Mateo 13

1Tujx jk'ij lu, etztzen Jesús tuj jaa'wa, bix e cub ke ttzii' tnijabel a'. 2Bix e pon cychmon cyiib nimxsen xjal ti'jxin. Ju' tzunj, ocxxin tuj jun barc bix e cub kexin tuj tu'n t-xnak'tzan cye xjal. Yaltzen cye xjal, e cyaj we'ke ttzii' a'. 3Bix ak' Jesús xnak'tzalcye. Nim xnak'tzbil e xi' tk'o'nxin cyexin, pero tuya nim ttxolen yol. E cub tk'o'nxin ja techel lu cyexin: —Attzen junxin xjal e xi'xin te awal triwa. 4Tejtzen tak'xin tz̈itlxte iyaj, at tiyajxin e cub tz'ak tuj be. Bix ul noj ke ch'it ti'j bix e jaw cywaa'njil. 5Cabtl twitz iyaj e cub tz'ak twitz pc'at tx'otx'. Yaa'n nimxix tx'otx', bix ju' tzunj, tuj jun rato e jaw pok'chke, cuma mintii' t-xee' tx'otx'. 6Pero tu'n tcykal k'ij, bix oc woch'paj tejxe ttzkij, cuma yaa'n nim tloc' otk txi' tuj tx'otx'. 7At cabtl twitz iyaj e cyaj tz'ak tuj tik'ch ch'i'xel. Pero nuk e jaw ẍcy'ilpaj tjak' ch'i'x, tejxe tetz cyim. 8Pero at cabtl twitz iyaj e cyaj tz'ak tuj tbanel tx'otx', bix e tak' nim twitz. At juun tken e tak' syent twitz, at cabtl e tak' oxc'al twitz, bix at cabtl e tak' winaklaaj twitz. 9Ka cyaja tz'el cyni'ya ti'j ja techel lu, cyjkom cyẍquina bix cybisenx ti'j—tz̈i Jesús. 10Bix ul lk'e ke t-xnak'atzxin ti'jxin, bix e xi' cykanenxin texin: —¿Tu'n tikentzen nyolena cye xjal tuj yaa'n tzinen yol? 11Bix aj ttzak'be'nxin cyexin: —Te cyey, ejee'y nxnak'atza, ma txi' tk'o'n Dios cyey tu'n tel cyni'ya ti'j ti tten tcawbil Dios min e yec'j nejl. Pero te cyej niy'tl xjal, min o k'oj cye. 12Jxjal n-oc tipen tu'n tnimante nyola, cxe'l k'o'n tu'n tel tniy' ti'j mastl, bix ctemel nim te. Pero jxjal min tz'oc tipen tu'n tnimante nyola, q'uelel k'i'n alcyej ch'in otk bint tu'n. 13Ju' tzunj, yaa'n chic'aj jnxi' nyolena cye xjal, cuma amale n-oquet cycye'yen bix amale n-oquet cybi'n, pero min tz'el cyniy' ti'j. 14Ejee' tzunja tisen e tkba Dios tu'nj tyolel Isaías tuj tyol Dios cyi'j xjal min e cybi Dios. E tkba Dios tu'n Isaías cyjulu: “Amale c'oquelet cybi'n bix amale c'oquelet cycye'yen, pero mi'n tz'el cyniy' ti'j. 15Cyiwxsen cyanem jxjala, bix cycy'ix tz'oc cybi'n nyola. Cwel cymutz'ba'n cywitz ti'j jaxxix yol, cuma cycy'i tz'el cyniy' ti'j. Cyiw cyten, cuma cycy'i chi meltz'aj wuyena, tu'ntzen cyclet wu'na,” tz̈i Dios jatxe ootxa. 16Pero cyey, jun nintzaj xtalbil o k'oj cyey, cuma ete'y tuyaj xjal Sma'n tu'n Dios, bix nxi' cybi'na nyola. 