1 KORIN 16

1Ca nami guk law ah, Judea kho ah Khanpughi ah chang gui m'htei nak gui vai ah ngui ah mawng ung, Kalatia kho ah Khtihtabum gui kam cäi gui ah mäih ah nami bi vai nei. 2Kei ka gawk law ung ngui loh vai kä hlü khai ah, pum hnüüp päng ung, ak chang sing naw nami mät ah khawh gah a ci ah, pe u ne, nami na m'cun vai nei. 3Kei ka gawk law ah a kyak ung, nami ghü ah chang am, ca guh ne m'khah ne, cun ah ngui cu Jerusalem ah vah peit sak vai nei. 4Kei ka hteit khai a kyak ung phi cun ah chang gui cu kei ung ami ng'gui tu ung bäi khai nei. 5Kei cu Macedonia kho lam ah ka lawk khai kya sei, Macedonia kho ung ka hteh zawp kawn ah, nangmi ah om nak ah ka lawk khai nei. 6Nangmi awn atäng ah ak sho hta ka om hngaw khai, khoksik zah pum ung a cä ah ka om tu hman khai nei Cun kawn ah ka hteh nak hlü ah ka hteh hning vai ah nami nam hteihtang khai ah ka ngai ci nei. 7Kei cu nangmi ah ka ng'düm tu pah düt ah kä kyak ciah, Khanpughi naw a zum ung nangmi awn ak shou ka om hlük ci nei. 8Pentekos hnüüp ung khüt sei, Ephesus gawnu ah ka om khai nei. 9A cu ah kei na hnu ng'tuk püi ci akda om pang sei phi, a khuut bi nak vai a khin akni om ci nei. 10Nangmi ah Timothi a gawk law ah a kyak ung akni ah dou ne nami khinchah nak vai nei, a i ah kyasei ci ung ani cu kei ah mäih ah Khanpughi ah khuut bik ciah kyak ci. 11Ani cu a u naw phi kä ak shedam men nak vai nei. Kei cu khrihta phäinau gui awn atäng ah ani kami ging ci kya sei, keimi ah om nak ah akni ah a gawk law vai ah nami m'htei htang vai nei. 12Ka nau Apollos cu, khrihta phäi nau gui awn atäng ah, nangmi ah om nak ah a law vai ah, ang täi sei kam cäi ci nei. Cun ung phi a law nak vai ah khin cu ak pit ah kä k'bäi phak ci nei. Akhin a gah law ung, a i ah a kyak ung phi lawk khai nei. 13Nami cüivai vai, nami zum nak ung khäng htek sei nami ng'düih vai, nami hlui cang vai, nami k'thamah vai. 14Nami bi phung m'hni nak awn nami bi vai. 15Nangmi naw Stephanas la ak kyong ung kaa gui cu nami hmat ci. Ngahmi cu Achaia kho ung khrihta ah kya law ma ci gui ah kya ne, Khanpughi ah chang gui ah hmawk ah bi bi vai ah ng'ap ci gui ah kyak ci. 16Phäinau gui aw, a shin ah mäih ah chang gui ah lam shüm nak la, ngahmi awn atäng ah k'tha na ne khuut bik ci gui ah lam shüm nak cu nami läk vai ah ka ning m'cäi gui ci nei. 17Kei cu Stephanas, ni, Fortunatus ni, Achaikus ni gawk law u sei ka zei ci nei, ngahmi naw nangmi ah hnün ung kei cu nam hteihtang ci gui nei. 18Ngahmi naw nangmi ah m'lung ami ning zei sak gui ah mäih ah kei phi na zei sak ci gui nei. Cun ah mäih gui cu chang m'sui nak gah khin ci gui nei. 19Asia kho ah Khrihtabum gui naw phi ning zavaih gui ci gui nei;Akuila la Priscilla ni, ami im ah nami pum nak gui ah khrihta gui naw phi ning zavaih gui ci gui nei. 20Shi ah om ciah khrihta phäi nau gui ami van naw ning zavaih gui ci gui nei. Theingthap ciah ng'ui ng'hnam nak awn tumat la tumat ng'zavaih na tu vä. 21Ka mät ah kut awn, “Paul ah zavaih nak” ci ne ka hei guk nei. 22A u chang phi Bawipa kä m'hni ci phung cu-- kyuk sä! Marana tha-- Kami Bawipa Kyum lawä! 23Bawi Jesuh ah m'gein nak cu nami khan ah om sä. 24Bawi Khrih Jesuh ung kei ah m'hni nak cu nami van ah khan ah om sä. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\