Romanos 9

1Key hermano, nimxsen bisbajil at wi'ja cyi'j ntanema, kej xjal te Israel. Ti'j tzunja bisbajil lu, ttzki'n Cristo nchin yolena jaxxix. Yaa'n nchin ẍtak'ena. Jax ju'x wanema tzin tkba'n nchin yolena jaxxix, bix mlay ẍtak'en wanema tjak' tcawbil Espíritu Santo. 2Nim nchin bisena cyi'j ke te ntanema, bix tchyonel nbisa tuj wanema mlay we'. 3Nuket jac'a bint tu'n cyclet ke ntanema tu'nj ojat npaxa tuya Cristo tu'n nxi'ya tuj castiwa te cyxel, jac'a bint wu'na. 4Aj Israelke, ejee'tzen xjalja e tsicy' Dios tu'n cyoc te ttanem. Ja jawnex Dios e ten cyxol, bix e cyaj tkba'nxin nimc'a te cye, bix e cyaj tk'o'nxin tleyxin te cye, bix e cyaj tyeec'anxin ti tten tu'n tjaw cynimsa'n Dios, bix e cyaj tkba'nxin nim xtalbil tu'n tk'ontexin cye. 5Jatzen cyiy'jil ja Abraham bix ja Isaac bix ja Jacob, bix cyxoltzen aj Israel etza itz'j Cristo tej tocxin te xjal, jaxj xjal scy'o'n tu'n Dios te cawel, jaxj xjal ncawen tibaj cykilca at, jatzen xjalj mero Dios. Cy'iwla'nxit te junx maj. Ju'xit tzuna. 6Amale yaa'nt nim aj Israel o clet, ¿cxe'lpatzen kkba'n min e japan Dios ti' tyol cye aj Israel tu'n cyoc te ttanemxin? Min, cuma yaa'n cykilca xjal tiy'jil Israel kej mero aj Israelxix tuj twitz Dios. 7C'oquel cyc'u'ja ti'j yaa'n cykilcaj el itz'j ti' Abraham tcwalet-xin tuj twitz Dios. Tz̈i Dios te Abraham cyjulu: “Ti'j tcwala Isaac q'uelel itz'j kej tchmana jmero tiy'jila tuj nwitza, yaa'n ti' tcwala Ismael,” tz̈i Dios. 8Ja yol lu tzin tkba'n yaa'n cykilcaj xjal el itz'j ti' Abraham jmero t-xjal Dios. Kej mero tiy'jil Abraham tuj twitz Dios ejee'j xjalja oc te tiy'jil Abraham nuk tu'nj e tkbaxin tu'n tbint tu'nxin. 9C'oquel cyc'u'ja ti'j Isaac itz'j nuk tu'n t-xtalbil Dios. E cyaj tkba'n Dios te Abraham cyjulu: “Tuj juntl jnabk'i ja'lewe otk tzaj itz'j jun tal tij t-xu'la Sara,” tz̈i Dios. 10Yaa'ntzen nuk o'cx kej tcwal Abraham tzin tyeec'an yaa'n cykilca ke tiy'jil Abraham t-xjal Dioske, sino jax ju'x ke tal Rebeca tzin tyeec'an ja lu mas, cuma o'cx nuk jun xinak tu'nxuj, ja Isaac, bix e tzaj ca'ba talxuj yoẍke. 11Amale mitkna'xet cyitz'j yoẍ, bix amale minttii' otk bint cyu'n, mi nuk ba'n bix mi nuk ka', pero junx oc te tiy'jil Abraham, ja Jacob. E scy'et Jacob tu'n Dios yaa'n tu'nj ba'n e bint tu'nxin, sino cuma ju' e tajbe Dios. Tu'ntzen tbint tajbil Dios, 12e xi' tkba'nxin te Rebeca cyjulu: “Jaj tala e tzaj itz'j tneel cyjel toclen mas cubnin twitzj te titz'en,” tz̈i Dios. 13Bix ju' e baja. Tz̈i