Lucas 12

1Tujx jtyem e cub cyninc'u'n ke fariseo bix ke tx'olbal ley ti tten tu'n tcub tz'ak Jesús tuj cyk'ab, tnimaltl xjal nuk e cyajbe tu'n toc cybi'n tyolxin. Jte'le mil xjal e chmet ti'jxin, hasta e baj cywa'be cyken. Ete' t-xnak'atzxin tuyaxin, bix e xi' tkba'nxin cye: —Cyk'o'nc cyc'u'ja ti'j tu'n mi'n txi' cyii'na cynaabla tisen cynaabl fariseo. Jawnex chi xnak'tzan, tu'ntzen tuj cywitz xjal ba'nxsenke, pero nojne tuj cyanem tuya ka'. 2Pero jka' at tuj cyanem cchic'ajaxeltzen. Cykilca e'wen cyjel tuj chic'aj. 3Mi'n cub cyewena jka' tisen nbint cyu'n fariseo. Cykilcaj nbint cyu'na oj min-al n-oc cyeyente cyey, q'uelex tpocbal tuj cykil lugar. Bix cykilcaj nchi jasena tuj ewjel tu'n min-al tz'oc ebinte, cyjel tuj tzinen cywitz cykil xjal. 4Ejee'y wuyena, cxe'l nkba'na cyey, mi'n tzaj cytz̈i cyi'ja jxjal n-el iiq'uente cyey nuk wi'ja. O'cx cbinel cyu'n pjel cybyo'n cyxumlala. Oj tbint cyu'n ju'wa, mintii'tl c'oquel bint cyu'n cyi'ja. Mlay cubtl cyanema cyu'n. 5Cxe'l nkba'na cyey alj ctzaal ttz̈i cyi'ja. Ja Dios, cuma at tipemalxin yaa'n nuk o'cx tu'n tcub byet cyxumlala, sino jax ju'x at tipemalxin tu'n t-xi' t-xoo'nxin ejee'y tuj k'ak'. Ju' tzunj nxi' nkba'na cyey tu'n ttzaj ttz̈i Dios cyi'ja. 6N-oc tcye'yen Dios cykilcaj nbaj cyey. C'oquel cyc'u'ja cyi'j tal ch'it. ¿Mimpatii' nq'ueyj jwe' tu'n nuk ca'ba oxe centavo tuj plaza? Pero amale yaa'nt nim cywi', mi nuk jun q'uelel tuj tc'u'j Dios. 7Pero yaltzen cyey, jawnexsen cywi'y cywitz nim ch'it. Pero katzen min chi el ch'it tuj tc'u'j Dios, yajtzen cyey, ¿chi elelpey tuj tc'u'jxin? Min. Nim n-el tniy' Dios ti'j ti nbaj cyey. Hasta ttzmal cywi'y ttzki'n Dios jte'. Ju' tzunj mi'n tzaj ttz̈i jcbinel cyi'ja cyu'n kej xjal iic'bel te weya, cuma Dios ncye'yen ti'j nbaj. 8Cxe'l nkba'na cyey kej xjal tzin cykba'n cywitz xjal ka lepchecke wi'ja, cxe'l nk'umena cywitz ke tsanjel Dios tuj cya'j ka ejee' nxjalja, inayena, Jsma'n tu'n Dios tu'n ntena cyuya xjal. 9Pero kej xjal cycy'i cykba cywitz xjal ka lepchecke wi'ja, cxe'ltzen nkba'na cywitz t-ángel Dios ka yaa'n ejee'ja te weya. 10Kej xjal yaa'n ocslal wi'ja, ka ma chi k'ojl wi'ja, inayena, Jsma'n tu'n Dios tu'n ntena cyuya xjal, ba'n tnajset cyil. Pero kej xjal tzin cykba'n ka' jnbint wu'na, amale n-elet cyniy' ti'j nbint tu'n tipemal Espíritu Santo, mlay najset cyil. 11Oj cyxi' tzyeta nuk tu'nj lepcheckey wi'ja bix oj cypon k'i'na cywitz ke nejenel xjal tuj camon jaa' tu'ntzen cyel xoo'na nuk tu'nj lepcheckey wi'ja, mi'n chi bisena ti'j ka tu'n cycuyantey alcyej cye cyaj, bix ka min, bix mi'n chi labta ti'j alcyej c'aal cytzak'be'na oj toc kanet cyey. 12Mi'n chi xoba, cuma oj tpon tumel tu'n toc kanet cyey, c'oneltzen Espíritu Santo cyi'ja oj taj cytzak'be'na cyyol—tz̈i Jesús cye t-xnak'atzxin. 13Cyxoltzen tnimal xjal tocxe junxin xjal e jaw s̈-in ti' Jesús: —Taat Xnak'tzal, kbanxa te ntzicya tu'n tcub tpa'n kkaba bix tu'n ttzaj tk'o'n jweya—tz̈ixin. 14E xi' tkba'n Jesús texin: —Xinak, yaa'n weja waak'en tu'n tcub npa'na cykaba—tz̈i Jesús. 