titzen tajbel weya jq'uixc'aj n-oc weya ka yaa'n jax tu'n kitz'j juntl maj? Masxetzele ba'n tu'n tbaj kniy'be'n tik'ch at twitz tx'otx' twitzj tu'n niy'x q'uixc'aj ku'n, cuma ko cymel naj. 33Pero yaa'n ju'wa. Mi'n chi oc tzpeta tu'n cyyol kej xjal tzin cykba'n mi'n ko jatz itz'j tuj cyamecy, cuma ka n-oc cybi'na cyyol, cxe'l xitj cynaabla. 34Cycwentem cyiiba tu'n mi'n tz'oc cybi'na cyyol, cuma min cytzki'n Dios. ¡Nim jun ch'ixbajil te cyey nchin yolena ju'wa cyi'ja! 35Yaltzen ti'j ac'aj kxumlal, at juun cyey c'oquel kanente weya, ¿ti tten oj cyjatz itz'j cyimne juntl maj? ¿Bix tii'n cyxumlal oj cyjatz itz'j? 36Tneelxix c'aal ntzak'be'na ti'j tii'n kxumlal oj kjatz itz'j. Ka tuj cywitza mintii' tu'n kjatz itz'j tuj cyamecy, min tz'el cyni'ya ti'j. C'oquel cycye'yena jcjo'n nitz'j. ¿Jaa' ntzaa' itz'j? ¿Mimpatzen tz'el cyni'ya ti'j oj ncu'x cyiyaja tuj tx'otx', njatz pok'ch awal tuj, bix ncyim iyaj? 37Yaa'n te iyaj njatz. Ja tej cjawel pok'ch junxitl twitzj cwelex awet, cjo'nle, triwale, bix tiixjale iyajel ti'j. 38O bint tu'n Dios jaca juun iyaj cjawetz itz'j jun awal ti'j tuya tec'ax t-xumlal. Yaa'n cykilca awal junx. 39Tec'alex juun wik tuya t-xumlal. Ke xjal, tec'ax cyxumlal. Ke alimaj, tec'ax cyxumlal. Ke ch'it, tec'ax cyxumlal. Bix ke quis̈, tec'ax cyxumlal. 40Ma chin yolena cyi'j alcyekch xumlalbaj te twitz tx'otx'. Pero jax ju'x at cabtl te twitz cya'j. Pero yaa'n juniy' cycye'yenc cyuyaj te twitz tx'otx'. 41Tec'ax juun tuya tcye'yenc. K'ij tec'ax tcye'yenc twitz xjaw. Bix xjaw tec'ax tcye'yenc cywitz che'w. Bix jax ju'x ke che'w. At juun nim twitz juntl. Key hermano, katzen o tak' Dios jun xumlalbaj tu'n tajben te cykil wikan at twitz tx'otx' bix twitz cya'j, ctk'a'tzen Dios jun kxumlal tu'n tajben ke oj kjaw itz'j juntl maj. 42Entonces, key hermano, cykilj at twitz tx'otx' bix twitz cya'j nyeec'an te ke ti pjel oj kjatz itz'j tuj cyamecy. Jun iyaj, oj tcu'x awet, cwelex k'ey, pero cjawel itz'j jun t-xul. Bix ju'tzen kten. Ko cymel, bix ko jawetz itz'j tuya junxitl kxumlal, bix ja jun kxumlal te junx maj. Mi'n k'ey. 43Kxumlal at ja'lewe yaa'n cyiw, bix ncyim. Pero ja tzunj ac'aj kxumlal q'uitz'jel oj kjatz itz'j juntl maj, masxsen tbanel bix te junx maj cyiw. 44Kxumlal at ja'lewe cwelex k'ey tisen jun iyaj, pero jun ac'aj kxumlal ckiik'el alcye jun k'ij. Katzen at kxumlal najben te twitz tx'otx', jax ju'x at jun kxumlal ckiik'el tu'n tajben te ac'aj kchunk'lal. 45Cycye'yenc ti toc tu'n tyol Dios ti'j kchunk'lal te twitz tx'otx'. Tz̈i cyjulu: “Tneel xjal Adán e cub bint tu'n toc te jun xjal,” tz̈i tyol Dios. Pero Cristo, jaxin k'olte kchunk'lal c'ajbel te junx maj. 46Jkxumlal najben nuk te twitz tx'otx', jatzen tneelj, bix jkxumlal c'ajbel te junx maj, jatzen tcabj. 