Dios tuj tyol cyjulu: “Jacob oc te nxjala bix oc wachena, pero Esaú el nxoo'na,” tz̈i Dios tuj tyol. 14Cuma tzin tscy'o'n Dios jun bix n-el t-xoo'n Dios juntl, ¿cxe'lpa kkba'n yaa'n ba'n Dios? Min. 15Jaxin kbalte tu'n tbint alcye tajxin. E xi' tkba'n Dios te Moisés cyjulu: “Ka waja tu'n t-xi' nk'o'na jun xtalbil te jun xjal, cxe'ltzen nk'o'na jun xtalbil te. Bix ka waja tz'oc nk'o'na lastim te jun xjal, c'oqueltzen nk'o'na lastim te,” tz̈i Dios te Moisés. 16Ju' tzunj tzinen ta' nk'on Dios lastim te jun xjal yaa'n tu'n ja xjal kbalte, bix yaa'n tu'nj n-oc tipen xjal tu'n tk'on Dios lastim te, sino cuma ja Dios kbalte, jaxj Dios at tk'ak'bil tc'u'j ki'j. 17At juntl tumel tuj tyol Dios tzin tyeec'an nbint tu'n Dios alcyej taj tu'n tbint. E xi' tkba'n Dios te cawel te Egipto cyjulu: “O txi' nk'o'na jay tu'n toca te cawel, tu'ntzen tchic'ajax jawnex weya wipemal oj nxcyeya tibaja, bix tu'ntzen tel tpocbal o chin xcyeya tibaja tuj cykilca twitz tx'otx',” tz̈i Dios te cawel te Egipto. 18Ju'tzen q'uelele kniy' ti'j ka taj Dios tu'n t-xi' tk'o'n lastim te jun xjal, cxe'ltzen tk'o'n lastim te, bix ka tajxin tu'n t-xi' tk'o'nxin amle'n te jun aj il tu'ntzen ttz̈'iy tk'oj ti' Dios, cxe'ltzen ttzakpi'n Dios. 19Kape cykba'y weya cyjulu: “Ka mlay tz'el t-xoo'n jun xjal jti taj Dios, entonces jatzen Dios yaa'n tzinen tyol oj tkbante at til xjal,” kape tz̈i cybela. 20Ka ju' ncub cybisena, ¿tikentzen nchi jaw yolena ti' Dios ju'wa? Mintii' cyey cyoclen tu'n cyyolena ti' Dios ju'wa, cuma nuk xjalkey. ¿Ba'mpa tu'n tjaw yolen jun wicy'il tuya binchal te cyjulu: “¿Tikentzen o tbinchay inayena ju'wa?” tz̈ipatzen wicy'il? Min, yaa'n ba'n, 21cuma jbinchal wicy'il at toclen tu'n tjyonte alcyej taj tu'n tbint tu'n tuya xcab tx'otx'. Ka tajxin bint jun wicy'il cyeca tcye'nc, jaxin kbalte. Bix ka tajxin bint jun wicy'il ajnintz tcye'nc, jax ju'xa at toclenxin tu'n tbint tu'nxin ju'wa. 22Tisentzen jun binchal wicy'il ja kbalte ti tajxin bint tuya xcab tx'otx', jax ju'xsen te Dios, ja kbalte alcye tajxin bint cyuya aj il. At toclen Dios tu'n ttzaj tk'ojxin cyi'j aj il bix ba'n tu'nxin tu'n t-xi' tyeec'anxin at nim tipemalxin tu'n t-xi' tk'o'nxin cycastiwa. Pero amale e bajet tninc'u'nxin tu'n t-xi' tk'o'nxin cycastiwa, pero iy'x tu'nxin tuya nim tpasensyaxin cyi'j xjal at cyxi'lel tuj cycastiwa. Katzen ju'wa, ¿tikentzen tzin cykba'na yaa'n ba'n Dios? 23Iy'x ke aj il tu'nxin tuya tpasensyaxin tu'ntzen t-xi' tk'o'nxin tk'ak'bil tc'u'jxin cyibaj. E baj tninc'u'nxin jatxe ootxa tu'n t-xi' tk'o'nxin jun jawnexsen xtalbil cye bix tu'n cyten tuyaxin tuj cya'j. 24Bix kej xjal at tu'n cyiik'ente t-xtalbilxin, ejoo'tzen. O ko ttxocxin tu'n koc te t-xjalxin. Bix o ttxocxin yaa'n nuk ejee' judío, sino cyuyax kej xjal yaa'n judío. 