Hebreos 9

1Yaltzen ti'j tneel trat tu'n Dios cyuya xjal at ttxo'lan ti tten tu'n cyna'n xjal Dios. Bix tu'ntzen cyna'n Dios, at jun nintzaj xjan tja Dios cyxol. 2Bix tuj nintzaj tja Dios at ca'ba cwart. Tneel cwart Xjan tbi. Bix tcab cwart maa t-xee' Masxsen Xjan tbi. Tujtzen tneel cwart at jun jawnex tcublel ten luz bix jun jawnex mes tcublel ten xjan pan. 3Cyxoltzen jca'ba cwart at jun nintzaj xbalen tcu'x cyxol. Tujxe tzunj xbalen te cwart Masxsen Xjan jatztzen e tena Dios. 4Ti'jxetzen xbalen tcwa' jun altar te oro te patbil incienso te Dios. Bix tujtzen cwart mas xjan tocxe jun nintzaj caxa oro ttx'otx'el. Tujxetzen caxa tcu'xa jun xara. Tujtzen xara tcu'xa jun txab jpan e tzaj ttz̈iten Dios cye aj Israel tej cynajan tuj tzkij tx'otx'. Bix ju'x tcu'x tuj caxa tbardón Aarón j-otk tzaj xulen bix j-otk tzaj xmacalin. Bix ju'x kej ca'ba pisar te xak tcu'x tuj caxa jaa' tz'i'bena jlaaj tcawbil Dios. 5Bix tcub twi' caxa at ca'ba techel jun wik querubín cybi, bix liy'pu'n cyxiicy' twi' caxa jaa' e tnajsa Dios cyil xjal. Pero ya ktzki'ntl ttxo'lan te nejl tuj tja Dios. Mintii' amle'n tu'n woc tena kbalte mastl cyey ti tten. 6Kane cykilcake binne ju'wa tuj tja Dios, ocx ke pala jaca k'ij tuj xjan tneel cwart tu'n tbint cyaak'en tuj. 7Yaltzen tej xjanxsen cwart tujxe xbalen, nuk ja mas nintzaj pala ocx tuj, bix nuk jun maj jaca jnabk'i, bix mlay tz'ocxxin ka mintii' tz̈iy' k'i'n tu'nxin. Tejtzen tocxxin tuj, bix e xi' ttz̈itenxin tz̈iy' te alimaj twi' caxa te chojbil jtexin til bix xsunj cye niy'tl xjal. 8Cyuya ja lu, jatzen Espíritu Santo nk'onte tumel ke ka najbenx tneel cwart, cykilca xjal mintii' toquel tuj cwart xjanxsen jaa' e ten Dios. 9Ja tzunj lu nk'umente katzen k'i'nx cyreligión xjal cyu'n te ootxa tu'n cypon tuya Dios, mlay chi pon. Bix ja tzunj lu tzin techla'n te ke ti nbaj ja'lewe. At-x xjal nxi' cyoyen chojbil cyil te Dios, bix at-x xjal tzin cynimanx cycostumbre n-el cytxjo'n cyk'ab te jun cynimbil tuj cyley, pero min tz'ajben te tx'ajbil tuj cyanem, 10cuma ka ntxjon jun xjal ti'j tisenj tten tu'n, nuk ti' t-xumlalxin n-el ttxjo'nxin, yaa'n tuj tanemxin. Max cyaj tanemxin tisex tten. Ju'x te cykil oybil, waabjle, c'a'pjle, bix cykiltl costumbre at, nuk techlal. Mintii' n-oc tbinchen ti' cyanem xjal. Ajben nuk te techel jooc'tzen n-ul mero jaxxix. 