1 KORIN 1

1Khanpughi ah ang zak hlü ah khü ne, Bawi Khrit Jesuh ah ang düihpüi ah am düih ah kei Paul la mi nau Sosthenes naw: 2Korin gawnu ung Khanpughi ung ng'bum ciah chang gui la, a kho päng ung kaa mi Bawi la ami Bawi ah Bawipa Jesuh Khrit khawihnah ciah chang avan la, Bawi Khrit Jesuh ung kawngät nak awn Khanpughi ah chang avan la, Bawi Khrit Jesuh ung kawngät nak awn Khanpughi ah chang theing ah a khü gui ah chang gui am ca ning guk law gui nei. 3Mipa Khanpughi la Bawipa Jesuh Khrit ah m'geinsei nak la dimdeeih nak cu nami van ah khan ah om sä. 4Nangmi am Bawi Khrit Jesuh ung geinsei nak a ning pek gui ah hmawk ah Khanpughi cu ang täi sei kam hlüngtai ci. 5Nang mi cu Bawi Khrit ung nami kawng ät nak awn, thu m'gawng thei nak la hmuhmat nak mah mah ah bühmang nak cu nami gah ci. 6Keimi naw kami pyeinsak ah Bawi Khrit ah mawng cu nami m'lung kyong ung phung ghing ne khäng pym ci. 7Cun ah kya sei nangmi naw Bawi Khrit Jesuh a kyum law vai cu nami gin zah ung, nangmi naw kä nami gah tu ah hriham cu a i kä om khai. 8Ani naw nangmi cu kho a khütunggawk sei ning düng sak gui khai. Cun ah kia sei Bawipa Jesuh Khrit naw ng'thu am chaa hnüüp ung nangmi cu kat nami phiawn nak khai. 9Khanpughi cu düngnak apnak ah kyak ci. Ani naw nangmi cu Ahtapa mi Bawipa Jesuh Khrit ung nami ng'awi gei vai ah aning khü gui ah kyak ci. 10Phäinau gui aw, Mi Bawipa Jesuh Khrit ah huham awn kei naw nangmi cu ka ning m'cumcäi gui ci nei. Nami thu m'gawng ung nami kawng ät vai, cun ung nami ng'phyeekpai nak kä om khai. M'lung ngaih tumat, bü nak tumat ung nami kawng ät zawp vai. 11Phäinau gui aw, nangmi nami ng'gen tu ah mawng cu Chloe ah kyongkhui chang gui naw nam thein u sei ka ng'zak ci nei. 12Nangmi ung kaa chang am shah naw kei cu Paul ah nak chang cik ci, am shah naw Apollos ah nak chang cik ci, am shah naw Peter ah nak chang cik ci, am shah naw Bawi Khrit ah nak chang ci sei aheihei ahnami thuom cu ka pyein na kyak ci. 13Bawi Khrit cu aphäh phäh ah ng'pyeekpai ne ang! Nangmi ah hmawk ah kutlam tung khan ah sik ci cu Paul ah kia ne-ang? Nangmi cu Paul ah ming awn tui nami ng'hniim ne-ang? 14Crispus la Kaius ah kawn ah nangmi a u phi, tui kä ka ning hniim sak gui ci kia sei Khanpughi kam hlüngtai ci. 15Cun ah kia sei nangmi cu kei ah ming ung tui nami hniim ciah a u naw kä pyein hlawt khai. 16(Stepha-nas la akyong ung kaa gui cu tui ka ng'hniim sak gui ci, cun kawn ah a u tui ka ng'hniim sak kä ka shüm ba ci). 17Bawi Khrit naw tuihniim nak ka pek khai ah ana tüih ah kä kyak ci. Thu Ni ka pyein khai ah ana tüih ah kyak ci. Cun ah kya sei hnicim chang ah hmuhmat nak ah thu kä pyein ne, kutlam tung ung Bawi Khrih ah sih nak ah hlüngtai nak kä a häu vai ah cun ah Thu Ni bäng pyein vai ah kyak ci. 18Kutlam tung ung Bawi Khrih ah sih nak ah mawng cu, dimaih khai ah chang gui ah hmawk ah akholä ah a kyak ung phi, hun nak gah ci gui ah mik mi ah hmawk ah, Khanpughi ah hlüngtai nak ah kyak ci. 19Cacim ung; “cüi vai ci gui ah lunglang nak cu di sak ne, Langkhaa ci gui ah hmuhmat nak cu ka heng khai ne!” ciah om ci. 20Cun ah kia sei hmuhmat ciah chang a hawi-ang a om, Cacim hmat ciah chang ahawi-ang a om, ng'thu m'gawng thei ciah chang a hawi-ang a om! Khomdek khan ah hmuhmat nak phung cu Khanpughi naw gu-aang sak pyi ci nei! 21Khomdek chang ah hmuhmat nak awn Khanpughi a u naw kä a hmat hlawt vai ah, Khanpughi naw ak cüikhai nak awn pyang ci nei. Chang gui naw gu-aang nak ah ami ngaih ah, keimi ah pyein ah thu awn zum ciah chang gui cu hun gui vei ah Khanpughi naw k'bäi ci nei. 22Jew chang gui naw cäi aih vai gui cu k'thäh ci gui, Karikchang gui naw hmuhmat nak cu shum ci gui. 23Keimi läi cu kutlam tung ung ami ngawn ah Bawi Khrih ah mawng säu ne kami pyein ci. Cun cu Jew chang gui ah kä ng'ak hlü, clang khum hei gum ah hmawk ah akholä ah kyak ci. 24Cun ung phi Jew chang phi bäi, khui hei chang phi bäi, Khanpughi naw a khüpi ah chang phung ah hmawk ah Bawi Khrih cu Khanpughi ah hlüngtai nak la k'cüikhai nak ah kyak ci. 25Khanpughi ah shuhghawi nak ah ngaih cu hnicim chang ah hmuhmat nak ahtah bä pi ci, Khanpughi ah k'tha m'zu nak ah ngaih cu, hnicim chang ah k'thamah nak katah bä pi ci. 26Phäinau gui aw, nami mät Khanpughi naw a ning khü gui ah mawng cu nami ngaih tüh ba vai nei. Hnicim chang ah hmuh nak ung, nang mi cu, hmulmatciah chang, hlüngtai ciah chang, a pakhui küikyang ciah chang kä nami da ci. 27Cun ung phi Khanpughi nawhmuhmat ciah chang gui ah ng'aa nak vai ah chang k'shekha gui cu ghü gui ci; Thamah ciah chang gui ah lü nak vai ah ak tha m'zu gui cu ghü gui ci. 28Khanpughi naw khomdek khan ung chang naw bä ciah ang ngaih gui m'shet nak vai ah, chang ah zaw k'she nak, chang ah päipih gui cu ghü gui ci. 29Cun ah kia sei Khanpughi ah maa ah a u chang phi a khähghah vai amawng kä om ci. 30Khanpughi naw nang cu Bawi Khrih Jesuh ung ning kawng ät sak gui ci, Khanpughi naw Bawi Khrih cu mik ah Lulang nak ah kyak sak ci. Bawipa awn mik mi cu Khanpughi ung mi ng'düng ci; mik mi cu Khanpughi ah chang theing ah mi kia law ne, phiawn nak mi gah ci. 31Cun ah kia sei cacim ung om ciah mäih ah, “A u chang phi khähgha hlük ciah chang phung cu, Bawipa ah bi nak ah khan ung khänghah sä”.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\