2 KORIN 8

1Phäinau gui aw, Macedonia Kho ah Khrihtabum gui am Khanpughi naw am gein nak gui ah mawng cu ka ning m'thein gui hlük ci nei. 2Ngahmi cu zaica nak ak nui ah aut ci gui. Cun ung phi ang htei ah zeikyai u ne, ang htei ah ami pyamthaam pang ung phi, peit taak nak ung, ng'khailang aih ci gui. 3Ngahmi naw ami peit hning ah kawn ah hang lawn pui khai ah ami peit cu, kei naw ak cang ah hmuh ne ka pyein ci nei. 4Ngahmi naw Judea kho ah Khanpughi ah chang gui cu m'htei tu hlük ci gui, cun ah kya sei keimi ah k'thäh law laih laih ci gui. 5Ngahmi naw keimi ah ngaih zatah däm pi khai ah pe hning ci gui. Ak htük bäih ah ngahmi cu Bawipa ung ng'ap ci gui, cun kawn ah khanpughi ah ng'zak hlü ah keimi ung ng'ap ci gui. 6Shin ah bi tün ne bi lawk ciah Titus naw, shin ah m'hni nak ah bi cu, ang pyi ung khüt sei a ning bi püi gui vai ah kami m'cäi ci nei. 7Nangmi cu zum nak, thu thei nak, hmuhmat nak, m'hteihtang hlü nak la keimi nami nam hni nak gui ung, nami bühmang ciah kyasei shin ah m'hni nak ah bi bi nak ung khailang peittaak nak phi m'dang vä. 8Shin cu ka ning khänkhi gui ah kä kyak ci. Chang gui ah peittaak m'hteintang nak ah mawng ka ning m'thein gui cu nangmi ah m'hni nak ak cang, ah hmat vai ah phäh ah kyak ci. 9Nangmi naw mi Bawipa Jesuh Khrih ah m'gein nak cu nami hmat ci; Ani cu bühmang ciah Bawipa ah a kyak ung phi, nangmi ah hmawk ah pyam ci. A pyaamthaam nak awn ning bühmang sak gui ci. 10Ka mät ah ngaih ka pyein hlü cu, tuh kum tün ne nami bi cu, tuhbäi nami m'khüüp ung bä pi khai. Nangmi naw zum nak awn peittaak nak cu nami tün ci. 11Cun ah kyasei shin ah bi cu k'täi ne m'khüüp ne bi vä. Nangmi naw shin ah bi cu nami ngaih tüh ah mäih ah, m'khüüp ne nami bi vai nei. Nami ngaih ah mäih ah nami peit taak vai nei. 12Nangmi naw na mi peit hlü cang ah a kyak ung Khanpughi naw, zum nak cang awn nami peit cu ning dou pe gui khai, nangmi ah kä peit nak hning cu Khanpughi naw kä ning k'thäh gui khai. 13Nangmi ung gih ne chang ung a zang vai ah ka pyein ah kä kyak ci, a tutäng vai ah ka pyein ah kyak ci. Tuh chü nangmi ah bühmang nak naw pyamtham ci gui ak bukbe tu ah mäih ah, nangmi nami pyaamthaam tu ba ung ngahmi ah bühmang nak naw ning k'bukbe ba gui khai. 15Cacim naw, “Akda gah ciah kaa, kä k'pawih ci; api gah ciah kaa kä ken ci” a ciah mäih ah kyak ci. 16Keimi naw kami ning m'hteihtang gui hlü ah mäih ah Titus cu kyak sak ciah Khanpughi cu m'hlünttai nei. 17Titus naw keimi ah khü a dou nak bäng ah kä kyak ciah a mät ah m'hteihtang nak hlü ah m'lung awn, nang mi ah lawk khai ah amät naw ak bäi ah kyak ci nei. 18Keimi naw ani awn atäng ah kami nau cu kami tüi lawk ci nei, ani cu, ng'Thu Ni pyein ne bi nak ung Khrihtabum gui naw ami chang m'sui ah chang ah kyak ci nei. 19Cun bäng ah kä kyak ciah peittaak nak ah bi bi nak ung keimi awn atäng ah hteit hton ne bi tuk khai ah Khrihtabum gui naw ami ghü ah kyak ci nei. Shin ah peit taak nak ah mawng kami bi cu, Khanpughi ah bämang nak ah hmawk la keimi ah m'hteihtang nak cu ang dang vai ah, phäh ah kyak ci 20Cun ah ng'khailang ne ami peit gui cu kami bilawh nak ung, keimi cu chang naw kä a nam kat ten gui vai ah kami geing nak ci nei. 21Keimi ah ng'bü nak cu Bawipa ah ma bäng ah kä kyak ciah chang ah ma ah phi ng'düng khai ah bi vai ah kyak ci. 22Cun ah kya sei ngah ni awn atäng ah kami nau tumat phi kami tüi lawk ci nei: ani cu akda vei teng kheng u ngä sei, chang m'hteihtang ciah chang ah kyak ci nei. Ani cu nangmi ning ngaih gep gui ciah kya ne, ning m'hteihtang gui hlü pi ci nei. 23Titus cu nangmi ah hmawk ah kei awn atäng ah bi bik ciah kyak ci; ani awn lawk ci gui ah kami nau gui cu, khrihtabum ah ghü gui, Bawi Khrih ah bämang nak law püi ci gui ah kyak ci. 24Keimi ah khähghah nak ak cang ah ami hmat tu vai la, ngahmi ung kaa naw khrihtabum gui naw ami hmat tu vai ah, nami hni nak cu nami m'dang gui vai nei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\