Lucas 14

1At juntl k'ij te ajlabl e xi' Jesús te waa'l tja junxin xjal nenel cye fariseo. Bix oc cycye'yen kej xin fariseo jaxin ka tu'n tak'ananxin tuj k'ij te ajlabl. 2Bix e pon junxin xjal yaab twitz Jesús. Otk jaw mal ti'jxin. 3Bix e xi' tkba'n Jesús cye tx'olbal ley bix cye fariseo: —¿Ti ncub cybisena ti'j? ¿Tzimpa tk'o'n ley amle'n tu'n tk'anj jun xjal tuj k'ij te ajlabl, bix ka min?—tz̈i Jesús. 4Mintii' aj cytzak'be'n. Bix e cub tk'o'n Jesús ke tk'ab ti' tkul yaab, bix e tk'anexin, bix e xi' tkba'nxin te yaab tu'n taj tja. 5Bix e xi' tkba'nxin cye fariseo: —Ka at jun cyxola nxi' tz'ak tbur bix ka twacẍ tuj jun jul, ¿mi'mpatzen jatz tii'n najxin, amale tujet k'ij xjan?—tz̈i Jesús. 6Min-al jun e bint ttzak'bej tu'n. 7Tej tpon tumel tu'n cywaa'n, oc tcye'yen Jesús kej tuya fariseo e cyajbe tu'n cycub ke cyuj k'a'j toc ttxa'n mes mas cymunel. Ju' tzunj e xi' tk'o'n Jesús jun tumel cyexin. E xi' tkba'nxin: 8—Ka ma ttxoc jun xjal ejee'y tuj jun mejoblenel, mi'n chi cub key cyuj k'a'j mas cymunel. Ka ma txi' ttxco'n taaw mejoblenel jun xjal mas nintzaj cywitza, 9oj tpon, iltzen ti'j ctkba' taaw mejoblenel cyey: “Najsamkey, chi aal lk'e ch'ina, cuma ma tzul jun xjal mas nintzaj cywitza,” tz̈i tbel. Bix jun ch'ixbajil nim oj cycub key cywi'j k'a'j menos cymunel. 10Ju' tzunj, oj cytxqueta tuj jun mejoblenel, ju' chi cwel key cywi'j k'a'j menos cymunel, tu'ntzen ba'n txi' tkba'n taaw mejoblenel cyey: “Cyixtekey tzalu cyuj k'a'j mas cymunel,” tz̈i. Bix kej xjal ete' twi' mes cyuyey, q'uelel cyniy' ti'j ejee'y nchi nimj cyu'n. 11Ja tumel lu tzin tyeec'an ti'j xjal njaw tniman tiib, c'oquel te ch'in, bix alj xjal n-oc tk'on tiib te ch'in, ck'ojel te tu'n toc te nim—tz̈i Jesús cye xjal. 12Bix e xi' tkba'n Jesús te fariseo jxin otk txi' txconte Jesús tu'n twaa'n tuyaxin: —Oj t-xi' ttxco'na ke xjal tu'n cywaa'n tuyey, yaa'n nuk ejee' ke tuyey, bix ke titz'ena, bix ke titz'en tmana, bix ke tvesinta k'ina. Jax cxe'l cytxco'n jay tu'n twaa'na cyuya, tu'ntzen t-xelenta tiib. 13Oj t-xi' ttxco'na ke xjal tu'n cywaa'n tuyey, txcom ke mebe tuyey bix kej xjal tal tpaltel, coxle, mos̈le, bix atle mastl. 14Ka ju' nbint tu'na tu'n t-xi' ttxco'na kej mlay cyak' t-xel tey, cwel xtalbil tibaja, cuma ck'ojel t-xel tey tuj jk'ij oj cyjatz itz'j cykilca kej xjal ba'n cyten twitz Dios tuj cyamecy juntl maj—tz̈i Jesús te fariseo. 15Juntlxin xjal k'uklc'a tuya Jesús ti' mes, tej toc tbi'nxin kej tyol Jesús lu, bix e xi' tkba'nxin te Jesús: —Taat, cykilca ejoo' judío ko oquel tuj tcawbil Dios bix ck'ojel xtalbil ke. ¿Yaa'mpa ju'wa?—tz̈i jun judío. 16Pero e xi' tkba'n Jesús texin: —Tuj cywitza ju' pjela. Pero c'oquel tc'u'ja ti'j ja tumel lu. At junxin xjal e tajbe tu'n tiy'sanxin jun nink'ij tuj tjaxin, bix e ttxocxin nim xjal. 17Tej tpon tumel tu'n cypon tuj tjaxin, e xi' tsma'nxin jun t-ak'analxin te txcol cye xjal. Te jaca juun txoca e xi' tkba'n t-ak'analxin: “Ttzaj ch'ina te iy'salte nink'ij, cuma cykilca ch'in ma bint,” tz̈ixin te cykilca. 