Juan 4

1E pontzen tpocbal cyuya fariseo nche'x lpe xjal mas ti'j t-xnak'tzbil Jesús twitzj t-xnak'tzbil Juan Bautista, bix mas e cu'x ke xjal tuj a tu'n Jesús twitzj tu'n Juan, 2amale yaa'nt tu'n Jesús e cu'x ke xjal tuj a'. Nuk cyu'n t-xnak'atzxin. 3Tejtzen tbinte Jesús otk cybi fariseo jlu, etzxin tuj Judea, bix e xi'xin juntl maj tuj Galilea. 4Tu'ntzen tponxin Galilea, il ti'j tu'n tiy'xin tuj departamento te Samaria. 5Bix e ponxin tuj jun tnom te Samaria, Sicar tbi. Tcub Sicar nka ta' jtx'otx' otk txi' tk'o'n Jacob te José, tcwalxin, jatxe ootxa. 6Ti'jxetzen tnom ta' jpozo otk cyaj tbincha'n Jacob. Bix tu'nj otk sict Jesús tuj be, e cub kexin ttzii' pozo. Otk pon chil k'ij. 7Bix ultzen junxuj xuuj aj Samaria ti' pozo te k'iljatz a'. Bix e xi' tkba'n Jesús texuj: —K'ontz ch'in a' weya—tz̈ixin. 8Otk cyajxin tjunalxin, cuma otk che'x t-xnak'atzxin tuj Sicar te lok'ol waabj. 9Bixsen e jaw klee' tzunj xuuj aj Samaria ti'j tkanbil Jesús, bix e xi' tkanenxuj texin: —¿Titzen tten ntzaj tkanena tu'n wajbena tey tuya jun tc'ay? Jay jun xjal judío, bix jun xuuj aj Samaria kena—tz̈i tzunxuj, cuma el tniy'xuj ti'j kej xjal te Samaria mintii' ajbenke tuj cywitz judío. 10Bix aj ttzak'be'n Jesús texuj: —Ma txi' nkanena ch'in nc'aya tey, pero nuket s-el tni'ya ti'j taj Dios tzaj tk'o'n xtalbil tey, bix nuket s-el tni'ya wi'ja alcye kena, matle tzaj tkanena a' weya, bix matle txi' nk'o'na j-a' tzin tk'o'n tchunk'lala—tz̈i Jesús texuj. 11E xi' tkba'nxuj texin: —Taat, mintii' k'iljawtzte a' tu'na, bix nakch tcu'xa te a' tuj jul. ¿Ti tten tu'n ttzaj tk'o'na a' weya ctk'a' nchunk'lala? ¿Japatzen tey mas jawnex twitzj kiy'jila Jacob? 12J-a' tuj ja pozo lu ajben te Jacob cyuya tcwalxin, bix nimte te cyc'a' cywacẍ. Bix o cyaj tk'o'nxin ja pozowe te keya. ¿Japa tey mas jawnex twitzxin, tu'n ttzaj tk'o'na jun a' mas ba'n weya?—tz̈ixuj. 13Bix aj ttzak'be'n Jesús texuj: —Ka nuk jax j-a' lu nchi c'an xjal ti'j, n-ocx tak' a' cye. 14Pero alcyej xjal cxe'l c'ante j-a' cxe'l nk'o'na te, mlay tzaj tak' a' te juntl maj. J-a' cxe'l nk'o'na te, c'oqueltzen te jun twi' a' tuj tanem mintii' tbajlel twi'. I'tz, bix ja tzunja tu'n tk'onte tchunk'lal xjal te junx maj—tz̈i Jesús te xuuj. 15Bix e xi' tkba'nxuj te Jesús: —Taat, k'ontz j-a' lu weya, tu'ntzen mintii'tl tak' a' wi'ja, bix tu'n mintii'tl il ti'j tu'n wula maa tzalu te k'ilte a'—tz̈ixuj. 16E xi' tkba'nxin texuj: —Cutxey tjay, kbanx te tchmila tu'n ttzaj tzalu, bix ctzaal meltz'aja tuyaxin—tz̈ixin. 17—Mintii' nchmila—tz̈ixuj. Bix e xi' tkba'n Jesús texuj: —Jax tu'na mintii' tchmila, 18cuma o tz'el tpa'n tiiba ti' jwe' tchmila, bix jxinak at tuyey ja'lewe yaa'n tchmila. Ju' tzunj, ba'n ma tkbay mintii' tchmila—tz̈ixin. 19E xi' tkba'nxuj texin: —Taat, ¿ti tten at tumel tuyey wi'ja? Tuj nwitza jay jun tyolel Dios. 20At jun nkanbila tey. Ke kiy'jila e na'nke Dios tzalu twi' ja witz lu. Pero ejee'y judío tzin cykba'na il ti'j tu'n tjaw knimsa'na ejoo'ya aj Samaria tbi Dios nuk tuj Jerusalén. ¿Ti toc tu'na ti'j ti taj Dios?