Hechos 24

1Jwe'tltzen k'ij mas yaj, bix e xi' Ananías, cycawel pala tuj Jerusalén, tu'n tponxin tuj tnom te Cesarea, cymojba cyiibxin tuya cabtlxin cawel cyxol judío, bix junxin licenciado Tertulo tbixin. Cykilca tzun kej xina e pon twitz cawel te k'olc'a til Pablo. 2Tejtzen cyponxin, bix e tzaj k'it Pablo twitz cawel gobernador. Cykiltzen otk bint tten, bix ak' Tertulo te k'olc'a til Pablo. Tz̈i tzunxin te gobernador Felix: —Taat gobernador, chjonte tey keya ejoo'ya judío tzinxsen kna'nke ttz̈yal bix jtbanela, bix xsun xobl keya yasbil keya xmucchabl keya ma tz'ajtz lk'eete. Cykil tzunja ma bint tu'n t-xjalela. 3Nukxsen jaq'uey Felix, jaa'xja ti'j ktzki'nke ma bintke tten kchunk'lala tu'na, bix nimke chjonte tzin kk'o'na ti'j. 4Pero nuksama, ncy'i tz'el wii'n nim ttyema. Nuk waj txi' nkanena te t-xjalela tu'n ttzaj tk'o'na tanema jun rato te ebilecte kajbela. 5Jatzen kajbela ja lu. Ja tzunj xin xjal lu Pablo, junxsen ilbelalke kxola. Nuk coc'c'a nx-ajte cyxol xjal judío tuj cykil twitz tx'otx' te itz'jsalwe k'oj cyuya tyol. N-ocx tk'on tiib tuj keya tajbelel kxola. Mintii'te toclen ti'j. Bix at jun cloj xjal Nazareno cybi nchi oc k'ojl ti' cycostumbre xjal judío, bix ja tzunj xin Pablo nintzajxin cyxolj xjala. 6Bix juntl. Taj tzaj tii'n xjal yaa'n judío keya tuj xjan tja Kdiosa. Keya te ke, junxsen maj ka'. Ju' tzunj e tzyeta ku'na tu'n tcub tuj castiwa tisen tzin tkba'n cyley judío. 7Pero bix e pon jxin comandante, Lisias, te k'olecx tiib cyuya soldado te k'ilbetz texin. 8Bixsen e tkba keya la' alj at tk'oj ti' Pablo, tu'ntzen ktzaja twitza, tu'ntzen jaq'uey tz'oc ebinte. Kanextlpey tewa. Sictzen ba'n tel tni'ya ti'j ka jaxj nxi' kkba'na tey—tz̈i Tertulo, jxin licenciado, tej xin gobernador Felix. 9Jaan tzunj cabtlxin judío tcub, oc k'onte tipemal tyol Tertulo ka cykilj otk tkba'nxin jax. 10Entonces bix oc tch'iquen gobernador ja Pablo tu'n tco'pante tiibxin, bix e yolen Pablo cyjulu: —Taat gobernador, we ntzki'nwe nimxsen jnabk'i tak'lena cawel kibaja ejoo'ya judío. Bix ya ttzki'ntla ti tten tu'n toc tbi'na kajbela. Ju' tzunj k'ukbaj c'u'lxix ma chin ak' co'pl wiib twitza. 11Nukxix cablajaj k'ij wexlen tuj ja tnom lu tu'n npon tuj Jerusalén te na'l Dios. Ba'ntzen tel naj tey tniy' ti'j maa'tkxix nchin pon. 12Tuj tzunj cab k'ija, mintii'wa ma cub nbinchen, mitetpe tuj nin tja Dios, bix mitetpe cyuj camon jaa' te xnak'tzabl tyol Dios, mitetpe jaa' tumel tuj tnom, min jaa' ẍin jawa cnetwe tzint nchin k'ojl, matitet tka'yel ncub nbinchen. 13Ju' tzunj, mlay bint tcub cyk'o'n jxjal lu ti' wil cye. 14Pero attzen jun yol jaxxix, bix ba'ntzen nk'onte wiib ti'j. Ti'j cloj aj Nazareno, min, yaa'n in tincwe cyuya. Pero tej cloj Tbe Jesús tbi, jatztzen in tinca weya. Jatzenwe be jlepch ken ti'j. Yal tzun kej xjal lu, tuj cywitz nuk ten, pero jaxxix. Jatzente bej npon tuya Dios, jax Dios cye xjal ootxa, cuma junx maj ba'n cyten ti'j ley cye judío. Cykil ke yec'l tbe Dios nejl e cyaj tz'i'bente at-xe tyem. 15Kej xjal ete'c twitza n-oc ke cyc'u'j ti' Dios, bix jax ju'x weya. Ntzki'nxixwe ti tten, bix jax ju'x cyewe cytzki'nxixcye ti tten, ka ko jawel itz'j cykil ko' oj kcyim, junelne ejee' loj n-oc ebinte tyol Dios, cyuyaxj min tz'oc cybi'n. 