18Pero cykilca ke xjal e kbante ka mlay chi pon. Tneel e tkba junxin: “Najsama, kbanx ch'in te tpatróna mlay chin pona. At ch'in tx'otx' o cyaj nlok'o'na, bix il ti'j ma chixa cyey'lte,” tz̈ixin. 19At juntl xjal e xi' tkba'n: “Najsama, kbanx ch'in te tpatróna mlay chin pona. Ma cyaj nlok'o'na jwe' moj wacẍ, bix il ti'j tu'n toc nniy'be'n ke jila te cjol,” tz̈ixin. 20Juntl xjal e xi' tkba'n: “Najsama, mlay chin pona, cuma ma chin majeya tuya jun xuuj,” tz̈ixin. 21Tej tpon meltz'aj tsanjelxin tuya tpatrónxin, e xi' tkba'nxin tik'ch j-otk cykba xjal texin. Tej tbinte tpatrónxin ju'wa, bix e jaw k'ojxin, bix e xi' tkba'nxin te t-ak'analxin: “Cutxa tuj ajkelbil cyuj be te tnom, bix k'intz ke mebe bix kej xjal tal tpaltel, coxle, mos̈le, bix atle mastl,” tz̈i patrón. 22E tcuya t-ak'analxin, bix tej tbint alcyej otk txi' tkba'n tpatrónxin texin, e xi' tkba'nxin te tpatrónxin: “Taat, o bint wu'na cykilcaj e tkbay weya, pero nimx k'ukbil at,” tz̈i t-ak'analxin. 23Bix e xi' tkba'n patrón te t-ak'analxin: “Ja'lewe cutxey ttxa'n tnom bix tiy' cyxol jaa' nakch, bix xmoxetz ke xjal tu'n cyul bix te waa'l, tu'ntzen tnoj njaya cyuya xjal. 24Kej xjal e ntxoca nejl, cxe'l nkba'na tey mi nuk juncye cxe'l waa'nte tuj nnink'ija,” tz̈ixin—e xi' tkba'n Jesús ti'j alcye kej xjal chi oquel tuj tcawbil Dios. 25Nimxsen xjal oc lpe ti'j Jesús. Bix aj meltz'ajxin te cyey'lcye, bix e xi' tkba'nxin cye: 26—Ka cyaja chi oc lpey wi'ja, pero ka mas n-oc tak' cymana cyey, bix cytxuy, bix cyxu'la, bix ke cycwala, bix ke cyxibena, bix ke cyaneba, bix ju'x cyey, mlay chi oca te nxnak'atza. 27Bix ka cycy'iy tu'n cybyeta wuyena bix tu'n tiy'x ch'ixbajil cyu'na tu'nj tu'n cyoc lpey wi'ja, mlay chi oca te nxnak'atza. 28Ka al cyey taj tz'oc lpe wi'ja, il ti'j cwel cybisena ti'j tik'ch cyjel cyk'o'na. Tisen tzunj ka cyaja jaw bint jun nmak jaa'. Oj cybinchana cyjay, ¿yaa'mpa il ti'j tuj tneel cwel cybisena jte' pwak cbinela, bix ka chi xcyebela ti'j tu'n tbint? 29Ka ma chi ak'a binchal cyjay, bix nuk t-xee' cyjay cbinel cyu'na, ojtzen toc cycye'yen xjal, chi tze'l cyi'ja. 30Cxe'l cykba'n ke tze'l cyi'ja: “Jxjal lu oc ttzyu'n tu'n tbint tja, pero tu'n min e cub tbisen ti' gast ti'j, mlay bint,” tz̈i cybel. 31Cxe'l nk'o'na juntl tumel cyey. Ka at jun rey tu'n tclonte ttanem nuk tuya laaj mil tsoldado twitz juntl rey tzul k'ojlel tibaj tuya wink'an mil tsoldado, cwel tbisen tuj tneel ka ba'n cyxcye tuya laaj mil tsoldado twitz wink'an mil. 32Ka tuj twitz mlay xcye nuk tuya laaj mil tsoldado, bix cxe'l tsma'n jun tsanjel tuyaj rey tzajnen ttzaj tuya wink'an mil tsoldado te kanlte tu'n mlaype we' k'oj, bix alcye taj tu'n tk'oj te tu'n twe' k'oj. 33Ju'tzen cytena. Cwel cybisena nejl ka cyaja tu'n cyxi' lpey wi'ja. Ka yaa'n tuya cykil cyanema tu'n tcyaj cyk'o'na cykilca at te cyey tu'n cyxi' lpey wi'ja, mlay chi oc lpey wi'ja. 34Chi ajbela weya nuk ka tuya cykil cyc'u'ja lepchkey wi'ja, tisen atz'en najben nuk ka ba'nx. Ka ma tz'el baj tik'bil atz'en, ¿ti tten tu'n tajben te atz'en? 35Mintii' c'ajbeletl, mi nuket te abono tuj tx'otx', bix mi nuket te tuj cytxa alimaj tu'n tonen. O'cx nuk tu'n tex xe't. Ka cyaja tz'el cyni'ya ti'j, c'oquel cyc'u'ja ti'j ma txi' nkba'na cyey—tz̈i Jesús cye xjal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\