Romanos 8

1Pero yaa'n eto'tl tjak' tcawbil il, cuma at kmojbabl kiib tuya Cristo Jesús. Ya min ko'xtl tuj castiwa, 2cuma tzakpi'n ko' tjak' tcawbil jley tzin tkba'n aj il ko' bix il ti'j ko xe'l tuj cyamecy te junx maj. Tu'nj kmojbabl kiib tuya Cristo Jesús, ma ko el libre tjak' ley, bix ma k'oj ac'aj kchunk'lal tu'n Espíritu Santo. 3Jley e tkba il ti'j tu'n knimante, pero min e xcye tu'n knimante, cuma jknaabl aj il mintii' tipemal tu'n knimante. Pero e xcye Dios tu'n tnimj ley tej ttzaj tsma'nxin Tcwalxin twitz tx'otx' tu'n toc te xjal tisen ejoo', tu'ntzen tbyet te chojbil kil, ejoo' aj il. Tu'nj tcyimlen Tcwalxin tisen xjal, cykiltzen il e chjet tu'nxin, 4tu'ntzen koc jiquen twitz Dios tisenj tzin tkba'n ley. Yaa'ntzen eto'tl tjak' tcawbil knaabl aj il, sino eto'tl tjak' tcawbil Espíritu Santo. 5Ja tzunkej xjal ete' tjak' tcawbil ootxa cynaabl, nuktzen jaj ti taj cyxumlal ncub cybisen. Ja tzunkej xjal ete' tjak' tcawbil Espíritu Santo, ncubtzen cybisen ti'j ti taj Espíritu Santo. 6Ja tzunkej xjal nuk nche'x lpe ti'j ti taj cynaabl aj il, chi xe'ltzen tuj cyamecy. Ja tzunkej nchi jyon ti taj Espíritu Santo, attzen cychunk'lal te junx maj bix ete' tuj ttz̈yal. 7Jknaabl aj il n-el tiiq'uen Dios. Tcy'i knaabl aj il tniman tley Dios, bix mintii' tipemal tu'n tbint tu'n. 8Ju' tzunj kej xjal ete' tjak' tcawbil cynaabl aj il, mlay chi japan ti'j ti taj Dios. 9Jatzen cyey, yaa'n tjak' tcawbil cynaabla aj il ete'y, sino tjak' tcawbil Espíritu Santo, cuma at Espíritu Santo tuj cyanema. Q'uelel cyni'ya ti'j ka min ma k'oj Espíritu Santo tu'n Cristo te jun xjal, yaa'ntzen t-xjalxin ja xjal. 10Pero ka at Cristo tuj cyanema, amale cymelet cyxumlala tu'n il, pero at cychunk'lala te junx maj, cuma jiquen ete'y twitz Dios. 11Pero jax ju'x cjawel itz'j cyxumlala juntl maj. J-espíritu Santo at tuj cyanema, e tak' Dios cyey, jaxj Dios e jatz k'inte Jesús cyxol cyimne. Ju' tzunj cjawetz tii'n Dios cyxumlala juntl maj tuj cyamecy, tisenxj e jatz tii'nxin ja Jesús cyxol cyimne. Bix cbinel tu'nxin ju'wa tu'n Espíritu Santo at tuj cyanema. 12Ju' tzunj, key hermano, mintii' nko oc chk'et ti'j tu'n t-xi' kniman alcye tajbil knaabl aj il. 13Ka ma ko niman knaabl aj il, ko cymeltzen tu'n te junx maj. Pero ka tuya tonbil Espíritu Santo n-el kxoo'n jka' taj knaabl aj il, ko camaltzen kchunk'lal te junx maj. 14At kchunk'lal te junx maj cuma tcwal Dios ko'. Kej nche'x lpe ti' Espíritu Santo, ejee'tzen tcwal Diosja. 