15Bix e xi' tkba'n Jesús cye cykilcaj xjal: —C'oquel cycwenta ti'j tu'n mi'n txi' cyii'na jun cynaabla tu'n tten mas cyuyey, cuma yaa'n tu'nj nim tk'inemal nojne tchunk'lal jun xjal tuya tzalajebl. 16Cxe'l nk'o'na jun tumel cyey. At junxin xjal k'ina, bix nim twitz tawalxin e chmet tuj ttx'otx'xin. 17Bix ak'xin bisel ti' twitz tawalxin, bix e xi' tkba'nxin: “Nimxsen twitz wawala, hasta mlay tz'ocx baj cyuj ntx'utx'a. ¿Ti pjel weya?” tz̈ixin. 18Bix e xi' tkba'nxin cyjulu: “Ma tzul tuj nc'u'ja ti pjel weya. Cwel nxitiya ke ntx'utx'a, tu'n cyjaw bintl te mas nmak, tu'ntzen tocx baj cykilca twitz wawala bix tik'ch weya at. 19Nimxsen tik'ch weya at. At nwaya te nim tyem. Mi'ntltzen chin ak'anala, sino nuktzen cxe'l niy'be'ntla tik'ch tal nwaya bix nc'a'ya, bix tuj txubtx chin temela ch'ina,” tz̈ixin tuj tanemxin. 20Pero e xi' tkba'n Dios tej xin k'ina: “Mintii' tnaabla. Tujx koniyan te ja'lewe q'uelel wii'na tchunk'lala. Bix oj tcyima, cykilcaj tk'inemala o tz'oc tipena ti'j tu'n tchmet, c'aal te juntl,” tz̈i Dios tej xin k'ina. 21Ju'tzen pjel te cyej xjal min nchi bisen ti'j tu'n tbint alcyej ba'n, sino nuk nchi bisen ti'j tu'n tchmet cyk'inemal. Pero pjel—tz̈i Jesús cye cykil xjal. 22Tej tbaj tkba'n Jesús ja yol lu cye xjal, e xi' tkba'nxin cye t-xnak'atzxin: —Cuma jk'inemal min tzin tk'o'n cychunk'lala, ju' tzunj cxe'l nkba'na cyey, mi'n chi labta ti'j waabj tu'n cyitz'ja bix ti'j xbalen te cyxumlala. 23Min o k'oj cychunk'lala nuk tu'n cywaa'na, bix min o k'oj cyxumlala nuk tu'n toc cyxbalena. 24Cyway, Dios ck'olte cyway. Cycye'yenc ke joj. Min nchi awanjil, bix min nchi jtx'onjil. Mintii' cycajonjil tcublel ixi'n, bix mintii' cytx'utx'jil. Pero nchi itz'jjil, cuma ntzaj tk'o'n Dios cywajil. Yaltzen cyey, mas jawnexkey cywitz joj. Ju' tzunj, ¿mimpa tzaj tk'o'n Dios cyway? 25Min tz'ajben oj nchi labta ti'j jun tii', cuma mi nuket jun k'ij ba'n txi' cyk'o'na te cychunk'lala tu'nj nchi labta ti'j. 26Katzen min tz'ajben tu'n t-xi' cyk'o'na jun k'ij te cychunk'lala tu'nj nchi labta, ¿tikentzen nchi labta ti'j cykilcatl? 27Cycye'yenc kej abech. Min nchi chkon bix min nchi tz̈mon. Pero cxe'l nkba'na cyey, mas cyeca cycye'nc twitzj jawnex t-xbalen jrey Salomón. 28Ntzaj tk'o'n Dios cyxmaquel c'ul, amale nuket ca'ba oxe k'ij nten bix n-el tz'ak bix ncub patet. Yaltzen cyey, ¿yaa'mpa mas jawnexkey cywitz c'ul? Ejee'y yaa'n nimxix n-oc ke cyc'u'ja ti'jxin. Ka ma tzaj tk'o'nxin cyxmaquel c'ul, jax ju'x ctzaal tk'o'nxin cyxbalena. 29Ju' tzunj, mi'n chi labta ti'j jaa' tu'n tcnet cyway bix cyc'a'y, bix mi'n baj cyc'u'ja ctzaal tk'o'n Dios tu'n cyitz'ja. 30Kej xjal yaa'n lepchec ti' Dios, nuk o'cx n-oc cyipen ti'j tu'n tcnet cywa bix cyc'a'. Pero cyey, ejee'y ocslal ti'j Cymana Dios, bix ttzki'nxin cyaja cyway bix cyc'a'y. 31Ju' tzunj, c'oquel cyipena tu'n tbint tajbil Dios cyu'na. Ka ma bint cyu'na ju'wa, ck'ojel cyoclena tuj tcawbil Dios, bix jax ju'x ck'ojel cyway bix cyc'a'y bix cyxbalena. 