25Jax wu'na, cuma e tkba Dios tuj tu'j tz'i'ben tu'n Oseas cyjulu: “Kej xjal yaa'n n-xjala nejl, cxe'l nk'o'na cye tu'n cyoc te nxjala. Bix jtnom yaa'n te weya nejl, ja tzunja c'oquel tak' weya. 26Cyuj jlugar jaa' e kbaja te cye yaa'n nxjalke, cyujxse lugar c'oquel cybi te tcwal Dios i'tz,” tz̈i Dios. 27Yaltzen cye Israel, c'oquel cyc'u'ja ti'j ti toc tu'n Isaías tuj tyol Dios cyi'j. Tz̈i cyjulu: “Amale nimet cybaj aj Israel, tisen arena ttzii' mar, pero nuk juun cye chi cletel. 28Tnimal mlay chi clet, cuma cbinel tu'n Dios j-e tkba tu'n tbint tu'n. Cxe'l tk'o'nxin castiwa cyibaj xjal te junx maj bix tuj ajkelbil,” tz̈i Isaías, tyolel Dios. 29Bix jax ju'x e tkba Isaías cyi'j ttanem Dios cyjulu: “Nuket min e cyaj tk'o'n Dios juun kxol tu'n cycyaj itz'j, jaj Dios ncawen tibaj cykilca at, ottzele ko baj twitz tx'otx' te junx maj, tisenxsen tej cycub baj kej xjal te Sodoma bix te Gomorra,” tz̈i Isaías cyi'j aj Israel te yec'bil yaa'n cykilca Israel chi cletel. 30Ju' tzunj, ¿altzen cye q'uelel kniy' ti'j? Q'uelel kniy' ti'j kej xjal min oc cyipen tu'n cyoc jiquen twitz Dios nejl, otzen k'oj cye tu'n cyoc jiquen twitz Dios ja'lewe, ejee'j xjal yaa'n judío, cuma o tz'oc ke cyc'u'j ti' Dios. 31Ja tzunkej aj Israel min e camanke tu'n cyoc jiquen, amale oquet cyipen tu'n cyxi' lpe ti' jun ley tu'n cyoc jiquen twitz Dios. 32¿Tikentzen min e caman ke judío? Min e camanke tu'n cyoc jiquen twitz Dios, cuma min oc ke cyc'u'j ti' colbil tzin toyen Dios, sino o'cx oc ke cyc'u'j ti'j ba'n e bint cyu'n. Pero tuj cywitz judío min ajben colbil e tzaj tk'o'n Dios cye. Tuj cywitz tisen jun xak tuj be n-oc texpaj twi' cyken ti'j. Bix ju' tzunj e'la cyiiq'uen. 33Otk tkba Dios nejl ju' tu'n tbaja. Tz̈i Dios cyjulu: “C'oquel cyc'u'ja ti'j cxe'l nk'o'na jun Clol cye te cytanem nxjala. Pero tuj cywitz nuk tisen jun xak tuj be nchi jaw pitc'aj xjal ti'j bix tisen jun tzlom a'bj nchi jaw jilpaj twitz. Pero kej xjal n-oc ke cyc'u'j ti'j Clol cye cxe'l nk'o'na, chi cleteltzen te junx maj. Yaa'n nuk cyajx c'oquel ke cyc'u'j ti' Clol cye,” tz̈i Dios tuj tyol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\