—tz̈ixuj. 21E xi' tkba'n Jesús texuj: —Naa, k'o'nc tc'u'ja ti'j cxe'l nkba'na tey. Tzul jun k'ij tu'n mi'n jaw cynimsa'ntl xjal tbi Kman Dios mi nuk twi'j witz jatzewe bix mi nuk tuj Jerusalén. 22Ejee'y aj Samaria njaw cynimsa'na jmin tz'el cyni'ya ti'j, bix ju' tzunj mlay tz'itz'j colbil cye xjal cyxola. Pero ejoo'ya judío n-el kni'ya ti'j jnjaw knimsa'na, cuma te keya o tz'itz'ja jcolbil cye xjal. 23Pero yaa'n il ti'j jaa' tu'n tjaw cynimsa'na Dios. Tzul jun k'ij, bix ya ma tzyet tu'n tul, kej xjal cyaj chi na'n Kman Dios tuya jun jaxxix cyanem, cbinel cyu'n yaa'n nuk tuj jun lugar, sino tuj cyanem tuya cykil cyc'u'j. Taj Kman Dios tu'n tjaw cynimsa'n tbixin ju'wa. 24Yaa'n jun xumlalbaj Dios. Ju' tzunj, ka cyaj xjal chi na'n Dios, il ti'j tu'n cyna'n jaxin yaa'n nuk tuya cyxumlal, sino tuya cyanem, bix tuya jun cyanem jaxxix—tz̈i Jesús te xuuj. 25Bix e xi' tkba'nxuj texin: —Ntzki'na tzul Cristo, jaj xjal Scy'o'n tu'n Dios. Oj tulxin, ctzaal ttx'olba'nxin cykilca keya—tz̈ixuj. 26E xi' tkba'n Jesús texuj: —Inayena, jxjal nyolen tuyey, inayenja Scy'o'n tu'n Dios kena—tz̈ixin. 27Te tzunj hora, e pon meltz'aj ke t-xnak'atz Jesús. Tej t-xi' cycye'yenxin nyolen Jesús tuya jun xuuj, e jaw klee'kexin. Pero min-al e xi' kanente texin ti tajxin bix tu'n tiken e yolenxin tuyaj xuuj. 28Yal te xuuj, e xi'xuj tuj tnom. Tu'n nim e jaw klee'xuj, el tuj tc'u'jxuj tu'n t-xi' tii'nxuj twicy'ilxuj. Bix e xi' tkba'nxuj cye xinak tuj tnom: 29—¡Ko'tzen! Ti'jxe tnom at jun xjal ma tzaj tkba'n weya cykilcaj o nbinchaya witz'jlena. ¿Ti toc cyu'na? ¿Yaa'mpale xjalja lu Jscy'o'n tu'n Dios?—tz̈ixuj. 30Ju' tzunj etz nim xjal tuj tnom tu'ntzen cypon tuya Jesús. 31Maatktzen nchi ul aj Sicar, bix e yolen ke t-xnak'atz Jesús tuyaxin. Bix e xi' cykba'nxin texin: —Waa'na, Taat. 32Pero e xi' tkba'nxin cyexin: —Ya ma txi' nwaa'na jun nwaya min tz'el cyni'ya ti'j—tz̈ixin. 33Ju' tzunj ak' ke t-xnak'atzxin kanlte cyxolx: —¿Atpale jun xjal ma tzul k'olte twa?—tz̈ikexin. 34E xi' tkba'n Jesús cyexin: —Min. Yaa'n jwaabj tu'n t-xi' nwaa'na nchin yolena ti'j. Weya nwa, jaj ak'untl k'o'n weya tu'n Dios e tzaj tsma'n inayena, bix tu'n tbint jtajbilxin wu'na. 35At juntl cxe'l nkba'na cyey. Cyxola at jun yol tzin tkba'n: “At-x cyajatl xjaw tu'n tchmet twitz awal.” Pero cxe'l nkba'na cyey, c'oquel cyc'u'ja ti'j twitz awal lu ata. Ma knax awal, bix matzen pon tumel tu'n tchmet. 