15Tcwal Dios ko'. Yaa'n nuk tmaanxin ejoo'. Ya mintl ko tz̈iyel twitz Dios tisen nejl, cuma n-el kniy' ti'j o ko oc tcwal Dios. Ju' tzunj oj t-xi' kk'olbe'n Dios, “Kman Dios” tz̈i kbel. 16Nxi' kkba'n ju'wa cuma jax Espíritu Santo tzin tkba'n tuj kanem tcwal Dios ko'. 17Cuma tcwal Dios ko', ckiik'eltzen kkab te Dios, cuma ja tzunxin Kman. Bix ckiik'el kkab tuya Cristo, cuma niy'x q'uixc'aj ku'n ti'jxin, tisenx texin iy'x q'uixc'aj tu'nxin nejl. Ka eto' tuyaxin amale niy'xet q'uixc'aj ku'n tu'n tlajxin, ko temeltzen tuyaxin oj tiik'en texin jawnex tkabxin. 18Pero amale niy'xet q'uixc'aj ku'n, pero tuj nwitza kej q'uixc'aj te ja'lewe yaa'n nimxix twitzj jawnex chojbil ctk'a' Dios te cyxel la' alcye jun k'ij. 19Tuj tzunj k'ij oj cyiik'ente tcwal Dios cykab, cpomel baj twi' cykilca q'uixc'aj twitz tx'otx'. Ju' tzunj, cykilca kej tbinche Dios nchi ayon tuya cykil cyc'u'j alcyej k'ij tzul. 20Kej tbinchbil Dios yaa'n tuj tbanel ete' ja'lewe. Pero yaa'n cyu'nx tu'n cyten tuj il, sino tu'nj toclen tpaltel tu'n tneel xjal. Ju' tzunj nayet jba'n tyem tzul tu'n cykilca, 21cuma cykilcaj e baj bint tu'n Dios cco'pjel tuj tbeyel cyamecy oj tul cana jk'ij tk'a Dios cykab tcwal. 22Jq'uixc'aj niy'x tu'n entera twitz tx'otx' ja'lewe tisen tchyonel tal jun xuuj. Niy'x tchyonel tu'n, pero tk'a' jun tal. Ju'x xsunj cykilca e bint tu'n Dios. At tuj tchyonel ja'lewe, pero nchi ayon ti'j ba'n tzul. 23Bix yaa'n nuk ejee'j e baj bint tu'n Dios at tuj tchyonel, sino kuyax. Amale ot tzaj tk'o'n Dios Espíritu Santo ke te yec'bilte tzul mastl mas yaj, pero niy'x tchyonel ku'n ja'lewe, cuma mina'x tpon jk'ij oj tchic'ajax te junx maj tcwal Dios ko', jaxj k'ij oj tk'onte Dios ac'aj kxumlal. 24Tej kclet, eltzen kniy' ti'j at ttzajlel tk'o'n Dios juntl ba'n ke la' alcye jun k'ij. Nuket o tzul, yaa'ntle il ti'j tu'n kyonte. ¿Ti c'oquel tyo'n jun xjal te nuket ya o k'oj? 25Pero mina'x klonte jchojbil ke tzul. Ju' tzunj mi'n baj kpasensya tu'n kyonte j-ac'aj kxumlal. 26Tisexsen kpasensya n-onen ki'j tu'n tiy'x q'uixc'aj ku'n, jax ju'x n-onen Espíritu Santo ki'j tu'n tiy'x q'uixc'aj ku'n. Min ktzki'n alcyej onbil cxe'l kkanen te Dios tu'n tiy'x q'uixc'aj ku'n, pero Espíritu Santo nna'n Dios ki'j cyuya yol min cnet ku'n. 27Iy'nen tilbil Dios ti'j alcye niy' tuj kc'u'j, bix n-el tniy'xin ti'j ti toc tu'n Espíritu Santo oj nna'n Dios ki'j, cuma jnna'n Espíritu Santo Dios ki'j, junx ta' tuyaj taj Dios te ke. 28Amale niy'xet q'uixc'aj ku'n, pero ktzki'n nak'anan Dios ti'j cykil q'uixc'aj n-oc ki'j, tu'ntzen cyajben te onbil ke, ejoo'j n-oc tak' Dios ke. Ncawen Dios tibaj cykilca nbaj, tu'ntzen at jun ba'n te ke, ejoo'j at tu'n kpon tuj