17Cxe'l nkba'na cyey, nim tyolel Dios bix nim xjal jiquen te ootxa e cyajbe tu'n toc cycye'yen jxjal Scy'o'n tu'n Dios, tisenj cyey n-oc cycye'yen ja'lewe, pero mix oca cycye'yen. Bix e cyajbe tu'n toc cybi'n kej tyol jxjal Scy'o'n tu'n Dios, tisenj cyey n-oc cybi'n ja'lewe, pero mix oca cybi'n. 18Ja'lewe cxe'l ntx'olba'na jtechel ti'j awal. 19Oj nxi' tbi'n jun xjal yol ti'j tcawbil Dios, pero min tz'el tniy' ti'j, n-ultzen taaw il tu'n tjatz tii'n ja yol lu otk cu'x awa'n tuj tanem. J-iyaj e cub tz'ak tuj be, ju'tzen japenina tisenj xjal lu min e cyaj tyol Dios tuj tanem. 20J-iyaj e cub tz'ak tibaj pc'at tx'otx', ju'tzen japenina tisenj xjal n-oc tbi'n tyol Dios tuya cykil tc'u'j tuj tneel. 21Pero min cywix tuj tanem. Nuk ca'ba k'ij ncyaj ten, cuma oj n-oc jun q'uixc'aj bix ka jun pena ti'j tu'n tlaj tyol Dios, ncub bajtl tc'u'j ti' tyol Dios. 22Ja tzunj iyaj e cub tz'ak cyxol twitz ch'i'x bix e cyim tjak' ch'i'x, ju'tzen japenina tisenj xjal n-oc tbi'n tyol Dios, pero nuk o'cx k'inemal bix tu'n titz'j taj, bix tu'n tzunj lu ncaman te xitbil tyol Dios tuj tanem. Tchunk'lal tisen jun tken triwa mintii' twitz. 23Pero j-iyaj e cub tz'ak tuj tbanel tx'otx', ju'tzen japenina tisenj xjal n-oc tbi'n tyol Dios bix n-el tniy' ti'j. Tchunk'lal cyisen tken triwa tzin cyk'o'n twitz. At juun nchi k'on syent twitz. At cabtl nchi k'on oxc'al twitz. Bix at cabtl tken nchi k'on winaklaaj twitz—tz̈i Jesús cye t-xnak'atz. 24Bix e xi' tk'o'n Jesús juntl techel cye xjal: —Oj ttz̈'iy tcawbil Dios twitz tx'otx', tisenj ti nbaj oj ncu'x tawa'n jun xjal iyaj tuj tcojbil. At junxin xjal e cu'x tawa'n iyaj ba'n tuj tx'otx'. 25Pero at jun koniyan ul t-enemiwa, bix tej cywutan cykil xjal, tuj ewjel e cu'x tawa'nxin ka' c'ul t-xol triwa, bix ajxin. 26Lwewa, tej tjaw pok'ch triwa bix e tak' twitz, jax ju'x e jaw pok'ch ka' c'ul tuj. 27Tej tjaw pok'ch triwa tuyax ka' c'ul, ul ke t-ak'anal jxin taaw cojbil twitzxin, bix e xi' cykba'nxin texin: “Taat, ¿yaa'mpa nuk iyaj ba'n e cu'x tawa'na tuj tcojbila? ¿Ti tten ma jaw pok'ch nim ka' c'ul t-xol triwa?” tz̈ikexin. 28Bix aj ttzak'be'nxin cyexin: “Tu'n jun xjal at tk'oj wi'ja ma bint jlu,” tz̈ixin. Bix e xi' cykanen t-ak'analxin texin: “¿Tajpey tu'n kxi'ya tu'n tjatz kbako'na ka' c'ul?” tz̈ikexin. 29Pero aj ttzak'be'nxin: “Min, cuma ka ma jatz cybako'na ka' c'ul, tuyax triwa cjawetz bakl cyu'na. 30E ttz̈'iy ka' c'ul junx tuya triwa ojxe tpon tumel tu'n tjtx'et. Ojtzen tpon tumel tu'n tjaw chmet triwa, cxe'l nkba'na cye chmol awal: ‘Tneelxix, cjawetz cychmo'na ka' c'ul bix cwel cymanoja tu'n tocx tuj k'ak'. Jatzente triwa, cychmo'ncx tu'n tocx tuj ntx'utx'a,’ ntz̈iya,” tz̈i taaw cojbil—tz̈i Jesús. 