Marcos 12

1Bix ak'x Jesús kbalte cye tx'olbal ley bix cye nintzaj xjal bix cyuya tawil na'l Dios, bix e cub tk'o'nxin jun techel ka tu'n tbyet-xin. Tz̈i tzunxin cyjulu: —At junxin xjal e cu'x awante cab tken uva. Bix oc tk'o'nxin penwen ti'j. Bix e jaw tbincha'nxin jun ttemlel uva tu'n tel vino ti'j, bix e jaw tbincha'nxin jun jaa' nim twe' te c'ojlablte tawalxin bix te c'ojlabl ttemlel twitz uva. Bix e cub bint tyolxin cyuya cab xjal tu'n tcub cymina'n ttx'otx'xin tu'ntzen oj tjaw awal twitz, niy'jantzen te taaw tx'otx' bix niy'jantzen cye ak'anal. Bix exxin tuj tbexin. 2Tetzen tumel tu'n t-xilj uva, bix e xi' tsma'nxin jun tsanjelxin te pa'lbel tej texin. 3Pero tejtzen tpon sanjel, bix oc cypju'n manal tx'otx' jaxin, bix aj ljet-xin mintii' uva otk tiik'xin. 4Tejtzen tpon meltz'ajxin tuya taaw tx'otx' mintii' uva k'i'n tu'nxin, bix e xi' tsma'n taaw tx'otx' juntl tsanjel. Tej tzunj tpon sanjel, bix oc cypa'n manal tx'otx' twi' sanjel, bix e baj yaset-xin. 5Bix e xi' tsma'nxin juntl tsanjelxin. Yal tzunj ja juntl xina, bi'xse e byet-xin. Bix e xi' tchk'o'nxin nimtl tsanjelxin cabtl maj. Attzen e baj pjet, bix attzen bi'x e cub cybyo'nxin. 6Bix e xi' tchk'o'n texin cykilca ke tsanjelxin. Ya min-altl e cyaj. Nuk jun tcy'aalc'atlxin at tuyaxin. Bix e xi' t-xi'manxin ti'j cyjulu: “Oj t-xi' nchk'o'n ncwal, kapetzen cybi' manal tx'otx' ncwal, tz̈i tzunxin. Bix e xi' tchk'o'nxin tcwalxin. 7Pero tej tpon tcwalxin, bix ak' ke manal tx'otx' yolel: Ja tcwal taaw tx'otx' ma tzul. Tetzele tkabk'a cyjela jtx'otx'a. Ka miin kbya'c'ak'a, tu'ntzen ke cyjela,” tz̈i tzunkexin. 8Bix e tzaj cytzyu'n manal tx'otx' jak'a, bix e cub byetk'a, bix ex xe't t-xumlalk'a ti'jxe penwen. 9Attzen jun cxe'l nkanen cyey. ¿Tii'ntzen cyey tuj cywitz? ¿Ti ctse' jxin taaw awal kej xjal manala? Cxe'ltzen nkba'n cyey, oj t-xi' jxin taaw tx'otx', cwel tbyo'nxin ke manal tx'otx', bix cxe'l tk'o'nxin tx'otx' te tmaan juntl wik. 10¿Mixpatzen n-e'la cyni'ya ti'j tyol Dios nbyan cyjulu: “Jxak q'uelel ka'yba tuj cywitz binchal jaa' te tk'uklel t-xee' jaa', ja tzunja cwel meltz'aj te nin tk'uklel jaa'. 11Jatzen Dios cwel meltz'unte xak te tbanel xak. Ju' tzunj axse q'uelela tuj kwitz,” tz̈i tyol Dios tuj jun bitz?