j-o baj tninc'u'n Dios ti'j te ke. 29Cykilca q'uelel ba'n, cuma o baj tninc'u'n Dios ju'wa. Jatxe tuj tneel ttzki'n Dios alcyej xjal at tu'n cyxi' lpe ti'j, bix jatxe tuj tneel o baj tninc'u'nxin tu'n toc knaabl tisenj te Tcwalxin, tu'ntzen at nim cwal tisen Tcwalxin, Jesús, bix tu'ntzen tchic'ajax jtcwalxin mas jawnex cyxol cykilca cwal. 30Ju'tzen e baj tninc'u'n Dios cyi'j kej xjal at tu'n cyoc lpe ti'jxin. E baj tninc'u'nxin tuj tneel tu'n koc te tcwalxin, bix tu'n jiquen ko' twitzxin tu'n t-xtalbilxin, bix tu'n tk'oj te ke jun jawnex kchunk'lal te junx maj, ejoo'j jiquen twitzxin. 31¿Tii'ntzen tuj cywitza ja yol lu? Cuma o baj tninc'u'n Dios cykilcaj lu te ke, ¿pjelpatzen kc'u'j oj nchi k'ojl xjal ki'j? Min. Mlay chi xcye ki'j, cuma Dios n-onen ki'j. 32Yaa'n ẍpiẍ Dios te ke, sino e tzaj tk'o'nxin Tcwalxin te ke tu'n tcyim te kxel cykilca ko'. Cuma o tzaj tk'o'nxin Tcwalxin te ke, ju' tzunj jaxte ctzaal tk'o'nxin cykilcatl xtalbil te ke. 33¿Atpa jun xjal jac'a tz'oc tkanbil twitz Dios ki'j, ejoo' t-xjalxin? Min-al, cuma o k'oj ke tu'n Dios tu'n jiquen ko' twitzxin tu'n Cristo. 34¿Atpa jun xjal jac'a kbante te Dios tu'n kxi' tuj castiwa? Min-al, cuma at Cristo Jesús te onl ke. E cyimxin, bix e jatz itz'jxin juntl maj tuj cyamecy, bix at-xin tuj tmank'ab Dios tuj cya'j ja'lewe te yolel ki'j twitz Dios. 35Jnbaj ki'j, ¿tzimpa tyeec'an ka min tz'octl kak' te Cristo? ¡Min! Oj niy'x q'uixc'aj ku'n, oj nbaj kc'u'j, oj n-el cyiiq'uen xjal ejoo' bix nchi oc lpe ki'j te tzyulte ke, oj at tak' weyaj ke, oj mintii'tl ch'in kxbalen, bix oj at nim sey'pajlenel ki'j, bix oj cyaj xjal tu'n kcub byet, t-xol entera kej lu min tzin tyeec'a nwe' tk'ak'bil tc'u'j Cristo ki'j. 36Tzin tkba'n tyol Dios niy'x q'uixc'aj cyu'n kej t-xjal Dios. Tz̈i cyjulu: “E xi' cykba'n t-xjal Dios te Dios: ‘Nuk tu'nj t-xjala ejoo'ya, coc'c'a nchi jyon xjal ki'ja tu'n kbyeta cyu'n. Tuj cywitz tisen carnel ko'ya tu'n kbyeta,’ tz̈ike t-xjal Dios te Dios,” tz̈i tyol Dios. 37Pero amale niy'xet q'uixc'aj ku'n, pero ko camal te junx maj tibaj cykilca nbaj ki'j. Ko camal tu'n Cristo, jaj xjal n-oc kak' te. 38Tuj nwitza jaxte mintii' jun ba'n tu'n tcaman ki'j tu'n kel pax tuya Dios. Cyamecyle, bix cykilcaj tik'ch nbaj ki'j tuj kchunk'lal, ke tsanjel Diosle, ke bimanle, ke cawel-le, jtik'ch nbaj ki'j ja'lewe, bix jpjel ki'j nchi'j, 39mi nuk ejee'j ete' jawne, bix mi nuk ejee'j ete' cubne, bix nuk alcyexja o bint tu'n Dios, mlay bint cyu'n tu'n twe' tk'ak'bil tc'u'j Dios ki'j tu'n Kaaw Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\