47Adán el itz'j ti' tx'otx', bix ju' tzunj ajben t-xumlalxin te twitz tx'otx'. Pero te Cristo, amale twitz tx'otx'et itz'jaxin, pero texin tuj cya'j tzajninaxin. 48Yal te cykil xjal te twitz tx'otx', jaca juun xjal at kxumlal tisenj te Adán, tu'n najben te twitz tx'otx'. Pero kej xjal nchi oc lpe ti' Cristo, ctemel jun cyxumlal tisenj te Cristo e tzaj tuj cya'j. 49Tisen ja'lewe at kxumlal tisen t-xumlal jxjal itz'j te twitz tx'otx', jax ju'x at kxumlal la' alcye jun k'ij tisenj tej xin tzajninxe tuj cya'j. 50Key hermano, cxe'ltzen ntzak'be'na ja'lewe ti'j ti tten oj kjatz itz'j juntl maj. Ja tzunj kxumlal tuya kchu'l bix ktz̈q'uel at ja'lewe twitz tx'otx', mlay tz'ocx tuj tcawbil Dios, cuma tej at tu'n tcu'x k'ey, mlay tz'ajben jaa'j mintii' cyamecy. 51Ju' tzunj cxe'l nk'umena cyey jun tumel o tzaj tyeec'an Dios weya. Amale yaa'nt cykilca ko' ocslal ko cymel, pero cykilca kxumlal cch'ixpetel. 52Jlu pjel tuj ajkelbil, nuk tisen ncub yutz'paj ttzi kwitz. Tzul jun k'ij oj tk'ajt tzunj manc'bil tk'ajk'ajel xux. Oj tk'ajt xux, cykilca t-xjal Dios cyimne chi jawetz itz'j bix mlay chi cyim juntl maj. Kej ocslal mitkna'x cycyim jax ko ch'ixpetel tuya jun ac'aj kxumlal, pero mi'n ko cyim. Te tzunj k'ij tzul cch'ixpetel cykilca ko' ocslal. 53Cyjel kk'o'n jkxumlal nxi' tuj cyamecy tu'ntzen kocx tuj jun kxumlal mi'n k'ey, ac'aj, bix mintii' tbajlel. 54Ojtzen tcyaj kk'o'n jkxumlal ncu'x k'ey, tu'ntzen kocx tuj juntl kxumlal mintii' tbajlel, otktzen bint jun yol tuj tyol Dios tz̈i cyjulu: “Pjeltzen twi' cyamecy kibaj cuma ccamal kchunk'lal te junx maj tibaj kcyamecy,” tz̈i tyol Dios. 55Ju' tzunj, oj kjatz itz'j tuj cyamecy, bixsen ko al meltz'aj xmucchal ti' taaw cyamecy. Cxe'l kkba'n: “Taaw cyamecy, ¿ti e baj tey? E tajbey tu'n ktzyeta tu'na, pero min e camana. ¿Tii'n o txi'j tipemala tu'n toc is̈j ki'ja?” tz̈i kbel. 56Yaltzen tipemal taaw cyamecy, ¿titzen jilel tipemal taaw cyamecy tu'n toc tis̈jsa'n ejoo' ja'lewe? Jaj tu'n tbinchaj il ku'n, bix j-il nxi' tii'n ejoo' tuj cyamecy. Tzin tyeec'an tley Dios at nim kil, bix tu'n kil, at tu'n kxi' tuj cyamecy. 57Pero chjonte te Kman Dios o tzaj tk'o'n co'pbil ke tu'n mi'n ko'x tuj tk'ab taaw il tu'nj e baj bint tu'n Kaaw Jesucristo. 58Entonces, key hermano n-oc cyak'a weya, jaxte ko camal tibaj il bix tibaj cyamecy. Yaa'n tu'n kcyaj tuj cyamecy. Ju' tzunj chi we'xixa tuj kocslabl ti' Kaaw, tu'ntzen mi'n chi cub tz'aka. Bix chi ak'ananxa tuya cykil cyanema tuj taak'en Kaaw, cuma yaa'n nuk kajx nko ak'anan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\