—tz̈i Jesús cye nintzaj xjal. 12Toctzen cybi'n ke nintzaj tawil na'l Dios, ke tx'olbal ley, bix ke nintzaj xjal tyol Jesús, cyaj tzunxin e tzyet Jesús tu'n tbyet-xin, cuma el cyniy'xin ti'j ka cyi'jxin otk yolena Jesús, cuma otk tz'el cyxoo'nxin ja Jesús. Pero mintzen e cytzuyxin Jesús tu'n cytz̈i jxjal lepchec ti'j Jesús. Bix e cyaj cycye'yenxin Jesús. 13Yajc'atltzen bix e xi' cychk'o'n nintzaj xjal cabxin nimal tuj cyley bixsen cabxin cycy'i chi k'ojl tuya xjal aj Roma, cuma jatzen Roma cawel tibaj Israel. Bix e xi'kexin ti' Jesús te kanlecte jun cyiw yol te Jesús tu'n tcub tz'ak Jesús tuj cyk'abxin tu'n ka' tyol Jesús ti' Roma. 14Bix e xi' cykanenxin te Jesús: —Xnak'tzal, ktzki'na jax tey tyol. Min tz'aj tk'on tey tiib tuya juntl xjal. Min tz'oc tcye'yen tey tii'n ke xjal oj n-ak'a ninc'ul xjal. Jtey nbaj tyeec'ana ja te ja tisexix taj Dios. Jey'tzen, ¿ti tey toc tu'n? ¿Ilxixpa ti'j tu'n tcub kchoona te te Roma, ma minj?—tz̈i tzunkexin. Nuktzen e cyyoxin la' ti toc tu'n Jesús, cuma nim xjal e tajbe tu'n tcub tchoon, bix nim xjal min e tcuya tu'n tcub tchoon. 15Pero ttzki'n Jesús ca'ba tten cyanem xjal, bix e xi' tkba'nxin cye xjal: —¿Tikentzen ncwa' cyk'o'na c'o'bil tuj nbe tuya cyyola? Cyk'antz jun pwak we. At jun cxe'l nyeec'an cyey—tz̈i Jesús. 16Bix e xi' cyk'o'nxin jun pwak te Jesús. Bix e xi' tkanen Jesús cyexin: —¿Ale jwitzbaj bix ale jbiybaj tcub twitzj pwaka?—tz̈i Jesús. Bix aj cytzak'be'nxin: —Jaj twitz nin cawel cyibaj cawel te Roma—tz̈i tzunkexin. 17Bix aj ttzak'be'n Jesús cyexin: —Kane ju'wa, cyk'onxne te cawel alcyej te cawel taj, bix cyk'onx te Dios alcyej te Dios taj—tz̈i Jesús. Bix e jaw klee'kexin tu'n tyol Jesús. Otktzen cub tzpet cyc'o'bilxin. 18Yajc'atltzen bix e pon jun clojxin xjal, saduceo tbi cyclojxin, ti' Jesús. Ejee'tzen xinj e kbante ka oj tcyim jun xjal, bi'x ccymel junx maj. Mintii' tu'n tjatz itz'j. Bix e ponkexin te k'olc'a c'o'bil tuj tbe Jesús tuya cyyolxin. Tz̈ikexin cyjulu: 19—Xnak'tzal, o cyaj ttz'i'ben Moisés ka jun xinak najlel ma cyim, bix min-al tcwal tuya t-xu'l, il ti'j tu'n tmaje xuuj tuya jun titz'en ma jun ttzicy cyimne tu'n titz'j tal xuuj. Yaltzen tneel tal xuuj n-octltzen te tcwal ktzan tchmil xuuj te c'ojlal tx'otx' bix tu'n mi'n txi' tz'ak tiy'jil cyimne. 20Jaxse ba'nte, attzen jun maj at wuuk xjal cyitz'en cyiib. Ja tzunj xin tneel e majexin, pero bix e cyimxin, bix min e cyaj jun tcwalxin. 21Entonces bix e maje viuda tuya tneel titz'en ktzan tchmil xuuj. Pero jax bix e cyimtlxin minxn-al tal xuuj itz'j. Ju'xtl e baj tuya tcab cyitz'enxin. 