Apocalipsis 20

1Tbajlenxitltzen jlu, e wila juntl tsanjel Dios tuj cya'j. E cu'tz tuj cya'j, bix k'i'n tal jaa' tu'n te tej ttzi jul mintii' tumel t-xee', bix tuyax jun ma tij cadena tzyu'n tu'n tuj tk'ab. 2Bix e cub ttzyu'n ja dragón, jatzenj lbaj te ootxa, jatzenj taaw il, jatzenj Satanás. Bix e xi' tẍpo'n ja taaw il, tu'n tten ẍpo'n jun mil jnabk'i. 3Bix e cu'x t-xoo'n tuj jul mintii' tumel t-xee', bix e cyaj tlomo'n ttzi jul. Bix e cub tk'o'n jun tlemel ttzi jul, tu'ntzen mi'n jatz taaw il tu'n tsbuntl cyi' xjal. Pero oj tbaj mil jnabk'i, il ti'j ctzakpetel, pero yaa'n nimtl k'ij. 4Bix e wila nim k'ukbil jawnex. Bix k'uklke tuj k'ukbil ke ocslal at tu'n cycawen. Cyxoltzen ke ocslal ete' kej otk tz'el tx'omet cywi' tu'n tlaj cyocslabl ti' Jesús bix tu'n tyol Dios, bix ete' kej min otk chi cub maje twitz jil jil bix twitz tsantjil, bix min otk tz'oc techeljil tibaj cywitz bix ka ti' cyk'ab. Otk chi jaw itz'j tuj cyamecy juntl maj, bix oc chi cawel tuya Cristo jun mil jnabk'i. 5Yaltzen ke niy'tl xjal yaa'n ocslal, min e jatz itz'j juntl maj ojxe tbaj mil jnabk'i. Min e jatz itz'j tuj tneel maj tej cyjatz itz'j ocslal tuj cyamecy. 6At t-xtalbil Dios tibaj kej xjal nchi jatz itz'j tneel maj, cuma t-xjal Dioske. Oj cycyim xjal te junx maj, ja tcab cyamecy lu. Mintii' tipemal cyibaj ke t-xjal Dios lu. Nuk o'cx chi oquel te pala tu'n cyajben te Dios bix te Cristo, bix chi cawel tuya Cristo jun mil jnabk'i. 7Ojtzen tbaj mil jnabk'i, cjawetztzen tzakpet taaw il, ja Satanás, tuj jul mintii' tumel t-xee'. 8Q'uelextzen sbul cykilca tnom ete' twitz tx'otx', jtnom te Gog tuyax Magog. Chi oquel tchmon cyiib tu'n cyk'oj ti'j Cristo. Nimxsen cybaj aj k'oj ti'j Cristo, tisentzen ttxa tz'a'n ttzii' mar mlay bint cyajlaj. 9Bix e baj tzaj tuj cykilca twitz tx'otx', bix e baj cytxolban cyiib ti'jxe cynajbil ocslal bix ti'jxe jtnom n-oc tak' te Dios. Pero e cu'tz k'ak' tuj cya'j tu'n Dios, bi'x e cub tz'ey' cykilca tu'n. 10Bix taaw il, j-e sbun cye, e cu'x xoo'n tuj tnijabel k'ak' bix azufre, jatztzen ete'jil jil tuyax tyolel ẍtak'. Bix chi tel tuj q'uixc'aj te k'ij bix te koniyan cykilca tyem te junx maj. 11Bix e wila jun nintzaj k'ukbil sak. Bix e wila jk'ukl tuj. El ok twitz tx'otx' tuyax twitz cya'j twitzxin. E cub najke. 12Bix e wila ke cyimne, kej jawnex bix kej ch'in. Wa'lke twitz Cristo. Bix e jket ke u'j. Bix at juntl u'j e jket, j-u'j jatztzen tz'i'ben cybi xjal at cychunk'lal te junx maj. Bix e cykba u'j cybinchben xjal. Bix e k'oj castiwa cye xjal, teeyle juun la' alcye otk bint tu'n. 13E tak' mar kej cyimne e cyim tuj. Jax ju'x e tak' cykilca camposant bix cynajbil cyimne ke xjal otk chi cyim. Bix e tak' Dios castiwa te cykilca, teeyle juun la' alcye otk bint tu'n. 14Bix cyamecy tuyax cynajbil cyimne e cu'x xoo'n tuj tnijabel k'ak'. Ja tnijabel k'ak' lu, jatzenj tcab cyamecy lu. 15Alcye kej xjal min e cnet cybi tuj ja u'j jaa' tz'i'bena cybi kej xjal at cychunk'lal te junx maj, e cu'x xe'tke tuj tnijabel k'ak'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\