31Bix e xi' tk'o'n Jesús juntl techel cye xjal: —Oj ttz̈'iy tcawbil Dios, ctz̈'iyel tisen tten oj ncu'x tawa'n jun xjal iyaj te mostaza tuj ttx'otx'xin. 32Ja tzunj twitz mostaza, jatzen jun iyaj mas xmutz' twitz cykilca twitz tiy'jil itzaaj. Pero oj toc te tzee', mas twe' cywitz cykilcatl itzaaj tuj tcojbil, bix najben tu'n cyajlan ke ch'it tuj tk'ab—tz̈ixin. 33Bix e xi' tk'o'nxin juntl techel cye xjal: —Tcawbil Dios ctz̈'iyel tisen tten oj ntz̈'iy k'otj tu'n levadura. Ocx tk'o'n jun xuuj levadura tuj k'otj te pan, bix e xi' tk'o'nxuj oxe malbil k'otj tuj jun tcublel. Bix e jaw tz̈'iy k'otj te pan tu'n levadura hasta tejxe tjaw punntz'aj—tz̈i Jesús. 34Cykilcaj lu e tkbaxin cye xjal. Minxix e ttx'olbaxin, sino tuya techel yol tyolxin. 35Tej t-xi' tk'o'nxin techel cye xjal ju'wa, el jaxxix j-e tkba jun tyolel Dios jatxe ootxa. Tz̈i cyjulu: “ ‘Chin yolela tuya techel. Cxe'l nk'umena j-e'wen ta' jatxe tej mitkna'x tbint twitx tx'otx',’ tz̈i Dios,” tz̈i jun tyolel Dios. 36E cyajtzen tcye'yen Jesús ke nimxsen xjal, bix ocxxin tuj jun jaa'. Bix ul lk'e ke t-xnak'atzxin ti'jxin, bix e xi' cykba'nxin: —Najsama, tx'olbantz keya ti elpenina jtechel ti'j ka' c'ul tuj cojbil—tz̈ikexin. 37Bix aj ttzak'be'nxin: —Jxjal e cu'x tawa'n j-iyaj ba'n, jatzen xjalja Sma'n tu'n Dios tu'n tten cyuya xjal. 38Jcojbil, jatzen cykilca twitz tx'otx'. Yaltzen kej iyaj ba'n, ju'tzen japenina tisen kej xjal cyaj tcawbil Dios. Kej iyaj ka' c'ul, ju'tzen japenina tisen kej xjal nche'x lpe ti'j taaw il. 39Jxjal enemiwa e cu'x tawa'n ka' c'ul, jatzen japenina tisen taaw il. Bix jaatx'en, jatzen japenina tisen manc'bil k'ij twitz tx'otx'. Kej chmol awal, ejee'tzen kej tsanjel Dios tuj cya'j. 40Tisenj njaw chmet ka' c'ul bix cxe'l tuj k'ak', ju'tzen pjel tuj manc'bil k'ij. 41Cweletz nsma'na ke n-ángela, bix q'uelex cyii'n tuj ncawbila cykilca kej xjal n-oc cyipen ti'j tu'n cybinchantl niy'tl xjal il, bix xsunj cykilca kej xjal cycy'i tley Dios. 42Cxe'l nxoo'na tuj k'ak' te junx maj, jatztzen chi ook'el bix cjawel kitx'itx'in t-xee' twitz cye. 43Jatzen kej xjal jiquen, chi koptz'ajel tuj tcawbil Cyman Dios tisen tken k'ij. Cyjkom cyẍquina tu'n tel cyni'ya ti'j nyola, bix cybisenx ti'j—tz̈i Jesús cye t-xnak'atzxin. 