22E majekexin cywuukelxin tuya xuuj, bix min-alx jun cyexin itz'j tcwal tuya xuuj. Manc'biltzen bix e cyim xuuj. 23Ba'ntzete. Pero ojtzen cyjatz itz'j xjal juntl maj, ¿altzenle jun cyexin c'oquel te tchmilxuj ti'j cywuukelxin e maje tuyaxuj?—tz̈i tzunkexin te Jesús te k'ilbel tipemalxin. 24Pero bix aj ttzak'be'n Jesús: —Junxse maj tzpetpajninkey, cuma min cytzki'na ti toc tu'n tyol Dios, bix min cytzki'na ka tu'n tipemal Dios ba'n tjatza itz'jtl t-xumlal jun xjal cyimne. 25Oj cyjatz itz'j cyimne juntl maj, jun wikxitlte chunk'lal. Xuujle, xinakle, mlay chi majecye juntl maj, tise ke tsanjel Dios tuj cya'j min chi oc maje. 26Cxe'ltzen nkba'n cyey ka il ti'j chi jawetz itz'j cyimne juntl maj. ¿Bajxpatzen txa' cycye'yena tyol Dios e cyaj ttz'i'ben Moisés ti toc tu'n Dios tej tetz yolenxin tuya Moisés tuj tken k'ak' tuj ch'i'x? Tz̈i Dios cyjulu: “Inayen wej Tdios Abraham, bix te Isaac, bix te Jacob,” tz̈i Dios te Moisés tuj tken k'ak'. Ju'tzen e xa' tkba'n Dios cuma i'tzx Abraham, Isaac bix Jacob tuj juntl chunk'lal. 27Cycye'nc tzuna Dios, yaa'n Tdios cyimne texin, sino Tdios i'tz texin. Ju' tzunj tzpetpajninx ke cyey—tz̈i Jesús cye xjal saduceo. 28Toctzen tcye'yen junxin tx'olbal ley otk tz'aj ttzak'be'n Jesús tisexix tten, bix e xi' lk'exin ti' Jesús te kanlecte cyjulu: —¿Altzen cyej tneel tcawbil Dios cyxol cykilca mas il ti'j?—tz̈i tzunxin te Jesús. 29Bix e xi' tkba'n Jesús: —Jatzen tneel tcawbil Dios cyxol cykilca ncnet tuj tyol Dios ja lu: “Tz̈i Moisés: ‘Key xjal te Israel, cybimq'uey: Jxin Kaaw Dios o'cxc'a jun xinj Taaw twitz tx'otx'. 30Ju' tzunj c'oquelxix tak' Cyaawa cyey tu'n cykil cyanema, tu'nxix cykil cyc'u'ja, tu'nxix cykil cynaabla, bix tuyaxix cykil cyipemala,’ tz̈i Moisés cye xjal aj Israel,” tz̈i tyol Dios. 31Tcabtzen tcawbil Dios ja lu: “C'oquelxix tak' jun xjal cyey tisex n-oc cyak' cyiiba cyey,” tz̈i Moisés cye xjal aj Israel nejl. Mintii' juntl tcawbil Dios ju'xix tisej ca'ba lu—tz̈i Jesús te tx'olbal ley. 32Bix aj ttzak'be'n jxin tx'olbal ley: —Ju'xe, Taat Xnak'tzal. Jax toc tu'na junxte Dios at. Min-al juntl at ti'jxexin. 33Jaxte. Aljxe xjal ma tz'oc tak' Dios te tuya cykil tanem bix tu'n cykil tc'u'j bix tuya tipemal, bix ma tz'oc tak' jun xjal te tisex n-oc tc'ojlante tiib, masx ba'nte twitz Dios twitzj oj nxi' cyoyen xjal cyoybil te Dios—tz̈i jxin tx'olbal ley te Jesús. 