32Jatzen cyey lepchec wi'ja yaa'n nim cybaja, mi'n chi bisena ka nuk cyajxa oj nbint ti taj Dios cyu'na, cuma jaxte ck'ojel cyey tu'n cycawena tuya Dios tuj tcawbil. Ja tzunj lu tajxin tu'n ttzaj tk'o'nxin cyey. 33Cyq'ueyenx tik'ch cyey at, bix cyk'onx cye mebe. Oj nbint tajbil Dios cyu'na ju'wa, j-o txi' cyk'o'na cye cabtl tisenc'a chmo'n ta' tuj cya'j te cyey. Jtzin cyk'o'na chmo'n tuj cya'j, mlay tz'oc k'anak, bix mlay cub naj cyk'inemala jatzewe. Min-al alk'al ba'n tocx ti'j, bix mintii' poc' ba'n tocx tuj te xitlte. 34Ka nchi k'ona cyk'inemala tuj cya'j, ja tzunj lu tzin tyeec'an at jcyajbila tuya ti taj Dios, pero ka nuk o'cx n-oc cyipena ti'j cyk'inemala twitz tx'otx', ja tzunja nyeec'ante mintii' cyanema tuya Dios. 35Tzul tcawbil Dios twitz tx'otx'. Ju' tzunj, cyitz'lem cyiiba, tu'ntzen binne cytena oj wul meltz'aja, tisen kej xjal ntxakan cytzaj nbaj ak'bil. 36Cyitz'le'n cyiiba tisen kej xjal nchi c'ojlan tja cypatrón oj t-xi' cypatrón ti' jun mejoblenel. Chi ayol ke c'ojlal jaa' oj tpon meltz'aj taaw jaa', tu'ntzen i'tzke tu'n tocx cyjko'n tlemel jaa' oj tocx tco'n taaw jaa'. 37Ctk'a'tzen taaw jaa' xtalbil cyej c'ojlal jaa' cuma i'tzke bix nchi ayon oj tul meltz'aj cypatrón. Cxe'l nkba'na cyey, tu'nj ttzalajeblxin cyi'j t-ak'analxin, cxe'l tkba'nxin cye tu'n cycub ke ti' mes, bix c'oquel jun twitz tkenxin, bix jaxxin cxe'l k'onte cywa, te yec'bil tanemxin cye. 38Ka ma tzulxin chil ak'bil, bix ka ma tzulxin te ch'itk kskix, ka ma chi ayon ke t-ak'analxin ti'jxin, ccyiik'eltzen jun chojbil cye tu'nxin. 39Cxe'l nk'o'na juntl tumel cyey. Cybisenx ti'j jun jaa' jaa' ocxe jun alak' tuj, te alk'al. Nuket el tniy' taaw jaa' ni' hora tu'n tpon alk'al tuj tjaxin, c'ojla'ntle tjaxin tu'nxin te tej hora. 40Jatzen cyey, mi'n cybinchay tisenj taaw jaa', sino cykil hora cyitz'lem cyiiba, cuma mintii' tumel cyuyey jtoj tu'n wul meltz'aja, inayena, Jsma'n tu'n Dios tu'n ntena cyuya xjal—tz̈i Jesús cye t-xnak'atzxin. 41Bix e xi' tkanen Pedro te Jesús: —Taat, jma baj tkba'na cyi' c'ojlal jaa', ¿nukpa te ke keya, ma tuyax te cykilcatl xjal?—tz̈i Pedro. 42Aj ttzak'be'n Kaaw texin: —Jaj alcye mas il ti'j, tu'n tcub cybisena ti'j ti tten tu'n cyoca te ba'n ak'analkey. Oj tex jun patrón, bix cyjel tk'o'nxin jun mayordomo te cyey'lte ke t-ak'analxin bix te k'olte cywa, ¿ti toc cyu'na? ¿Mi'mpa jaw tjyo'nxin jun mayordomo at tnaabl bix c'oquel ke tc'u'jxin ti'j? 43Cjyolxin ju'wa, bix ctk'a' patrón xtalbil te ka nbinchan mayordomo alcyej otk txi' tkba'n tpatrón te oj tul meltz'aj tpatrónxin. 44Cxe'l nkba'na cyey, cxe'l tk'o'n patrón te mayordomo tu'n toc te cawel tibaj cykilca at te texin. 