1 PETER 1

1Peter, Bawi Jesuh Khrit ah ang düihpüi naw, Pontus, Kalatia, Kappadocia, Asia, la Bithinia kho gui ung, püi u ne, om k'tu ah kia ne om tuk ci gui ah, Khanpughi ah ghü ah chang gui-am ca ka guk lawk ci nei. 2Nangmi cu Pa Khanpughi naw amät ah ng'bü nak awn ning ghü gui ne, ang Mumcha awn chang theing ah ning piang gui ci. Cun cu Bawi Khrit ah thu nami läk nak vai la asi awn nami theingcim nak vai ah kiak ci. M'geinsei nak la dimdeeih nak cu nangmi ung kümbe ne om sä. 3Mi Bawipa Jesuh Khrit ah Pa Khanpughi cu mi m'kümto khai nei! Khanpughi naw küikyang ciah ak chimgein nak awn, Bawipa Jesuh Khrit cu sih nak ung kaa thawh ba sak ne, mik mi am ghin nak ak thai cu na pe gui ci. A cun naw ghing ciah ngaih u nak awn na kümbe sak gui ci. 4Cun ah kia sei Khanpughi naw ak chang gui ah hmawk ah m'küm ne a gim ah ng'bühmang nak cu khäm vai ah mi ngaih u nak om ci. Cun gui cu nang mi ah hmawk ah kä chükmaih kä didam hlawt khai ah, Khanpughi naw khankho ah m'küm ci. 5Nangmi nami zum ci cu ak hnu bäih ah a khin ung dang law ge khai ah hun nak, nami gah khai ah Khanpughi naw, ahlüngtai nak awn ning m'htei gui ci nei. 6Nangmi cu zaica geinvai nak a hlü hlü om sei tuhbäi nami thüisei ung phi, ak khan ah amawng gui cu ngai ne zeikiai vä. 7Cun ah zaica geinvai nak cu nami zum nak a khän la kä cun ah m'nüm nak ah kiak ci.Didap thei ciah ghui cu mei awn m'nüm ah kiak ci, ghui ah mä küikyang pi ciah nami zum nak cun phi m'nüm vai ah kiak ci, Cun ung vah khän htek nak om sei, Bawi Jesuh Khrit a kyum law ba hnüüp ung m'hlüngtai nak, bämang nak la chang m'sui nak cu nami gah khai. 8Nangmi naw kä nami hmuh man ung phi Bawi Khrit cu nami m'hni ci, tuhbäi kä nami hmuh ung phi, ani cu nami zum ci. Cun ah kia sei nangmi cu ng'thu awn kä pyein hlawt vai ah lünlawi zeikiai ne nami om ci. 9A i ah kia sei ci ung ani nami zum nak ah a phung ah kiak ciah, hun nak cu nami m'lung ung gawk sei nami gah pyi ah hmawk ah kiak ci. 10Profet gui naw shin ah hun nak ah mawng cu geing nah ne shuilei k'täkiau man ci gui. Nangmi am Khanpughi naw a ning peit gui vai ah shin ah m'gein nak ah mawng cu pyeinsa man ci gui. 11Cun ah m'gein nak cu a i ah khin ung, a i chaa ah gawk lawk khai ci cu ami hmat vai ah k'tha na man ci gui. Ngahmi ung om ciah Bawi Khrit ah Mumcha naw, cun ah khin ung a geinvai nak vai ah mawng la, cun kawn ah agawk nak vai ah bämang nak ah mawng cu ng'daut ne dang sak ci. 12Ngahmi naw cun ah mawng ami pyeinsak cu, ami mät ah hmawk ah kä kiak ci, nangmi ah hmawk ah kiak ci, ci cu Khanpughi naw, ngahmi ung dang sak ci. Nangmi ah om nak ah Bawi Khrit ah mawng Thu Ni law püi ci gui naw, cun ah profet gui naw ng'daut ne ami pyein ah a mawng gui cu, Khankho ah kaa a tüih law ah Mumcha Theing ah hlüngtai nak awn, nangmi ah khan ah shäu law u sei nangmi naw nami ng'za pyi ci nei. Cun ah a mawng gui cu Khan chang gui naw phi hmuhmat hlük ci gui nei. 13Cun ah kia sei nangmi cu ng'düihthawh ge vai ah om vä. Bawi Jesuh a kyum law ba hnüüp anam shum phyuk gui vai cu kümbe sei ngaih u ne lunglaang ne om vä. 14Khanpughi ah thu ngai u ne, kä nami hmuhmat pha ung nami om ih ng'zak hlü man ah mäih ah kä nami ghin om ba vai nei. 15Ning khü gui ciah Khanpughi cu theingcim ci kia sei, nami bilawh phung cu theingcim sä. 16“Kei cu ka theingcim ci kia sei, nangmi phi nami theingcim vai nei,” ciah cacim naw pyein ci. 17Chang ah zodäm kä teng ah, chang ah bilawh phäh phäh ah khan ah m'khoichaa nak bik ciah, Khanpughi ah nami taigü ung, Kapa ci ne khü ne nami taigü ci;cun ah kia sei khomdek khan ung nami ghin om zah ak chuih Khanpughi cu nami kyih aa vai nei. 18Nami pupa gui ah pakhui nami m'düng ah kä shichah ciah ghin nak ung kaa, a i naw a ning phiawn sak gui cu nami hmat ci. Cun cu ghui ngui ah mäih ah dimaih thei ciah kä kiak ci. 19Htome hta ah mäih ah shetkat nak kä om ciah Bawi Khrit ah hnun gui ap nak ng'pün nak ah kiak ci. 20Shin ah khomdek kä ang tüi pha ge ung ani cu Khanpughi naw ghü ne, shin ah ak hnu ah kho hnüüp ung, nangmi ah hmawk ah ang dang sak ah kiak ci. 21Sih nak ung kaa thawh ba sak ne, bämang nak pek ciah Khanpughi cu ani ah ming awn nami zum ci. Cun ah kia sei nangmi cu Khanpughiung ng'kheing ciah nami zum nak la ngiah u nak om ci. 22Nangmi cu thucim nami läk nak awn, nami m'lung kyong cu theing sak u ne, zum ciah nami chang paw phi ak cang ah nami m'hni pyi ci nei. Cun na kia sei tumat la tumat nami m'lung kyong avan nawn nami ng'zum hni tu vai nei. 23Nangmi cu ghing ci la ang täi om ciah Khanpughi ah ang thucim awn, ng'tüi ba ne, sih nak kä om ciah ang täi ghing ciah Khanpughi ah hta ah nami kiak ci nei. 24Cacim theing naw, “Hnicim chang avan cu khuktaa ah mäih lawk ci, Ami bämang nak avan cu taapai ah mäih lawk ci. Khuktaa cu chawng ne si thei ci, a pai cun phi thuum ne kiawi thei ci. 25Cun ung phi Bawipa ah thucim cu ng'shon päng ung khäng ci,” ciah pyein ci. Cun ah thucim cu nangmi am shäu ne ning m'thein gui ah Thu Ni ah kiak ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\