34Toctzen tbi'n Jesús ttxolan tyol tx'olbal ley, bix e xi' tkba'n Jesús texin: —Yaltzen tey, n-eltzen tni'ya ti' tcawbil Dios. Yaa'ntzen nakch ta'y tu'n toctzen tjak' tcawbil Dios—tz̈i Jesús texin. Cybajtzen yolenxin tuya tx'olbal ley, min-altl xjal oc nimsante tc'u'j te kanlec tik'ch jilel te Jesús. 35Bix ak'xxin xnak'tzal xjal juntl maj, bix e xi' tkanenxin cye xjal: —¿Tikentzen nbyana cyu'n tx'olbal ley ka jxin Scy'o'n tu'n Dios t-xe'chel David jaxin? Ju'xte ttena. Pero jaxtlpe David e kbante ka Taaw David jaxin. 36Cycye'nctzen tyol David tu'n tipemal Espíritu Santo. Tz̈i David cyjulu: “Bix e xi' tkba'n Dios te Waawa: ‘Kequey tuj nmank'ab te tneel xjal. Ayomtzen ojxe cyocx baj tajk'oja tjak' tkena wu'n,’ tz̈i Dios te Tcwal,” tz̈i David tej tcyaj ttz'i'ben—tz̈i Jesús cye xjal. 37Nyolenx Jesús t-xi' tkba'n: —Jax David oc k'onte Scy'o'n tu'n Dios te Taaw at-xe k'ij. Katzen ju'wa, yaa'nale nuk t-xe'chel David jaxin, sino Taawnele David jaxin jatxe nejl—tz̈i Jesús cye xjal. Ti'jxxin nyolenaxin. Nimxse xjal oc achente tyol Jesús. 38Bix e xnak'tzanxxin mas cye xjal: —Cyc'ojlam cyiiba mi'n chi oc lpey cyi' tx'olbal ley, cuma cyachenxin chi iy' bet-xin tuya cu'j cyxbalenxin te yec'bilte ka nmak xjalkexin, cuma cyajxin chi oc k'olbet-xin tuya nim c'u'jbaj cyi'jxin oj nchi iy'xin tuj plasen. 39Bix ja xsunkej nintzaj k'ukbil nxi' cyjyo'nxin tuj camon jaa' te xnak'tzabl tyol Dios bix tuj jun o'na. 40Nchi na'nxin Dios tuya nim yol nuk tu'n t-xi' cyyeec'axin cyiibxin cye xjal ka ba'nkexin. Peroxix cyexin cynaabl tzin cyyeec'axin oj nbaj cyalk'a'nxin ke cyja viuda. Ejee'tzen cye xinja c'oquel mas cyiw cycastiwa tu'n Dios twitz juntl wik aj il—tz̈i Jesús cye xjal. 41Yajxetzen ch'intl, k'uklc'atzen Jesús nka ttzii' tja Dios, jaa' ete'c'a jcaxin tcublel pwak n-ocx te tcotz tja Dios. Bixse oc tc'u'j Jesús ti'j tii'n chi k'on xjal pwak. Nimxse k'ina cu'x k'onte nim pwak. 42Cwa tpon junxuj viuda mebexuj, bix e cu'x tk'o'nxuj ca'ba centavo tuj caxin. 43Bix e tzaj ttxco'n Jesús ke t-xnak'atz, bix e xi' tkba'nxin cyexin: —Cxe'lxix nkba'n cyey jxuj mebewa ma cu'x tk'o'nxuj mas nim twitzj cabtl xjal ncu'x k'onte nim, 44cuma kej xjal k'inawa ncu'x cyk'o'n ya min tz'ajbenxixtl cye, pero jte xuja ma cu'x tk'o'nxuj kej manc'bil ca'ba centavo k'i'n tu'nxuj tu'n titz'jxuj tuj tmebeyilxuj—tz̈i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\