Mateo 9

1Bix ocx Jesús tuj barc, bix iy'x jlajxe tnijabel a', bix e ponxin tuj jtnom jaa' e najanaxin. 2Tejtzen tponxin tuj ttanemxin te Capernaum, ul jun cloj xjal iken jun yaab twi' jun wetbil. Mintii' tanem t-xumlal. Tej tzunj toc tcye'yenxin k'uklec cyc'u'j xjal ti'jxin, e xi' tkba'nxin tej xin yaab: —Ncwal, nimsam tc'u'ja. Ma najset tila—tz̈ixin. 3Tejtzen cybinte ke tx'olbal ley ja yol ka otk najset til yaab tu'n Jesús, ak'kexin yolel cyxolxxin: —Ja xjal lu n-oc tk'on tiib te Dios. Ncub t-xniy'be'nxin ka Diosxin—tz̈ikexin. 4Pero el tniy' Jesús ti'j jka' iy' tuj cyc'u'jxin, bix e xi' tkanenxin: —¿Tikentzen nxi' cyximana tuj cyanema ka' kena bix mlay bint wu'na tu'n tnajset cyil xjal? 5Tuj cywitza, ¿alcyej yol mas secy tyol jilj tu'n t-xi' nkba'na tej yaaba, japaj “Ma najset tila,” bix ma jaj “We'wetzen tey bix cutxetzen tjay”? 6Te weya, junx ta'. Tu'n tel cyni'ya ti'j at wipemala tu'n tcub nnajsa'na cyil xjal, cwel nk'anena ja yaab lu—tz̈i Jesús cye tx'olbal ley. Bix e xi' tkba'nxin te yaab: —We'wetzen tey, k'inx twetbila, bix cutxetzen tjay—tz̈ixin. 7Bix e jaw we' yaab, bix e jaw tii'n twetbil, bix aj tja. 8Yaltzen kej xjal otk chi chmet ti'jxin, tej cylonte ti e baj, nimxsen e jaw klee'ke, bix e jaw cynimsa'n tbi Dios, cuma otk tzaj tk'o'nxin tipemalxin te jun xjal tu'n tbint jlu tu'n. 9Tbajlenxittzen ju'wa, bix e xi' tbeten Jesús juntl tkiy'. Bix tej texxin twitz jun jaa' jaa' ete'c'a kej xin chmol chojentj, e xi' tcye'yenxin tunwen k'uklecx jxin Mateo. Bix e xi' tkba'nxin te Mateo: —Lpetz tey wi'ja, tu'ntzen toca te nxnak'atza. Bix e jaw we' Mateo, bix oc lpe ti'jxin. 10Mas yaj, tej tcub ke Jesús cyuya t-xnak'atz lepch ti'jxin ti' mes tuj tja Mateo, jax nim chmol alcabala bix nim xjal yaa'n ba'n tuj cywitz aj fariseo e pon te waa'l cyuyaxin. 11Tej toc cycye'yen fariseo nwaa'ncx Jesús cyuya kej xjal yuwin tuj cywitz fariseo, e xi' cykanenxin cye t-xnak'atzxin: —¿Tikentzen nwaa'ncx jxin xnak'tzal cyey cyuyaj chmol alcabala bix tuya mastl aj il?—tz̈ikexin. 12Pero e tbi Jesús ja yol lu, bix e xi' tkba'nxin cye fariseo: —Kej xjal ba'n min che'xcye tuya k'anel. Nuk o'cx kej xjal yaab nche'x tuya k'anel. 13At jun tyol Dios tzin tkba'n cyjulu: “Waja tu'n toc k'ak'en cyc'u'ja cyi' xjal, yaa'n nuk o'cx cyoybila,” tz̈i Dios tuj tyol. K'o'nc cyipena ti'j tu'n tel cyni'ya ti'j ti japenina ja yol lu, cuma min ma chin ul weya te txcolte cyej xjal mintii' cyil tuj cywitz, sino te cyej xjal aj il tuj cywitz tu'n cymeltz'aj—tz̈ixin cye fariseo. 14Yajc'atl, bix e pon tuya Jesús cab xjal lepchec ti'j Juan Bautista, bix e xi' cykba'nxin texin: —Ncub kpa'na weyaj bix ncub cypa'n aj fariseo weyaj. Pero kej tey t-xnak'atza, ¿tikentzen min ncub cypa'n weyaj?—tz̈ikexin. 15Bix aj ttzak'be'n Jesús: —Oj nchi pon xjal ti' mejoblenel, ¿cwelpa cypa'n weyaj? Min, cuma tumel tu'n cyiy'san xjal tuya chmilbaj. Ju'tzen cye nxnak'atza. Tisen nchi tzalaj ke xjal tuya chmilbaj, ju'xse nchi tzalaj ke nxnak'atza wuyena, cuma ntiina cyuya. Mas yaj, oj wel k'i'na cyi'j, chi cyjeltzen tuj bis, bix cweltzele cypa'n weyaj. 16Min-al jun xjal jac'a jatz tii'n jun tkiy' remyent ti' jun ac'aj xbalen tu'n tcu'x te remyent ti' jun xbalen k'anak, cuma mas q'uelex rotj k'anak tu'n ac'aj oj toc yut'paj. 17Jax min-al jun xjal cwel tk'o'n vino ac'aj tuj jun tz'u'n k'anak, cuma ka ma cub tk'o'n ju'wa, q'uelel rotj tz'u'n tu'n vino oj tel ipc'aj, bix q'uelel kojl vino, bix cxe'l tz'u'n tuj il. Cwel cyk'eysa'n xjal ac'aj vino tuj ac'aj tz'u'n, tu'ntzen mi'n tz'ex rotj tz'u'n, bix tu'n mi'n tz'el koj vino. Jaxse ju'x weya nxnak'tzbila. Ac'aj nxnak'tzbila, bix mlay tz'ocx k'anak xnak'tzbil te ootxa tuj—tz̈i Jesús. 