36Yaa'n yaj, sino ja'lewe. Yaltzen ke cyey n-oc cyipena ti'j tu'n tjaw cychmo'na ja awal lu, cjaweltzen cychmo'na jun awal yaa'n nuk te jun rato, sino jun awal mi'n pon baj twi'. Bix tujx k'ij ja'lewe chi tzalajela ejee'y chmol awal junx wuyena, inayenja awaal. 37Kxol ejoo' judío at jun yol tzin tkba'n: “Ncub tawa'n jun xjal, pero junxitl cjawel chmonte.” Q'uelel jax ja yol lu ja'lewe, 38cuma ma txi' nsma'na cyey tu'n tjaw cychmo'na jun awal min ma chi ak'anana ti'j. Junxitl xjal xcub awante, pero ejee'y te chmolte—tz̈i Jesús cye t-xnak'atz. 39Bix ju' e baj. Nim xjal aj Samaria te tnom te Sicar ocslan ti' Jesús. Ocslanke tu'n tyol jxuuj oc kbante cye: “Ma tzaj tk'umenxin weya cykilcaj o nbinchaya witz'jlena.” 40Tejtzen cypon xjal te Sicar cyuya Jesús, e cubsanke cywitzxin texin tu'n tcyaj tenxin cyuyaxin. Bix e tcuyaxin, bix e tenxin tuj Sicar ca'ba k'ij. 41Bix nimc'atl xjal ocslan ti'jxin tu'nx tyolxin. 42Bix e xi' cykba'nxin te xuuj: —Yaa'n nuk tu'nj tey tyol nko ocslana, cuma ejoo'xa ma ko ebinte tyol jxjal e yolen tuyey, bix ktzki'na jaxin jjaxxix Clol cye cykil xjal—tz̈ikexin texuj. 43Tbajlenxitltzen ca'ba k'ij, etztzen Jesús tuj Samaria bix e xi'xin tuj Galilea. 44Tuj Judea otk tz'el cyiiq'uen fariseo jaxin. Ju' tzunj, e xi'xin tuj Galilea, cuma e tkbaxin jun kbalte tyol Dios te tex tnom yaa'n nimxix n-oc cybi'n xjal. 45Tejtzen tponxin tuj Galilea, e jaw tzalaj ke xjal ti'jxin, cuma otk cyil cykilcaj otk bint tu'nxin tuj nink'ij tej cyten tuj Jerusalén, cuma ejee'x otk che'x tuj nink'ij. 46Bixsen e xi'xin juntl maj tuj tnom te Caná tuj Galilea, jtnom jaa' otk cub tch'ixpu'nxin a' te vino. Tujtzen tnom te Capernaum, otktzen yaabt tcwal junxin cawel. 47Tej tbinte tzunj xjal ka otk tz'etz Jesús tuj Judea bix otk tzul tuj Galilea, e xi'xin tuya Jesús tuj Caná, bix e cubsanxin twitzxin te tu'n t-xi' tuj ttanemxin tu'n tco'pante Jesús tcwalxin tuj tyabel, cuma ch'itk tcyim tcwalxin. 48Ju' tzunj, e xi' tkba'n Jesús texin: —Jey', ¿chi ocslalpa key judío wi'ja ma nuk o'cx ka ma txi' nyeec'ana nim wipemala cyey?—tz̈i Jesús. 49E xi' tkba'n cawel te Jesús: —Taat, najsama, pero waja txi' naja, cuma ya ch'ix tcyim ncwala—tz̈ixin. 50E xi' tkba'n Jesús texin: —Ba'n taja. Ma k'anj tcwala—tz̈i. Oc ke tc'u'j cawel ti' tyol Jesús, bix e tzyet tbexin. 51Bix e tzaj c'ulbajxin cyu'n t-ak'analxin tuj be, bix e xi' cykba'nxin texin: —Taat, ma k'anj tcwala. 52Bix e xi' tkanenxin cyexin: —¿Ni' hora tk'anj ncwala?—tz̈ixin. —E k'anj ewe jun hora tibaj chil k'ij—tz̈ikexin. 53Ultzen tuj tc'u'jxin jatzen horaj tej tkbante Jesús texin: “Ma k'anj tcwala.” Ju' tzunj, e tocslaxin Jesús ka Scy'o'nxin tu'n Dios, cyuyax ke te tjaxin. 54Ja tzunja e bint tu'nxin, te tcab maj e xi' tyeec'an Jesús tipemal tuj Galilea tej tetz tuj Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\