Apocalipsis 14

1Bix juntl maj oc ncye'yena, bix jey', wa'ltej Tal Carnel twi'j witz Sión, bix at jun syent cya'wnak tuya cyaja mil xjal tuya. Tz'i'benc tbi Jtal Carnel tibaj cywitz bix tuyax tbi Tman. 2Bix e xi' nbi'na tk'ajk'ajel cywi' nim tuj cya'j. Tk'ajk'ajel cywi' tisen jun nima' oj n-etz wajtz'aj twitz xak bix tisen k'ancyok oj ntininin cyiw bix tisen oj chi chimban xjal ti' arpa. 3E xi' cybitzen jun ac'aj bitz twitz tk'ukbil Dios bix cywitz kej cyaja wik i'tz bix kej jawnex tij. Yaltzen cye xjal twitz tx'otx', min-al e bint tu'n tu'n tbitzen ti'j bitz. Nuk o'cx kej syent cya'wnak tuya cyaja mil xjal otk chi clet. 4Ejee'tzen xjal jlu min o chi chucj cyuya xuuj. Sakxix cynaabl. Ejee'tzen kej lu nchi oc lpe ti'j Tal Carnel nuk jaa'xja nxa'. Ma chi clet cyxol xjal tu'n cyajben te jun oybil te Dios bix tej Tal Carnel. 5Min tzaj ẍtak' yol tuj cytzi, bix mintii' cyil. 6Bix e wila juntl tsanjel Dios tuj cya'j npurpaj tmij cya'j. E xi' tk'umen jba'n tpocbal colbil te junx maj cyej xjal najl twitz tx'otx'. E tk'ume cye xjal te cykilca wik tiy'jil xjal bix te cykilca wik xe'chel bix te cykilca wik yol bix te cykilca tnom. 7Bix e tzaj tkba'n tuya jun tyol cyiw: —Cynimanx Dios bix cynimajaw jaxin, cuma ma pon tumel tu'n tcub tk'o'nxin cycastiwa xjal. C'oquel cybi'na ja Dios e cub tbincha'nxin twitz cya'j bix twitz tx'otx' bix mar bix cywi' a'—tz̈i ángel. 8Bix e tzaj juntl tsanjel Dios tuj cya'j ti'j tneel ángel. E xi' tkba'n: —Ch'ixc'a tcub baj jnintzaj tnom te Babilonia. Tuya cykil tc'u'j ma tz'oc lpe Babilonia ti'j yaa'n ba'n, bix ma chi oc lpe cykilca tnom ti'j yaa'n ba'n tu'n, tisen n-oc tz'ey'xix oj nchi'len tc'u'j jun bolo ti' k'e'n—tz̈i tcab ángel. 9Bix e tzaj toxen tsanjel Dios tuj cya'j cyi'j. E xi' tkba'n tuya jun tyol cyiw: —Alcye kej xjal ma jaw cynimsa'n jajil jila tzul jlet bix cywitz tsantjil, bix alcye kej xjal ma cyiik' jtecheljil tibaj cywitz bix ka ti'j cyk'ab, 10cweltzen jawnex tk'oj Dios cyibaj. Cxe'lxsen cyc'a'n xjal tk'oj Dios, tisen nxi' tc'a'n jun bolo k'e'n, cuma nojnexsen vaso tuya tk'oj Dios. Cycastiwa cwel cyibaj, jatzen tu'n cytz'ey' tu'n k'ak' bix tu'n azufre cywitz ke ángel xjan bix twitzj Tal Carnel. 11Bix tsibel k'ak' nq'uixbisan ejee' njatz te junx maj. Mintii' cyajlabl kej xjal lu e jaw cynimsa'n jajil jil ul jlet bix jtsantjil bix e cyiik' jtechel tbi. Nimxsen q'uixc'aj cyi'j te k'ij bix te koniyan—tz̈i toxen ángel. 12Ju' tzunj, il ti'j tu'n cyniman ocslal tley Dios bix tu'n cyten cyiw tuj cyocslabl ti'j Jesús. 13Bix e xi' nbi'na tk'ajk'ajel jun tyol tuj cya'j. E tzaj tkba'n weya: —Tz'i'beq'uey jlu: “At t-xtalbil Dios tibaj kej xjal junx ete' tuya Cyaaw tu'nj cycyim tuj ja tyem lu, cuma ya mintii' q'uixc'aj chi i'yela, bix cxe'l tk'o'n Dios cyxel jq'uixc'aj iy'x cyu'n tu'n tlaj cybinchben ba'n,” cwel ttz'i'bena—tz̈i Espíritu Santo weya. 14Tej toc ncye'yena juntl maj, e wila jun muj sak, bix k'uklc'a tibaj jmuj ja xjalja Sma'n tu'n Dios tu'n tten cyuya xjal. Tjax jun tcorona te oro tuj twi', bix tzyu'n jun semel tu'n bix binne ttzii'. 15Bix etz juntl tsanjel Dios tuj cya'j tuj tja Dios tuj cya'j, bix e xi' tkba'n tuya jun tyol cyiw tej xjal k'ukl tibaj muj: —Binchamxsen tiiba tuya tsemela tu'n tjaw chmet twitz awal, cuma ma pon tumel tu'n tchmet twitz awal. Ma tzkij twitz awal twitz tx'otx'—tz̈i ángel. 16Bix jxjal k'ukl tibaj muj e tzaj tnukpi'n tk'ab tuyax semel, bix e cub tchmo'n awal twitz tx'otx'. 17Yajxitltzen bix etz juntl tsanjel Dios tuj cya'j tuj tja Dios at tuj cya'j. Jax ju'xte, tzyu'n jun semel tu'n binne ttzii'. 18Bix etz j-ángel at taak'en tu'n tc'ojlan jk'ak' twi'j altar tuj cya'j. Etz twitz altar, bix e xi' tkba'n tuya jun tyol cyiw tej ángel tzyu'n semel tu'n binne ttzii': —Binchanxsen tiiba tuya tsemela binne ttzii', tu'n tel joset ke tzk'aj uva twitz tx'otx', cuma ma chi tzkij—tz̈i ángel. 19Bix e baj tchmo'n ángel twitz awal twitz tx'otx' tuya tsemel, tu'n tel keset tzk'aj uva twitz tx'otx', bix e cub tk'o'n ke uva tuj jun ttemlel, tu'ntzen tel yetz'et ta'l, jatzen elpeninaj jawnex tk'oj Dios. 20Bix e baj wa'bet uva ti'jxe tnom, bix etztzen tz̈iy' tuj ttemlel uva jaa' e cwa' chmet. E jaw tz̈'iy tz̈iy', bix e japan tpiman maa tuj ttzi tz̈ej, bix jun mutx' ajlab jaa' e pon baj tz̈iy'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\