18Mitkna'x tbaj yolen Jesús tej tpon twitz junxin xjal cawel cyxolj xjal e chmet tuj camon jaa' xnak'tzbil tyol Dios. E cub mejtz'ajxin twitz Jesús, bix e xi' tkba'nxin te: —Ja'lecuwe xcyim nmeela. Najsama, quixta wuyena bix k'a'c'a tk'aba tibajtxin tu'n titz'jtltxin—tz̈ixin. 19Bix e tcuya Jesús bix oc lpe ti'j cawel cyuya t-xnak'atzxin. 20Pero jey', at junxuj xuuj e pon lk'e tzalti'jxin, bix oc tmoco'nxuj ttxa'n t-xbalenxin. Otk bint cablaaj jnabk'i tak'lenxuj tu'n cyak a' ti'jxuj. 21Bix iy' tuj tc'u'jxuj: —Nuketle oj toc nmoco'na t-xbalenxin, ya tzultzen nnaabla—tz̈i tzunxuj. 22Pero aj meltz'aj Jesús, bix e xi' tcye'yenxin jaxuj, bix e xi' tkba'nxin texuj: —Tey xuuj, nimsam tc'u'ja. Tu'nj s-oc ke tc'u'ja wi'ja, ma tzul tnaabla—tz̈i tzunxin. Bix texsen hora e we'tl tyabelxuj. 23Tejtzen tocx Jesús tuj tja cawel tuj camon jaa', bix tej t-xi' tcye'yenxin n-oc xux cyu'n xjal bix nim ook'el nbaj, 24e xi' tkba'nxin cye xjal: —Cyexa, cuma min ma cyim tej txin cwala. Nuk nwutantxin—tz̈ixin. Bix e jaw tze'n ke xjal ti'jxin, cuma el cyniy' ti'j otk cyimtxin. 25Pero tej cyetz lojo'n xjal pe'n, ocxxin tuj cwart jaa' tocxe nee', bix e tzaj ttzyu'nxin tk'abtxin, bix e jaw twa'baxin jatxin. 26Bix eltzen tpocbal jlu tuj cykil lugar. 27Tejtzen tex Jesús tuj ja jaa' lu, oc lpe ca'ba xjal mos̈ ti'jxin. Bix e jaw s̈i'nke: —¡Jay tiy'jil jrey David, k'ak'entz tc'u'ja ki'ja! 28Bix ocx Jesús tuj jun jaa', bix oc lpekexin tuyaxin tunwen. Bix e xi' tkba'nxin cyexin: —¿Mapa tz'oc ke cyc'u'ja wi'ja ka ba'n wu'na tu'n tcub nk'anena ejee'y? Bix aj cytzak'be'nxin: —Ma tz'oc ke kc'u'ja ti'ja, Taat. 29Octzen tmoco'nxin tbak' cywitzxin, bix e xi' tkba'nxin: —Chi k'anxita tu'nj n-oc ke cyc'u'ja wi'ja—tz̈i Jesús. 30Bix ul tnaabl tbak' cywitzxin. Bix tuya cyiw yol e xi' tkba'nxin cyexin: —Ten cycwenta ti'j tu'n mi'n cybi xjal ti ma baj cyi'ja—tz̈ixin. 31Pero tej cyexxin tuj jaa', el cyk'umenxin tuj cykil lugar tpocbal ti otk bint tu'n Jesús cyi'jxin. 32Matkxsen cyexlen ca'ba mos̈, tpon k'i'n jun xjal men twitz Jesús. Min bintl tyolen tu'nj biman otk tz'oc ti'j. 33Tej tel tlojo'n Jesús biman ti' xjal men, nbintltzen tyolen xinak. Bix e jawxsen klee' cykilca xjal ti'j, bix e xi' cykba'n: —Bajxsen tz'oca kcye'yen jun maj tisenj lu kxol aj Israel—tz̈ikexin. 34Pero ejee'tzen kej xjal fariseo e xi' cykba'n: —Tipemal jxjal luwe tu'n tel tlojo'n biman yaa'n te Dios, sino o k'oj te tu'n cawel cye biman—tz̈i ke fariseo. 35E baj tbete Jesús tuj cykilca tnom bix aldea, bix e xi' tk'o'nxin t-xnak'tzbil cyuj camon jaa' bix e xi' tk'umenxin jtbanel tpocbal tcawbil Dios. Bix jaa'xja e ponaxin, e cub tk'anexin cykilca wik cyyabel xjal bix nuk alcyexja q'uixc'aj toc cyi'j. 36Tuj cykil lugar, tej toc tcye'yenxin ke xjal, oc k'a'ben tc'u'jxin cyi'j, cuma cyiw ta' cychunk'lal bix mintii' onbil cye, tisen jun cloj carnel min-al cylel cye. 37Bix e xi' tkba'nxin cye t-xnak'atzxin: —Jtaak'en Dios cyi' xjal tisen jun jaatx'en. Nimxsen jaatx'en, pero yaa'n nimxix ak'anal at te chmolte. 38Ju' tzunj, cykanenx te Taaw ak'untl tu'n t-xi' tsma'nxin ak'anal te chmolte twitz awal—tz̈i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\