11Bix o tzul jaxxix. O tzul jun ac'aj ti tten tu'n ktxjet, jaj jxin Scy'o'n tu'n Dios. Bix ja tzunxin te nintzaj pala ti'j tbanel at tulel. Cxe'l nk'umena cyey ti'j ac'aj o tzul tu'n ktxjet te junx maj. Tisenj nintzaj pala cyxol judío iy' ajx tuj tneel cwart tuj tja Dios tu'n tocpan maa t-xee' jaa' e ten Dios, ju'xsente Jesús nuk iy' ajx cykilca bix o pon tuya Dios, pero yaa'n tuj jun lugar te twitz tx'otx' tbinche xjal, sino tuj jun mas jawnex lugar. 12Bix yaa'n ocpanxin twitz Dios tuya tz̈iy' te chiva bix te wacẍ nee' tisenj cye nintzaj pala n-ocpan cyu'n, sino tuya texte ttz̈q'uel. Bix yaa'n ch'ima maj ocxin tuya Dios, tisen kej te twitz tx'otx', sino nuk jun maj, tu'ntzen tlok'ontexin ejoo' tuj tk'ab il te junx maj. 13Nejl, tej toc tz̈itet ttz̈q'uel chiva bix ttz̈q'uel toro cyi'j xjal, ajben tu'n tchewset cyil xjal, pero nuk te techel. Bix tej toc tz̈itet cyi'j xjal ttza'l nee' wacẍ otk baj patet twi' xjan altar, ajben te tx'ajbil ttz'ilel jun xjal tej toc tmoco'n jun anem, pero nuk te techel. 14Katzen ajben cytz̈q'uel alimaj cye xjal nejl te tx'ajbil cye xjal, yaltzen ja'lewe mas jawnex tipemal ttz̈q'uel Jscy'o'n tu'n Dios te tx'ajbil ke. Mas tipemal ttz̈q'uel Jesús te chojbil il, cuma e xi' tk'o'nxin te Dios jun tchunk'lalxin te junx maj, bix cuma mintii' tilxin. Jatzen ttz̈q'uel Jesús ntxjonte knaabl tu'n jiquen ta' knaabl, bix tu'ntzen kajben te Dios I'tzxix twitzj tej kajben tuj ley ootxa ya cyimnen ta'. 15Tu'ntzen tcyimlen Jesús, o chjeten niy' tik'ch cyil xjal e baj bint tuj tcwent tneel trat te Dios ootxa, bix tu'n tcyimlenxin otzen cyaj jun cyoclen tu'n cyiik'ente chunk'lal te junx maj tetzen cyej xjal tzin cybi'n ntxcon Dios cyi'j tuj ac'aj trat te Dios. 16Pero at juntl tajbel tcyimlen Jesús. Tu'ntzen at tipen j-ac'aj trat tuya Dios cyi' xjal, ilxix ti'j tu'n toc tz̈iy' ti'j. Icxa tzunj cyxol xjal. Ojtzen tcyim jun xjal, ke tcwal ck'ilte cykab tuya jun tu'l tyol cyman. 17Pero at tumel kuya mlay k'oj naj cye ka i'tzx cyman. Ojxe tcyim cyman, bixsen tcyjel cye tcwal. N-eltzen kniy' ti'j tu'n at tipen jun tu'l yol ti'j tkab, il ti'j ojxe tcyim binchal jtu'l yol. Ka mixe jun cyim, mintii' cykab tcwal. Ju'xsen tten tuya ac'aj trat tuya Dios cyi' xjal. Pero nuk tcyimlen Jesús ba'n el twitz Dios. Nuket min e cyim Jesús, mintetletii' tipen j-ac'aj trat Dios ki'j, tu'ntzen kiik'ente jun kkab tu'n Dios. 18Ja lu nyeec'an ke katzen mintii' tz̈iy', mintii' chewsbil il, bix mintii' tipen jun trat. Ju' tzunj, tu'n tcyaj bint tneel trat te Dios ootxa, oc tk'o'n Moisés tz̈iy' ti'j. Il ti'j e cyim jun alimaj te k'ol tipemal tneel trat nejl. 19Cyna'ntztzen tej tk'umente Moisés cykil tley Dios cye xjal, e tzaj tii'nxin jun tzbil hisopo tbi tuya