45¿Pero ti pjel tej mayordomo ka ma txi' tkba'n: “Tuj nwitza, yaj c'ulel meltz'aj patrón,” ka ma tz̈i ju'wa, bix ka ma tzak' k'olte tz'u'n cyej ak'anal xinak bix cyej ak'anal xuuj, bix ka ma tz'oc tk'on tiib te nim waa'n bix te nc'an k'e'n, bix ka ma tz'oc te bola? 46Tuj jun k'ij te min tz'ayonxin tpatrónxin, ja ponj tpatrónxin, bix oj toc tcye'yen patrón ka min tz'ak'anan tmayordomoxin, sino nbinchan nim ka', cwel byet, tisen nbint te cykilcaj ak'anal min cyniman tyol cypatrón. 47¿Titzen pjel te jun mayordomo n-el tniy' ti'j alcyej taak'enxin e xi' tkba'n tpatrónxin, pero min nbint taak'en tpatrónxin tu'nxin, bix yaa'n binne ttenxin oj tul meltz'aj tpatrónxin? Te texin ck'ojel nim tz'u'n. 48Yaltzen tej xin mayordomo mintii' tumel tuyaxin alcyej taj tpatrónxin tu'n tbint tu'nxin, bix ntzpet-xin tuj taak'en tpatrónxin, amale yaa'nt nim tilxin twitzj ka' e bint tu'nj juntl mayordomo, pero ck'ojel ch'in tz'u'n texin. Pero ka nim ma k'oj te jun xjal tu'n n-el tniy' ti'j alcyej ak'untl tu'n tbint tu'n, il ti'j tu'n tel taak'en ba'n, cuma ju' ctkane tpatrón—tz̈i Jesús. 49Bix e xi' tkba'ntl Jesús cye t-xnak'atzxin: —O chin ula twitz tx'otx' tisen jun tzaj nk'on k'ak' tuj c'ul, cuma wu'na c'oquel nim k'oj twitz tx'otx'. Nuket bint alcyej tu'n tbint wu'na. 50Pero mina'x tbint wu'na. At jun jawnex q'uixc'aj il ti'j q'uiyax wu'na, bix hasta ojxe wi'ya tuj, nchin ayona ti'j tuya nim tchyonel—tz̈ixin. 51Bix e xi' tkba'ntlxin: —¿Tzimpa cub cybisena ka in ula tu'n twe' cykil k'oj twitz tx'otx' wu'na? Yaa'n ju'wa, sino in ula tu'n tbaj cypa'n cyiib xjal wu'na. 52Te ja'lewe, t-xol jaca juun najaj xjal pjel cypa'n cyiib wu'na. Ka at jwe' xjal tuj jun najaj, c'oquel k'ojl oxe ti' ca'ba, bix ka ja ca'ba ti' oxe. 53Jax ju'x chi k'ojlel mambaj tuya tcwal, bix txuybaj tuya tal, bix elibj tuya tliib—tz̈i Jesús cye t-xnak'atzxin. 54Bix e xi' tkba'n Jesús cye tnimal xjal ti'jxin: —Cyey, n-el cyni'ya ti'j twitz cya'j bix ti'j cyk'i'k. Oj t-xi' cycye'yena njaw muj jaa' n-exa k'ij, nxi' cykba'na: “Tzul jbal,” bix ju' nbaja. 55Bix oj tak' cyk'i'k, nxi' cykba'na: “Tzul cyak,” bix jax cyu'na. 56At cynaabla tu'n tel cyni'ya cyi'j techel twitz cya'j bix twitz tx'otx'. ¿Titzen tten min tz'el cyni'ya cyi'j techel o tyeec'an Dios cyey ti'j ti nbaj cyxola tuj tyem te ja'lewe? Xmeletz'key, cuma cycy'iy tz'el cyni'ya ti'j alcyej o cub tyeec'an Dios, amale tzint cykba'na ka cyaja. 57Jax ju'x, ¿tikentzen min n-oc cyipena tu'n tel cyni'ya ti'j alcyej tu'n tbint cyu'na tu'n cycyaja jiquen twitz Dios? 58Cxe'l nkba'na jun tumel cyey. Ka at jun cyc'asbena te jun xjal, bix ka ma txi' tkba'nxin cyey tu'n t-xi' tii'nxin ejee'y twitz juez, tu'n tchjet cyu'na, mas ba'n cwel cyninc'un cyiiba tuya taaw pwak te mitkna'x cypona twitz juez. Ka min ma cub cyninc'un cyiiba, chi aal k'o'na tuj cyk'ab soldado tu'n juez, bix chi xe'la tuj tzee', 59bix cxe'l nkba'na cyey, mi'n chi etz oka tuj tzee' hasta ojxe tocx baj tchjoj cykil cyc'asbena hasta manc'bil centavo—tz̈i Jesús cye xjal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\