16Ju' tzunj nxa' nbisenwe ti'j ti tten tu'n tten jun ba'n nchunk'lal twitz Dios bix cywitz xjal, tu'ntzen ba'n nna'nte cykil ncub bint wu'n. 17Bix tejtzen tel nim cab jnabk'i tuj juntl wik tnom, cwa npon tuj ntanem te onlcye mebe tuya pwak, bix te k'olxte jun cotz te Dios. 18Tu'n tzunj ju'wa, otk chin ocxawe tuj nin tja Dios mintii'wa ttz̈i wi'j. Otk baj ntxjo'n ch'inwe wiib tisenx cye judío cycostumbre, bix otktzen chin ocxwe. In tincxsen tej ntzyet. Pero mintii'wa tka'yel ncub bint wu'n, bix mintii'wa k'oj e jaw wii'n cyxol xjal, cuma nuk cabwe xjal tcub wuya. Pero tuj xsunj ju'wa, tocpan cab judío te Asia te nic'jaw yol wi'j. 19Tz̈itzenke ka otk tz'ocx wii'n xjal griego wuya tuj tja Dios. Pero yaa'n ju' tewa. Pero min-al kej xjal tzalu ja'lewe, amale ejee'tlcye xjal ba'n cyul tzalu tu'n tiwa wil cye, ka at cyaj we. 20Pero min-alke ma chi ul. Entonces yal tzun kej ma chi ula, e cykbantetzen ti jilel wil ma cub nbincha'n bix ti jilel wil ma cykba cywitz nintzaj cyconsejo judío. 21Bix e jaw ns̈i'n jun yol tu'n tjaw itz'j jun cyyol cyxol. Ju'tzen cyjulu: “Key taat ocsal, tej cyey cyk'oj wi'j, ja tej ka tuj nwitza chi jawetz itz'j cykil cyimne juntl maj,” ntz̈i tzuna. Ju'tzen toc wu'na tjaw ns̈i'na tej wa'lc'a kena cyxol. Vaya tzunj, ju'wa ba'ntzen toc cyniq'uena wi'j, cuma ju' toc wu'na. Pero te ja lu, mintii' mas ba'n toc cyniq'uen jxjal lu wi'j—tz̈itzen Pablo twitz gobernador. 22Pero tejtzen toc cybi'nxin tyol Pablo tco'pbil tiib, taj Felix e cyaj tk'o'n stis texa juntl k'ij. Ttzki'nxin ka at nim ocslal, bix ti tten cyocslabl. Entonces tz̈i tzunxin cyjulu: —Cnyo' ojxe tul comandante Lisias tzalu. Tzul tkba'nxin we mas, bixsen cxe'l ncye'yen ti cnbinche—tz̈itzen gobernador. 23Entonces bix e xi' tkba'n Felix tej xin capitán tu'n tocx tenx Pablo tuj tzee', bix jax tu'nx ttzakpet-xin bix tu'n cyocx tzakpet ke tuyaxin te k'olbel texin, bix tu'n toc cye'yet-xin. Yaltzen te Felix bix e xi'xin tuj juntl tnom. 24Exsen cab k'ij. Attzen jun k'ij bix aj meltz'aj jxin gobernador Felix tuj Cesarea. Bix e ponxin tuya t-xu'lxin Drusila, aj judíoxuj. Tejtzen tponxin, bix e xi' tk'o'nxin txocbilte Pablo, tu'n cyyolenxin bix tu'n t-xi' tkanenxin ti tten oj tocslan jun xjal ti' Jesús. 25Entonces bix ak'kexin yolel. Bix e yolen Pablo ti'j oj tcub tena jiquen twitz Dios, ti tten tu'n tcub ttzyun tiiba twitz tka'yel, bix ti'j k'ij tzul oj t-xi' tcye'yen Dios cykil twitz tx'otx' tu'n t-xi' tcye'yenxin ka ba'n bix ka ka' otk cub tbinchan jun xjal. Tejtzen toc tbi'n Felix ju'wa, bix e tzaj ttz̈i ti'jxin, bix e xi' tkba'nxin te Pablo: —Jaxle ba'n tu'n taj meltz'aj tey ja'lewe. Ojtzen ttzaj amle'n wi'j, ba'ntzen ttzaj ntxco'na juntl maj tu'n toc nbi'n tyola—tz̈i Felix te Pablo. 26Bix e xi' tbisen Felix ti'j ka tu'n tocx tk'o'n Pablo pwak tcotzxin tu'n ttzakpet-xin. Ju' tzunj e cwa' ttzyu'nxin Pablo. Min e tzakpixin. Attzen maj e txocxin Pablo te yolel tuyaxin. 27Pero mintii' e baj, bix ex ca'ba jnabk'i ju'wa. Cwaxsen tocx t-xel Felix jxin Porcio Festo te gobernador, pero ju'x jxin Festo minx e tzakpixin Pablo, cuma e tajbexin tu'n tocxin cyeca cyuya xjal judío. Ju' tzunj e cyja' tk'o'nxin Pablo tuj tzee'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\