jun ttx'aka xbalen tlant carnel cyak tilbil, bix e cu'x tmu'nxin tuj ttz̈q'uel wacẍ bix ttz̈q'uel chiva smo'n tuya a', bixsen oc ttz̈itenxin ti'j jaa' tz'i'benc tley Dios twitz xak, bix ju'x oc ttz̈itenxin tz̈iy' cyi' xjal, 20bix e xi' tkba'nxin cye xjal: “Ja tzunj tz̈iy' lu ncyaj k'onte ba'n jtrat te Dios o cyaj cyuyey tu'n t-xi' cynimana,” tz̈i Moisés cye kxe'chel tej tcyaj tneel trat te Dios cyuya xjal. 21Ju'x ti'j nintzaj tja Dios, oc ttz̈iten Moisés jtz̈iy' ti' tja Dios tuyax cykilca macbil najben tuj tja Dios cye pala tu'n cyniman Dios. 22N-eltzen kniy' ti'j tu'nj ley te ootxa ilxix ti'j tu'n toc tz̈iy' ti'j cykilcaj najben cye xjal tu'n cyna'n Dios, tetzen techel tu'ntzen sakxix twitz Dios. Tuj tley Moisés, ka mintii' tz̈iy' oc ti'j cykilca, min e tocsla Dios. Bix ka mintii' tz̈iy' te chojbil il, min e cub najset il. 23Jatzen tumel jniy' kej tik'ch ajben te cynaabl Dios il ti'j tu'n cytxjet twitz Dios tuya tz̈iy'. Pero ja lu nuk te techel ti'j ti tten tuj cya'j tu'n kna'n Dios. Bix cykilj at tuj cya'j il ti'j tu'n ttxjet tuya jun wik chojbil mas ba'n twitz kej chojbil ajbenke te twitz tx'otx'. 24Bix ja tzunj chojbil mas ba'n jatzen Jesús. Cuma Jscy'o'n tu'n Dios min ocx texin tuj jun xjan jaa' bincha'n nuk cyu'n xjal, bix nuk jun techel tej jaxxix xjan jaa' at, sino ju' o tz'ocx texin tuj cya'j. Jatztzen ta'xin twitz Dios te kanl xtalbil ki'j. 25Cyxol judío tuj tley Moisés, texe juun jnabk'i tz'oc jtneel pala tuj Masxsen Xjan cwart jaa' e tema Dios, tu'ntzen t-xi' toyen tz̈iy'. Yal te Jesús, yaa'n texe juun jnabk'i n-ocx twitz Dios, cuma junx maj o tz'ocx. Bix yaa'n texin tisenj cyej nintzaj pala e xi' cyoyen tz̈iy' nuk te alimaj, sino tex ttz̈q'uel. 26Nukettzen il ti'j texe juun jnabk'i cxe'l toyenxin ttz̈q'uelxin te Dios, jaxittzele il ti'j tu'n tcyimxin jaca jnabk'i jatxe titz'jlen twitz tx'otx'. ¡Pero min! O pon baj twi' jtyem bix jley te ootxa, bix ma tzul jun ac'aj tyem. Ja'lewe o tiik' Dios jun toybil te ttz̈q'uel Tcwal junx maj bix te junx maj te chojbil cykil il. 27Ju'tzen e cyma' Jesús jun maj. Bix jax ju'x jaca juun xjal il ti'j tu'n tcyim jun maj oj tpon tumel. Tetzen yaj, iltzen ti'j tu'n cyoc tuj cye'ybil tu'n Dios. 28Pero te Jesús, min tz'octl texin tuj cye'ybil, cuma ox tchojxin tuj castiwa tu'n Dios tu'n kil. Tneel maj tej tul Jesús, te chjolte cyil xjal. Pero oj tulxin juntl maj, yaa'n te chjolte cyil xjal, sino te clolte cyej xjal nchi ayon ti'jxin tuya cykil cyc'u'j.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\