44Bix e xi' tkba'ntl Jesús: —Jtajbil jun xjal ti'j tcawbil Dios tisenj tajbil jun xjal ti'j jun jawnex k'inemal. Ka ma cnet tu'nj xjal ak'anal jun k'inemal maku'n ta' tuj jun cojbil cwelex te'wenxin juntl maj, bix tuya cykil tc'u'j cxe'l tq'ueyen cykilca at texin, tu'ntzen tlok'onte ja cojbil lu tuya k'inemal otk tilxin tuj. 45Jax jtajbil jun xjal ti'j tcawbil Dios tisenj tajbil jun q'ueyel cyi'j perla. 46Ka ma cnet jun perla wi'yelxsen tu'n, cxe'l tq'ueyen cykilca at texin, tu'ntzen tlok'ontexin ja perla lu. 47Jax ju'x, jnbaj oj tul tcawbil Dios tisenj nbaj oj nxi' cyxoo'n tzyul quis̈ cyxiy'pa tuj tnijabel a'. Cykilca wik quis̈ ntzyet cyu'n. 48Ojtzen tnoj cyxiy'pa, cjawetz cyii'n cyxiy'pa tuj a' bix cxe'l k'i'n cyu'n ttzii' a'. Chi cwel ke bix cjawetz cyscy'o'n quis̈ ba'n tu'n tcub cyk'o'n cyuj chi'l. Pero kej quis̈ yaa'n ba'n, q'uelex cyxoo'n. 49Ju'tzen pjel cyuj manc'bil k'ij. Chi tzaal tsanjel Dios tuj cya'j, bix q'uelel cypa'n kej xjal ka' cyi'j xjal jiquen. 50Bix chi xe'l cyxoo'n kej ka' tuj k'ak' junx maj, jatztzen chi ook'el bix cjawel kitx'itx'in t-xee' twitz cye tu'n tak'. 51¿Mapa tz'el cyni'ya ti'j cykilca kej yol lu?—tz̈i Jesús cye t-xnak'atz. —Ma tz'el kni'ya ti'j, Taat—tz̈ikexin. 52Bix e xi' tkba'nxin cyexin: —Ka ju' ma tz'el cyni'ya ti'j nxnak'tzbila ti'j tcawbil Dios, matzen chi oca te xnak'tzal. Ejee'y tisen jun taaw jaa' ba'n tu'n t-xi' tk'o'n cykilca ba'n cye ke te tja. Ba'n t-xi' cyxnak'tza'na jaxxix yol te ootxa, bix ba'n tu'n t-xi' cyxnak'tza'na kej jaxxix yol ac'aj yaa'n telniy' nejl—tz̈i Jesús. 53Tejtzen tbaj tkba'n Jesús kej techel lu, iy'tzen tuj ja tnom lu, 54bix ulxin tuj ttanemxin. Bix tej tocxxin tuj camon jaa' te xnak'tzbil tyol Dios, ak'xin xnak'tzal cye xjal. Bix e jaw klee' kej xjal te ttanemxin ti'jxin, bix e xi' cykba'nxin: —¿Jaa'tzen ma tzaa' tcno'n jxjal lu nimxsen tnaabl? ¿Bix jaa'tzen ma tzaa' tipemal te k'anl xjal? 55¿Yaa'mpatzen nuk tcwal carpintero? ¿Yaa'mpatzen ja María ttxuxin, bix yaa'mpatzen Jacobo bix José bix Simón bix Judas ke titz'enxin? 56¿Bix yaa'mpa najl cykilca ke tanebxin kxol tzalu? Ju' tzunj, ¿jaa'tzen ma tzaa' tcno'n jxjal lu jtipemal?—tz̈i ke xjal. 57Ju' tzunj, min ocxix cybi'n xjal aj Nazaret tyolxin. Ju' tzunj, e xi' tkba'n Jesús cyexin: —Jun tyolel Dios jaa'xja tumel n-oc ocslette. Ja tzunj tuj ttanem bix tuj tja min tz'oc ocslet—tz̈ixin. 58Cuma min e cyyocsla ke aj ttanemxin ti'jxin, ju' tzunj yaa'n nimxix e tyeec'axin tipemalxin cyxolxin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\